Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spørgetid

Der er spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder.

Det betyder, at:

 • enhver, der har bopæl i Norddjurs Kommune eller ejer en grund beliggende i kommunen kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen

 • spørgsmål skal fremsættes skriftligt og være direktionssekretariatet i hænde senest 8 dage før mødet, hvor spørgsmålet ønskes behandlet

 • spørgsmålene skal vedrøre kommunale opgaver (forhold), og vedrøre generelle forhold med interesse for kommunens borgere

 • spørgeren skal være til stede på mødet.

Spørgeren kan kort mundtligt fremlægge baggrunden for sit spørgsmål og får mulighed for kort at kommentere svarene.

Der er følgende begrænsninger i ordningen:

 • der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der behandles for lukkede døre

 • der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som er på dagsordenen til det pågældende møde i kommunalbestyrelsen

 • der kan kun fremsættes spørgsmål til kommunalbestyrelsens ordinære møder

 • der kan ikke fremsættes spørgsmål til det møde, hvor kommunens årsbudget er til 2. behandling

 • spørgetiden suspenderes i 3 måneder før et valg til kommunalbestyrelsen, og i 1 måned efter valget

 • spørgetiden kan maksimalt have en varighed på op til 1 time

 • spørger må ikke bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter

 • spørgsmål der tidligere er besvaret, kan afvises med henvisning til det tidligere afgivne svar.

Se retningslinjer for spørgetiden (pdf)