Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budget 2020

Budget 2020 - processen og hvad sker der lige nu?

Forligspartierne har nu indgået en aftale om budgettet for de kommende fire år.

Inden budgettet vedtages endeligt afholdes der borgermøde og der åbnes for at indsende høringssvar. 

Både borgermøde og høring er planlagt mellem 1. og 2. behandlingen i økonomiudvalget. I den vedtagne tidsplan er det planlagt, at budget 2020 vedtages (2. behandles) på kommunalbestyrelsens møde den 1. november 2019.

Borgermøde om budget 2020

Der afholdes borgermøde den 9. oktober 2019 kl. 19-21 i Ørum Aktiv Center. Alle er velkomne til mødet, hvor der er mulighed for at komme i dialog med politikerne om det kommende budget for 2020-2023. 

Høring

Økonomiudvalget har den 7. oktober behandlet 1. behandlingsbudgettet.

Forligspartiernes budgetforslag til budget 2020-2023 samt ændringsforslag fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti sendes nu i høring.

I følge den vedtagne procedure er der mulighed for at indsende høringssvar fra 8. til 20. oktober 2019 kl. 14.00 via Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Følg dette link for at se høringsmaterialet og indsende høringssvar til budget 2020-2023.

1. behandlingsbudgettet 2020-2023

Der er 1. behandling af budget 2020-2023 på kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2019.

Forligspartiernes budgetforslag samt ændringsforslag fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er vedlagt som bilag.