Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Temamøder budget 2019-2022

Budgetmateriale fremlagt til temadage om budget 2019-2022.

Pkt.   Emne
1.   Slides til temamøder
1.1 Slides til temadag 14. september om budget 2019-2022
1.2 Slides til temadag 9. august om budget 2019-2022
1.3 Slides temadag 9. august - kommunalbestyrelsens budgetdrøftelse
1.4 Slides til temadag 22. juni om budget 2019-2022
2. Materiale fra KL's møde om aktuel kommunaløkonomi
2.1 Aftale om kommunernes økonomi for 2019
2.2 Plancher fra KL´s møde om aktuel kommunaløkonomi
2.3 Bilag og nøgletal fra aktuel kommunaløkonomi
3.   Mængdereguleringer alle udvalg
4. Tekniske korrektioner alle udvalg
5. Anlægsforslag alle udvalg opdateret 16.08.2018
6. Lov og cirkulærekorrektioner alle udvalg 
7. Kommunalbestyrelsesbeslutninger 
8. NY Tekniske korrektioner efter 1. behandlingsbudgettet
9.

Indkomne høringssvar - samlet pdf-fil 

fra hjemmesiden 26.06-12.09.2018

10. Befolkningsprognose rapport
11. Talspecifikationer til teknisk budget 2019
11.1 Økonomiudvalget
11.2

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

11.3 Børne- og ungdomsudvalget
11.4 Kultur- og fritidsudvalget
11.5 Miljø- og teknikudvalget
11.6 Voksen- og plejeudvalget
12. Link til ECO-nøgletal
13. Ansøgninger til lånepuljer
13.1

Investeringer med effektiviseringspotentiale

Svar på ansøgning - afslag

13.2

Ordinære anlægsområde

Svar på ansøgning - afslag

13.3

Styrkelse af lav likviditet

Svar på ansøgning - tilsagn

13.4

§16 - særligt vanskeligt stillede kommuner

Svar på ansøgning - tilsagn

14. Politikerspørgsmål og besvarelser
14.1 Skatteændringer
14.2 Budgetforståelse
  14.3 Udgifter til rengøring
14.4 Skolevedligehold