Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget varetager en lang række opgaver.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer i henhold til lov om erhvervsfremme og opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • arbejdsmarkedsforhold

 • jobcenter, herunder

  • aktivering

  • revalidering

  • sygedagpenge

  • kontanthjælp

  • førtidspension

  • fleks- og skånejob

  • forsikrede ledige

  • personlig assistance

  • løntilskudsordning

  • integration

 • beskæftigelsescentre

 • beskæftigelsesplan

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning

 • EGU-elever

 • samarbejde og dialog med uddannelsesinstitutionerne

 • integration – koordination, herunder frivilligt arbejde • udbetaling af sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.)

 • erhvervspolitik

 • erhvervsservice

 • erhvervsudvikling: initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet

 • internationale erhvervsmæssige relationer

 • høringspart i forhold til miljø- og teknikudvalget vedr. planlægning for erhvervsområdet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 i Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:

 • Formand Else Søjmark (A)

 • Næstformand Lars Sørensen (V)

 • Lars Pedersen (A)

 • Diana Skøtt Larsen (O)

 • Kasper Bjerregaard (V)

 • Benny Hammer (C)

 • Ulf Harbo (Ø)