Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp til forsørgelse vejledning

Du skal stille dig til rådighed for Jobcenter Norddjurs eller Ungeindsatsen.

Er du over 30 år skal du tilmelde dig som ledig på www.jobnet.dk og efterfølgende bestille tid til 1.gangssamtale med Jobcenter Norddjurs.

Dette gør du på www.norddjurs.dk, ”Bestil tid i Borgerservice” – ”Kommunale ydelser” – ”Ny ansøgning om kontanthjælp”.

Er du under 30 år, men har en kompetencegivende uddannelse, skal du følge ovenstående fremgangsmåde, blot skal du under ”Ny ansøgning om kontanthjælp” klikke på ”Over 30 år”.

Er du under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse skal du møde personligt op på Ungeindsatsen, Østerbrogade 67F, 8500 Grenaa.

Hvis ikke du har stillet dig til rådighed for Norddjurs Kommunes tilbud, vil der ikke kunne ske bevilling af forsørgelsesydelse til dig.

Formue:

Har du formue, kan kommunen ikke yde økonomisk hjælp til forsørgelse.

Der kan dog ses bort fra op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar.

Førtidig udbetaling af feriepenge er undtaget for formuebegrænsningen. Dog gælder dette alene frem til udgangen af 2022, hvor evt. resterende førtidigt udbetalt feriepenge vil indgå i den samlede formueberegning.

Det samme er gældende for udbetaling af 1.000 kr. i forbindelse med engangstilskud grundet Covid-19.

Kapitalpension:

De første 6 måneder har kapitalpensioner ingen indflydelse. Derefter kan der bortses fra op til 50.000 kr. – resten skal realiseres.

Indtægter:

Har du indtægter modregnes disse i ydelsen.

Såfremt det er arbejdsindtægt, gives der timegodtgørelse for hver udført arbejdstime ud fra gældende sats.

Sanktioner:

Du gøres opmærksom på, at såfremt du ikke lægger CV på Jobnet, bekræfter CV, udebliver fra samtaler, udebliver i tilbud m.v. kan der ske nedsættelse eller stop af ydelsen.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px