Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Se indsendte høringssvar til budget 2022-2025

Høringsperioden løb frem til 16. september 2021 kl. 10.

Indkomne høringssvar. 


16-09-2021

Indsendt af:

MED-udvalget i Område Grenaa 

Overskrift: Høringssvar budgetskitsen for 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Peter Hjulmand 

Overskrift: Indsendt med henvisning til handicaprådets høringssvar af 14-09-2021 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Medarbejderne I Område Ørsted/Auning - Allingåbro 

Overskrift: Høringssvar fra medarbejdersiden i Område Ørsted/Auning - Allingåbro 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Susanne Bækgaard 

Overskrift: Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Ilka Daniel 

Overskrift: Høringssvar til Budget 2022-2025 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Ikki Lyng Hansen, indsendt på vegne af en bred gruppe interessenter 

Overskrift: Høringssvar vedr. oplæg til budgetforlig - Budgetskitsen 2022-25 - OBS på naturområdet ved Dystrup Ramten Søerne 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Kai Hansen

Overskrift: Ingen outdoors projekter uden toilet adgang 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Henrik Fuglsang 

Overskrift: Områdeudvalget for Socialområdet 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Medarbejdersiden LokalMed Trivsel og Læring (PPR) 

Overskrift: Høringssvar Budget 2022-2025 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Kai Hansen, på vegne af Fritidsrådet 

Overskrift: Fritidsrådets høringssvar 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Områdeudvalget for Sundhed og omsorg 

Overskrift: Høringssvar fra områdeudvalget for sundhed og omsorg 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Visitationsafdelingen, Børne- og Familieteamet 

Overskrift: Høringssvar til budget 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Børneby Nord 

Overskrift: Høringssvar Børneby Nord 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Ikki Lyng Knudsen, på vegne af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs 

Overskrift: Høringssvar Fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs til budgetskitse for 2022-2025

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Morten Torp Nielsen 

Overskrift: Høringssvar til Budgetforhandlinger 2022

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

TR for HK området 

Overskrift: Fastholdelse og udvikling af medarbejder i Norddjurs Kommune 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Asger Laustsen, formand for pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt  


 

15-09-2021

Indsendt af:

Ungeindsatsen og UU

Overskrift: Høringssvar til budget 2022

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Laila Frederiksen og Eva Bak, på vegne af LMU- Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmet 

Overskrift: Høringssvar til Budget 2022

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Bestyrelsen og LMU UngNorddjurs 

Overskrift: Høringssvar til budgetskitse 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Tinne Christensen 

Overskrift: Høringssvar fra medarbejderne i Hovedudvalget til budget 2022 - og overslagsårene 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

MED udvalget ved Søren Kanneskolen 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022-25

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Susan Ravn Jensen 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022 fra medarbejdersiden i LMU på Auning skole 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

DH-Norddjurs

Overskrift: Høringssvar til budget 2022 NDK 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Plejecenter Digterparken 

Overskrift: Høringssvar budget 2022 - LMU Digterparken 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Amanda Meineche 

Overskrift: Bestyrelsen Område Grenaa - høringssvar budgetskitse 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


15-09-2021

Indsendt af:

Medarbejderne i område MED skole- og dagtilbud 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Hanne Sørensen Smith for bestyrelsen, Nørager Børnehave & Vuggestue 

Overskrift: Fra glæde til gys 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Foreningen Anholts Børn og MED-udvalget på Anholt Skole 

Overskrift: Der skal budgetteres til fritidsaktiviteter for Anholts børn og unge 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Beboer- og pårørenderådet - Plejecenter Glesborg 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022-2025 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Skolelederforeninge i Norddjurs 

Overskrift: Budgetforslag 2022

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

16-09-2021

Indsendt af:

Asger Laustsen, formand for pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro 

Overskrift:  Høringssvar til budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Djurs Lærerforening 

Overskrift: Høringssvar fra Djurs Lærerforening til budget 2022 for Norddjurs Kommune 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Kai Hansen 

Overskrift: Fritidsrådet - Høringssvar til budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Norddjurs Idrætsråd 

Overskrift: Høringssvar til budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt  


 

15-09-2021

Indsendt af:

Allingåbro IF Fodbold og Allingåbro Borgerforening 

Overskrift: Græsslåning på boldbaner 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

MED-udvalg, Staben-Skole og dagtilbud, Norddjurs Kommune 

Overskrift: Pladsbehov ifb. med byggeri af skovbørnehave og nødvendighed af midler til eventuel sammenlægning af §32 enhederne på dagtilbudsområdet. 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Medarbejderne Ørum Bo- og aktivitetscenter 

Overskrift: Høringssvar 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

15-09-2021

Indsendt af:

Birgitte Bønnerup, Fmd Børneby Midt 

Overskrift: Høringssvar fra Børneby Midt 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

 

15-09-2021

Indsendt af:

MED-udvalget i Børneby Midt 

Overskrift: Høringssvar Budget 2022-2025 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

14-09-2021

Indsendt af:

Nørager Multihal 

Overskrift: Udvidelse til en hel hal 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


 

14-09-2021

Indsendt af:

Myndigheds- og Visitationsafdelingen 

Overskrift: Høring 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

14-09-2021

Indsendt af:

Mette Hedegaard

Overskrift: Faciliteter til Grenaa SUP OHANA

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt  


 

14-09-2021

Indsendt af:

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

Overskrift: Styrkelse af børn- og ungeområdet 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Børne- og ungdomsudvalget 


 

14-09-2021

Indsendt af:

Områdeudvalget for administrationen 

Overskrift: Budget 2022 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget 


 

12-09-2021

Indsendt af:

Torben Jesen, formand DffD og Stenvad Mosebugscenter 

Overskrift: Budget 2022 - flytning af budgetbeløb fra All. til Stenvad 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

12-09-2021

Indsendt af:

Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn 

Overskrift: Høringssvar vedr. nedrivningen af Enslevgården 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


 

13-09-2021

Indsendt af:

Michael Bengtson

Overskrift: Outdoor område ved GIC

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


 

14-09-2021

Indsendt af:

Handicaprådet 

Overskrift: Høringssvar fra handicaprådet 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Generelt 


 

13-09-2021

Indsendt af:

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune 

Overskrift: Udtalelse til budget 2022 fra frivilligrådet 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

10-09-2021

Indsendt af:

Bygnings- og Landskabskulturforeningen i Norddjurs 

Overskrift: SAVE registrering i Norddjurs Kommune 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget 


 

09-09-2021

Indsendt af:

Ældrerådet 

Overskrift: Høringssvar fra ældrerådet 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget 


 

09-09-2021

Indsendt af:

Arne Andersen 

Overskrift: Nyt tag på Albøgegård 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


 

07-09-2021

Indsendt af:

Grenaa Kunst- og Musikforening 

Overskrift: Høringssvar budget 2022-2025 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


03-09-2021

Indsendt af:

Torben Jensen, formand GIC

Overskrift:  Vedr. budgetbeløb i udkast til budget for 2022-2023 tag GIC. 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget 


30-08-2021

Indsendt af:

Bestyrelsen for Nørre Djurs Hallen 

Overskrift:  Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen 

Forslag: 

Se vedhæftede fil. 

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget