Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frivilligrådet

På disse sider kan du finde oplysninger om frivilligrådet i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet støtter, inspirerer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via frivilligrådets årlige dialogmøde med voksen- og plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen.

Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.


Brug nedenstående bokse til at finde yderligere oplysninger om frivilligrådet.

Besøg siden frivillig.norddjurs.dk hvor du kan læse meget mere om frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Frivillig Nyt, hvor der bliver sendt besked ud om bl.a. frivilligpuljen, valg til frivilligrådet, Årets Frivillig og meget mere. Tilmelding via dette link