Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- fritidsudvalgets medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)

 • landdistrikter og nærdemokrati

 • bosætning

 • overordnet infrastruktur

 • fritid

 • musikskoler

 • folkeoplysning

 • idrætsanlæg, haller, svømmehaller

 • biblioteker

 • kulturhuse/forsamlingshuse

 • museer

 • naturskoler og Blå Flag Stationer

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Medlemmer af kultur - og fritidsudvalget

 • Formand Lars Østergaard (V)

 • Næstformand Bente Hedegaard (A)

 • Fritz Birk Sørensen (A)

 • Karoline Bergqvist (A)

 • Diana Skøtt Larsen (O)

 • Mads Jensen (C)

 • Aleksander Myrhøj (F)