Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2020

Budget 2020

Budget 2020-2023

Den 1. november 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2020-2023. Der er udsendt referat fra mødet.

Som noget nyt er der umiddelbart efter vedtagelsen udarbejdet et let tilgængeligt sammendrag af budgettet, som indeholder hovedelementerne fra budgetaftalen.

Trykt budget

Som vanligt er der også udarbejdet et samlet trykt budget, som også indeholder beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget.

Det trykte budget vil endvidere også kunne læses på Norddjurs Bibliotekerne og i Borgerservice fra januar.

Takstoversigt for 2020

Kommunalbestyrelsen har godkendt en takstoversigt sammen med budgettet. Takstoversigten er opdateret og godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. december 2019 og oversigten vil blive opdateret, hvis kommunalbestyrelsen i løbet af 2020 vedtager nye takster.