Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indtægter - budget 2019

Skatteprocent 26,7%

Der er i budget 2019 vedtaget en skattestigning på 1,1 pct.

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Ved budgetlægningen af indtægterne er der to valgmuligheder. Kommunen kan vælge statsgarantien, eller den kan vælge selvbudgettering.

Vælges statsgarantien er kommunen garanteret en fastsat skatteindtægt. Hvis kommunen vælger selvbudgettering afhænger skatteindtægterne derimod af udviklingen i antallet af skatteydere i kommunen.

Til budgetvedtagelsen den 9. oktober 2019 var der udarbejdet et notat, som beskrev valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Kommunalbestyrelsen valgte på baggrund af dette at basere budgetlægningen for 2019 på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Indtægter i øvrigt

I lighed med tidligere år, har Norddjurs Kommune også fået tilsagn om et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Tilskuddet for budget 2019 udgør 9 mio. kr.

Der er indregnet en låneoptagelse på 47,2 mio. kr. i 2019. Rente og afdrag vedrørende den ekstra låneoptagelse er også indarbejdet i budgettet.

 

Regnskab

Budget    
Alle beløb i mio. kr.

2017

2019

2020

2021

2022

Skatter

-1.419

-1.510 -1.560 -1.604 -1.643
Generelle tilskud m.v.

-838

-833 -828 -827 -846
Grundskyld og anden skat

-153

-162 -162 -165 -168

Særligt vanskeligt stillede kommuner

Midtvejsregulering (bufferpulje)

-4

-9

5

 

10

10 

10 

Indtægter i alt

-2.414

-2.510 -2.541 -2.587 -2.647

 

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).