Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tidsplan og procedure for budget 2020

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tidsplan og procedure for budgetprocessen.

For at tilrettelægge budgetarbejdet er der vedtaget en tidsplan og procedure for budgetprocessen.

Budgetprocedure

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-2023 den 22. januar 2019.

I følge tidsplanen har der været afholdt et borgermøde den 9. oktober 2019 i Ørum Aktiv Center. 

I lighed med tidligere år har det været muligt at indsende høringssvar via Norddjurs Kommunes hjemmeside i høringsperioden. Høringsperioden løb fra 8. oktober til 20. oktober kl. 14.00. Høringsperioden er nu udløbet. De indkomne høringssvar findes her.

2. behandlingen og vedtagelse af budgettet sker på kommunalbestyrelsens møde den 1. november 2019.