Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringssvar

På denne side kan du læse høringssvar på den kommende kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og tilhørende strategier.

Til din information kan høringssvarene være blevet redigeret for at efterleve regler for beskyttelse af persondata jf. Databeskyttelsesloven.

Kontakt fritid@norddjurs.dk hvis du har spørgsmål til høringen og høringssvarene. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Høringssvar fra Grenaa Kunst- og Musikforening

Grenaa Kunst- og Musikforening har konstateret at udvalget i kommende uge, skal vedtage oplæg og tidsplan for en ny kulturpolitik i Norddjurs kommune.

I vores høringssvar i forhold til budget 2021 skrev vi bl.a.:

  • At Norddjurs Kommnunes satsning på det kulturelle område - herunder kunst og musik - sammenstillet med sammenlignelige kommuners nøgletal er langt fra ønskeligt
  • Kulturen er en vækstdriver for udvikling, bosætning og turisme. En krone til kunst og kultur gives dobbelt op tilbage til lokalområdet i øget omsætning
  • Kunst og kultur er ikke en overfødig ting i borgernes hverdag, men en forudsætning for et velfungerende samfund med glade og tilfredse borgere.

Vi konstaterer desværre at ingen kulturaktører indtil videre er inddraget i arbejdsprocessen om en ny kulturpolitik. Det finder vi stærkt kritisabelt.
Vi er mange kulturaktører i Norddjurs kommune, som gør et stort arbejde for at tilføre kommunen kultur.
Grenaa Kunst- og Musikforening har hvert år 9 kunstudstillinger med kunst af høj kvalitet. Vi har medvirket til, at kommunens udstillingssted i Baunhøj Mølle har forøget besøgstallet væsentligt.
Vi har i vores program for 2021 9 koncerter – den eneste forening på Djursland der beskæftiger sig med klassisk musik. Der er indgået en samarbejdsaftale med Pavillonen om en yderligere indsats i forhold til klassisk musik. En aftale og et samarbejde vi stolte og glade over.
Vi arbejder frivilligt, så vi er uden lønudgifter.
Vi modtager hvert år støtte fra Statens Kunstfond til vore koncerter
Vi har eftersøgt bedre fysiske rammer for kunstudstillinger ved flere lejligheder, uden at vi er kommet videre.
Vi har i vores program flere foredrag og udflugter. Mange er i et samarbejde med andre aktører, eks.: Norddjurs Folkeuniversitet, Møllelauget, Pavillonen, FOF Djursland, Nordkant.

Vi ønsker

  • Flere midler og initiativer vedr. kunst og musik
  • En udviklingspulje til nye initiativer
  • Et kulturelt samråd bestående af repræsentanter for Kf-udvalget og udpegede repræsentanter fra relevante kulturelle institutioner og -foreninger
  • At der investeres mere i kunst og kultur i udvalgte byrum og på de lokale skoler og institutioner.
  • En udviklingspulje til nye initiativer indenfor kunst og musik.

Corona krisen har bl.a. vist, at kulturen er vigtig for os alle.


Det er vigtigt for os, at Norddjurs kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i. Et af elementerne for valg af bosætning er bl.a. kultur tilbudene. Vi ser det som en fornem opgave at bidrage til det varierede kulturudbud. Det kunne f.eks. være ved, at der på kommunens hjemmeside var annoncering af kulturbegivenhederne på Djursland.

Derfor kære politikere:

  • Lyt til os
  • Inddrag os

Sammen kan vi gøre Norddjurs kommune til et spændende sted at bo i.

På vegne af bestyrelsen for Grenaa Kunst- og Musikforening

Jens Stavnskær
formand

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).