Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budget 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober 2017 budgettet for 2018 - 2021 for Norddjurs Kommune.

Vedtaget budget 2018-2021

Det samlede trykte budget.

En trykt udgave kan læses på bibliotekerne fra januar 2018.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en takstoversigt sammen med budgettet. Denne takstoversigt  er opdateret og godkendt i kommunalbestyrelsen den 12. december 2017.

Herunder ser du kommunens regnskab for 2016 samt budgettet for 2018 inklusiv overslagsår i en hovedoversigt. 

 

Regnskab

 Budget    
Alle beløb i mio. kr.

2016

2018

2019

2020

2021

Indtægter

-2.393

-2.444

-2.480

-2.522

-2.574

Driftsområdet

2.314

2.370

2.400

2.456

2.508

Resultat af ordinær drift*

-79

-74

-80

-66

-66

Anlæg

54

47

61

36

35

Resultat i alt 

-25

-27

-19

-30

-31

Låneoptagelse

-43

-32

-34

-21

-21

Afdrag på lån

31

39

41

43

45

Afdrag ældreboliglån

18

15

16

17

17

Øvrige finansforskydninger*

55

0

1

1

1

Frigivelse af deponerede midler

-8

-15

-4

-4

-1

Lån og finansforskydninger i alt 

53

7

21

37

41

           
Kasseforbrug+/kasseforøgelse-

28

-20

2

7

10

           
Kassebeholdning gennemsnit

109

103

100

80

62

"+" = overskud / "-" = underskud          

*Ekskl. renter

         

Du kan finde øvrige specifikationer på oversigtsniveau på følgende links: