Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dansk bonus dokumentationskrav

For at din ansøgning om dansk bonus kan behandles skal du vedlægge dokumentation for din beståede dansk eksamen.

Eksamen skal være på et af de følgende niveauer:

 • Dansk 2

 • FVU-læsning trin 2, 3 eller 4

 • Dansk 3 fra danskuddannelserne

 • Studieprøven

 • Folkeskolens afsluttende prøve

 • Almen forberedelseseksamen (avu)

 • Studentereksamen (stx, hf, hhx, htx, eux)

 • Enkeltfag i dansk, eller dansk som andetsprog på niveau G-A på uddannelserne stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu

 • International Baccalaureate (IB) med dansk på niveau A eller B

 • Danskprøve 3 fra Studieskolen i København

 • Mellemlang eller lang videregående uddannelse på universitet, professionsskole mv. (medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb)

Du skal IKKE vedlægge dokumentation for bestået eksamen på matematik, engelsk eller lignende.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px