Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksen - og plejeudvalget

Voksen - og plejeudvalgets medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • pleje - og praktisk hjælp

 • hjemmesygepleje

 • madproduktion og -udbringning

 • plejecentre

 • dagcentre

 • ældre, koordination, visitation og tilsyn

 • hjælpemidler

 • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)

 • handicappede, koordination, visitation og tilsyn

 • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn

 • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn

 • visitation til omsorgstandpleje

 • integration - koordination

 • behandling af alkohol- og stofmisbrug

 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

 • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)

 • frivilligt socialt arbejde

 • kompenserende specialundervisning for voksne

 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)

 • forebyggende hjemmebesøg

 • boligadministration (i forhold til ældreboliger)

 • ældrepolitik

 • demenspolitik

 • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination

 • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering

 • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb

 • sundhedsprofiler og sundhedsviden

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af voksen- og plejeudvalget:

 • Rikke Albæk Jørgensen (V)

 • Mads Jensen (C)

 • Jens Kannegaard Lundager (D)

 • Diana Therese Mikkelsen (O)

 • Karoline Bergkvist Søgaard (A)

 • Tom Bytoft (A)

 • Jytte Schmidt (F)