Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 "Norddjurs griber mulighederne" ser 12 år ud i fremtiden for Norddjurs Kommune.

Udviklingsstrategien sætter samtidig særligt fokus på, hvad vi ønsker at prioritere de kommende 4 år i arbejdet med kommunens fysiske udvikling.

Strategien tager afsæt i kommunens vision og leder henimod kommuneplan 2017.

Strategien har fokus på 6 indsatsområder:

  • Byer i netværk - drivkraft for bosætning
  • Gode forbindelser - Norddjurs koblet på
  • Vækst i job - en stærk produktionskommune
  • Oplevelsesnatur - en attraktiv turismedestination
  • Klima og energi - fremtidssikring af Norddjurs
  • Alle med - muligheder hele livet

Kommunalbestyrelsen vedtog 14. juni 2016 Udviklingsstrategi 2015 ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”.

Læs udviklingsstrategi 2015