Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø - og teknikudvalget

Miljø - og teknikudvalgets medlemmer ses på siden her.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelse, herunder opgaver vedrørende

 • miljøområdet

 • vandløb

 • grønne områder

 • bygge - og landzonesager

 • bygge - og boligforhold herunder byfornyelse og støttet boligbyggeri

 • lokalplanlægning

 • BBR registrering

 • GIS (geografisk informationssystem) og kort i samarbejde med økonomiudvalget

 • vandforsyning

 • spildevand

 • renovation

 • genbrug

 • beredskab

 • skadedyrsbekæmpelse

 • naturforvaltning

 • miljøgodkendelser - VVM

 • vand (indvinding, grundvandsbeskyttelse, vandrammedirektiv)

 • veje

 • vintervedligeholdelse

 • ejendomsskat

 • infrastruktur bortset fra overordnet infrastruktur

 • trafik inkl. kollektiv trafik og færger

 • legepladser

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af miljø - og teknikudvalget:

 • Niels Ole Birk (V)

 • Niels Skov Pedersen (C)

 • Jens Meilvang (I)

 • Niels Basballe (A)

 • Aleksander Myrhøj (F)