Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Om pension på borger.dk

Læs om pension på borger.dk.

Folkepension og tillæg

Når du fylder 65 år, kan du søge folkepension. Som folkepensionist kan du også søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før, du fylder 65 år. Her står der, at du nu kan søge folkepension.

Læs mere om: folkepension på borger.dk

Tillæg til folkepensionen

Der findes en række tillæg til folkepensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

Læs mere og søg om:

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent.

Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

Læs mere om: ældrecheck

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte.

Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om ydelserne, kan du få hjælp på borger.dk/folkepension - her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål 
  • se, hvilke frister du skal huske
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet - fx til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark 

Afsender: Udbetaling Danmark

 

Tre typer pension

Det danske pensionssystem er bygget op, så du kan få din pension fra flere steder. Du kan normalt få folkepension, når du når folkepensionsalderen. Hvis du er lønmodtager, sørger din arbejdsgiver som regel også for, at noget af din løn bliver indbetalt til en pensionsopsparing. Og du har mulighed for helt selv at oprette en individuel pensionsordning.

Derfor opdeler man typisk det danske pensionssystem i tre forskellige pensionstyper: de lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.

De lovbaserede pensioner er de pensioner, som det offentlige står for, fx folkepension og førtidspension. Det er også andre pensionsordninger, fx ATP Livslang Pension, som næsten alle er omfattet af.

Arbejdsmarkedspensioner er de pensioner, der bliver oprettet som led i dit ansættelsesforhold.

De individuelle ordninger er de ordninger, du selv opretter gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut.

Alle tre typer pension er til for at sikre dig og din familie en rimelig levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet. Hvad enten du gør det på grund af alder, sygdom eller død. På den måde er din pension også en slags forsikring.

Plante

Jo før du tager stilling til din pension, desto bedre kan du tilpasse dine pensioner, så de svarer til dine behov og forventninger til dit liv med pension. Hvis du planter din pensionsopsparing tidligt, får den tid at vokse i.

Pleje

Dit behov for pension ændrer sig livet igennem, fx fordi du bliver gift, får børn eller får nyt arbejde. Det er en god ide, at du løbende er opmærksom på, om din pension er tilpasset din aktuelle situation. Hvis du plejer din pension, får du mere at leve for som pensionist.

Plukke

Du kan få mere ud af dine pensionsordninger, hvis du aktivt udnytter de valgmuligheder, som du har i dine pensionsordninger. Jo længere tid du arbejder, desto større bliver høsten.

Indhold hentet fra borger.dk

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px