Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Enkeltydelse vejledning

Du har mulighed for at søge om nødvendig enkeltydelse til f.eks. tandbehandling, medicin, briller, indskud.

Du skal begrunde din ansøgning så grundigt så muligt. Det er ikke begrundelse nok at du ikke har pengene til den ansøgte udgift.

Søger du til udgifter som f.eks. husleje, indskud og ekstra hjælp til forsørgelse skal der være sket en såkaldt social begivenhed, der begrunder din ansøgning.

Førtidig udbetalt feriepenge medtages ikke i behandling af ansøgning om enkeltydelse, frem til udgangen af 2022. Dog vil du kunne blive bedt om at dokumentere dine konti tilbage til udbetalingstidspunktet for feriepengene.

Det samme er gældende for udbetaling af 1.000 kr. i forbindelse med engangstilskud grundet Covid-19.

Du skal være opmærksom på at hvis det skønnes at du har udvist uforsvarlig økonomi vil der kunne ske krav om tilbagebetaling af den bevilgede hjælp.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px