Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik

I perioden 18. december til 15. februar har alle mulighed for at indsende deres tanker, holdninger og forslag til den kommende kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og fem tilhørende strategier.

Klik her for at læse udkast til kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitikken og tilhørende strategier

Én politik – fem strategier

Kultur- og fritidsudvalget besluttede at revidere politikkerne på området og samle dem til én politik for kultur, fritid, turisme, landdistrikter samt købstaden. Målsætningen er en samlet politik i en mere kortfattet form, der består af en overordnet politik for alle områder og underlæggende strategier for hvert af de fire kendte politikområder samt en femte for købstaden.

På baggrund af denne beslutning har kultur- og fritidsudvalget udarbejdet den kommende kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik og tilhørende strategier. Mandag d. 14. december har udvalget godkendt, at udkast til politik og strategier nu sendes i høring.

Læs referat fra udvalgsmødet her

Først efter høringen og vedtagelsen vil politikken og strategierne skal der arbejdes med handlingskataloger og konkrete indsatser. Det vil altså sige, at der her ikke høres på handlingsniveau. 

Indsendelse af høringssvar

Kultur-og fritidskonferencen, der skulle have været afholdt i februar 2021, er udskudt på grund af Covid-19. Det er derfor kun muligt at afgive høringssvar skriftligt.

Indsendte høringssvar behandles på kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. marts 2021.

Klik her for at indsende dit høringssvar

Deadline for indsendelse: 15. februar 2021.

Indsendte svar videresendes automatiske til fritid@norddjurs.dk, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes. 

Offentliggørelse af høringssvar

Høringssvar offentliggøres løbende her.

Høringssvar kan i forbindelse med offentliggørelsen underlægges redigering for at efterleve regler for beskyttelse af persondata jf. Databeskyttelsesloven.

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).