Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beredskabskommisionen

læs om Beredskabskommisionen.

For yderligere oplysninger se Beredskab og Sikkerheds hjemmeside.

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste ledelse af Beredskab & Sikkerhed.

Beredskabskommissionen består af følgende:

De deltagende kommuners borgmestre

Politidirektøren for Østjyllands Politi eller dennes repræsentant

1 kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende kommuner

1 repræsentant for de frivillige (observatør)

1 repræsentant for medarbejderne (observatør)

De deltagende kommuner udpeger en suppleant for det af de pågældende kommuner
udpegede medlem.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune udpeger Jens Meilvang (I) med Steen Jensen (O) som stedfortræder.