Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hovedoversigt budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. november 2019 budgettet for 2020-2023 for Norddjurs Kommune.

Herunder ser du kommunens regnskab for 2018 samt budgettet for 2020 inklusiv overslagsår i en hovedoversigt. 

 

Regnskab

 Budget    
Alle beløb i mio. kr.

2018

2020

2021

2022

2023

Indtægter

-2.426

-2.646

-2.607

-2.672

-2.724

Driftsområdet

2.358

2.477

2.517

2.572

2.633

Resultat af ordinær drift

-67

-169

-90

-100

-91

Anlæg

43

67

32

41

31

Resultat i alt 

-25

-102

-58

-59

-60

Låneoptagelse

-41

Afdrag på lån

38

83

38

39

39

Afdrag ældreboliglån

21

20

20

20

21

Øvrige finansforskydninger*

46

5

-9

Frigivelse af deponerede midler

-27

Lån og finansforskydninger i alt 

38

108

49

59

61

           
Kasseforbrug+/kasseforøgelse-

13

6

-10

1

1

           
Kassebeholdning gennemsnit

99

189

175

181

180

"+" = overskud / "-" = underskud          

Du kan finde øvrige specifikationer på oversigtsniveau på følgende links:

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).