Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valg til frivilligrådet

Vil du være medlem af frivilligrådet?

Om frivilligrådet

I frivilligrådet sidder medlemmer af foreninger, som repræsenterer følgende 4 grupper:

 1. Ældre og pensionister
 2. Sundhed, sygdom og handicap
 3. Børn og unge
 4. Øvrige foreninger

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år.

Frivilligrådets arbejde

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune har til formål at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådets arbejde består blandt andet i at udpege Årets Frivillig samt at arrangere Norddjurs Awards. Derudover udarbejder frivilligrådet indstilling til voksen- og plejeudvalget om, hvilke foreninger og aktiviteter, der skal have del i frivilligpuljen. Frivilligrådet deltager også i et årligt dialogmøde med voksen- og plejeudvalget og har mulighed for at udarbejde et høringssvar til budgettet.

Der afholdes ca. 5 møder om året.

Opstilling som kandidat til frivilligrådet

I forbindelse med dette valg er der følgende ledige pladser i frivilligrådet:

 • 2 medlemmer og 1 suppleant i gruppen Ældre og pensionister
 • 1 suppleant i gruppen Sundhed, sygdom og handicap
 • 2 medlemmer og 1 suppleant i gruppen Børn og unge
 • 1 medlem og 1 suppleant i gruppen Øvrige foreninger.


Hvis du ønsker at opstille som kandidat til én af disse pladser, kan du sende en mail til anc@norddjurs.dk inden den 26. januar 2022.

Tidsplan for valget

Grundet situationen med COVID-19 afholdes valget til Frivilligrådet 2022 elektronisk med følgende tidsplan.

 • 26. januar: Frist for at melde sig som kandidat til anc@norddjurs.dk
 • 27. januar: Nyhedsbrev til de frivillige sociale foreninger, om hvilke kandidater, der kan stemmes på, samt hvordan man kan stemme.
 • 3. februar kl. 12: Frist for at stemme på kandidater. Når stemmerne er talt op udsendes besked om, hvem der er valgt til frivilligrådet.
 • 10. februar: Konstituerende møde i frivilligrådet.

Se annoncen fra lokalavisen her (pdf)