Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg frivilligpuljen

Ansøgningsskema, vejledning mv. til frivilligpuljen.

Norddjurs Kommune har åbnet for ansøgninger til restbeløbet af Frivilligpuljen 2021, hvor der kan søges om støtte til frivillige initiativer, der gør en forskel for en udsat gruppe jævnfør Servicelovens §§ 18 og 79.
 
Der er i alt 151.807 kr. til udmøntning i efteråret 2021.

Ansøgningsfristen er onsdag den 13. oktober 2021


Ansøgningsskemaet udfyldes med en kortfattet beskrivelse af målgruppe, aktivitet og udgifter. 

Ansøgningerne behandles i frivilligrådet den 25. oktober 2021 og efterfølgende på voksen- og plejeudvalgets møde den den 2. november 2021. Umiddelbart herefter vil de bevilgede midler blive udbetalt. 

Frivilligrådet har besluttet, at frist for indsendelse af regnskabsskema for restpuljen er den 1. juni 2022.

Retningslinjer for at søge frivilligpuljen er beskrevet i Norddjurs Kommunes frivilligpolitik:Frivilligrådet i Norddjurs Kommune har et stort ønske om at høre, hvordan frivilligpuljen gør glæde og gavn blandt borgerne i Norddjurs Kommune, og foreningerne som har modtaget midler fra frivilligpuljen opfordres til at indsende historier og billeder til velfaerd@norddjurs.dk, som kan offentliggøres for at skabe synlighed omkring det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.