Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Se indsendte forslag til budget 2022

De indsendte forslag kan ses på denne side. Siden bliver opdateret én gang i ugen med de nyeste forslag øverst.

Indkomne forslag i kronologisk rækkefølge


 01-07-2021

Indsendt af:

Michael Laursen

Overskrift: Afskaf effektiviseringsbidraget

Forslag:

Pointer i forhold til kommunalbestyrelsen vedr. budget 2022

Vi sender budgetforslag til afskaffelse af ”in”effektiviseringsbidraget.

Bliver effektivisering i virkeligheden til ineffektivisering.

Det er en skjult besparelse, som går ud over kvalitet og drift, da det reelt kun er muligt at spare på varme hænder, da man ikke kan finde pengene et andet sted.

På denne måde tager man lokaleudvalg som gidsler i en proces, hvor det reelt ikke er muligt at finde effektiviseringer på områder, som i forvejen er hårdt ramt af besparelser.

På denne måde bliver tiltagene ukoordinerede og drypvise og risikerer dermed at være ineffektive.

Fokus på effektivisering indikerer, at vi ikke arbejder effektivt i forvejen, hvilket utallige sparerunder har sikret, at vi gør.

Enten skal vi acceptere, at kerneopgaven løses dårligere, eller også skal der gøres noget andet.

Arbejdet med de nye kvalitetsstandarder bliver svært at løfte og effekten af minimumsnormeringerne risikerer at drukne.

Effektiviseringer og den gode historie (vende udviklingen) kræver investeringer. Investeringer i klimavenlige løsninger, men også den faglige kvalitet i kommunens tilbud. De økonomiske gevinster af dette er dog langsigtede og kræver tålmodighed. Og det kræver en samlet plan. De enkelte enheder kan ikke løse denne opgave alene, da de ikke kan overføre overskud fra det ene budget til det andet og dermed spare op til sådanne langsigtede investeringer.

Hvordan skal vi tiltrække kvalificeret arbejdskraft andet end med flot natur og højt til loftet. Den gode historie skabes ikke med effektiviseringer/besparelser og ved at gøre mere af det samme.

Hvordan kan vi skabe et godt arbejdsmiljø, som er med til at fastholde/rekruttere den kvalificerede arbejdskraft.

Hvordan kan vi nedbringe sygefraværet og skabe arbejdsglæde?

Hvordan sørger vi for efteruddannelse til vores medarbejdere, så vi kan løse flere opgaver i kommunen frem for at betale dyrt for at få dem løst andetsteds.

På vegne af medarbejderne i Områdeudvalg for skole- og dagtilbud

Michael Aagaard Laursen Næstformand

Relevante udvalgsområder: Generelt