Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældrerådet

På disse sider kan du finde oplysninger om ældrerådet i Norddjurs Kommune.

Ældrerådet i Norddjurs Kommune rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der har betydning for ældre borgere.

Brug nedenstående bokse til at finde yderligere oplysninger om ældrerådet.

Find også ældrerådet på facebook

Ældrerådets visioner

Vi vil gerne gøre en forskel for de ældre borgere og hjælpe de ældre, der ikke kan selv samt have fokus på omsorg og nærvær til ældre og sikre, at ældre behandles med værdighed.

Vi vil være et ældreråd, der tilkendegiver vores holdning og bliver hørt.

Vi vil hente inspiration udefra, så vi er et ældreråd, der kan være med til at se muligheder og være et ældreråd, der kan komme med ideer til udviklingen af ældreområdet i Norddjurs Kommune.

Vi vil arbejde på at have et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Det kan være  de politiske fagudvalg, regionsældrerådet, handicaprådet og ÆldreSagen.