Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsend høringssvar til budget 2021-2024

Der er høringsperiode frem til 20. september kl. 10.00.

Budget 2021-2024

Økonomiudvalget har den 3. september behandlet 1. behandlingsbudgettet.

Link til dagsordenspunkt i økonomiudvalget med beslutning

Partiernes budgetskitse til budgetaftale for budget 2021-2024 sendes nu i høring.

I følge den vedtagne procedure er der mulighed for at indsende høringssvar fra 3. til 20. september 2020 kl. 10.00.

Høringsmateriale

Forligskredsens budgetforslag for 2021-2024 til 1. behandlingsbudgettet:

Beslutning om yderligere bilag

Kommunalbestyrelsen besluttede ved behandling af 1. behandlingsbudgettet den 15. september 2020, at der skulle fremlægges yderligere to bilag sammen med høringsmaterialet på hjemmesiden:

Indsend høringssvar:

Tryk på linket nedenfor for at indsende høringssvar:

Bemærk at det indsendte høringssvar som udgangspunkt vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Derfor må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger i høringssvaret.

Dit høringssvar vil blive gennemgået for eventuelle fortrolige eller følsomme personoplysninger inden det udgives på hjemmesiden, så det kan tage et stykke tid inden dit høringssvar kommer på.

Fortrolige og følsomme personoplysninger er oplysninger, der kan knyttes til en person f.eks. helbredsoplysninger, CPR-nummer, økonomiske forhold, familieforhold, arbejdsmæssige forhold og navn og adresse, hvis der er navne- og adressebeskyttelse. 

Det er ikke kun egne oplysninger der kan være personlige eller fortrolige, men også hvis man omtaler andre i sit høringssvar.

Høringssvar som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Høringssvarene vil dog stadigvæk indgå som bidrag til budgetarbejdet.

Høringssvarene kan ses på denne side fra 9. september 2020.

Oplever du tekniske problemer med at indsende dit høringssvar, kan du skrive til nih@norddjurs.dk, som så vil vende tilbage til dig.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt om høringssvar, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Britt Kjeldsen (89 59 18 32 eller brk@norddjurs.dk).

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

www.norddjurs.dk/oplysningspligt

Her kan du læse mere om hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.