Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Beskæftigelsesråd

I Norddjurs Kommune er nedsat et lokalt beskæftigelsesråd sammensat af forskellige repræsentanter.

Formålet med Norddjurs Beskæftigelsesråd er overordnet at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og kommunen.

De overordnede opgaver for Norddjurs Beskæftigelsesråd er at:

  • Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked

  • Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked

  • Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked

NBR afholder som udgangspunkt to årlige møder. Derudover skal der afholdes minimum et årligt dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget.

Beskæftigelsesrådet består af forskellige repræsentanter fra bl.a. arbejdsgiverorganisationerne, Landsorganisationen i Danmark, Danske Handicaporganisationer m.fl.

Endvidere er formanden og næstformanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget fødte
medlemmer af beskæftigelsesrådet. Formanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er endvidere formand for beskæftigelsesrådet.