Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsend forslag

Du har som borger mulighed for løbende at indsende gode ideer og budgetforslag til Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2019 vedtaget, at der på hjemmesiden åbnes op for at borgere kan indsende konkrete budgetforslag. Disse budgetforslag må ikke forveksles med høringssvar til budgetforslag for 2022-2025, som kan indsendes i den planlagte høringsperiode, som løber fra 3. til 16. september 2021.

Ved åbning for indsendelse af budgetforslag er det samtidig besluttet, at det vil være op til det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller forvaltningen at anvende forslagene i de situationer, hvor det vil være relevant. Derfor vil du som afsender ikke kunne forvente en tilbagemelding på det indsendte forslag.

Når et borgerforslag offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger. Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse. Dette betyder, at høringssvar, som indeholder dette, ikke vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Høringssvarene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Send forslag

Tryk på linket nedenfor for at indsende høringssvar:

Se indsendte forslag

Kontakt

Oplever du tekniske problemer med at indsende dit budgetforslag, kan du skrive til nih@norddjurs.dk, som så vil vende tilbage til dig.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt om budgetforslag, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Simon Jakobsen (89 59 18 36 eller slj@norddjurs.dk).

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

www.norddjurs.dk/oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.