Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp til forsørgelse dokumentationskrav

For at ansøgningen kan behandles, skal følgende dokumentation uploades til din ansøgning.

 1. Kopi af opsigelse/ophørserklæring/dokumentation for ophørt uddannelse.

 2. Kopi af de seneste 3 måneders indtægter (også for evt. ægtefælle).

  Dokumentationen kan være lønsedler, SU-meddelelse eller lignende.

 3. Kopi af afslag på dagpenge (såfremt du er medlem af en A-kasse).

  Har du ikke fået et afslag, skal du tage kontakt til din A-kasse – afslaget skal være skriftligt.

 4. Kopi af posteringsoversigter for de seneste 3 måneder over alle konti i dit navn hvor saldo og konto nr. fremgår - også for evt. ægtefælle.

  Du kan finde dokumentationen på din netbank eller ved at kontakte din bank.

  Kopi af posteringerne i excel ark godkendes ikke.

 5. Kopi af anden formue – også for evt. ægtefælle.

  Dette kan fx være:

  Pensionsopsparinger. Du kan finde en pensionsoversigt på www.pensionsinfo.dk.

  Værdi af bil, dvs. prisoverslag fra en forhandler/mekaniker, samt dokumentation for evt. gæld i bil.

  Børneopsparing med dokumentation for frigivelse.

  Andre opsparinger, hvor saldo og konto nr. fremgår.

  Har du modtaget førtidig udbetaling af feriepenge samt engangsudbetaling af 1.000 kr. skal du vedlægge dokumentation for dette, da denne sum er undtaget for formuebegrænsningen på 10.000 kr./20.000 kr. Du kan blive bedt om posteringsoversigter tilbage til udbetaling af feriepenge og/eller engangsudbetaling af 1.000 kr., til dokumentation for om dit indestående på konto stammer fra disse udbetalinger.

 6. Kopi af opholdstilladelse (såfremt du ikke er dansk statsborger).

 7. Kopi af vandrejournal (såfremt du er gravid og under 30 år).

 8. Kopi af alle faste boligudgifter samt bevilling af boligstøtte.

  Dokumentationen kan være lejekontrakt, betalingsserviceoversigter eller lignende hvor beløb og periode skal fremgå (såfremt du ønsker at søge om særlig støtte i henhold til Aktivlovens § 34).

Er ovenstående ikke vedlagt, kan din ansøgning ikke færdigbehandles.

Sagsbehandlingstiden er op til 10 hverdage, og sagen behandles hurtigst muligt.

Mangler der dokumentation i din sag, vil du modtage en anmodning i din digitale postkasse.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px