Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Driftsudgifter - budget 2019

 I skemaet nedenfor vises udvalgenes driftsbudgetrammer for 2019 - 2021.

 
 

Regnskab

 

 Budget 

 

 

Alle beløb i mio. kr.

2017

2019

2020

2021

2022

Økonomiudvalget

293

342 338 321 321
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

553

585 589 594 595
Børne- og ungdomsudvalget

687

667 640 635 630
Kultur- og fritidsudvalget

49

52 51 51 51
Miljø- og teknikudvalget

86

88 87 87 86
Voksen- og plejeudvalget

658

674 675 683 690
Udvalgene i alt

2.350

2.407 2.381 2.372 2.374
Pris- og lønstigninger   0 52 99 150
Renter

39

9 9 9 9
Driftsområdet i alt

2.389

2.416 2.441 2.480 2.533