Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grønt Råd

Rådgivende forum indenfor natur, miljø og friluftsliv

Grønt Råd er et rådgivende forum og samarbejdsorgan mellem borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i Norddjurs Kommune i spørgsmål indenfor natur, miljø og friluftsliv.

Grønt Råd drøfter emner, der vedrører natur-, miljø- og friluftspolitik i Norddjurs Kommune.

Rådet består af et medlem fra Miljø- og teknikudvalget, og en repræsentant for hver af organisationerne:

  • Danmarks Jægerforbund
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Dansk Skovforening (vakant)
  • Djursland Landboforening
  • Friluftsrådet Østjylland
  • Naturstyrelsen
  • Norddjurs Idrætsråd
  • Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn
  • Norddjurs Kommunes Plan og natur-chef

I møderne deltager aktuelle repræsentanter fra Miljø- og kulturforvaltningen.