Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring af udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026

Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs kommune sender Udviklingsplan for Bybånd Syd 2021-2026 i høring.

Bybånd Syd består af Homå, Lyngby, Trustrup, Ålsrode, Ålsø med opland.

Udviklingsplanen er et fælles arbejdsredskab for udvikling for borgere, kommune og politikere. Borgere i området opfordres hermed til at afgive høringssvar. Høringsperioden er 1. til 31. maj 2021.

Udviklingsplanen indledes med en fælles vision for Bybånd Syd. Udviklingsplanen indeholder følgende tre overordnede indsatsområder:

  • Kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i naturen
  • Gode rammer for udvikling
  • Bosætning og de gode fortællinger om vores område

I planen er også beskrevet en struktur, der på bedst mulig måde sikrer, at planen bliver nærværende og får den tiltænkte rolle som arbejdsredskab for udvikling gennem hele perioden.

Udviklingsplanen er blevet til på baggrund af borgermøder, spørgeskemaundersøgelse og interviews gennemført i perioden august 2020 til marts 2021.

Tidsplan for godkendelse af udviklingsplanen:

  • 1. maj til 31. maj 2021 – offentlig høring af udkast til udviklingsplan
  • 21. juni 2021 – godkendelse i kultur- og fritidsudvalget
  • 17. august 2021 – godkendelse i økonomiudvalget
  • 24. august 2021 – godkendelse i kommunalbestyrelsen

Bybånd Syd

Kort Bybaand Syd 1

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).