Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særlig støtte dokumentationskrav

For at ansøgningen kan behandles, skal følgende dokumentation uploades til din ansøgning.

  1. Kopi af din lejekontrakt (er din husleje efterfølgende reguleret, skal dette dokumenteres).

  2. Kopi af eventuelle fremleje indtægter (fx lejekontrakt, udbetalingsmeddelelse eller lignende).

  3. Udgifter til vand, varme og el for de seneste 3 måneder. (Dokumentationen skal være for de sidste 3 måneder og kan være regninger, betalingsserviceoversigter eller lignende. Det er vigtigt at periode og beløb for udgiften fremgår. At pengene er trukket på din konto kan ikke godkendes).

  4. Kopi af posteringsoversigter for de seneste 3 måneder hvor det skal fremgå at dine boligudgifter er betalt. (Du kan finde dokumentationen på din netbank eller ved at kontakte din bank. Kopi af posteringerne i excel ark godkendes ikke).

  5. Dokumentation for dine hidtidige nettoindtægter (dvs. lønsedler for de seneste 3 måneder fra dit sidste arbejdsforhold).

  6. Afgørelse fra Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte eller dokumentation på, at du har ansøgt om boligstøtte (fx en kvittering fra Udbetaling Danmark).

Sagsbehandlingstiden er op til 10 hverdage, og sagen behandles hurtigst muligt. Mangler der dokumentation i din sag, vil du modtage en anmodning i din e-boks.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px