Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tidsplan og procedure for budget 2022

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tidsplan og procedure for budgetprocessen.

For at tilrettelægge budgetarbejdet er der vedtaget en tidsplan og procedure for budgetprocessen.

Budgetprocedure og tidsplan

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetprocedure og tidsplan for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 19. januar 2021. 

Hovedtræk i tidsplanen

Budgetforslag kan indsendes fra den 1. marts og frem til den 2. september 2021. 

I følge tidsplanen afholdes der et borgermøde den 6. september 2021. 

I lighed med tidligere år bliver det muligt at indsende høringssvar til 1. behandlingsbudgettet via Norddjurs Kommunes hjemmeside i høringsperioden. Høringsperioden løber fra 3. september til 16. september kl. 10.

Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet den 12. oktober 2021.