Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Send regnskabsskema

Regnskabsskema mv.

Har jeres forening tidligere modtaget støtte fra frivilligpuljen, så husk at udfylde og indsende regnskabsskema.

Frist for indsendelse af regnskabsskema er den 24. februar 2022, hvis I har modtaget støtte i foråret 2021.

Frist for indsendelse af regnskabsskema er den 1. juni 2022, hvis I har modtaget støtte i efteråret 2021.

Skemaet skal kun omhandle anvendelsen af §§ 18 og 79 tilskud fra Norddjurs Kommune.

Der skal ikke medsendes kvitteringer m.v. Forvaltningen kan dog efterfølgende indhente dokumentation for udgifterne, såfremt det skønnes nødvendigt. 

Modtagne beløb skal anvendes indenfor den periode, de er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der som udgangspunkt ske en tilbagebetaling af beløbet. Der kan dog fremsendes en konkret og begrundet ansøgning om overførsel.