Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om handicaprådet

Her kan du læse mere om handicaprådet i Norddjurs Kommune.

Handicaprådet i Norddjurs Kommune består af 10 medlemmer, heraf er 5 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådet afholder ca. 10 ordinære møder årligt. Herudover afholder handicaprådet årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen og følgende fagudvalg:

 • Voksen- og plejeudvalget

 • Børne- og ungdomsudvalget

 • Miljø- og teknikudvalget

 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

 • Kultur- og fritidsudvalget 


Handicaprådets opgaver 

Handicaprådet er høringspart, når fagudvalg og kommunalbestyrelsen træffer beslutning om initiativer, der har betydning for mennesker med handicap, herunder bl.a.:

 • Lovpligtige tilsynsrapporter på handicapområdet

 • Kvalitetsstandarder og kvalitetskrav på handicapområdet 

 • Politikker på handicapområdet, herunder bl.a. pårørendepolitikken, demenspolitikken og handicappolitikken

 • Bygge- og anlægsopgaver

 • Årsrapporten for utilsigtede hændelser

 • Årsrapporten for magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet

 • Budgetforslag 

Handicaprådet er inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af politikker, som har betydning for mennesker med handicap og senest har handicaprådet været inddraget i udarbejdelsen af pårørendepolitikken.

Handicaprådet kan tage spørgsmål op, som vedrører mennesker med handicap, og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Handicaprådet har tidligere drøftet eksempelvis fritidstilbud til handicappede og brugen af velfærdsteknologi.

Vil du vide mere om hvilke emner, der drøftes på handicaprådets møder, kan du finde referater fra handicaprådets møder her.

Du kan også læse mere om rammerne for handicaprådets arbejde i dets vedtægter og forretningsorden.


Deltager i arbejdsgrupper

Handicaprådet er repræsenteret i en række arbejdsgrupper, hvor handicaprådet har fokus på forhold, der har betydning for mennesker med handicap.


Uddeling af puljemidler og handicappris

Handicaprådet udarbejder en indstilling til økonomiudvalget vedrørende fordeling af midler fra handicaprådets tilgængelighedspulje. Læs mere om tilgængelighedspuljen her.


Handicaprådet udarbejder en indstilling til voksen- og plejeudvalget vedrørende tildelingen af Norddjurs Kommunes Handicappris. Læs mere om handicapprisen her.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte handicaprådets medlemmer. Se kontaktoplysninger her.


Handicaprådets årsberetning

Her kan du læse handicaprådets seneste årsberetninger.