Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høring

Som høringsberettiget er der mulighed for at indsende høringssvar i høringsperioden.

I tidsplanen for budgettet er der vedtaget tidspunkter for høring om budget 2020-2023. Høring er planlagt mellem 1. og 2. behandlingen i økonomiudvalget.

Indsendte høringssvar

Høringsperioden er udløbet den 20. oktober kl. 14. Indsendte høringssvar er offentliggjort på hjemmesiden samtidig med indsendelse og politikerne har mulighed for løbende at læse de indsendte høringssvar.

Følg dette link for at se de indsende høringssvar til budget 2020-2023.

Høring - Budget 2020-2023

Økonomiudvalget har den 7. oktober behandlet 1. behandlingsbudgettet.

Forligspartiernes budgetforslag til budget 2020-2023 samt ændringsforslag fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har været sendt i høring.

I følge den vedtagne procedure var der mulighed for at indsende høringssvar via hjemmesiden fra 8. til 20. oktober 2019 kl. 14.00.

Høringsmateriale

Forligskredsens budgetforslag:

Ændringsforslag til forligskredsens budgetforslag fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: