Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Medlemmer

Dialogforum for integration består af 12 medlemmer. Se oplysninger om medlemmer her.

Dialogforum for integration består af 12 videnspersoner, der bredt repræsenterer integrationsområdet i Norddjurs.

Sammensætningen er følgende:

 • Et medlem samt en suppleant fra uddannelsesinstitutionerne udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af Djurslands Erhvervsråd
 • Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af fritidsrådet
 • Fire medlemmer og fire suppleanter med flygtninge- og indvandrebaggrund vælges ved direkte valg
 • To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen – heraf skal mindst én være medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 17. december 2019 Udpegning af medlemmer til dialogforum for integration. Medlemmerne for perioden 2020-2021 er som følger:

Medlemmer:

 • Jens Højlund, Uddannelsesinstitutionerne; Viden Djurs
 • Nana Højlund Corfitz, De faglige organisationer; FOA
 • Kai Hansen, Fritidsrådet
 • David Slater, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Nataliia Litvinkovich, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Biniam Zerai Fisehation, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Yingzhu Chen, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Ann Langberg, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; afdelingsleder v. Forebyggelse og tidlig indsats, børn og unge
 • Thomas Olesen, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; afdelingsleder på Søren Kanne Skolen
 • Else Søjmark, Kommunalbestyrelsen
 • Ingrid Remy, Repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Carl-Eric Würtz Pallesen, Repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Suppleanter:

 • Marianne Abell, Uddannelsesinstitutionerne; Grenaa Gymnasium
 • Tinne Christiansen, De faglige organisationer; FTF/BUPL