Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bistands - og plejetillæg

Bistands- og plejetillæg kan søges af personer, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og som har et vedvarende behov for bistand eller pleje.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

  • Du skal være tilkendt førtidspension før 1. januar 2003

  • Du skal have et vedvarende behov for personlig bistand eller pleje af andre

  • Du skal søge før du fylder 65 år

  • Du skal bo i eget hjem 

Hvad er bistandstillæg?

Gør dit handicap, at du må have personlig bistand af andre til for eksempel personlig hygiejne, af- og påklædning, kan du søge om bistandstillæg til at dække udgifterne.

Kan dit behov for personlig bistand dækkes ved hjælp fra hjemmeplejen, specielle hjælpemidler eller særlig indretning af din bolig, kan du ikke få bistandstillæg.

Er du gift eller samlevende forventes det normalt at din ægtefælle/samlever sørger for en stor del af den personlige bistand, du kan have brug for, og det indgår derfor i vurderingen af, om du er berettiget til tillægget.

Hvad er plejetillæg?

Har du på grund af dit helbred brug for vedvarende pleje eller tilsyn, der kræver at en anden person er til stede på tidspunkter, man ikke kan forudse, kan du søge om plejetillæg.

Kan dit behov for pleje og tilsyn dækkes ved hjælp fra hjemmeplejen, specielle hjælpemidler eller særlig indretning af din bolig, kan du ikke få plejetillæg.

Beløbets størrelse

Bistandstillægget udgør 2.949 kr. pr. måned i 2013, og plejetillægget udgør 5.886 kr. pr. måned i 2013. Bistands- og plejetillægget er skattefri ydelser, der er uafhængig af din indtægt og formue.

Er du bevilget bistands- eller plejetillæg inden du bliver folkepensionist, vil du fortsætte med at få udbetalt tillægget, når du bliver folkepensionist.

 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px