Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2022

Budget 2022 - processen og hvad sker der lige nu?

Budget 2022-2025 er vedtaget  

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2022-2025 den 12. oktober 2021. 

Sammendrag af budgettet 

I lighed med sidste år er der udarbejdet et let tilgængeligt sammendrag af budgettet, som indeholder hovedelementerne fra budgetaftalen. 

Takstoversigt godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. december 2021

Høringssvar og budgetforslag 

Alle i Norddjurs Kommune kunne indsende høringssvar frem til d. 16. september. De indsendte høringssvar kan læses her. 

Borgere i Norddjurs Kommune kunne indsende budgetforslag frem til den 2. september. Du kan læse de indsendte budgetforslag her.

Borgermøde 

Der blev afholdt borgermøde mandag den 6. september 2021 kl. 19:00-21:00. 

På mødet fremlagde borgmesteren budgetskitsen, og de politiske partier havde mulighed for at fremlægge eventuelle ændringsforslag for borgerne. 

Program: 

  • Fremlæggelse af skitse til budgetaftale 2022-2025 v. borgmester Jan Petersen 
  • Spørgsmål og debat 
  • Afslutning v. borgmester Jan Petersen 

Du kan læse de slides, der blev præsenteret på borgermødet her