Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Norddjurs Kommunes Handicappris

Norddjurs Kommune stiftede i 2010 en handicappris, der uddeles én gang årligt.

Kriterier for Handicapprisen

Det overordnede kriterium er, at der skal være tale om en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i Norddjurs Kommune.

Hvem kan indstilles?

Prisen gives til en enkeltperson, en virksomhed, en institution, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere bosat i Norddjurs Kommune.

Hvem indstiller?

Alle kan indstille en prismodtager. Indstillingen skal være begrundet med et eller flere eksempler på, hvordan pågældende har ydet en særlig indsats. Handicaprådet udvælger og indstiller to kandidater til prisen.

Hvem beslutter?

På voksen- og plejeudvalgets møde besluttes, hvem der skal tildeles Handicapprisen. Udvalget kan vælge en af handicaprådets indstillede kandidater eller selv finde kandidater. Der er offentlighed om indstilling og udvælgelse af kandidater.

Uddeling af prisen

Prisen uddeles en gang årligt. Uddelingen sker på voksen- og plejeudvalgets møde.

Hvad består prisen af?

Prisen består af et kontantbeløb på 5.000 kr. samt et diplom.

Hvem foretager uddelingen?

Formanden for voksen- og plejeudvalget samt formanden for handicaprådet foretager uddelingen af prisen.

Markering af uddelingen

Der er offentlig adgang i forbindelse med uddelingen. Alle kandidater og forslagsstillere inviteres til at deltage.


Se tidligere modtagere af handicapprisen herunder.