Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kropsbårne hjælpemidler

Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Støtten ydes, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne

  • i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet

  • er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

Kommunen yder kun støtte til et hjælpemiddel, hvis du har fået bevillingen, inden du anskaffer hjælpemidlet.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px