Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2019

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-2022 for Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019-2022 findes under sag 1 den 9. oktober 2018.

Punktet indeholder også bilag fra 2. behandlingen af budget 2019-2022. 

Vedtaget budget 2019-2022 er samlet i Det samlede trykte budget.

En trykt udgave kan læses på bibliotekerne fra januar 2019.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en takstoversigt sammen med budgettet. Takstoversigten er opdateret og godkendt i kommunalbestyrelsen den 11. december 2018 og vil blive opdateret, hvis kommunalbestyrelsen i løbet af 2019 vedtager nye takster.

Den nyeste takstoversigt for 2019.

Herunder ser du kommunens regnskab for 2017 samt budgettet for 2019 inklusiv overslagsår i en hovedoversigt. 

 

Regnskab

 Budget    
Alle beløb i mio. kr.

2017

2019

2020

2021

2022

Indtægter

-2.414

-2.510

-2.541

-2.587

-2.647

Driftsområdet

2.389

2.416

2.441

2.480

2.533

Resultat af ordinær drift

-25

-94

-100

-107

-113

Anlæg

57

29

32

36

40

Resultat i alt 

32

-65

-68

-71

-73

Låneoptagelse

-65

-47

-21

-21

-21

Afdrag på lån

33

42

45

47

50

Afdrag ældreboliglån

15

22

22

23

23

Øvrige finansforskydninger*

-38

1

1

1

1

Frigivelse af deponerede midler

-8

-6

Lån og finansforskydninger i alt 

-64

12

48

50

53

           
Kasseforbrug+/kasseforøgelse-

-31

-53

-20

-20

-20

           
Kassebeholdning gennemsnit

108

63

89

100

112

"+" = overskud / "-" = underskud          

Du kan finde øvrige specifikationer på oversigtsniveau på følgende links: