Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontanthjælp og enkeltydelse

Søg kontanthjælp og enkeltydelse og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie.

Vejledende rådighedsbeløb ved vurdering af de økonomiske muligheder ved enkeltydelser

Når der søges om enkeltydelser, vil der i de fleste tilfælde skulle foretages en vurdering af, om man selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte.

Til vurdering af om man er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes.

Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px