Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Medlemmer

Dialogforum for socialt udsatte består af 11 medlemmer. Se oplysninger om medlemmer her.

Dialogforum for socialt udsatte består af i alt 11 medlemmer med særlig viden om eller interesse for området for socialt udsatte. Dialogforummet skal fagligt rumme viden inden for områder som f.eks. hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, sindslidende og udsatte unge.

Medlemmerne sammensættes som følger:

 • Et medlem samt en suppleant fra de almene boligforeninger i Norddjurs Kommune udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra de praktiserende læger i Norddjurs Kommune
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af Norddjurs Provsti
 • To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra Norddjurs Kommunes misbrugscenter udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant fra UngNorddjurs udpeges af kommunalbestyrelsen
 • To medlemmer samt to suppleanter fra foreninger inden for det sociale område udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Ét medlem af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges/vælges for en to - årig periode. Medlemmet af kommunalbestyrelsen udpeges for en fire - årig periode.


Dialogforum for socialt udsatte udpeger selv en formand og næstformand for en to - årig periode.

Medlemmerne for perioden 2017-2019 er som følger:

Medlemmer:

 • Jannik Falhof (Formand)
 • Tinne Christiansen
 • Kenneth Flammild
 • Bo Lindballe
 • Rikke Krogh Hansen
 • Peter B. Lyng
 • Bettina Grau
 • Karoline Bergkvist Søgaard
 • Merete Holck
 • Lars Seeberg
 • Birgitte Jørgensen

Suppleanter:

 • Bjarne Bøhl Pedersen
 • Mette Marhauer Thomsen
 • Annette Kristensen
 • Carsten Koust Pedersen
 • Anne Grethe Grann