Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Se indsendte forslag til budget 2021

De indsendte forslag kan ses på denne side. Siden bliver opdateret én gang i ugen med de nyeste forslag øverst.


Indkomne forslag i kronologisk rækkefølge


 29-08-2020

Indsendt af:

Jørgen Warrer

Overskrift: Trafiksikkerhed

Forslag:

Jeg skal hermed henlede opmærksomheden på den efterhånden meget intensive trafik på Århusvej i Auning. Der bliver kørt utroligt stærkt, så det kan være som at spille i lotteriet at gå over vejen på grund af de uoverskuelige vejsving ved kroen. Det kan ligeledes være svært at komme ud fra Potetevej på grund af den høje fart.

Farten kan derfor rimeligt nemt reguleres ved at etablere to bump på vejen. Alternativt et bump ud for Potetevej med dertil hørende afspærring ind mod den tidligere kartoffelmel fabrik.

Dette burde ikke kræve så store resurser, så det ikke er realiserbart.

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


 28-08-2020

Indsendt af:

Arbejdsgruppen bag Norddjurs Awards

Overskrift: Finansiering af Norddjurs Awards

Forslag:

Se vedhæftede fil.

Relevante udvalgsområder:

Kultur- og fritidsudvalget
Voksen- og plejeudvalget
Generelt


 27-08-2020

Indsendt af:

Tine Rønde Jensen

Overskrift: Fortorv og vej på Rougsøvej

Forslag:

Jeg kunne godt tænke mig at der kom fokus på fortovet på Rougsøvej i Allingåbro. Det der ligger nu er gamle stumper asfalt, som er ujævne og direkte farlige for gangbesværede, og da der er en del færden på fortovet, er dette problematisk.
På modsatte side af Rougsøvej har vi en Aldi butik, og på den side af vejen er det kun anlagt cykelsti.

Derudover bliver der på strækningen fra rundkørslen på Nordkystenvejen og ind af Rougsøvej i Allingåbro kørt meget stærk (50 km zone).

Det kunne være rart hvis der kunne blive lavet en løsning på overstående, da.

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


 26-08-2020

Indsendt af: Tage Jensen

Overskrift: Fortov reparation Rougsøvej Allingåbro

Forslag:

Fortovet fra Hovedgaden på Rougsøvej trænger til en kraftig opgradering, da det kun er en stribe ujævn lappet asfalt, da der er mange ældre blandt andet med rolator der færdes her på vej til Aldi, det er ikke helt ufarligt da der også bliver kørt rimeligt friskt til på vejbanen, jeg vil nødig være vidne til at nogen falder og kommer galt afsted.
Så nu det være Allingåbro der står først på listen til et nyt ordenligt fortov så der er til at færdes på en sikker måde.

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


26-08-2020

Indsendt af: Anders Abrahamsen

Overskrift: Gør noget for sikkerheden....

Forslag:

Jeg bor ud til Rougsøvej i Allingåbro. Tæt ved Aldi.
På Rougsøvej har vi et fortov. Eller noget der engang har været et. For i dag skal man på en pløjemark for at finde noget der er mere ujævnt. Dette fortov benyttes af alle de gående handlende i Aldi. Byen nok mest besøgte butik. Borgere med rollator, kørestole, barnevogne m.m.
Et nyt fortov ville ikke være frås her.

Derudover er hastigheden på Rougsøvej alt for høj. Mange kører alt for stærkt. Ikke bare 10 eller 20 km/h for meget. Men nærmere 100% over fart grænsen. Det kunne stoppes med bump eller chikaner eller andet.

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


26-08-2020

Indsendt af: Ilene Boe Jensen

Overskrift: Fortorvet på rougsøvej Allingåbro

Forslag:

Jeg synes der skal laves et mere sikkert og gangbart fortorv på rougsøvej i Allingåbro strækningen fra Aldi og ind mod byen. Men modsatte side af Aldi. Fortorvet er elendigt og de ældre og gangbesværede har svært ved at færdes, samt barnevognsfolket.

Derudover er samme strækning meget belastet af trafik i meget høj hastighed. Vi har børn og det er livsfarligt for børn at krydse vejen uden fare for fart djævle.

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Voksen- og plejeudvalget


Dato 26.08.2020

Indsendt af: #enmillionstemmer

Overskrift: Forslag fra enmillionstemmer

Forslag:

på vejenende af enmillion stemmer

læs venligst vedhæftet fil

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget

Voksen- og plejeudvalget

Generelt


 Dato: 21.08.2020

Indsendt af: Hanne Magnus

Overskrift: Toilet v. parkeringspladsen Hemming Nielsen Vej

Forslag:

Norddjurs Kommune har lavet en dejlig stor parkeringsplads på Hemming Nielsens Vej v. Fjellerups Alternative Bundgarnsmuseum.
Den er der rigtig rigtig mange, der benytter om sommeren og især i 2020.
MEN der mangler et toilet, enten stationær eller en toiletvogn i juli og august.
Som kustoder på Fjellerups Alternative Bundgarnsmuseum har vi rigtig rigtig mange, der spørger efter et toilet.
Det eneste vi kan gøre, er at henvise til Vaffelbageriet eller buske rundt omkring.
Der er der nogle, der ikke kan nå, så de står og tisser i bukserne for øjnene af os.
Hvis vi forsat skal tiltrække turister til Fjellerup Strand, og give dem en god oplevelse, så må I finde penge til et stationær toilet eller en toiletvogn på parkeringspladsen Hemming Nielsens Vej.

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og teknikudvalget


Dato: 14.08.2020

Indsendt af: DH-Norddjurs

Overskrift: Forslag til budget for 2021

Forslag:

Emner
* Normering på bosteder- nedslaget på 10% fra 2019 ikke tilbagekøbt. Det er vigtigt med kvalificeret personale på bosteder for at sikre at beboere bliver mødt med indsigt, men antal er desværre ikke uvæsentlig heller både af hensyn til beboeres trivsel, men også af hensyn til personalets egne muligheder i job og selvudvikling, så sikring af normering står højt på ønskesedlen.
* Ledsagelse §81 er for dem, der ikke kan benytte §96 ledsagelse, men har for socialpædagogisk ledsagelse til individuelle oplevelser. Der er pt en yderst begrænset pulje til denne ledsagelse som oven i købet er begrænset til hverdage. Weekend liv som alle andre nyder er de afskåret fra. Vi ser gerne at denne ledsagelse tilføres flere midler.
* Ledsagelse ferie på bosteder er mulig, men stærkt begrænset ift tiden før nedskæringer. Her ønsker vi også en styrkelse så varigheden kan udvides.
* Bostøtte til psykisk sårbare har været under press især i denne corona tid. Det er en meget vigtig funktion som sikrer at boformen, egen bolig, er mulig for denne målgruppe. Vi ønsker at denne støtte sikres så selvstændigheden bevares.

Relevante udvalgsområder:

Voksen- og plejeudvalget


Dato: 11.7.2020

Indsendt af: Mathilde Foldager Termøhlen

Overskrift: Vejbump/chikane

Forslag:

Hevringvej ind i Ørsted er et farligt sted at færdes for os der bor der inkl vores børn. Bilerne bremser først når de når t-krydset ved Storegade, hvilket gør at de passerer byskiltet med meget høj fart! Der gasses også op så snart man har drejet op af Hevringvej og dermed er på vej ud af byen. Ligesom de andre veje ind i Ørsted har vejbump vil det være ønskeligt også at få her eller en chikane, bare noget der sænker farten!

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


Dato: 19.6.2020

Indsendt af: Louise Mogensen

Overskrift: Cykelsti og fartbump ved Tøjstrup

Forslag:

Skoven mellem Tårup og Tøjstrup er meget farlig at gå eller cykle igennem PGA. Sving, dårligt udsyn, tung trafik og høj fart. Der har tit været uheld hvor biler er kørt af vejen. Vi er flere der ønsker en gang/cykelsti, så vi og vores børn kan færdes sikkert til skole og til Auning på cykel. Vi er jo desværre ikke koblet på banestien. Desuden ville det være ønskeligt med fartbump eller chikaner ved indkørslerne til Tøjstrup, da mange ikke overholder hastigheden på de 50 km i timen. Vi har gentagende gange oplevet at biler er kørt af vejen ved vores hus eller ikke har nået at bremse i krydset Løvenholmvej- Tøjstrupvej. Vi har flere gange haft fartkontrol i byen og betjenten har været overrasket over hvor mange der kører for stærkt igennem byen. Det er usikkert for vores børn at færdes, selv inden for byskiltet, da vi aldrig ved hvor hurtigt og hvordan folk kører.

Relevante udvalgsområder:

Miljø- og teknikudvalget


Dato: 2.6.2020

Indsendt af: Michael Lykke-Bertelsen

Overskrift: Toilet

Forslag:

Hejsa... Jeg er amatørpaleontolog og elsker at kigge i 65 mio år gamle kalkformationer. Jeg tager ofte turen til Sangstrup klint - både for synets og helbredets skyld, men selvfølgelig også for at finde fossiler. Jeg møder mange på min vej langs vandet og klinterne og i tiden - mange flere end tidligere. Jeg kan så se flere af disse mennesker, gemmer sig i hulerne i klinterne for at forrette deres nødtørft, hvilket jeg finder yderst afskyeligt. Det kan sq ikke passe, at en perle som sangstrup klint, skal gå til i pis og lort, fordi kommunen skal spare. Vi har vel en interesse i at få nogle turister til kommunen - disse turister, samt egnens borgere og i særdeleshed borgere der bor i Sangstrup og Hjembæk by - skal behandles ordentligt Mon ikke kommunen - i deres budget - kan finde de 100.000.- det koster at lave et toilet, som det der findes ved Gjerrild strand? Med venlig hilsen Michael Lykke-Bertelsen

Relevante udvalgsområder:

Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget, Miljø- og teknikudvalget