Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg frivilligpuljen

Ansøgningsskema, vejledning mv. til frivilligpuljen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny hjælpepakke med overskriften ”Bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter COVID-19”. Det fremgår af aftaleteksten, at en del af midlerne skal anvendes til at styrke det frivillige sociale arbejde.

På den baggrund besluttede voksen- og plejeudvalget på sit møde den 1. juni 2021, at der tilføres 140.000 kr. til frivilligpuljen, som skal udmøntes på baggrund af en kort ansøgningsrunde og indstilling fra frivilligrådet således, at frivilligrådets indstilling kan behandles på et møde i voksen- og plejeudvalget den 23. juni 2021.

I forhold til puljen på 140.000 kr. besluttede voksen- og plejeudvalget desuden, at: "I forhold til midler til frivilligt socialt arbejde lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at ældre hjemmeboende borgere tilgodeses."

 Ansøgningsfristen er søndag den 13. juni 2021


Ansøgningsskemaet udfyldes med en kortfattet beskrivelse af målgruppe, aktivitet og udgifter. 

Ansøgningerne behandles i frivilligrådet den 15. juni 2021 og efterfølgende på voksen- og plejeudvalgets møde den den 23. juni 2021. Umiddelbart herefter vil de bevilgede midler blive udbetalt. 

Retningslinjer for at søge frivilligpuljen er beskrevet i Norddjurs Kommunes frivilligpolitik: