Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Se indsendte høringssvar til budget 2019-2022

På den side kan du se indsendte høringssvar til budget 2019-2022.

Har du spørgsmål til de indsendte høringssvar, er du velkommen til at skrive til nih@norddjurs.dk.


overskriftdit forslagvedhæft evt. fil
Grenaa Kunst- og Musikforenings høringssvar til budgetforslag 2019Se vedhæftede, er indsendt pr. mail 7. september 2018Download
Høringssvar til budgetJeg har hørt beskrevet op til flere gange af kommunalbestyrelse, at der opfordres til samarbejdsvillighed og omstillingsparathed fra borgerne i Norddjurs kommune ift de fremtidige budgetforhandlinger. Jeg respektere, at vi lige nu er i en situation, hvor vi SKAL finde områder at spare på. Dog vil jeg stille spørgsmålstegn ved hvor omstillingsparat vi kan kræve at børnene i Norddjurs skal være. Vi flyttede til Sangstrup i 2005. Siden da har familierne i området oplevet at Voldby skole lukkede, Voldby børnehave lukkede, børnehaven vores hus lukkede (børnehavebørn fra den lukkede børnehave i Voldby blev flyttet til Vores Hus). RIGTIG mange børn fra området har i allerede oplevet mange skift og skal nu igen se frem til et skift når de skal ligges sammen med kattegatskolen. Jeg tror ikke jeg behøver at nævne at Voldby skole i øvrigt er yderst velfungerende og hvorfor ændre på noget der fungere? For vores egen families vedkommende er vi allerede ved at være trætte. Vi har et barn på 8 år og har allerede været involveret i flere af de ovenstående lukninger samt været påvirket af ansættelsesstoppet de seneste måneder. Vi har derudover 2 børn på 5 og 1 år og det er lige nu utroligt svært at tro på at kommunen på noget tidspunkt får skabt ro om skolestrukturen. Vi er pt. derfor i kraftige overvejelser om flytning til friskolerne på trods af, at vi er rigtig glade for Vestre skole. Jeg vil gerne opfordre til, at man genovervejer at trække nogle penge ud fra Grenå Havn, som jeg har kunnet forstå er en reel mulighed. Om ikke andet så kunne man bruge det som en mulighed indtil man fik gennemtænkt mulighederne for besparelser, for de hidtidige forslag virker i den grad ugennemtænkt og i strid med alt forskning på området. Jeg har rigtig svært ved at forstå, at børn, ældre og udsatte borgere skal betale prisen fremfor evt at trække penge ud fra Havnens vældig store overskud. Jeg er klar over at havnen skal kunne investere, men det må man jo så bare konstatere, at der ikke er plads til lige nu. En konstatering som kommunen burde have gjort for længe siden. Dernæst savner jeg et svar på Morten Friis Heidemann's læserbrev, hvor han stiller spørgsmålstegn ved om man behøver at gennemføre besparelserne over 4 år.  
HøringssvarModtaget pr. postDownload
Kommentarer vedr. lav kørselstakstKære alle Jeg er næstformand i lokalMED for Skole- og dagtilbudsafdelingen. Jeg sender her en kommentar fra medarbejderne i Skole- og Dagtilbudsafdelingen til beslutningen om lav kørselstakst for kommunens medarbejdere. Vi håber, at I vil tage kommentaren op til overvejelse, så vi kan få en fleksibel løsning.Download
Inklusion og tidlig indsatsSe vedhæftede vedrørende inklusion og tidlig indsats.Download
HøringssvarSkolestrukturDownload
Høring om skolebesparelserTil Norddjurs Kommune Som borger i kommunen fra 1973 til 2012 tillader jeg mig at fremsende følgende forslag til besparelser. På hjemmesiden Mellemskolen.net findes der konkrete planer for at opdele folkeskolen i en primærskole for børn og en sekundærskole for unge, der er opdelt i selvvalgte boglige og praktiske ½årshold, som det nu er muligt med §25a. Jeg er overbevist om, at en beregning af planernes økonomiske omkostninger vil vise, at man får betydelig mere læring for væsentlig mindre midler. Se endvidere JP-kronikken "Vi skal gentænke hele skolesystemet" i samlingen af debatindlæg om folkeskolen på forsiden og vedhæftet. Jeg står gerne til rådighed med uddybende detaljer. Med venlig hilsen Allan TarpDownload
Høringssvar fra Område Grenå 0-6 årHøringssvar fra Område Grenå 0-6 år er vedlagt.Download
Bevar nu ROEN og undgå forhastede beslutninger under tidspresJeg er skatteyder, forælder til 2 børn i den lukningstruet Mølleskolen og veteran. Kære politikere/folkevalge: I er "ansat" af borgerne i Norddjurs Kommune til at styre kommunen på en forsvarlig, ansvarsbevidst og betryggende måde på alle områder, herunder økonomisk. Jeg må beklageligvis konstatere sammen med alle andre borgere i Norddjurs at det har i ikke gjort.... Nu står vi af for mig helt uforklarlige grunde med en absurd stor økonomisk øvetæve, som der nu forståeligt nok må tages hånd om, jeg har dog utrolig svært ved at forstå hvordan det er gået så galt.... Jeg SAVNER I HØJ GRAD at der fra kommunens side er kommet en fuldstændig og utvetydig udmelding om, AT MAN ERKENDER man desværre har fået fejlbudgetteret og brugt markant flere midler på anlægsinvesteringer løbende igennem årene. (kan ses på kora.dk (Det nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd) I har fremlagt et skrapt sparekatalog som rammer alle borgere bredt. Jeg har forståelse for at man selvfølgelig er tvunget til at reagere kraftigt på den økonomiske situation, men bevar nu ROEN under det økonomiske bombardement og lad være med at træffe for hurtige uforsvarlige beslutninger. For at i kan bibeholde en smule respekt fra min side, melder i klart og tydeligt ud at i ERKENDER i har lavet fejl som i høj grad er medvirkende til situationen vi står i. Det følger i op med at gå forrest og vise evne og vilje til at spare i egne rækker også. I har ifølge seneste Benchmark analyse over kommunernes administrationsomkostninger et højt forbrug på området. https://drive.google.com/open?id=1vHVXuouI304KxLC2H3ItLID0RjtA687Q Normtallet er 100 Norddjurs ligger blandt de 20 højeste placeret kommuner i ressourceforbrug på området (101-107), de 20 bedste kommuner med det laveste forbrug ligger på 70-90. Når vi nu som borgere bliver pålagt den helt store sparekniv, må det med alt ret og rimelighed være et KRAV at i også sørger for at trimme/optimere jeres udgifter på administration. Der er basis for at hente et 2 cifferet millionbeløb hjem i besparelse. Ifølge analysen kan Norddjurs kommune spare ca. 2.000 kr pr. borger 31.879 = 63.758.000 kr. .... Såfremt man optimere til at være blandt landets 20 bedste kommuner, det er ikke givet man kan trimme så hårdt i et hug, men kunne man blot komme til at ligge i midten af feltet og f.eks spare 1.000 kr pr. borger =31.879.000 kr. er det jo også en stor sum der er til at føle på... I skylder alle jeres dejlige borgere at fokusere stærkt på området, vise i også tager jeres del og måske vinde en smule respekt tilbage. Det er kun et ret og rimeligt krav når i pålægger borgerne markante forringelser/udgifter. SÆT I VÆRK. !Download
SOS fra MED-udvalget på Auning SkoleSe det vedhæftede dokument.Download
Høringsbrev fra KattegatcentretTil Kommunalbestyrelsen. Vedlagt er Høringsbrev fra Kattegatcentrets Bestyrelser til Norddjurs Kommunes budget 2019-2022 og 3 bilag til høringsbrevet.Download
Besparelser i socialpsykiatrienHøringssvar fra bruger- og pårørenderåd i bofællesskaberne Glesborg vedrørende besparelser i socialpsykiatrien.Download
Høringssvar Budget 2019-2022Vedhæftet som filDownload
Overbygning væk fra Vestre SkoleKære politikere i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Vi er mange forældre, der er ærgerlige og frustrerede over forslaget om, at sammenlægge overbygningsklasserne i Grenaa på Kattegatskolen. Det skyldes følgende grunde: Norddjurs i bund på landsplan hvad angår mistrivsel og samling af alle 7.-9. klasser på samme skole giver reelt ingen muligheder for at flytte skole, hvis et barn udsættes for mobning eller mistrives. Skolegården, hvor fx mobningen foregår er stadig den samme, selvom man flytter fra en 7. klasse til en anden på samme skole. Der er ikke faglokaler nok på Kattegatskolen til fx 8 stk. 7.-9. klasser. Slet ikke med kravene til mere praktiske fag i folkeskolen fra folketinget. Den udregnede besparelse vedrørende sammenlægning kan diskuteres og ifølge vores bestyrelse giver den ikke besparelse på 2 klasser pr. årgang, men kun én i gennemsnit, dvs. halvdelen af besparelsen ikke er reel. Det frie skolevalg fjernes mere eller mindre direkte, hvis man ønsker at skifte skole i 7.-8. klasse – alternativer er Auning, Friskole eller Syddjurs. Den foreslåede skolemodel, der har fokus på, at beholde mursten/bygninger i live på landet forøger risiko for udgifter til huller i taget, utætte vinduer osv. i fremtiden (Vestres skolekøkken er et godt eksempel på den økonomiske risiko). Vestre Skole har held med, at rykke børnene i nye klasser i 6. klasse, hvis den succes skal fortsætte kan børnene nok ikke være på Kattegatskolen (7.-9. klasse udgør ca 500 børn). Grenaa (30-40% af indbyggerne i kommunen) har bidraget til skolestrukturen tidligere, da Søndre og Østre lukkede og Kattegatskolen startede. Ift. opnormeringen i klasserne til 28 elever, hvor der hvert år er risiko for at børnene skal i en ny klasse skaber utrykghed både blandt børn og deres forældre. Tænker I det hele taget på bærnenes tryghed? Børnene er vores fremtid, og hvis de mistrives, hvad så? Så skal der bruges flere penge på PPR, psykologer mv., og der er større risiko for en social deroute, hvor de ender på kontanthjælp. Der er desuden risiko for at karakterne styrtdykker. Med forslaget der er pt tvinger I os forældre til, at overveje flytning på friskole i Norddjurs eller Syddjurs. Gør nu det rette som flere har påpeget i flere år og skab en holdbar løsning, der rækker mange år fremad, hvor nye udgifter til bygninger ikke ødelægger skolernes økonomi til børn og undervisning.  
Et skræk scenarieJeg har ikke læst alle spareforslagene, nogle er skimmet, nogle er sprunget let hen over, nogle læst med interesse og nogle med stor interesse. Der er mange spareforslag der sætter rigtig meget på spil for rigtig mange borgere i hele kommunen. Jeg ønsker et godt og værdigt liv for alle borgere og kunne derfor kommentere på mange punkter. Men man skal jo vælge sine kampe! Så som mor til 3 børn i grundskolen er det forslag til ny skolestruktur der bekymrer mig mest. I går læste jeg i Lokalavisen en artikel skrevet af Ulf Harbo, "Der er gået sogneråds politik i skolestrukturen. Den artikel ridser virkelig op hvilket skræk scenarie der er i spil på skoleområdet. Klasseoptimering, mulige skift mellem skoler, manglende tilhørsforhold...... Der må og skal findes en anden, holdbar og ansvarlig løsning. Artiklen slutter med en konklusion som jeg er helt enig i "Vi er ude i et kæmpe eksperiment, som jeg er bekymret for ikke kan lade sig gøre logistisk, pædagogisk og menneskeligt, og som i sidste ende slet ikke vil give de mange millioner- 26,9 i 2020- som beregnet"  
UngNorddjurs - StøttekontaktenJeg er bekymret for, at Støttekontakten ikke bevares i forbindelse med rammebesparelsen i UngNorddjurs! Vores datter har været tildelt støttekontaktperson (SKP) i over et år nu, og dette har været altafgørende for hendes situation. Hun er "samlet op" efter 8 år i alm. folkeskole med massevis af nederlag pga. indlæringsvanskeligheder, som ikke er blevet håndteret hensigtsmæssigt, hvilket har resulteret i skolevægring, selvskadende adfærd og mistrivsel! Dette er nu vendt, og hun er på vej i den rigtige retning bl.a. pga. en stor og stabil indsats fra SKP. På nuværende tidspunkt kan jeg overhovedet ikke se, at Norddjurs Kommune har andet tilbud, heller ikke FTI, som kan hamle op med SKP-ordningen under UngNorddjurs!  
En fantastisk perle...10kcd...er sat til salg...Sådan ville overskriften lyde, hvis jeg var ejendomsmægler og skulle sætte 10. klassescenter Djursland (i daglig tale: 10kcd) til salg. En fantastisk beliggende perle på egen matrikel med gode pladsforhold, let adgang til busforbindelser, adgang til idrætshal og -anlæg, skønne udefaciliteter og tæt på skov og strand. Sit eget lille center, med ca. 110-130 sprudlende 10. klasses elever. Top motiverede og engagerede lærere, der løfter opgaven til UG overfor de unge i et fantastisk læringsmiljø. Eleverne bliver set, hver og én. De bliver modnet, føler sig bedre rustet fagligt set og bliver klædt på til at skulle i gang med videreuddannelse. Det er Norddjurs Kommunes svar på toppen af poppen = folkeskolen. Jeg brænder for denne skole og ser den som et unikum af sin art. Den tåler ingen-som-helst sammenligning med en eksisterende folkeskole, fordi: 10kcd som selvstændig institution er at foretrække for elever, der vil mødes med ligestillede, hvor ingen har kendskab til skolen i forvejen. Alle starter på en frisk! Et fantastisk alternativ til efterskole på baggrund af linjefagene, hvor eleven kan fordybe sig på baggrund af interesse. 2 årlige studieture; 1 ryste-sammen-tur og 1 studietur. Konsekvenser: Hvis 10kcd overflyttes til anden eksisterende folkeskole, så vil besparelsen være lig nul pga. elevflugt. Der vil være stor risiko for at elever i den vestlige del af kommunen ikke søger mod Grenå pga. udsigten til endnu et ”almindeligt” år i folkeskolen. Størsteparten vil øjensynligt søge mod Randers pga. forringede tilbud samt den lange transport. Tænk jer om en ekstra gang, kære politikere… Jeres spareplan mht. 10kcd vil være ren tilsætning, elevflugt og penge ud af kommunen. Med venlig hilsen Tine Mylliin Tidl. Skolebestyrelsesmedlem i 10kcd Mor til 2 tidl. Elever på 10kcd  
Høringssvar fra skolesekretærerne i Norddjurs Kommunese vedhæftede fil.Download
Høringssvar fra skolesekretærerne i Norddjurs KommuneSe vedhæftede fil.Download
Uvurderlig!Jeg sidder her som forældre til 3 piger, der i februar måned i år, blev flyttet fra Toubro til Mølleskolen. Særligt er at den ene af mine piger mistrives på Toubro. Der skal ikke peges fingre af personalet på Toubro, for de gjorde hvad de kunne. Alligevel så det ikke ud til at hun ville blive klar til 0 klasse efter sommerferien. DOG efter starten i februar på Mølleskolen tog det ikke lang tid før hun blomstrede. Ved hjælp af høj faglighed, rummelighed og for alt i verdenen et fantastisk samarbejde, er min dejlige pige nu i 0 klasse og trives, tiltrods for flere år hvor hun var nærmest stemplet til ikke at kunne fungere i en klasse. Hvad skal der blive af hende hvis i lukker Mølle?? Og alle de andre i samme båd? Skal de bare tilbage til det der ikke fungere?? Har i overvejet hvor mange ekstra ressourcer der skal til for at hjælpe dem der bliver udsat igen? Der er igen tvivl om at det kommer til at koste børnene dyrt i trivsel og hvordan kan man gør det op i kroner og øre, det kan man ikke!!! Trivsel er uvurderligt!!! Mvh Grethe Petersen Mor til 2 piger i 0A og en pige i 2A  
Spareforslag på TræningsområdetHøringssvar på budget 2019-2022 fra Fysio- og Ergoterapeuter i Norddjurs Kommune. Vi er klar over, at kommunen er i dyb økonomisk krise, men det er med stor bekymring, at vi er vidne til de store spareforslag på Træningsområdet. Evidensen viser, at besparelser på den vedligeholdende træning i løbet af kort tid vil forværre den fysiske tilstand hos kommunens borgere. Dette vil medføre væsentligt øgede pleje-og omsorgsudgifter for kommunen. En besparelse på træningsområdet vil i løbet af kort tid få store økonomiske og menneskelige konsekvenser for kommunen. Ud over tilbuddet om træning opnår borgeren desuden et socialt og psykisk løft ved at deltage i træning sammen med andre. Dette er dokumenteret at kunne opretholde borgerens generelle funktionsniveau og velfærd. Hvis man ønsker at spare kommunen for x millioner inden 2022 er træningsområdet ikke det rette sted at spare, da det i længden vil ende med at give kommunen øgede udgifter. Med venlig hilsen Terapeuterne i Norddjurs Kommune  
Høringssvar til budget 2019 - 2022Høringssvar fra LMU Borgerservice og Udbetaling er vedhæftetDownload
Høringssvar vdr skolestrukturHøringssvar angående skolestruktur, buget 2019-2022 Landsbyklyngen har drøftet materialet vedrørende buget 2019-2022 og indgiver følgende høringssvar: Vi har stor forståelse for alvoren af den økonomiske situation, og indforstået med, at vi alle må løfte i flok. Vi er dog bekymrede for helt at lukke muligheden for overbygningselever i område midt. Unge i landsbyklyngen. Vi er en landsbyklynge – ikke den enkelte landsby for sig selv – vi er i gang med at slå ressourcerne sammen. Vi er et landdistrikt, og vi har brug for at være bæredygtige. Vi skal bevare en hel skole – med overbygning i landsbyklyngen. Når vores børn skal i 7. klasse skal de ikke på udebane i Grenaa eller Auning. De skal blive her på hjemmebanen, indtil de skal i gang med en ungdomsuddannelse. I skal ikke flytte dem væk fra deres hjemmebane, lige når de går i puberteten, og både krop og sind er under ombygning. I landsbyklyngen er vi optaget af at styrke skolerne og udnytte ressourcerne -både skolernes og lokalområdet. Erhvervsliv, institutioner foreningsliv m.v. Vi har brug for en skole, der hænger sammen med lokalsamfundet i indskoling, mellemtrin og udskoling. De unges uddannelsesparathed vil ikke blive bedre, hvis vi flytter dem før ungdomsuddannelsen. De unge siger det samme. Udvikling af område midt: Vi er også bekymrede for udviklingen af vores område i midt, ved en lukning af skoletilbud for overbygningselever. Hvis unge mennesker flyttes til Grenaa, vil deres fritidsliv drejes der mod, og det kan gå ud over gode eksisterende tilbud i midt. Nogen vil have mulighed for at komme frem og tilbage til Grenaa udenfor skoletiden, mens andre ikke vil. For de som ikke kan, vil det muligvis ende med færre tilbud til en sund og aktiv fritid. Samtidig ved vi, at fritidsinteresser er vigtige for unge, da det er med til at mindske kriminalitet. Bosætning: At skoler skal tage afsæt i nærmiljøets omgivelser, er med til at skabe tilhørsforhold og en sikker base for børn og unge mennesker, hvilket vi ser som et vigtigt fundament i opvæksten. Det kan yderligere forstærkes da forældre kan føle sig mindre knyttet til, og dermed forpligtiget til en skole i Grenaa. Vi kan frygte at det tilhørsforhold en familie har til området forsvinder, og at en fraflytning fra området kan ske. Der ud over er skoler med til at skabe liv, og trods det at skolerne bevares, ønsker vi også området i midt attraktivt for tilflytning. En lukning af overbygningen vil gøre området mindre attraktivt for børnefamilier. Vi tager et medansvar Vi er klar over, at vi kommer til at miste ressourcer på skoleområdet på lige fod med andre dele af kommunen, men hvis vi beholder overbygningen i landsbyklyngens område, så har vi nogle andre ressourcer, som vi vil sætte i stedet. Vi har et lokalsamfund, som er klar til at yde, og som i endnu højere grad er klar til at træde i forbindelse med skolen – med undervisningen og med børn og unge. Vi har netop gennemført en borgerundersøgelse og en kortlægning i klyngen – og vi har modtaget mange mange positive input herunder ønsker om at blive kontaktet vedr. deltagelse i det videre arbejde. Vi deltager gerne i et opfølgende arbejde om disse ting fra (skolebestyrelserne og landsbyklyngen). Vi opfordrer til en dialog mellem borgerne i landsbyklyngen og politikerne i Norddjurs. Borgerne i landsbyklyngen Midt i Norddjurs har taget fat på at forme deres lokalområde til vores fælles bedste. Det skaber en ny positiv platform for denne dialog. På vegne af landsbyklyngen, Signe Laursen.  
Børneby Mølles bestyrelses høringssvar vedr. Budget 2019-22Se Vedhæftede filDownload
Natur og miljøDanmarks Naturfredningsforening Norddjurs er bekendt med og har forståelse for kommunens trængte økonomiske situation og at der skal spares på alle områder. Det bekymrer os selvfølgelig og vi kan frygte for naturen og miljøet. Naturen er en vigtig del af Norddjurs Kommune og et af de områder der gør kommunen attraktiv for nuværende borgere og for tilflyttere. Naturen giver muligheder for motion, frisk luft og ro i sjælen. En rig natur og et sundt miljø er vigtig og nødvendig for vores og kommende generationer. Turismen er vigtig for Norddjurs Kommune, mange turister vælger et besøg på Djursland blandt andet på grund at naturen og turismen er allerede nu en stor indtægtkilde for kommunen. Et samarbejde mellem borgerne og kommunen i forvaltning/pasning af naturen kunne give større forståelse for naturen og det arbejde som kommunens dygtige biologer udfører. Kommunen bør melde sig som klimakommune igen, det er et godt signal at sende til borgere og til virksomheder som arbejder med bæredygtige løsninger. At øge fokus på klima og miljø kan tiltrække nye virksomheder og dermed arbejdspladser. Det vil kunne blive en stor indtægskilde for kommunen, en indtægtkilde som må forventes kun bliver større i fremtiden. Omstilling til bæredygtighed og øget klimasikring vil være sund økonomisk politik..  
Skal vi flytte til Syddjurs, 8 år, Ledelse eller Havnen måske?Se vedhæftet filDownload
HøringssvarHøringssvar fra Områdeudvalget for administrationen At Norddjurs Kommune er i store økonomiske vanskeligheder er ingen hemmelighed. Vi i områdeudvalget synes budgetprocessen og budget forslaget har været uigennemskueligt, og det har været svært at finde ud af hvilke konkrete besparelsesforslag vi har skulle forholde os til i forhold til det administrative personale. Vi synes det er vigtigt der sættes fokus på Norddjurs Kommunes værdier; Åbenhed, ligeværdighed og dialog og at disse værdier efterleves. Vi oplever at værdierne er under pres og at det er svært at værne om disse værdier, men det er netop i denne tid vi skal være ekstra opmærksomme på værdierne. Når disse ikke efterleves giver dette anledning til frustrationer, utryghed og dårligt arbejdsmiljø Ved reduktion af det administrative personale forventer vi, at politikere og ledelsen går forrest når det endelige budget er vedtaget og fortæller hvilke arbejdsopgaver der ikke skal udføres fremadrettet – så den enkelte leder prioriterer arbejdsopgaverne – og at det ikke medfører en uoverskuelig stigning i arbejdsopgaver hos den enkelte medarbejder. Vi frygter, at sygefraværet pga. arbejdsrelateret stress vil stige og vores arbejdsmiljø vil lide uoprettelig skade – det i sig selv er meget kostbart både menneskeligt og økonomisk. I forhold til HR-strategien frygter vi, at Norddjurs Kommune ikke kan leve op til de opstillede målsætninger. Vi er bekymret for, om Norddjurs Kommune fremadrettet vil være en attraktiv arbejdsplads. Vi opfordrer til jf. Norddjurs Kommunes Personalepolitik at der oprettes en jobbank og at der arbejdes aktivt på at omplacere afskedigede medarbejdere i organisationen. Vi i områdeudvalget har forsøgt at være på forkant med kommende besparelser ved, at have dette som fast punkt på vores dagsorden. Derfor kom det bagpå os, at vi står overfor så store personalemæssige reduktioner. For at være på forkant med dette i fremtiden opfordrer vi til at MED systemet inddrages rettidigt, jf. MED-aftalen. Vi stiller os undrende over – at der er opslået stillinger lige op til ansættelsesstoppet. Er dette økonomisk ansvarligt i forhold til at vi skal ud med så store nedskæringer. Vi understreger vigtigheden af at MED-aftalen overholdes og inddrages rettidigt også når budgetprocessen er overstået. Afslutningsvis mener vi det er et meget ambitiøst budgetforslag for de kommende 4 år, og vi tillader os at stille spørgsmål ved om det ikke var muligt, at kasse forøgelsen kunne strække sig over mere end de 4 år budgetforslaget ligger op til. På vegne af følgende medlemmer af Områdeudvalget for administrationen Helle Steffensen Rikke Mathiessen Annette Hammerum Hanne Nielsen Lisa Mogensen Lotte Hammerich Jannie Simonsen Grethe Andersen Connie Hansen  
Høringssvar - Vestre Skoles svømmehalSe vedhæftetDownload
Høringssvar budget 2019-2022Hermed Pavillonens bestyrelses høringssvar til budget 2019 og frem - vedhæftet som fil.Download
Høringssvar - skolestrukturSe vedhæftetDownload
Lukning af overbygning på vestre skoleJeg syntes på ingen måder at man skal lukke noget godt. Alle børn er forskellige- og i den forbindelse kan man virkelig støde på udfordringer med et skole skift - hvis det ikke fungere på den ene skole,så skal man meget langt væk for at komme på en anden skole. Dernæst vil der være meget synd at ødelægge den gode skole som vestre skole er. Man vil ødelægge venskabs klasserne - det er så godt for både store som små børn. Jeg mener slet ikke at Kattegat skolen på Åboulevarden kan rumme alle de børn og deres behov! Der skal stadig være lære og administration til alle eleverne og om det er på den ene skole eller den anden - det koster hvis nogen lunde det samme. Man må kigge andre veje end på vores børn og ældre! Hvorfor lukke noget ned som fungere rigtig godt. Tryghed er utrolig vigtig - og det gør ikke noget godt for børn i den alder- at skal have et skole skift ! Og slet ikke på de vilkår. På vestre skole har vi en nærværende skole leder-en leder alle børnene kender godt- det er vigtigt for børnene- og der vil blive ødelagt! Det er så vigtig vores børn får en 9 klasses afgangs eksamen og en uddannelse - så stop ! Og lad vær med at ødelægge de gode rammer på vestre skole !  
GODT MAN IKKE SIDDER I KOMMUNALBESTYRELSENGODT MAN IKKE SIDDER I KOMMUNALBESTYRELSEN. Vi sidder derimod i bestyrelsen for Ørsted Borger- og Handelsstandsforening. Det er med stor bekymring vi ser, at der er lagt op til kæmpemæssige forringelser på børn- og ungeområdet. I de mindre samfund er en velfungerende skole/børneby en særdeles vigtig institution – som samlingssted, som kulturbærer, som læringscenter og noget, som tilflyttere prioriterer meget højt. Selvfølgelig prioriterer vi som borgere, hvad enten vi er tilflyttere eller har boet her altid, at vi kan aflevere vores børn i en veldrevet og velfungerende institution, og vi vil på det kraftigste tage afstand fra, at selv små børn kan risikere at skulle sendes ud på en lang bustur for at klasserne kan blive fyldt op. Hvor bliver hele tanken bag børnebyen af? Begreber som nærhed, tryghed, sammenhængskraft og samarbejde, som er grundlæggende for børns trivsel, forsvinder fuldstændig! Vi kan se i budgetforslaget, at der bliver skåret kraftigt på både ledelse, administration og fagpersonale (lærere og pædagoger). Vi mener, det er veldokumenteret, at for at en virksomhed kan fungere optimalt, skal der være en synlig ledelse. Der skal være en, som både personale og brugere (børn og forældre) kan henvende sig til og få råd/hjælp/støtte og vejledning af, en der kender de involverede personer og kulturen det pågældende sted. Og vi mener, det er urimeligt, at små børn skal tilbringe lang tid i en bus. Ud over at børnene bliver (skole)trætte og dermed får en ringere livskvalitet, forsvinder også tilknytningen til ens hjemby, kammerater, foreningsliv, etc. Der bliver brugt rigtig mange frivillige timer på at holde liv i landsbyerne. Det bliver med disse vilkår en ulige kamp. Så tænk jer nu rigtig godt om! Et par konstruktive tanker: - At der spares de 1,5 mio. på befordring, der er lagt op til, ved måske at lave samlæste klasser på tværs af årgangene i stedet for at køre børnene rundt på kryds og tværs – så bliver der måske råd til lidt mere personale. - At man udsætter de voldsomme besparelser og giver de involverede parter tid til at snakke tingene ordentligt igennem og komme med mere brugbare forslag. Lyt til dem, der har fingeren på pulsen. Har kommunen noget man evt. kunne sælge, som kunne give lidt penge i kassen i den mellemliggende periode? - Det er vores store drøm, at Norddjurs Kommune ville markedsføre sig med at have gode og veldrevne institutioner. At skabe tryghed og stabilitet på det område er noget, der batter for dem, der skal komme med skattekronerne. Venlig hilsen Ørsted Borger- og Handelsstandsforening  
Børneby MølleSe vedhæftedeDownload
Høringssvar til budget 2019-2022 vedrørende SkovstjernenOmhandlende personalereduktioner ved Skovstjernen - alle bliver tabere. Se vedhæftede fil.Download
Overordnet til budgetforslagetSe vedhæftede fil. Budskabet er klart: Lav en løsninger over en længere periode. Vi laver en prognose for 2023-2026 ud fra de forudsætninger der er lagt op til i gældende budgetforslag. Vi laver en prognose for 2023-2026 med en alternativ tilgang til forudsætningerne. Det er både skræmmende og spændende læsning, hvor tallene taler deres tydelige sprog.Download
specialklasse ledernetværketSe vedhæftede fil.Download
Bevar overbygningen på Ørum Skolese vedhæftetDownload
Høring 10 kcd.Se venligst vedhæftedeDownload
Høringssvar til budget 2019-2022VedhæftetDownload
Høringssvar til budgetforslag for 2019-2022Se vedhæftede høringssvar.Download
Høringssvar til budget 2019-2022Høringssvar fra Aktivitetsgruppen - Allingåbro Står Sammen er vedhæftet.Download
Høringssvar til budget 201911-09-2018 Høringssvar fra Lokal-MED i Arbejdsmarkedsafdelingen (B siden) 1. Ved færre hænder til at løse arbejdsopgaverne, må man forvente at sagsbehandlingstiden stiger og kvaliteten i forhold til opgaveløsningen falder. Som en følge af refusionsomlægningen – vil dette få direkte indvirkning på kommunens økonomi i negativ retning. På nuværende tidspunkt er der igangsat en positiv udvikling i arbejdsmarkedsafdelingen, som medarbejderne i Lokal MED vil anbefale at der fastholdes (Jf. rapport fra BDO som beskriver fremgang på mange af de områder hvor der tidligere var revisions bemærkninger). Der er endvidere bekymringer i forhold til, hvordan besparelserne i arbejdsmarkedsafdelingen vil påvirke arbejdsmiljøet. Et øget sags tal/øgede arbejdsopgaver vil kunne medføre et stigende sygefravær- ligesom der er risiko for, at det bliver sværere at fastholde og rekruttere nye medarbejdere. 2. MED udvalget vil opfordre til, at der i forbindelse med afskedigelser, laves de bedst mulige aftaler med de implicerede medarbejdere, de faglige organisationer – samt HR afdelingen. I den forbindelse anbefales det, at det undersøges om medarbejdernes kompetencer kan anvendes andre steder i organisationen. jf. Norddjurs Kommunes Personalepolitik vedr. opsigelse og jobbank. 3. Med udvalget anbefaler at der ændres på procedurer i forhold til sygedagpenge refusion. For nuværende fungerer det sådan, at sygedagpengerefusion til afdelingerne, tilgår en fælles pulje, og afdelingerne hvor der er langtidssyge medarbejdere bliver ikke kompenseret. 4. Såfremt der ændres på taksterne for kørsel i egen bil, anbefaler vi at der anskaffes et antal biler der modsvarer behovet – da der ikke er krav om, at medarbejdere benytter egen bil. 5. Med udvalget opfordrer til, at der tages udgangspunkt i andre kommuners løsninger (eksempelvis Hjørring, Åbenrå og Silkeborg) i.f.t. investeringer i at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse, da det imødegår besparelser konstruktivt. 6. Til orientering er spareforslag der er modtaget fra kollegaer - videresendt til Arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk og Afdelingsleder Erik Holck Hansen.Download
En rejse med den kommende letbane fra Aarhus til Grenaa en gang i fremtidenSe vedhæftet filDownload
BesparelserKære politiker i Norddjurs kommune. Jeg er dybt rystet og skuffet over Jeres forslag omkring skoleområdet. I tænker slet ikke på hvor store konsekvenserne bliver for både skolerne, men bestemt også børnene og deres forældre. Jeg har en datter som går i 4 klasse hun har det rigtig svært i skolen og hun har stor behov for at have en rolig hverdag, men begynder I at flytte rundt på hende, men også hendes klasse, ja så bliver hun knækket endnu engang. Begge min piger går på vestre skole, og de har gjort sådan et godt stykke med min datter, så hun nu er begyndt at trives og har stort set kun gode dage i skolen. På skolen er der temauger hvor 0-9 klasse er blandet og de små ser meget op til de store børn, der er legeputruljer, som går rundt i frikvartererne og tager sig af de børn der ikke har nogen at lege med. Så kære politikere hvis I piller ved vestre skole, vil rigtig mange børn går tabt, og hvem vil så stå for at samle dem op? Det er måske Jer der samler dem op, når de er blevet tabt på gulvet? Jeg har fået et rigtig godt samarbejde med skolen omkring min datter, og det vil så blive ødelagt, hvis I vedtager forslaget. Min datter startede på Kattegatskolen skolebakken i 0 klasse, men hun blev udsat for mobning og drillerier hver dag, så jeg valgte at flyttet hende til Vestre skole, og de har fået min datter op af det sorte hul hun var på vej ned i. Det skal også siges at min mindste datter som går i 1 klasse, vil få det rigtig svært hvis hun bliver flyttet fra sine faste lærere, men også fra hendes klassekammerater, det vil komme til at knække begge mine piger, hvis de eller bare af dem bliver flyttet og jeg vil ikke som forældre se at mine piger mistrives i skolen. Jeg kan risikere at den ene skal går på vestre skole og den anden på skolebakken, da jeg ikke har bil eller kørekort, vil det være en STOR udfordring for os at få det til at hænge sammen. SÅ politiker hvad med at I kaster håndklædet i ringen og får hjælp fra regeringen til at få rettet op på økonomien af en uvildig eller stats revision som kan kigge kommunens økonomi igennem for de sidste 4 år, derved finde ud af hvor det store hul kommer fra ? For der må virkelig være nogen der har sovet i timen, og ikke været opmærksom på hvor kommunen er på vej hen. Ved Undervisningsministeriet egentlig hvad det er I har gang i? Måske man skulle skrive et brev til dem og fortælle hvad det er I er på vej til at gøre. Hvad vil I gøre hvis det var Jeres egne børn, det gik ud over? I vil da helt klart gøre det samme som os forældre. Men I sidder trygt på Jeres pind og trækker tingene ned over hovedet på borgerne, men især vores børn. Prøv bare at se på Syddjurs kommune, de var også i økonomiske problemer, og kom under administration og kom på rette folde igen. Måske man skal flytte sine børn fra kommunen til Syddjurs, eller endda helt fra kommunen som familie, eller måske gå sammen som forældre og starte en ny Friskole op. I øvrigt mener jeg det er forkasteligt at de store overgange skal undervise de små klasser, når der ikke er lærere nok, hvad sker der for det? det går jo ud over deres undervisning.  
Lukning af Café GrenaaHøringssvar til budget 2019-2022 Der lægges op til en fjernelse af tilskuddet til Café Grenaa på 300.000 kroner i budgetaftalen 2019-2022, jf. side 17. Ved fjernelse af tilskuddet til Café Grenaa, vil vores sociale café være tvunget til at lukke. En lukning af Café Grenaa vil have uoverskuelige menneskelige og økonomiske omkostninger både nu og på den lange bane. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi som en del af det frivillige sociale arbejde netop med få midler når langt ud til mange udsatte mennesker. Det er investeringer, der kommer mange gange igen på andre kommunale budgetter og i tilgift på den menneskelige bundlinje. Café Grenaa har siden åbningen den 15. januar 2017 fået skabt et bredt tilbud til byens borgere. Café Grenaa er i dag samlingssted for mennesker i udsatte livssituationer, som kan trække på en lang række tilbud: • Borgere kan komme anonymt i cafeen, hvilket giver tillid og tryghed til at meddele sig om problemer og rådføre sig i svære livssituationer. • 15-60 gæster kommer dagligt i caféen og får alt fra en kop kaffe og et varmt måltid mad til en snak, hjælp og sociale fællesskaber, hvor der skabes nye netværk hele tiden. • Cafeens leder og frivillige yder omsorg og vejledning, idet udsatte personer ofte har en tendens til at træffe dårlige valg. Café Grenaa løser således mange og komplekse sociale opgaver for kommunen. • Frivillige jurister og advokater giver gratis retshjælp. • Frivillige fagfolk giver gratis gældsrådgivning og vejledning om blandt andet lån, skat mv. • Daglig brobygning mellem kommunens medarbejdere, borgere og Café Grenaa. Det gode samarbejde bidrager til, at borgeren oplever at blive hørt i et til tider indviklet sagsbehandlingsforløb, hvor Café Grenaa og kommunens medarbejdere hjælper med at få bedre overblik og dermed mulighed for mere gennemsigtighed. • Samtaler over en kop kaffe med fokus på de enkelte gæsters situation, eksempelvis ensomhed, sorg og andre udfordringer i livet. • Aktiviteter som NADA-behandling, gåture, kreativt værksted, systue, kolonihave, sang og musik, udflugter, bræt- og kortspil, filmaften mv. • Over 40 frivillige er involveret i caféens drift og aktiviteter med de kompetencer og tid, som den enkelte har overskud til. Gruppen af frivillige oplever en mere meningsfuld hverdag, hvor de i mange tilfælde – ligesom brugerne – oplever en anerkendelse og får sociale kontakter og netværk, som de ellers ikke har i deres liv. • Mulighed for lån af lokale for økonomisk trængte familier til alkoholfrie familiefester. • En gruppe af psykisk og fysisk sårbare benytter caféen meget. De er ikke en del af arbejdsmarkedet og mangler ofte et netværk. Her kommer caféen til at spille en stor rolle, da det ofte kun er her, de har mulighed for at skabe sociale kontakter. • Gæster, som ikke kan rummes andre steder, måske blot på grund af deres fremtoning og adfærd, kan de føle sig hjemme på grund af caféens rummelighed og mangfoldighed. Caféens drives dagligt af en leder (30 timer ugentligt) og en assistent (7 timer ugentligt). Udover de mange frivillige, har caféen altid en praktikant i et afklaringsforløb igennem jobcentret, og jævnligt studerende fra pædagogseminariet. Tilskuddet på 310.000 kroner (2017) om året udgør det væsentligste grundlag for Café Grenaas eksistens. Norddjurs Provsti bidrager med et tilskud på 50.000 kroner pr. år – i første omgang til og med 2019. Resten af drifts- og projektmidlerne må søges via fonde og donationer. KFUM´s Sociale Arbejde har ikke midler til cafédrift, tværtimod betaler Café Grenaa husleje samt administrationsgebyr til KFUM’s Sociale Arbejde. Den faste økonomiske ramme er således ganske lille, og tilskuddet dækker end ikke lederens løn. Styregruppen i Café Grenaa vil på det kraftigste opfordre politikerne til at overveje konsekvenserne af besparelser, så det ikke er de mest udsatte mennesker, som skal holde for – selv når der skal spares mange penge. Grenaa, den 10. september 2018 På vegne af Styregruppen for Café Grenaa Formand Kirsten ChristensenDownload
Høringssvar budget 2019-2022 (besparelser på dagtilbud)Vi har, siden vi stiftede bekendtskab med Børnehuset Regnbuen i 2013, været vidne til en meget trist udvikling. Den kan på ingen måde bebrejdes personalet der - dengang som nu - yder en kæmpe indsats. Børnehaven er imidertid en ganske anden end for bare fem år siden. Dengang var der tid i hverdagen - fx til en snak om barnets dag eller til arrangementer i eller uden for børnehaven. Virkeligheden er en anden i dag - personalet kan ikke trylle - de kan ganske enkelt ikke være flere steder på én gang. Arrangementer er reduceret eller helt skåret væk og børnehaven er afhængig af forældrenes velvilje ift. at vedligeholde lokaler og udendørsarealer. Som om dette ikke var nok skal der nu skæres yderligere i selve kerneopgaven - pasningen og omsorgen for vores børn. Har Norddjurs Kommune da helt opgivet samfundets yngste borgere?  
Høringssvar fra MED-udvalget Børneby MølleSe vedhæftede filDownload
Høringssvar fra Museum ØstjyllandLedelse og medarbejdere på Museum Østjylland anerkender, at Norddjurs Kommune er udfordret på økonomien de kommende år. Alligevel vil vi anbefale, at kommunalbestyrelsen overvejer meget alvorligt, om besparelser på Museum Østjylland, der under alle omstændigheder vil give et meget lille provenu, er den rigtige beslutning. Imod besparelser på området taler: • Økonomien i Museum Østjylland er reguleret af en samdriftsaftale mellem Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. En stor ensidig besparelse fra Norddjurs Kommunes side vil være i strid med aftalen og kan i yderste konsekvens bringe aftalen – og dermed museets eksistens - i fare • Besparelser i Norddjurs vil, fordi museet er organiseret på tværs af tre kommuner, uvilkårligt komme til at ramme de direkte borgerrettede funktioner: åbningstider, formidling og skoletilbud. Dermed vil en stor del af de seneste års målrettede arbejde med at opgradere museet på formidlingsfronten med blandt andet helt nye udstillinger blive sat stærkt tilbage • Der er de seneste år investeret op mod 15 millioner kroner i renovering af Museum Østjyllands bygninger og udstillinger, så de i dag fremstår topmoderne og supertilgængelige for alle brugergrupper. Ydermere har museet igangsat omfattende forsknings- og formidlingsprojekter med lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, som er med til at sætte Norddjurs på landkortet. Disse projekter rummer investeringer på over seks millioner kroner Langt størsteparten af midlerne til nye udstillinger, formidlingsinitiativer og forskningsprojekter har museet skaffet fra private fonde. Fondene har meget stort fokus på, at deres investeringer følges af en sikker drift. Store driftsbesparelser vil forringe museets fremtidige muligheder for at skaffe fondsmidler til udvikling • Museum Østjylland skaffer hvert år mange eksterne midler – også til driften. Det betyder, at der alene på driftssiden sikres værdi for mere end 1½ kr., hver gang kommunen investerer 1 kr. Et mindre kommunalt engagement vil alt andet lige formindske museets muligheder for i fremtiden at sikre midler fra fonde, puljer og sponsorer. • I forhold til bosætning og ikke mindst turisme er det vigtigt for kommunen at have attraktive tilbud inden for kultur og oplevelser. Museum Østjylland i Grenaa er et af disse tilbud, som oven i købet har tredoblet sit besøgstal efter åbningen af det nyrenoverede museum i 2017. Denne positive udvikling vil risikere at blive vendt til det modsatte Med venlig hilsen MED-udvalget Museum Østjylland  
Bevar overbygningen på Ørum SkoleSe vedhæftede fil.Download
Høringssvar vedr. Kulturværkstedet I AuningLejemålet for Kulturværkstedets lokaler i Auning kan ikke fortsættes efter 31/12-18, da lokalerne ikke kan blive godkendt til formålet. Vi anmoder om at der afsættes midler til fortsat drift af kulturværkstedet trods det at lokalesituationen endnu ikke er afklaret. Kulturværkstedets bestyrelse forestiller sig at fortsætte driften, evt. et midlertidigt sted, indtil der findes en endelig fremtidig løsning for hvor kulturaktiviteterne i Auning skal placeres. Set I lyset af kommunen økonomi, foreslår vi at drifttilskudet skæres fra årligt kr. 150.000,- til årligt kr. 120.000,- I perioden frem til en ny løsning er på plads Med venlig hilsen Bestyrelsen for Kulturværkstedet  
HøringssvarSe venligst den vedhæftede fil!Download
Norddjurs SkolelederforeningSe vedhæftedeDownload
Ørsted BørnebySe vedhæftedeDownload
Kraftig advarsel mod de planlagte besparelser på Voksen- og plejeområdetDet er med stor bekymring, at Danske Fysioterapeuter har gennemlæst Norddjurs Kommunes budgetforslag for 2019-2022. Selvom Norddjurs Kommune står i en vanskelig økonomisk situation, vil Danske Fysioterapeuter advare kraftigt mod de planlagte besparelser på Voksen- og pleje-området. Danske Fysioterapeuter ser med særlig bekymring på forslaget om, at reducere tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning med 2,6 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020. De planlagte besparelser vil med stor sikkerhed forværre den fysiske tilstand hos kommunens borgere, hvilket vil medføre øgede pleje- og omsorgsudgifter for kommunen i fremtiden. De seneste års forskning har omvendt vist, at investeringer i forebyggelse og genoptræning kan nedbringe udgifterne til behandling, hjælp og støtte til ældre og syge borgere. Jeg vil derfor opfordre jer til at løfte kommunens ansvar overfor sine borgere, lytte til videnskaben og investere langt mere i forebyggelse og genoptræning end i dag. I første omgang bør I tage de stillede besparelsesforslag af bordet. Ellers får I flere udgifter til sundhed, omsorg og pleje i fremtiden. Ikke færre.Download
Høringssvar MED og bestyrelse på 10. Klasse Center DjurslandHøringssvar fra 10. Klasse Center DjurslandDownload
HøringssvarMed vedhæftede underskrifter vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke vil stille egen bil til rådighed i forbindelse med udførelse af opgaver for Norddjurs Kommune hvis befordringstaksten ændres til den lave takst.Download
Bevar overbygningen på VestreskoleSe vedhæftede filDownload
Sammenlægning af skoleklasser.Hej. Vi har pt. 1 dreng i 8 klasse på ovetbygningen i Auning, og 2 drenge i 0 og 4 klasse på Allingåbroskolen. Min store bekymring er om vi i næste skokeår kan risikere at have børn på 3 forskellige skoler. Det kan sagtens blive en realitet, hvis man beslutter at gennemføre sammenlægning af klasser på tværs af skolerne, for at opnå det ønskede klassetal på 24 elever. Vores drengs nu 4 klasse har altid været en lille årgang, og er lige nu på 11 elever, så jeg føler desværre, den kan være meget udsat. Jeg syntes det vil blive svært logistisk, med kørsel osv, og at få en sammenhøringsfølelse med skolerne, hvis mine børn skal fordeles ud på skoler flere steder i kommunen. Vi er desuden ovenud tilfredse med Allingåbroskolen, som er en skole med trivsel, og har ikke lyst til sende vores børn andre steder hen.  
Porten mod sydDer er fire grundskoler i cykelafstand fra hinanden i Grenaa-området. Mølle, Vestre, Kattegat og friskolen. Det er centralt for udviklingen af sydkommunen, Lyngby/Trustrup, at der er en børneby, som kan være med til at gøre området attraktivt for pendlere sydfra. Jeg tror, det er en rigtig beslutning af politikerne at satse på sydkommunen og dermed fastholde Børneby Toubro. Området ved Lyngby/Trustrup er det første man møder af Norddjurs Kommune, når man kommer kørende af hovedvejen fra Århus. Det er også den første station i Norddjurs Kommune, når man kommer kørende sydfra med den nye letbane. Kommer man med fly til Århus Lufthavn er Lyngby/Trustrup det første man møder af Norddjurs kommune. Den eneste større vej over Kolindsund går Fannerup Lyngby/Trustrup. Området er attraktivt for pendlere som arbejder i Århus eller for familier som har arbejde både nord og syd for Kolindsund.  
Skolestruktur, sådan kommer vi igennem krisen sammen!Alle kan komme i krise, men når krisen er ovre, så forsøger man at komme tilbage til der hvor man var, da det gik godt. Norddjurs kommune er i krise, men når krisen er ovre, hvor ønsker Norddjurs kommune så at være? På samme niveau som i 2012 eller 2017 eller ønsker man at fastholde kommunen på det niveau som man røg ned på, da krisen var værst i 2019? Hvis det er det sidste man ønsker, så kan man jo lige så godt rive de skoler og plejehjem ned, som man ikke ønsker at bruge penge på. Den politik har bare aldrig skabt glade og tilfredse borgere. Hvis man ønsker at komme op på det niveau, som man var på da det gik godt, er der så nogen idé i at lukke noget som helst? Var det så ikke bedre at lade børnene blive hvor de er, og lade de voksne, politikerne, de ansatte på skolerne og forældrene rykke tættere sammen, så de kunne løse opgaven i fællesskab? Hvorfor medføre en krise altid nedskæringer og forringelser, hvorfor bringer en krise ikke fællesskab og kampånd på kommunalt plan? I over 8 år har Norddjurs kommune udspillet de forskellige lokalsamfund imod hinanden, som i en anden gladiatorkamp. Borgerne har siddet og ventet på tommelfingerens retning, for at se om de, til trods for deres indsats, skulle slagtes. Er det ikke på tide at kommunen vender sig mod borgerne med åbne arme og beder om hjælp? Om hjælp til at bevare det lidt der er tilbage. Om hjælp til at løfte i flok! Hvis Norddjurs kommune har, bare en lille smule selvrespekt. Så skal den krise som vi og kommunen står i, ikke være niveauet for de næste 10 år i Norddjurs kommune. Kommunen skal på fode igen og det skal vi borger hjælpe med. Man får ringe hjælp med trusler. Men med åbenhed og velvilje kan man nå langt. Jeg foreslår at vi klare kommunens krise, uden at nogen enheder bliver lukket. Derimod skal Borgmesteren give håndslag på at alle beholder deres institutioner og skoler, hvis vi står krisen igennem sammen. Selvfølgelig skal der spares, men det skal ske i hver enhed ved fælles hjælp. Der vil komme fyringer, eleverne skal rykke tættere sammen, inventaret skal holde noget længere, de ansatte skal gi’ lidt mere, men hver enhed består. Jeg foreslår at kommunen skolestruktur deles op i 3 skoledistrikter, Vest, Midt og Øst, med hver en storskole til og med 9. klasse. Hvert distrikt beholder alle deres institutioner og mindre skoler, som når alder og afstand tillader det, sender deres børn videre til distrikters storskole. Det springende punkt i dette bliver ledelsen på de enkelte enheder. For samtlige ledere i et distrikt skal gå sammen om at finde en model for, hvordan de lige præcis i deres distrikt kan finde de besparelser der kan modsvare kommunens krav. Hver skoleleder skal bidrage med så meget at målet opnås, men ikke med mere end at fællesskabet består. Man skal derfor se på hinandens resurser og udnytte dem til fællesskabets bedste. Guleroden skal hele tiden være at alle skoler består og at det er maksimalt i fire år at denne situation står på. Dernæst skal forældrene i spil. Hver skoleleder kender de resursestærke forældre der er på en hver institution og skole. De skal aflaste lærerne ved fælles arrangementer og hjælpe de steder hvor der er mere brug for en ekstra hånd eller voksen end for en decideret lærer. Forældre til børen i friskoler, går utrolig lang for at hjælpe deres børn til en god skolegang. Hvis man kan få halvdelen af forældrene til at gå lidt i den samme retning for folkeskolen, kan der spares resurser ad den vej. Og igen, guleroden skal hele tiden være at alle skoler består og at det er maksimalt i fire år at denne situation står på. Dernæst skal sports- og fritidsforeninger i spil. Hvis man en dag eller flere om ugen, kan flytte sports aktivisere til SFO området, vil der også her kunne spares på de faste resurser. Gevinsten ved denne måde at komme igennem krisen på, er følgende. Kommunen har en intakt skolestruktur i hele kommunen, når krisen er overstået. Eleverne fortsætter med undervisning på mindre enheder, hvilket giver bedre undervisning. Eleverne fastholder deres hverdag i nærmiljøet, hvilket giver bedre muligheder for deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter. For elever i overbygningen giver det tillige bedre mulighed for at påtage sig fritidsarbejde efter skoletid. Det giver mindre stress for børn og forældre at bevare de små enheder, kontra at have få store enheder med dertil hørende lang transporttid. Små enheder bevarer bedre kontakten til og støtten fra forældrene. Hvilket eksempelvis giver hurtigere løsninger på eventuelle fællesproblemer i en klasse. Mange små enheder giver liv i hele kommunen. Jeg ved godt at det lyder utraditionelt at borgere skal hjælpe ”kommune” med frivilligt arbejde. ”Kommunen er til for os og den får så rigeligt via skatte” vil man høre nogen sige. Men vi hjælpe jo alligevel alle mulige andre steder. I idrætsforeningerne, ved spejderne, ved festivalen, til fællesløbet, i borgerforeningen, i støtteforeningen, til landsindsamlingen osv. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne hjælpe kommune? I bund og grund er det jo ikke kommunen vi hjælper først og fremmest, det er jo vores egne børn vi hjælper! Er det egentlig ikke helt fint at hjælpe vores egen børn? … og andres børn for dens sags skyld? … og hvad er alternativet?  
Høringssvar til budget 2019-2022LEV Djurslands bemærkninger omhandlende forslag til besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet under Voksen- og Plejeudvalget. Se vedhæftede fil fra LEV DjurslandDownload
Høringssvar vedr. lukning af Vestre Skoles SvømmehalSe vedhæftet fil.Download
Kommentarer til ny skoelstrukturSe vedhæftede filDownload
Kommentarer fra underskriftindsamlingSe medsendte filDownload
Ingen kan alt, Alle kan noget, og sammen kan vi det hele ...Business Djursland fremsender hermed sine anbefalinger (vedhæftet).Download
Fremtiden for Vestre Skole i Grenaa?Se vedhæftede fil.Download
Bevar Vestre Skoles overbygninger vedlagtDownload
Høringssvar vedr. flytning af specialklasser fra Langhøjskolen til Auning skoleSe vedhæftede filDownload
Bevar familieskolen i ørum !At lukke familieskolen vil være en katastrofe. Det vil på sigt koste samfundet, flere resurser, at lukke familieskolen. samfundet har brug for at, der bliver taget hånd om de børnefamilier, der har det svært, så tidligt som muligt, for at forhindre problemer som teenager og som voksen. Efter et forløb på familieskole, vil jeg mene, at der bliver skabt gode rammer for børnene til en god og tryg fremtid. Vi som familie er glade for familieskolen og vi kan mærke en markant forbedring, af vores datters opførsel, hun er også blevet meget bedre til det sociale. Vores familie har fået nogle undværlige redskaber, som vi er rigtig glade for og bruger dagligt.  
Flytning af overbygningen fra Ørum til Grenå er kun en MERUDGIFTI 2019 kan der spares 3 klasser om året, og beregningerne i S303, for det år, ser derfor ud til at være korrekte. Men ved at tage aktuelle elevtal, og beregne for årene 2020, 2021 og 2022 er beregninger forkerte. Her spares kun 1-2 klasser om året. Forslag S303 alene vil spare 4,875 mill. kr. samlet i årene fra 2019 til 2022, dette er lavere end beregnet i forslaget. Beregningerne ved at gennemføre både S303 og S306 forslag er FORKERTE. Her spares yderligere 1 klasse hvert år, men samtidig øges transportudgifter til bus. Forslag S303 og S306 giver således kun 4,350 mill. kr. samlet i årene fra 2019 til 2022. Forskellen mellem ”Kun forslag S303” og ”Både forslag S303 og S306” er således kun en øget MERUDGIFT. Se beregninger m.m. i vedhæftede filer. Vores forslag: - Gennemfør samling af alle overbygnings eleverne fra Vestre og Kattegat på én skole, men stop forslaget om samtidig at tilføre eleverne fra Ørum Skole. Dette bliver kun en merudgift fremfor besparelser. Yderligere som vi ønsker belyst: - Hvor mange mill. kr. koster nye faglokaler, og forbedret infrastruktur ved Kattegatskolen for at rumme 23 overbygningsklasser samtidig? - Auning skole deltager aktuelt ikke i besparelserne, hvor meget kan de spare på klasseomlægninger, administration, ledelse og vikarer o.lign.?Download
Høringssvar til budget 2019Se vedhæftet filDownload
Høringssvar budgetaftale 2019-2022Se vedhæftede høringssvarDownload
Undskyld mig, hvad tænker I egentligt på?Jeg har svært ved at se hvordan jeres spare plan holder vand? For mig at se, er I, i gang med at tisse i bukserne for at holde jer varme. Hvor mange millioner bliver der sparet, når forældre i Norddjurs vælger at trække deres børn ud af skolen? I giver privatskolerne/friskolerne kronede dage. Hvad er der sparet når familier flygter fra kommunen, fordi de ikke kan stå indenfor den behandling I udsætter vores børn for? Børnene er vores fremtid, det er dem der skal vokse op og bære samfundet videre. Det er vores job som samfund at sørge for at disse rammer skaber sunde børn og ikke ødelægger børnene, ved at kaste dem rundt i disse "skole distrikter" . Hvordan skal Norddjurs kommune lokke nye tilflyttere til? Hvad kan Norddjurs tilbyde? Enormt billige huse og spøgelses byer, fordi I skulle spare, skræmte I alle børnefamilier væk? Hvem skal så tjene penge til kommunen kassen, når de resurse stærke familier flygter? Tænk jer nu om, vælg at fremtidssikre, ved at vælge børnene til og ikke fra!  
Lukning af svømmebassin på Vestre skoleVi har en del af vores aktiviteter i bassinet på Vestre skole. I 2017 havde vi 162 medlemmer der svømmede på vestre , ud af i alt 370 aktive medlemmer. Vi har vores svømmeskole opbygget således at de mindste børn begynder svømmeundervisningen på vestre, bassinet passer rigtig godt i størrelse og dybde til den målgruppe. Det er de første 3-4 år af vores svømmeundervisning der foregår i det bassin. Derfor vil det være et stort indgreb i vores virke, hvis ikke det bassin er til rådighed. I forhold til at forestille sig at man kunne øge antal der benytter svømmehallen ved GIC, er det min overbevisning at der på nuværende tidspunkt er flere ønsker om tider der, end man kan tilbyde, så at tænke at vores 160 medlemmer også kan svømme der, vil i mine øjne ikke være realistisk. Den svømmehal er bestemt hellere ikke så eget til de mindste børn, som vester skole er, bassinet er for stort og dybt, og de små bassiner under rutsjebanen, er for lave og uegnet til svømmeundervisning. Det er min klare overvisning at svømmeklubben vil blive ramt særdeles hårdt , ved en lukning af bassinet på vestre skole, da det er næsten halvdelen af vores aktiviteter der foregår der. Trygfonden har lavet en kortlægning af svømme færdigheder i Danmark. Deres konklusion er at kun 50 % mener at de kan svømme 200 m. uden hjælpemidler og vores børn lærer for sent i deres barndom at svømme, meget få lærer det i skolen. Der mener vi i svømmeklubben at vi kan gøre en forskel, og det vil gerne kunne blive ved med. Vi er åbne over for at der måske skal en større brugere betaling til, end den vi allerede har i dag, men vi kan ikke alene løfte den opgave i vandklubberne. Der må kunne findes andre løsninger, så vi kan finde de midler der skal til, for at bevare så vigtig en mulighed for vores børn. På vegne af bestyrelsen i Grenaa svømmeklub  
Opråb fra forælder på vestre skoleJeg har i forbindelse med opstart at min dreng i 0. klasse på vestre skole været meget i tvivl om, hvorvidt Vestre skole og i det hele taget kommunens skoletilbud er det rigtige for ham/os. Min dreng trives og er glad for at gå på Vestre. Han har fået mange nye venner og nyder den daglige gang på skolen. Som forældre har jeg dog været bekymret over de besparelser, som den ”nye reform” og kommunen har lagt ned over hovedet på de kommunale skoler. Især har jeg været utilfreds med manglende voksenopsyn, og forskel på fordeling at interessetimer for de to køn. Især har jeg ved afhæntning i SFO’en ofte været vidne til, at der mangler voksen styrede aktiviteter for drengene (som i hobetal sidder foran en skærm), hvorimod pigerne ofte sidder sammen med voksne og laver kreative produktioner. Jeg undrer mig også kraftigt over, at legepladsen er ”lukket” fordi der ikke er personale nok til at børnene kan være både ude og inde. Jeg har været meget tæt på at flytte min dreng til friskolen ved opstart i 0. klasse, men valgte alligevel, at han skulle gå på Vestre skole. Både fordi jeg politisk støtter den kommunale skole, og fordi min dreng tilsyneladende er faldet rigtig godt til på skolen. I den forbindelse opstår der dog hos mig som forældre på ny tvivl om, hvorvidt jeg har taget den rigtige beslutning for mit barn, nu hvor politikkerne overvejer at lave markante ændringer i skolestrukturen i Norddjurs kommune. Der skal spares, det er jeg med på, men hvad med at tænke over besparelsens konsekvenser, i stedet for kun at se på røde tal? Og så en varslet lukning af Vestre skole svømmehal? Jeg er fuldstændig uforstående overfor det forslag. Tænk på, at vi bor i en by med lang kystlinje, hvor det er fundamentalt, at vores børn lærer at svømme. For ikke at glemme den glæde børn oplever sammen, når de leger i vand. Tilbage til de røde tal… I mit daglige virke er jeg ansat på Grenaa gymansium, hvor jeg underviser i idræt og psykologi. I den forbindelse er jeg hvert år glædelig overrasket over, hvordan de ansatte i udskolingen på Vestre skole arbejder med de unge mennesker, og i den grad gør dem uddannelsesparate til at gå i gymnasiet. Som skolelederen Jacob skriver, så har Vestre skole en markant bedre løftevene end andre Grenaa skoler. Hvorfor det undre mig meget, at man overvejler at flytte en udskoling til en anden institution, når den igangværende udskoling tilsyneladende virker efter hensigten? Som forældre går der mange tanker i gang, når ens barn skal begynde i skole. Den udvikling der finder sted for børn i skolealderen er udover den tidlige barndom, en af de vigtigste udviklingfaser i barnets liv. I den forbindelse har jeg self. som forældre et ønske om, at vælge en skole til mit barn, som giver ham de bedste lærings- og udviklingsmuligheder. Det bekymrer mig i den sammenhæng, at overskriften indenfor den kommunale skole efter min mening i de seneste 5 år har handlet mere om effektivisering og ”12-tals elever” end at ruste børnene til at give dem balast, venskaber og ro, hvilket jeg mener er fundamentet for alt læring. Trivslen på skolerne i Norddjurs kommune er et problem, hvilket man bliver nød til at forholde sig til, når man fx foreslår besparelses sammenlægning af skoler. Børn og unge er ikke et produkt, som man kan fylde viden på. Hvis ikke de trives og har det godt, så viser et utal af undersøgelser, at læring bliver sekundært og i flere tilfælde går i stå. Så i den forbindelse har jeg lyst til at spørge politikkerne, hvilke overvejelser de har gjort sig om denne del ved en evt. sammenlægning af udskolingen i Norddjurs kommune? En af årsagerne til, at udskolingen på Vestre skole klarer sig godt kunne jo være, at trivslen på Vestre skole simpelthen er bedre end på de andre skoler i kommunen? Jeg har i den seneste tid flittigt drøftet den kommunale skole med flere af mine kollegaer på Grenaa gymnasium. Mange af os har enten børn på Vestre skole eller på friskolen. Jeg tænker, om det kan være udtryk for en tendens? Kunne man forestille sig, at flere af de mere ressourcestærke familier vil begynde at vælge friskolen frem for folkeskolen, hvis man vælger at ødelægge en skole, som fungere i sin helhed? Mit budskab er nok i sin simpelthen: Vågn nu op politikere! Vi bliver nød til at se på det hele menneske og især på, hvordan vi sikre vores børn en god fremtid. De har brug for ro, gode venskaber, trygge rammer og betydningsfulde og kendte voksne i deres dagligdag. At rive en overbygning ud af en skole har intet andet formål, end at spare penge. Mennesker skal ikke dekrederes til nogle der kan flyttes rundt, så et regnskab går op? Hvilke overvejelser har man gjort sig om alle de børn og unge, som dette besparelses forslag rammer? I min optik må besparelser ikke gå ud over vores børn, som er den vigtigste resurse til udviklingen i vores lille lokal samfund! Og hvis man udelukkende vil se på røde tal, hvorfor så ikke starte med at undersøge de tal, som for alvor springer i øjnene? Af hvad jeg kan se, så koster en elev på Toubroskolen næsten dobbelt så meget, som en elev på Vestre skole. Jeg har et ønske om at støtte demokratiet og den danske folkeskole. Men jeg må sige, at jeg er meget i tvivl om, hvorvidt det er det rette. En folkeskole skal rumme forskellighed og nuancer, men også tryghed og en stabil base, som jeg ser som udfordret, hvis man gennemføre sammenlægningen mellem Vestre- og Kategat skolen. Mvh. Maria K. Pedersen  
Politikere brug fornuften og hold personlige følelser udeSe vedhæftede fil.Download
Administrative medarbejdere på Sundheds- og omsorgsområdetSe vedhæftetDownload
Områdeudvalget på Socialområdet-medarbejderrepræsentanterneHøringssvar, Områdeudvalget på Socialområdet. Medarbejderrepræsentanterne i Områdeudvalget har følgende bemærkninger til Budgetaftale 2019-22: Vi anerkender fuldt ud den meget svære opgave der er omkring udarbejdelsen af et afbalanceret budget og at det ikke kan undgås at det vil få negative konsekvenser for serviceniveauet i Norddjurs Kommune. Arbejdsmiljøet og trivslen vil ligeledes komme under et stort pres, derfor skal vi opfordre til at alle nødvendige besparelser bliver foretaget nu, således at det er muligt at planlægge fremadrettet og dermed sikre at medarbejderne ikke unødigt skal gå med en bekymring for yderlige personalereduktioner. Vi ønsker at henlede opmærksomheden på HR-strategien, der både adresserer ønsker for en kommune i fremdrift men også som en synliggørelse af de udfordringer fremtiden byder for Norddjurs Kommune, ikke mindst i forhold til rekruttering af medarbejdere. På den baggrund finder vi det uheldigt at forvaltningen i den nuværende situation vælger ikke at videreføre trivselskonsulent-projektet (for hele Velfærdsområdet), det sender et uheldigt signal og alt andet lige er det vel især i den nuværende situation det skulle stå sin prøve. At Norddjurs Kommune er udfordret på geografien er en kendsgerning, og det betyder at udførelsen af arbejdet medfører transport. Håndteringen af denne udfordring kan, efter vores mening, ikke lægges over på de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed for kommunen ved en sænkelse af kilometertaksten. Vi vil dog ikke afvise at der kan findes besparelser på kørselsaktiviteten og opfordrer til at der på ledelsesniveau sættes fokus på om der er et behov for bedre/øget koordinering og planlægning af kørslen. Endvidere vil vi opfordre til at undersøge om der er et besparelsespotentiale ved selv at eje eller lease de køretøjer der er behov for. Vi finder det problematisk med udmeldte besparelser angivet som samlede procentreduktioner af budgettet, vi kender derved ikke konsekvenserne og ved ikke hvilke ydelser man ikke i fremtiden påtænker at yde/levere til de berørte borgere. Vi har derfor en overordnet bekymring for varetagelsen af indsatsen på handicap og psykiatriområdet, og vi ønsker at pointere at det er en borgergruppe der generelt står svagt i den samfundsmæssige kontekst, hvor ældre og skoleområderne står markant stærkere i samfundsdebatten bl.a. i kraft af en stor vælgermæssig tyngde. For borgere, der modtager ydelser fra handicap og psykiatri området, er der flere der også modtager ydelser fra sundheds og omsorgsområdet. Vi vil derfor henlede opmærksomheden på at disse borgere kan blive ramt dobbelt i forhold til en reduktion i det samlede ydelsesomfang. Vi ønsker samtidig at der fokuseres på konsekvenserne af de øgede puljer der centralt gives til ældreområdet og hvor handicap og psykiatriområdet ikke er betænkt i en nævneværdig grad. Vi ser med bekymring på at feriepuljen til borgere i botilbud fjernes helt og frygter en yderligere marginalisering for denne gruppe borgere og deres muligheder for, i lighed med andre borgere, at kunne komme på ferie uden for institutionens rammer. Afskaffelsen af ledsagelse efter §81 kan måske umiddelbart ses som en mindre bagatel, det er dog værd at bemærke at mulighed for ledsagelse for borgere med en psykiatrisk diagnose dermed er udelukket, da disse borgere ikke kan modtage ledsagelse efter §97. Samlet set er der hos medarbejderne bekymring og tvivl om i hvilket omfang besparelserne for børn og unge vil tjene deres formål, her tænkes der specielt på om der er foretaget analyse af afledte konsekvenser af besparelserne, og om de på sigt vil genererer langt større udgifter til følge, eksempelvis i form af en utilsigtet effekt af besparelse på forebyggelse og tidlig indsats.Download
MølleskolenSendt brev i vedhæftet filDownload
Lad Vestre Skole bestå som den erHej Norddjurs's politiker Jeg skriver for at redde Vestre Skole fra sammenlægning med Kattegatskolen. Ikke kun fordi mine børn går der, men fordi der med en sammenlægning kun bliver en overbygning i Grenå. Det er ingen hemmelighed at nogle af de svære år for mange børn i folkeskolen er 7.-9. klasse. Hvis I vælger at der kun skal være en skole, risikerer vi at hvis man ikke passer ind må man ud i private skoler eller efterskoler. For de unge som bliver mobbet i folkeskolen kan en ny start i gymnasium eller handelskolen være en befrielse, men går de alle allerede på samme skole, er der ingen ny start at hente i hele Grenå. Det synes jeg ikke at en så stor by som Grenå kan byde sin fremtid, og børnene er vores fremtid. Jeg ved at det er sindsygt mange penge i skal finde besparelser for, men jeg beder jer tænke godt over om man ikke kan finde en anden løsning end at slå skolerne sammen. Jeg håber at I vælger den bedste løsning. Venlig hilsen Anja Skov  
Høringssvar budget 2018Se vedhæftet filDownload
Underskriftsindsamling for at bevare overbygningen i Norddjurs MIDTKære politikere i Norddjurs Kommune Der er i den sidste tid, blevet indsamlet underskrifter elektronisk for at bevare overbygningen i Norddjurs MIDT. Vi håber I vil tage dem til efterretning i jeres overvejelser, og lægge mærke til at den er lavet i et samarbejde mellem Ørum og Glesborg. Mvh Kathrine Jun Larsen Teksten fra indsamlingen: Norddjurs Kommune skal ikke være en kødbenskommune med fokus på Øst og Vest. Vi i Norddjurs MIDT skal også have muligheden for at kunne tilbyde vores børn kendte og trygge nærmiljøer at vokse op i, både i forhold til daginstitutioner, skoler og fritidstilbud fra de er helt små til de er store. Det vil ikke være uden økonomiske og personlige omkostninger at skulle sende hele overbygningen til Grenaa. En ting er busser, større lokaler osv. men det vil også personligt for hver elev være en stor forandring på et sårbart tidspunkt i deres liv, at skulle bryde op og starte forfra med langt flere ukendte end kendte mennesker på kæmpeskoler i Grenaa. Det er i øvrigt noget som undervisningsministeren Merete Riisager i medierne på det sidste har kritiseret kommunerne for at lave. Flytter overbygningen til Grenaa, vil hele deres fritds- og ungdomsliv sandsynligvis også udspille sig der. Det vil kunne medføre en betydelig nedgang i elevtal til ungdomsklubben i Ørum, som ellers har en lang tradition for at skabe fantastiske rammer for unge at være sammen på fra hele området i Norddjurs MIDT. Nørre Djurs hallen, Nørre Djurs HK, Ørum Aktiv Center og AC Norddjurs vil sandsynligvis også tabe medlemmer til fordel for aktiviteter i Grenaa. Derfor er det vigtigt at have for øje, at det ikke "kun" er et spørgsmål om at flytte overbygningen, men at det vil have betydning for langt flere områder i Norddjurs MIDT, som samlet set vil medføre en forringelse af tilbud og dermed attraktionsværdi for tilflyttere at bosætte sig her. Vi i Børneby Glesborg og Distrikt Ørum står sammen om at bevare en overbygning i Norddjurs MIDT. Der er pt. indsamlet 305 underskrifter. https://www.skrivunder.net/bevar_overbygningen_i_norddjurs_midt?a=2  
Bevar overbygningen i Norddjurs MIDTKære politikere i Norddjurs Kommune Jeg er ingen talnørd, jeg kan ikke gennemskue jeres forslag til spareplanen i detaljer. Jeg kan kun tænke i mennesker, og i det her tilfælde i børn. Når jeg gør det, så bliver jeg alvorligt bekymret. Og bruger jeg min almindelige sunde fornuft, mener jeg der er nogle urealistiske forventninger til hvad der kan spares på at samle alle overbygningerne fra skolerne på Kattegatskolen på Åboulevarden, da der alle stederne står, der en forventning om, at der ikke bliver nogle udgifter til anlæg. Men det må der blive. Der kan umuligt være faglokaler osv. nok til at alle uden problemer kan rykke ind. Ellers må det betyde, der er så utroligt få i elever i forvejen, at det bedre kan betale sig at fordele dem i eksisterende overbygningstilbud. Vi har alle vores hjertebørn i denne debat, og mit er at bevare overbygningen i Norddjurs MIDT. Jeg har forstået, at der er behov for at spare, og det uundgåeligt vil betyde nogle nedlæggelser. I foreslår fælles administration og klasseoptimering mellem Glesborg og Ørum og overbygningen til Grenaa. Jeg synes jeres forslag vil give unødvendigt meget usikkerhed for eleverne på både Glesborg og Ørum Skole. Det er især klasseoptimeringen og i det hele taget det med fælles ledelse, ressourcer og lærere jeg tænker er uholdbart. Man kan risikere at skulle skifte skole pga. klasseoptimeringen eller have flere børn der skal gå på forskellige skoler. De bedste skoler har en nærværende ledelse, det får man ikke, hvis det bliver fælles ledelse. Lærerne vil klart blive pressede over at skulle pendle mellem to skoler. Et andet argument I bruger der springer mig i øjnene, er jeres forslag om at de tomme lokaler der vil blive, hvis man flytter overbygningen fra Ørum til Grenaa, kan bruges af Djurslandsskolen. Alle elever på Djurslandsskolen er der, fordi de ikke kan rummes af folkeskolen. Det kan være pga. deres adfærd, psykiske og fysiske handicap osv. Mange af dem kan ikke klare at blive undervist i store grupper, og bliver let stressede når der er mange mennesker. Mange har behov for små rum de kan trække sig tilbage til, en del sidder i kørestol og kræver særlige hygiejnerum og andre er soloprojekter, der har brug for at blive isoleret så meget som muligt fra både børn og voksne. Altså vil det kræve en del ombygning for at det rent praktisk vil kunne lade sig gøre, hvilket igen vil koste penge. Og hvordan vil man skærme eleverne fra Djurslandsskolen, så de ikke bliver unødvendigt udstillet og stigmatiseret? Mange af dem kommer fra en oplevelse fra folkeskolen om at være ekskluderet, anderledes og mindre værd end de elever de gik med. De har brug for trygge rammer med ligesindede at spejle sig i, så de langsomt kan bygges op til at tro på dem selv igen som værende "god nok". Blander man dem med eleverne på Ørum Skole, vil der uundgåeligt komme nogle skæve smil og lidt fnisen engang imellem, og det har de her elever ikke brug for at opleve en gang til i deres skoleliv. Og omvendt, hvordan vil man skærme Ørum Skoles elever fra episoder med magtanvendelser, som klart vil se meget voldsomme ud? Desuden er Fjellerup, Stenvad og Damgården ikke oplagte valg at slå sammen, da de består af forskellige elevgrupper. Skulle noget give mening, vil det være Fjellerup og Stenvad man skulle placere sammen et sted. Så er argumentet at Ørum Skoles overbygning skal flyttes for at gøre plads til Djurslandsskolen, synes jeg det er problematisk og ikke gennemarbejdet. Derfor vil jeg gerne komme med et modforslag. I stedet for at køre to dårlige skoler, hvorfor så ikke samle det til én skole, som så til gengæld kører hele vejen op til 9. kl. så man også samtidig bevarer et reelt skolevalg for overbygningseleverne i kommunen? Hvor den så skal være, vil der komme en ny diskussion ud af. Jeg vil selvfølgelig argumentere for at det bliver i Ørum, da Glesborg elever i forvejen er vant til at flytte til Ørum Skole efter 6. klasse. Et andet argument er at juniorklubben og ungdomsklubben befinder sig i Ørum, og derfor naturligt er et samlingspunkt for børn og unge. Udover disse argumenter og bekymringer, er der også de åbenlyse i at flytte elever i så sårbår en alder, og give dem endnu længere skoledage med lang transporttid. Vi vil også flytte deres fritids- og ungdomsliv væk fra Ørum til Grenaa på godt og ondt. Men det vil uden tvivl have betydning for idræts- og ungdomsforeningerne i Norddjurs MIDT og dermed det generelle liv i området. Jeg håber I tænker over de langsigtede konsekvenser jeres valg vil have, og ikke kun på at spare de næste to år. Mvh Kathrine Jun Larsen  
Vestre skole - en hel skoleTil politikerne Jeg har en søn i 1. Klasse på vestre skole og en datter på snart 4 år som forhåbentligt også skal starte på vestre skole når den tid kommer. Min søn har altid været en forsigtig dreng, som skulle se tingene an før han følte sig tryg. Siden dag 1 på vestre skole, har han været glad og positiv og kan mærke han trives. Han er tryg ved elever og lærer og føler sig som en del af det fællesskab der er på vestre skole. Vestre skole gør meget ud at at alle børn trives, og der gør de blandet andet med venskabs klasser og lege grupper på tværs af store og små årgange. Fx 6. Klasse er venskabs klasse for 1. Klasse som de skal være forbillede for og de gør ting sammen i skolen. Vi har altid set vestre skole som en rigtig god skole og har selv gået der for mange år siden. Og har haft en god lang skolegang, dengang fra 0 til 10 klasse. Vi har taget er valg om at vores børn skal gå på vestre skole og det valg ønsker vi ikke at ændre. Vestre skole er for os og vores børn den skole, vi ser som kan give det vi ønsker og det er fra 0-9 klasse. Altså som et helt folkeskole forløb. Ser det som en fordel at eleverne er på den samme skole hele vejen igennem, da der sker meget med børns udvikling i teenage årene og har nok forandringer i den tid. Så at være i vante skole omgivelser ser jeg som et kæmpe plus. Lærer staben på vestre skole gør en kæmpe insats for at få det enkelte barn til at trives, så det er modtageligt for læring. Vi ser at vestre skole er den skole der kommer ud med de bedste resultater og ja hvorfor ? Det er fordi børnene trives. Hvis ikke børn trives er det ikke nemt at lave gode resultater. Så lad være med at ødelægge noget der fungere ! Hvis vi fortsat skal være en attraktiv by og som folk ønsker at deres børn skal vokse op i og have deres skolegang i. Så skal Kattegat skolen og vestre skole bevares med de klasser der er. Det vil sige der er et skole valg. Hvis jeres forslag om en overbygning på Kattegatskolen træder i kraft. Er der ikke et valg. Hvis det ender med at et barn ikke trives, er der ikke et alternativ som der er nu. Det kan også godt blive for stort og er der overhovedet ordentlig forhold og plads, uden at der skal investeres en masse penge i ombygning og udbygning som også koster Kasse . Jeg er bange for at det kan ende med at folk flytter deres børn til privat skoler eller andre alternativer. Folk flytter måske ligefrem fra kommunen og så ender det med at pengene forsvinder endnu mere fra Norddjurs kommune. Folk vil have et valg og ikke noget tvang. Folk ser på gode resultater og børn der trives og tager i mod læring. Så bevar vestre skole som den fantastiske skole den er med det fælleskab der er og de glade børn der trives fra 0-9 klasse. Mvh Trine  
Erhverv GrenaaSe vedhæftede.Download
Overbygningen midt/ Ørum.Vi har en datter som trives godt i Ørum, og som benytter sig af alle de gode aktiviteter som Ørum byder på. At lukke overbygningen skaber en skæv fordeling i kommunen, og det gode ungdomsliv i en mindre by ødelægges. Trist at man vil lukke midten af kommunen og ikke at kunne give vores børn valgmuligheder, en stor skole er ikke nødvendigvis et bedre tilbud, så kære venner tænk jer nu rigtig godt om, og prøv at regne endnu engang på tallene om det giver den ønskede besparelse, eller vi blot mister tilflyttere....  
Angående flytning af overbygningen fra Vestre Skole – se hvordan det gik i Randers!Spareforslaget fra forvaltningen og kommunalbestyrelsen, der foreslår at samle overbygningsklasserne i Øst på Kattegatskolen, Åboulevarden, er fyldt med fejlslutninger. Fejlslutninger af både økonomisk og faglig karakter. Beregningerne omkring besparelserne, der primært kommer af at øge klassekvotienterne med op til 28 elever i klasserne, stemmer ikke overens med antallet af elever på årgangene. Sandsynligvis er den forventede besparelse kun halvdelen af beløbet, hvis der overhovedet bliver tale om en besparelse. Erfaringer fra lignende øvelser i andre kommuner viser at hvad der ser pænt ud i excel ikke kan omsættes i virkeligheden. Udover, at der ikke er så mange børn, som allerede nævnt, er der meget stor sandsynlighed for, at mange børn vil søge over i privatskoleregi eller endda over til nabokommuner. Derved mistes muligheden for at score et provenu med børnene i klasser med 28, mens man til gengæld skal betale for de andre børns skolegang i enten privatskole eller i nabokommunen. I 2015 gennemlevede Randers Kommune en tilsvarende øvelse, med lukninger af skoler og samling af en række overbygninger på en ren overbygningsskole. Resultatet tre år senere er følgende: 50% flere elever søgte på privatskole (fra ca. 2000 til ca. 3000) Mængden af ikke-uddannelsesparate elever med under 02 i dansk og matematik steg fra 9% til 18% Der var massive sygemeldinger og opsigelser i lærerkorpset. Elever, der havde behov for specialundervisning steg – bl.a. pga. de store klassekvotienter og mistrivsel. De påtænkte besparelser udeblev og hvor de fleste skoler før præsterede små overskud er hovedparten nu underskudsforretninger. Dertil kommer, at man flytter en masse udgifter til når de ikke uddannelsesparate elever skal igennem det nye FGU system, hvor udgiften pr elev er ca. dobbelt så stort som for en almindelig folkeskoleelev. Dette er virkeligheden i Randers efter tre år. Jeg er ikke i tvivl om at noget lignende vil udspille sig i Norddjurs, hvis vi vælger den vej forvaltningen og kommunalbestyrelsen har udstukket for skolestrukturen. Min bedste anbefaling er at starte helt forfra og ikke haste en tydelig dårlig løsning på skoleområdet igennem. Der er mange penge at spare i Norddjurs ved at øge effektiviseringen fra 1% årlig til ambitiøse 3%. Dette kunne eksempelvis ske ved at skele til organiseringen af forvaltningen i Syddjurs. Samtidig kunne man vælge at bruge længere tid på at genoprette kommunens økonomi og vælge en 8 årig plan frem for den nuværende 4 årige, der kræver alt for store indgreb i det borgernære. Vi har brug for at være en attraktiv tilflytter-kommune, hvor der er ro om skoleområdet, så vi kan øge mængden af ressourcestærke, skattebetalende familier og dermed øge indtægterne til kommunekassen. Hvis vi vælger den løsning, der er på bordet nu frygter jeg at udviklingen vil gå den modsatte vej.  
Bevar Vestre skole som den erJeg syntes at Norddjurs kommune er en kommune som er god at bo i, Men det er godt nok ikke til at forstå hvordan man har kunnet misse at der mangler så mange penge i kassen, så pludseligt. Vi har en drenge i 1c på Vester skole som er faldt godt til på skolen, et evt. skoleskift ville ikke være godt for ham, da han er længe om at finde sig til rette nye steder, ydermere ville det have stor påvirkning for familien hvis der så også skal til at afleveres et andet sted i byen. Så lad venligst Vestre skole være som den er i dag. Det er jo ikke alle der lige arbejder i Grenå eller omegn. Jeg selv pendler langt for at komme til job hver dag og syntes egentlig bare at nå det hele nu er svært nok. Mit synspunkt ang. Det fremlagt budgetforslag. Er at det er klart ikke i orden. Man har brugt de penge som mangler over en længere åre række og derfor skal de i mine øjne også findes over en lige så lang årrække, ellers kommer denne kommune simpelthen til at miste mere end den sparer. Jeg vil gerne betale kommuneskat også gerne en smule mere, men ikke hvis de bare bliver formøblet, så kan vores familie finde en anden kommune at bo i.  
Høringssvar til budget - skolestrukturHermed kommentar til budget 2019 -2022Download
Bevar overbygningen på Vestre SkoleSe vedhæftede filDownload
Bevar Vestre SkoleSom mor til en dreng i 7. klasse på vestre skole kan jeg kun tilslutte mig skaren af bekymrede og utilfredse forældre. Mener I politikere virkelig, at der i en by af Grenaa's størrelse kun skal være en folkeskole. Hvis ens barn ikke trives i den skole det går i, er alternativet en privatkskole (hvis man har råd og der er plads) eller at flytte fra kommunen. Tror heller ikke det vil være særligt tillokkende for folk at flytte til byen med så tarveligt et skoletilbud. I Grenaa vil I stuve de ældste elever sammen på et sted og de mindste kan risikere at skulle flyttes frem og tilbage mellem 2 matrikler for at få jeres puslespil til at gå op. Et puslespil hvor det igen er børnene der bliver tabere. Der er fremført mange gode argumenter for at bevare Vestre Skole som den er nu, bare læs de massevis af gode høringssvar der er lagt op de sidste dag. Hvorfor ødelægge noget der fungerer godt?? Det er meget bekymrende, at det er de selvsamme mennesker, der har været medvirkende til at kommunen er havnet i et økonomisk kaos, der nu skal til at rydde op!! Det var aldrig sket i det private erhvervsliv. Vi ved alle hvad der der sker med en ledelse der kører en privat virksomhed i sænk. Tænk jer godt om, tænk på børnene, tænk på Grenaas og hele Norddjurs' fremtid. Birgitte Lunding  
Bevar Vestre skole som den erDer er så meget i Norddjurs kommune der ikke fungerer, men hvorfor ødelægge noget af det der fungerer rigtig godt. Vestre skole har fokus på både faglighed og trivsel, og klarer sig rigtig godt på begge områder. Vestre skole har kommunens højeste gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver, og er den skole i kommunen der hæver eleverne mest i forhold til deres karakterer. Der er stort fokus på fællesskab og det ses både i venskabsklasserne, emneugerne osv. Det vil være et enormt stort tab at samle overbygningen på en skole. For det første mister man muligheden for at de store kan være rollemodeller for de små, hvilket gavner både de store og de små. De små har nogle at spejle sig i, se op til og søge tryghed ved i frikvarterne. De store lærer at tage ansvar og drage omsorg for deres medmennesker, og agerer som rollemodeller. Et skoleskifte midt i puberteten vil for de fleste skabe en stor utryghed, og alle undersøgelser viser at de fagligt og socialt svage vil lide voldsomt under sådan et skifte. Desuden er der ikke mulighed for at skifte skole i tilfælde af, at man ikke trives på overbygningsskolen. Der er så småt ved at falde ro på både lærer, forældre og elever efter skolereformen blev en realitet, og der er bestemt ikke brug for mere uro og usikkerhed omkring eleverne, som har brug for ro og struktur for at kunne udvikle sig og lære. Vores børn har brug for en god relation med deres lærer for at kunne udvikle sig fagligt og socialt, og alle eleverne har krav på at blive set. For at det skal kunne lykkes er der brug for lærer med overskud og tid. Den nye skolestruktur og klasseoptimering kommer ikke til at tilgodese nogen af disse behov. Man kan undre sig over om der bliver nogen reel besparelse i det lange løb, hvis man både medregner nedlagte stillinger, dårligere trivsel blandt eleverne, og dermed et lavere fagligt niveau blandt eleverne.  
Luk ikke Børneby Mølle!Jeg skriver fordi at politikerne ikke skal lukke Børneby Mølle! Jeg har gået på Børneby Mølle siden børnehaven, og har altid elsket det. Det er et trygt sted, hvor der er plads til alle. Der har været en trykket stemning blandt os elever, siden nyheden om, at Børeby Mølle måske skal lukke. Det går ikke så meget ud over min klasse, fordi at vi aligevel skal flytte skole næste år, men jeg bekymrer mig stadig om de andre elever. Vi snakker ikke så meget om det i fritkvartererne, men man har jo stadig tanken i baghovedet. Det er også forfærdeligt for specialbørnene, for da det er hårdt for os i almenskolen, tør jeg ikke tænke på, hvor hårdt det er for dem. Derfor burde politikerne ikke lukke Børneby Mølle! Anaya Skovlund Ploug 6.A, Børneby Mølle.  
Takstatigning SFOBesparelsen skal findes et andet sted. De svageste rammes igen!Download
Skolestrukturen i Glesborg/ØrumHar vedhæftet mit høringssvar i et word dokument.Download
Høringssvar til skolestrukturforslagetUndskyld jeg genfremsender dette høringssvar, men det første var af tekniske årsager noget rod at se på. Forslaget til en ny skolestruktur tager udgangspunkt i en - allerede forældet - tankegang om at stort er godt. F. eks. har man bygget kæmpe supersygehuse, og nu taler man seriøst om at oprette nærhospitaler. Et andet eksempel: Alle pædagog- og lærerseminarierne og mange andre videregående uddannelser er blevet samlet under én ledelse på det såkaldte Via University, og man lukkede derefter flere af de små seminarier. Nu taler man også seriøst om at lægge læreruddannelsen ud i mange mindre enheder udenfor de store byer… Det kan være svært at se logikken, medmindre man indrømmer at den førte stordriftspolitik er fejlslagen. Men det er da klart, at vi i Norddjurs Kommune ikke behøver at gennemføre de samme fejl, som andre så udmærket har prøvet af før os. Vi må gerne lære af deres fejl… Så la’ vær med at skabe “kunstigt” store enheder. den slags børnebyer bliver misfostre i forhold til den fantastiske ide, som børnebyerne bygger på Så la’ vær’ med at etablere fælles ledelse for flere børnebyer. Det er børn - små børn, ikke maskiner, vi har med at gøre. Så la’ vær’ med at tro at ressourcer til konsulenter, vejledere og busdrift kan erstatte de primære personer i børnebyerne, lærerne og pædagogerne. Så la’ vær med at skabe lærere i rejsehold. Det bliver umuligt at ansætte nye lærere i den slags stillinger. Så la’ vær’ med at skabe fælles bestyrelser for disse fælles enheder. De vil komme til at slås om hvilke børnebyer, der skal lukkes - og det bør være kommunalbestyrelsens opgave at beslutte det. Så løa’ vær’ med at tro, at kvaliteten i skolerne kan bevares med det strukturforslag, der er fremlagt. Erkend i stedet, at det er umuligt at lave så store besparelser uden at lukke enheder. Så bevar de fantastiske børnebyer, vi har fået opbygget - eller tag ansvar for, hvilke, der ikke skal være her mere. En udsultning kan kun føre til en langsom kvælningsdød. Og det er en uoprettelig skade for alle vore børn, man her er på vej til at gennemføre.  
Besparelser på BBUse bilagDownload
Høringssvar Børnefestival i ØrumSe vedhæftede filDownload
Ro på, det gør for ondt på hele kommunenSe vedhæftet filDownload
En ordentlig skolepoltik funderes i værdier, visioner og ambitioner - ikke via Excelark gymnastik.I Norddjurs kommunes levetid har de 2 væsentligste målpinde på kvaliteten af vores skoler ikke rykket sig i positiv. retning. 1)Vores folkeskoler lykkes ikke med at gøre flere elever klar til at få en ungdomsuddannelse. 2)Vores folkeskoler lykkes ikke med at inkludere en større del af elever med handicap og andre udfordringer! Statistikken viser at næsten hver 10’ende elev ikke afslutter deres skolegang i folkeskolen, men afslutter i et specialtilbud. Reelt vil alle forslagene i skolestrukturaftalen ved Budget 2019 bevirke at disse to forhold forringes endnu mere. Ikke en elev vil få en bedre skolegang, men mange vil få en væsenlig, afgørrende forringet skolegang. Se bare til Randers kommune og de erfaringer de har med samling af overbygninger og regnestok betingede flytning af elever på alle klassetrin. Der er nu i Randers mindre læring, laver gennemsint og flere børn i specialtilbud Det er ikke ordentlig skolepolitik at gentage det i Norddjurs! Det er ikke godt nok! En ordentlig skolepoltik funderes i værdier, visioner og ambitioner. Skolestrukturforslagene er ren Excelark gymnastik. Høringsmaterialet er af en uanstændigt lavt kvalitet! Hvordan kan I politikere tage beslutninger og ansvar for skolerne på det grundlag? I mangler troværdige og fyldestgørende beregninger. I mangler profesionelle, faglige vurderinger af faglige, pædagogiske og trivselsmæssige konsekvenser. Ja - det gør alle borgere i Norddjurs. Alene af de grunde er det en ommer…. Giv tid til udviklingen af en holdbar og fagligt funderet ændring af skolestruktureren, istedet for det foreslåede! Vi er mange engagerede omkring vores skoler. Ansatte, ledelser og forældre. Kære poltikerer - Brug os til at lave kvalitets, og brug tiden og ha’ modet til at tage de bedste beslutninger.  
Høringssvar budget 2019-22Høringssvar budgetaftale 2019-2022 fra Brugerpårørenderåd Kornvænget og Åparken i Ørum. “Det er med stor og generel bekymring, at vi læser udkast til budget aftalen. Vi er bekymrede særligt for de svage i samfundet - vores pårørende - vi er særligt bekymrede for tilstedeværelsen og nærværet, hvis dagvagterne reduceres og beskæftigelsen reduceres med 10 procent. Vi vil følge dette med stor opmærksomhed. Ligeledes er vi bekymrede for den manglende mulighed for udflugter og ferieoplevelser, hvis ferieordningen fjernes - udviklingen og trivsel får et skub af ekstraordinære oplevelser” Inge Bomholt, formand.Download
Høring budget 2019-22Høringssvar fra Brugerpårørenderådet Dystrupvej 4 og Stenvadvej 3, Ørum Det er med stor bekymring, at vi læser udkast til budgetaftale 2019-22. Vi er bekymrede for omsorgen for beboerne, der bor her på Ørum Bo og aktivitetscenter. Vi er bekymrede for aktiviteten og deres mulighed for oplevelser og ferie. Vi tænker også på vigtighed af at opretholde sundhed og muligheden for ledsagelse til læge, tandlæge osv. Der er vigtigt at give mulighed for sociale aktiviteter og hjælp til at opretholde kontakt til det sociale netværk og familie. Det er vigtigt at sørge for at der er ikke sker social isolation. Besparelser kan give en negativ spiral, hvor fagligheden går ned og der sker personaleflugt og at det således ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale. Vi opfordrer til at prioritere området for de svage - altså vores pårørende - og at være opmærksomme på det øgede behov for dokumentation og ved besparelser, de derved øgede muligheder for fejl og utilsigtede hændelser. Karin Frederiksen, formand.Download
Høring budget 2019-22Ørum d. 10/9-2018 Høringssvar til budgetaftale 2019 – 2022, fra LMU ved Ørum Bo og aktivitetscenter Hjælpemiddeldepot: Effektivisering af drift (2019: -1,0 mio. kr.) En effektivisering frygter vi kunne skabe ventetid på levering og reparation af hjælpemidler. Dette kan få negative konsekvenser for borgerne og medarbejderne: Ventetid for borgerne samt at borgerne gøres mindre selvhjulpne og ligeledes kan besparelsen forringe det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Handicap- og psykiatriområdet: Ferieordning for beboere i botilbud fjernes. (2019: -1,4 mio. kr.; 2020: -1,4 mio. kr.) Dette vil indskrænke borgernes mulighed for oplevelse og ferie - både enkeltvis og i grupper - med kendt personale, det ville derfor medføre forringet trivsel. Liv og glæde – ”krydderi på tilværelsen” har ferieordningen betydet her og det ophører uden feriepuljen Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct. (2019: -1,2 mio. kr.; 2020: - 2,4 mio. kr.) Et aktivt liv hele livet. En reduktion i midler til området vil resultere i færre hænder og at kvaliteten går ned. En evt. reduktion i åbningstid vil skubbe opgaver til bosteder, der jo også foreslås reduceret på 10 procent i dagtiden. Trivslen går ned – arbejdsidentiteten går fløjten og konflikterne frygtes at gå op. Borgerne bliver overladt til sig selv uden aktivitet, og borgerne vil miste det sociale netværk. Risikoadfærd kan forstærkes og medarbejdernes arbejdsmiljø påvirkes negativt. Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct. (2019: - 2,1 mio. kr.; 2020: 4,3 mio. kr.) Dette forslag om reducering på 10 % dagvagt i botilbud vil reducere servicen til borgerne. Borgere vil opleve, at der er længere tid imellem kontakt til en medarbejder. Den sædvanlige støtte vil blive udskudt eller leveret forskudt, og det kan give øget ventetid. Støtte til kontakt og samvær vil reduceres. Muligheden for at støtte op om borgernes fremmøde ved egen læge, speciallæge, sygehus, jobcenter, m.m mindskes. Støtte og guidning i forhold sociale sammenhænge og samspil med andre vil blive minimeret. Dette vil givetvis føre til et øget konfliktniveau med risiko for flere magtanvendelser, når tryghed og struktur ikke kan forgribes. Et øget konfliktniveau vil påvirke arbejdsmiljøet meget negativt, og fagligheden går ned. Mulighederne for at levere en stærk og god service til borgerne mindskes derfor. Ledelse og administration: Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet. (2019: -0,3 mio. kr.; 2020: - 1,0 mio. kr.) Vi har brug for synlig og nærværende ledelse – hvis ledelsesopgaverne øges, så reduceres denne mulighed, da området i forvejen er stort og komplekst her på stedet. Vi forudser ellers at mellemfunktioner som koordinerende medarbejdere vil blive afgørende og nødvendige og så er det ikke en besparelse. MED udvalget Område Ørum, Næstformand Susan Jensen TR for FOA.Download
Høringsbrev fra KattegatcentretTil Kommunalbestyrelsen, Vedlagt er Høringsbrev fra Kattegatcentrets Bestyrelser til Norddjurs Kommunes budget 2019-2022. Der fremsendes desuden 3 bilag til høringsbrevet.Download
Familieskolen i NorddjursKære politikere i Norddjurs kommune. Jeg er med på at I står overfor en kæmpe opgave ift. at skulle spare en hel del penge i det kommunale budget; men er I ikke venlige at bruge tid på at sætte jer ind i de langsigtede konsekvenser hvis I tager det forkerte valg. I sparekataloget er Familieskolen endnu engang et af emnerne til hvordan man kan spare penge. Det vil måske give mening lige nu og her hvis man ikke kender til arbejdet på familieskolen og resultaterne heraf. Det vil lige nu og her spare jer for en sum penge, men på længere sigt kommer det til at koste langt mere på det økonomiske og menneskelige plan. Det her handler om trivsel – barnets trivsel, ja – men så sandelig også familiers trivsel, klassers trivsel, elevers trivsel og læreres trivsel. Jeg vil starte med at fortælle lidt om vores forløb på familieskolen. Vi er en familie bestående af far, mor og to børn. Heraf er lillesøster generelt meget fremme i skoene, super intelligent og en del dominerende hvis hun får lov. Hun har altid været meget hyperaktiv, men ikke på et niveau så vi og skolen ikke kunne håndtere det. Da der er en del ADHD i familien er der stor sandsynlighed for at lillesøster også kunne have det, men behovet for en udredning var ikke til stede … før sommeren 2017. I løbet af foråret er lillesøster (8 år) begyndt med kraftige anfald hvor hun både slår og sparker når der bliver stillet krav til hende. Vi forældre og storesøster føler at vi skal gå på listefødder for ikke at antænde lillesøster, hvilket på ingen måde er holdbart. Skolen ser ikke disse anfald, men kan konstatere at hun naturligvis har svært ved at sidde stille samt at vente på tur. Vi beder skolen om at rette henvendelse til PPR, nu skal hun udredes for ADHD, for vi kan ikke længere håndtere hende og det går ud over os som familie. Skolen foreslår et ophold på familieskolen, da der alligevel er lange udsigter ift. evt. diagnosticering. Vi har fra venner og andet familie kun hørt godt om familieskolen, dog tror vi ikke det vil hjælpe, men det skader nok heller ikke. Vi får en plads straks efter sommerferien og møder spændte op på familieskolen. Lillesøster er god til at skjule hendes følelser og bl.a. derfor tror vi ikke på at et ophold her ville kunne hjælpe, men der tog vi fejl… Efter bare to uger på familieskolen – altså SEKS dage – stoppede lillesøsters anfald. Det yderst kompetente personale I har her kunne gennemskue lillesøster (og hendes forældre) gennem deres observationer, men endnu vigtigere, så kunne de lære hende (og os som forældre) en række strategier og kompetencer som ændrede på lillesøsters, fars og mine mønstre i hjemmet. Havde vi ikke fået denne gave, hvad var der så sket?! Lillesøster skulle igennem et længere udredningsforløb, måske medicineres og generelt være i mistrivsel fordi ingen havde lært hende hvordan hun skulle handle når det blev svært, fordi vi som forældre havde mistet kontrollen. Hvem skulle lære os hvordan vi tog magten tilbage når vi stod midt i kaos. Vi er ressourcestærke og veluddannede forældre, men kunne ikke se os ud af det. Havde vi ikke fået denne hjælp, så var vores familie blevet splittet – vi som forældre kunne ikke sammen mere, storesøster var utryg i eget hjem og lillesøster var ked af ikke at kunne kontrollere hendes følelser. Familieskolen har reddet vores familie og det kunne de ikke have gjort på anden vis. Ser man på andre scenarier for hjælp; familieklasser, familiehuset og deslige; et forløb havde aldrig kunnet gøre det samme arbejde, for vi skulle ses sammen som familie i helt specifikke situationer og det er dét de fantastiske ansatte i familieskolen kan! Desuden handler familieskolen om et unikt samarbejde mellem forældre, skole og kompetente ansatte fra familieskolen – DEN konstellation er helt igennem unik og den hverken kan eller bør undværes. Den indirekte undervisning man får i konflikthåndtering for både børn og voksne er noget man tager med sig resten af livet og jeg ved at flere af børnene lærer at ændre deres uhensigtsmæssige mønstre (i skolen, i sociale sammenhænge, i familien etc.) gennem dette unikke tilbud, hvilket er vigtigt ift. fremtidig uddannelse og ageren i samfundet. Der er naturligvis nogle børn hvor dette tilbud ikke er nok, hvor det er nødvendigt med en udredning og/eller andet skoletilbud end nuværende, men langt størstedelen af de børn der har været forbi familieskolen kan fortsætte i helt almindelige klasser på helt almindelige vilkår, netop fordi de gennem familieskolen bliver udstyret med disse redskaber til hvordan de skal handle når der opstår en konflikt, de ikke kan sidde stille eller lign. Dermed kommer Norddjurs kommune på længere sigt til at spare; hvis I lukker familieskolen vil der ikke længere være dette tilbud til elever (og familier) der har det svært på den ene eller den anden måde. Disse vil derfor ikke kunne indgå i almindelige klasser på almindelige vilkår, der vil i nogle tilfælde være brug for støttetimer eller andet skoletilbud. Det er i hvert fald ikke i nogens interesse at disse børn ikke får hjælp til hvordan de skal håndtere de udfordringer de har. Det går ud over hele klasser, lærere og ikke mindst det enkelte barn der ofte vil ende som ’problembarnet’, den der bærer skylden og i sidste ende ender ud med et lavt selvværd fordi de mister troen på at de ’er gode nok’. Det er nemt for jer politikere at se familieskolen som værende undværlig når I ikke har en idé om det arbejde der bliver udført der eller kender til de resultater der kommer ud af et forløb på familieskolen. Jeg frygter for de familier der ikke kan få den hjælp vi har fået hvis I vælger at lukke familieskolen. Jeg ville håbe at I en dag ville tage jer tid til at besøge stedet (ingen havde været der da vi stoppede december 2017 – nogensinde), tale med familierne, tale med de ansatte, med egne øjne se hvad det er stedet kan. Der er ingen magi eller andre uforklarlige ting, men her er hårdt arbejde og virkelig kompetente ansatte der ved hvad de laver. Succesraten er høj, jeg ved I ikke har lavet nogen undersøgelse af hvilke resultater der kommer ud af familieskolen, men jeg ved at vi er mange ’gamle’ familier der gerne stiller op til en spørgerunde hvis der er noget I vil vide. Nu hvor det handler om økonomi, så synes jeg måske også I burde se på de langsigtede konsekvenser ved at lukke familieskolen… Et ophold på familieskolen giver børnene en række succesoplevelser og dermed et større selvværd og en større selvtillid. Hvis disse børn der på den ene eller den anden måde har det lidt svært i skolen, i familien, i livet – i hvad som helst, ikke opnår det nødvendige selvværd, så kunne man forestille sig at dette ville følge dem i hele deres skolegang. Dertil vil jeg gerne henvise til en forskningsartikel fra Aarhus Universitet, hvor det dokumenteres, at ’børn og unges læring og udvikling forudsætter, at de har et godt selvværd, gode sociale relationer og får den nødvendige støtte fra de voksne, der er omkring dem’ . Når man som lærer eller forældre ikke længere kan se sig ud af hvordan man skal kunne hjælpe sit barn med ’det der er svært’ og kommer ind i uhensigtsmæssige mønstre, når man føler sig magtesløs, hvad gør man så? Så er det ikke muligt at styrke sit barns selvværd eller støtte barnet/eleven på en hensigtsfuld måde. Det er os som forældre der står med en stor del af ansvaret, men når vi får brug for hjælp, så er det jer som vores kommune der har en pligt til at hjælpe både skolen, familien og ikke mindst barnet til at opnå højt selvværd så denne kan komme videre i uddannelsessystemet og i sidste ende bidrage til samfundet. Lavt selvværd der ikke bliver handlet på kan i sidste ende betyde at barnet ikke opnår de succesoplevelser der skal til for at give denne lysten eller modet til komme videre i livet på en sund og sikker måde. Det er igen her familieskolen er løsningen. Her bliver selvværdet, de sociale relationer og den nødvendige støtte fra forældre og lærere styrket gennem en masse oplevelser hvor barnet får succes og lærer at tro på sig selv. Familieskolen kan ikke undværes! Familieskolen har reddet vores familie! Familieskolen har lært min datter hvordan hun skal navigere i forskellige sammenhænge så der ikke opstår konflikter. Jeg er jer evig taknemmelig for dette tilbud og jeg er de ansatte evigt taknemmelige for at de kunne lære os – hver især (mor, far, storesøster og lillesøster) – hvordan vi skulle ændre vores mønstre, så vi ikke længere befandt os i en negativ spiral fyldt med konflikter. I dag, lidt mere end et år efter lillesøster havde sidste anfald, kan jeg se hvordan hun fortsat arbejder med de redskaber hun fik gennem familieskolen når det bliver lidt svært, jeg kan se hvordan min mand fortsat arbejder med de redskaber han fik gennem familieskolen og jeg ved hvordan jeg selv fortsat arbejder med de redskaber jeg fik. Jeg ville ønske I ville anerkende de fantastiske resultater der er kommet ud af familieskolens hårde arbejde, at I kan se hvilken betydning den har for borgerne i Norddjurs kommune – for de fremtidige voksne i Norddjurs kommune – for de ansatte i skolerne i Norddjurs kommune. Vi er blot én af familierne, der findes mange! Så kære politikere – jeg ved godt det blev lidt langt, men jeg kan ikke gøre for det. Som I nok kan fornemme, så er jeg kæmpe fan af familieskolen og yderst taknemmelig for dens eksistens, men ikke uden grund. Det arbejde de gør vil på kortere og længere sigt spare kommunen for en del penge og problemstillinger, derudover resulterer arbejdet også i TRIVSEL – børns trivsel, familiers trivsel, læreres trivsel og klassers trivsel. Dét må da være vigtigere end noget andet, ikk?!  
sælg nogle af jeres overflødige bygningerHej. Kommunen mangler penge. Hvorfor sælger I så ikke ud af jeres overflødige bygninger. Se f.eks. Børnehaven Nyvang i Auning. Den har stået tom siden den nye børnehave blev indviet. Bygningen er blevet raseret og smadret. og hvad med Ruth's Have (som vist også har haft navnet Karens Minde)?? Har hørt at den blev købt for 10 mill. Det kunne evt. hjælpe lidt af få disse bygninger solgt.  
Høringssvar vedr. budget 2019 fra områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdetSe vedhæftede.Download
Høringssvar vedr. budget 2019 fra områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdetSe vedhæftede bilag.Download
Bevar Familieskolen i NorddjursHøringssvar: min søn og jeg ved ikke hvad vi skulle ha gjort uden samarbejdet med og hjælpen fra Familieskolen. Efter min hjerneblødning og næsten et halvt års indlæggelse var vi gledet fra hinanden og han mistrivedes i 0. klasse og kunne ikke finde sig til rette i vores nye hverdag med handicaphjælpere 24 timer i døgnet samt svigt fra en alkoholiseret far. Uden Familieskolens hjælp ville vi i dag være en meget udsat familie med omfattende behov for hjælp udefra. Så var vi nok på udkig efter en plejefamilie nu, og ikke kun en aflastningsfamilie. Og som mor ville enhver drøm om at være selvforsørgende igen være meget urealistisk. Personalet på Familieskolen er nogen af de mest kompetente, professionelle og engagerede fagfolk jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med i hele Norddjurs kommune. Og tænker man bare lidt på den lange bane, er det mig ubegribeligt hvordan kommunen vil få råd til at hjælpe disse børnefamilier,- det kan kun blive dyrere og dyrere, hvis man ikke prioriterer den tidlige og kompetente indsats fra starten af. Som forælder har jeg forlængst forberedt mig på et skole/kommune skifte, hvilket jeg absolut ikke er alene om.  
Høringssvar - Budget 2019 - En stemme fra 0-6 år.Høringssvar er vedhæftet som Word dokumentDownload
Tanker fra en bekymret morSe vedhæftede filDownload
Høringssvar fra Sundhed og TræningHøringssvar vedhæftetDownload
Medarbejdersiden i Socialpsykiatriens LMUSe vedhæftede filDownload
Ændring af skolestruktur og nedlægning af overbygningen på Vestre SkoleHøringssvar vedhæftetDownload
Høringssvar til budget 2019-2022Se vedhæftedeDownload
Skoler og vejeMiljø- og teknikudvalget: Der afsættes 1,0 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger i årene 2020 til 2022. Til landsbyfornyelse afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,780 mio. kr. i årene 2020 og 2021. Højmose genopretning Løvenholm realiseres som en del af Natura 2000-handleplanen. Endvidere gennemføres Øster Alling Vådenge og restaurering Dystrup-Ramten søerne. Er dette nødvendigt? – Kunne det evt. udskydes nogle år, til der forhåbentligt kommer en bedre økonomi? Jeg foreslår, at nogle maskiner til vedligeholdelse af vej sælges, og at arbejdet hermed udliciteres. Jeg er overbevist om, at der kan spares et anseligt beløb ved en anden procedure vedr. vedligeholdelse af vejkanter og rabatter. Som det er nu, kommer der en maskine og ”vender græskanterne” – de høvles af for ”at gøre vejen bredere” og for at vandet skal kunne løbe af vejbanen og undgå akvaplaning. Disse grusrabatter har kostet mange stenslag i bilers forruder. Når man møder en bil, der i høj fart kører til side, slynges sten med op fra dækkene. Når græskanterne høvles af, er rabatten meget sårbar over for tung trafik, der kører til side for modkørende. Der kommer slemme fordybninger – især når det har regnet – og det er meget utrygt at køre her på en høj asfaltkant på cykel. Det er heller ikke rart for cyklister at køre ud i en blød rabat. – man kan nemt miste balancen. Når flere tunge køretøjer kommer ud over den høje kant ved hullerne i rabatten, knækker asfalten, så belægningen går i stykker og må repareres. Der bliver fyldt op i rabat-hullerne efter regnskyl, og efter kort tid med mange ”tilsidekørsler” i rabatten kommer hullerne igen osv. osv. – det går i ring og giver fast arbejde! På bakker bliver vejenes græskanter også afhøvlet. Ved regnvejr skyller rabattens frilagte grus og småsten ned ad bakken, og der dannes en dyb rende langs asfalten, som knækker, når et tungt køretøj må køre ud i rabatten. Sten og grus aflejres nu ude på kørebanen længere nede ad bakken til stor fare for trafikken, når der skal laves en opbremsning – især for motorcyklister. Grus og småsten bliver liggende, til det bliver fejet væk – det gør vandet ikke! Jeg foreslår, at man lader græsset gro for at holde på rabat-materialet og så nøjes med at slå græsset for ”at gøre vejen bred nok”. Det ville spare mange skader og reparationer. Med venlig hilsen, Anni SchmidtDownload
”SKOLEFABRIK ELLER EJ”.Ingen kan benægte, at Norddjurs kommunes økonomi ikke er blevet forvaltet på bedste vis gennem de seneste år. Derfor er det på tide, at se udover kommune grænsen, og lærer af andres erfaringer, inden der tages flere uhensigtsmæssige beslutninger. I en KORA-rapport står der; større skoledistrikter viser, at den økonomiske gevinst er usikker, og at den fælles ledelse på de nye sammenlagte skoler er underlagt et voldsomt pres. Regeringens ledelseskommission har anbefalet, at skabe mindre styring og mere ledelse, så der bliver tid til pædagogisk ledelse tæt på elever, medarbejdere og mere forældresamarbejde. Man kan IKKE lede noget, man ikke er tæt på, lyder det klart fra kommissionen. Andre kommuner har prøvet med skolesammenlægninger, og de er nu begyndt at gøre deres folkeskoler selvstændige igen, og det må der jo være en meget god grund til. Vores kære børn og unge skal ikke gå på ”skolefabrikker”. De har brug for den tryghed, nærhed og stabile kontakt til ”deres voksne”, som de små skoler giver, og hvor alle kender alle, og kan være sammen på tværs af alder, specialklasser mv. Får de ikke det, koster det dyrt på sigt, på det følelsesmæssige og menneskelige plan. I politikere sidder godt og tryg på jeres taburetter, og distancere jer fra, at de skolebygninger i taler om, er fyldt med børn, som allerede er frygteligt berørte af, at deres trygge hverdag, deres venskaber, deres lærer og alt det gode og stabile de kender, er i fare for at blive ændret eller lukket. Hvordan kan I på nogen måde forsvare, at børnene skal kastes fra den ene skole til den anden, risikere at blive splittet fra deres venner og søskende, og at de udover en rigelig lang skoledag, skal tilbringe urimeligt lang tid med transport? Med Jeres ugennemtænkte beslutninger, kan I være skyld i, at vi på sigt, får nogle meget rodløse, utrygge og omsorgssvigtede børn og unge. I glemmer tydeligvis, at der er mange børn, som er meget følsomme, og som går tabt, hvis de ikke bliver behandlet nænsomt og kærligt, og det kommer til at koste dyrt på alle måder. Ingen kan være i tvivl om, at det er vigtigt for vores børn, med et godt og tæt samarbejde mellem forældre og skole. Hvordan har I politikere tænkt jer, at det skal fungerer, hvis en børnefamilie risikerer at få deres børn på forskellige skoler? På den anden side, har i politikere jo helt tydeligt vist, at I siger et, men mener noget andet, med hensyn til forældre samarbejde og opbakning. I ønsker at få ressourcestærke forældre til Trustrup, men frygter netop den gruppe forældre, som allerede findes andre steder i kommunen, og gør alt, hvad I kan, for at undgå at komme i dialog med dem. Det er ret påfaldende, og i øvrigt dybt uanstændigt, hvordan I for eksempel venter med at komme med Jeres forslag om skolelukning, til lige netop det tidspunkt, hvor fristen for at søge om friskole er overskredet. I Ørum var det meget tydeligt, at ”en bestemt gruppe forældre” bestemt ikke måtte høres. Jeg savner i høj grad, at I politikere tager noget ansvar, og ser ud over Jeres ”egen by og familier”. Hvorfor er der ingen udmeldinger fra Jer om, at I går ind og ser på, og ændre, at Norddjurs kommune har uhørt høje administrationsomkostninger i forhold til andre kommuner? Er der måske nogle lederstillinger, konsulent timer, borgmester lønninger mv., som kunne reduceres eller fjernes? Er det muligt, at I kunne gå lidt ned i timer/løn? Hvorfor foretager I kæmpe, og total unødvendige anlægs investeringer, når kassen er tom? I Auning har man lavet, og er stadigt i gang, med ”by forskønnelse”, som er total unødvendigt, men der bor jo selvfølgeligt også et par stykker af Jer. Foran kommunen i Grenå har i også været i gang, igen total unødvendigt, men der har I vel også Jeres daglige gang. Trustrup skal også fremhæves, som det helt nye tilløbs stykke i kommunen, på trods af at skolebørnene i byen søger udenbys på grund af mistrivsel, på trods af, at byggegrundene i årevis ikke har kunnet sælges, men hov, der bor vist nok også en politiker i det område. Der er ført en dybt uansvarlig økonomisk linje i årevis, og nu vil I med alle midler redde Jeres egen skind, inden det næste valg. Det er ret naivt, at I tror, at alt er glemt, hvis kassen igen er fyldt om 3 år, når det er sket på bekostning af vores børn, unge og ældre. I burde i stedet lytte til Morten Friis Heidemann, som i hans egenskab som far, har gennemskuet den økonomiske situation, som I har skabt, og som I ikke selv kan gennemskue. Han har vist Jer vejen, så økonomien kan genoprettes på en anstændigt og lempeligt måde over de næste 8 til 10 år. Ja det rækker ud over Jeres valg periode, men det rammer ikke alle vores kære, så det kan I jo uden tvivl også vinde ved. Man kommer ikke langt med tvang, og hvis I tror, at I kan tvinge børnene fra Børneby Mølle til Toubro, og den gode ånd og forældre opbakningen følger med, er I ret naive. Jeg er ikke i tvivl om, at der så bliver søgt ud over kommune grænsen til Rosmus skole, som har samme grundværdier og gode ry, som Mølleby skolen. Da der er frit skolevalg, vil det blive en bekostelig affære for Norddjurs kommune. I stedet for, at I politikere vil have Børneby Mølle lukket, måske mest af alt, fordi ”de er for stærke”, så synes jeg, at I skal tænke på, at det, som gør Børneby Mølle stærk, er fordi børnene stortrives, er glade og trygge, specialklasserne fungerer, og det giver glade forældre, som vil kæmpe for deres børns trivsel. Det ser I åbenbart som en stærk modstander, men I burde i stedet se det som en stor succes og ressource for Norddjurs kommune, og lærer af dem, hvordan man skaber en skole med stort elevtal, fantastiske glade og trygge børn i stor trivsel, samtidig med, at skolen har en god økonomi. At man vil nedlægge en børneby, som er yderst velfungerende, for at redde noget, som ikke fungerer, finder jeg totalt uforstående. Det er på tide, at I Politikere forstår, at I er valgt ind i HELE Norddjurs kommune, og I er nød til at se bort fra Jeres eget nær område, og tænke på, hvad der er bedst for alle, både små og store borgere i HELE kommunen. Med venlig hilsen TrineDownload
Høringssvar fra Skovstjernen, Budget 2019+2022Se vedhæftedeDownload
Skolestruktur mm.se vedhæftedeDownload
Høringssvar fra Skovstjernen, Budget 2019-2022Se vedhæftedeDownload
Bevar Vestre skole som den erDet er bekymrende at man som kommune kan synes at det er ok at børnene det ene år skal gå på en skole, hvor de så året efter skal gå på en anden og måske året efter igen skal tilbage til den oprindelige. Det er da kun med til at gøre børnene rigtig usikre og gøre dem til kastebolde! Det er ikke ok! Det er små børn, der skal lære og udvikles og det er meget svært hvis man konstant skal forholde sig til nye klassekammerater, nye omgivelser, nye lærere osv. Det er der ingen der ville bryde sig om – så tænk jer nu om! Gør nu folkeskolen til et trygt sted at være så børnene kan udfolde sig og lære. Min søn går på Vestre skole – han er glad for det, ligesom jeg var da jeg gik der. En god skole – lad nu være med at ødelægge det og bevar Vestre skole som den er i dag!  
Bevar Børneby MølleSå er vi her igen… Denne gang er skruen strammet og hele Børneby Mølle står til lukning. Det er mange børn der får deres rod rykket op og bliver sendt på en anden skole, dagtilbud eller specialtilbud. Hvorfor nu det? Fordi der ikke går en letbane til Børneby Mølle? Det gør der vel heller ikke til Toubro børneby? Jeg er klar på, at der skal spares penge i Norddjurs kommune. Når det så er sagt, er det mig uforståeligt, at man sparer noget væk, der fungerer og som har tilgang af børn. Børn der alle har et fællesskab og en hverdag, der mødes på tværs af alder og udfordringer. Det får mig til at tænke, om der er en skjult dagsorden i forhold til bygningerne i Ålsø. Hvad skal de egentlig bruges til, når de nu ikke længere ønskes som tryg base for udvikling af vores børn? Hvorfor skal Børneby Mølle hver gang se sig selv øverst på listen i et sparekatalog? Det vidner om politikere, der ikke er deres job værdigt. De udfører politik, der er økonomisk uansvarlig, som ikke er gennemtænkt og som i den grad bærer præg af lokalpolitikernes egne interesser. Hvis man virkelig vil lukke Børneby Mølle så kom med saglige argumenter som vi kan forholde os til og ikke en skjult dagsorden, man nemt kommer til at tro, er den virkelige årsag til udformningen af sparekataloget. Det er pinligt at være vidne til. Det giver en klump i maven, at vi igen skal kæmpe for vores berettigelse i Norddjurs. Men vi vil altid være kampberedte og kæmpe for vores børns hverdag på et sted, hvor der er rummelighed, høj faglighed, fællesskab, og glade børn, personale og forældre. Jeg skrev tidligere, at der skal spares i Norddjurs kommune. Jeg vil på det kraftigste opfordre politikerne til at tage den upopulære beslutning og lukke Toubro børneby. Den har i princippet lukket sig selv med et støt faldende børnetal. Indse nu at toget er kørt for Trustrup som en by der, vil blomstre med letbanen. Hvad skal der ske med vores børn? Er det kommunens plan, at de skal til Toubro børneby? Kan de rumme dem? Kan de rumme et specialtilbud? De børn, der i dag kommer fra Toubro børneby til Børneby Mølles dagplejere, pædagoger, lærer, kommer næppe til at tænke på Toubro børneby som alternativ til deres nuværende skole. Hvad skal der ske med Børneby Mølles kompetente personale? Hvad sker der, når denne spareøvelse ikke er nok? Skal Toubro børneby så lukke næste gang? Skal vores børn endnu engang rykkes op ved roden? Spareforslaget er tilsyneladende ikke gennemarbejdet og stiller flere spørgsmål end det giver svar. Har vores politikere glemt ord som fællesskab, forældreopbakning, tidlig indsats, den røde tråd i barnets liv? Hvad med helt almindelig anstændighed? Hvis jobbet som politiker er for svært, så find et andet. Prøv virkeligheden hvor I kan se, hvad jeres politik har af konsekvenser for kommunes borgere. Ingen siger det i virkeligheden bedre end Astrid Lindgren: ”Når mennesker med magt holder op med at lytte, er det på tide at skifte dem ud” Det er, i min optik, uanstændigt, at man vil lukke Børneby Mølle med argumenter som attraktive byggegrunde i Trustrup eller en letbane. De attraktive byggegrundes liggetid hos ejendomsmægleren vidner om alt andet end attraktive. Vil en elektrificeret udgave af en allerede eksisterende bane virkelig trække folk til? Det virker urealistisk på alle andre end jer politikere. Hilsen Rikke Mikkelsen, Ålsrodevej 29, Ålsrode, 8500 Grenå  
bevar mølleskolenKære politikere Jeg er far til fire. Alle Mølleskolebørn. Den ældste er heldigvis så gammel, at hun går på gymnasiet og derfor friholdt jeres spareplaner - hvad angår skolestrukturen. De tre yngste derimod går stadig på Mølleskolen. Denne helt fantastiske rummelige og inkluderende skole med sunde elever og glade lærere, god økonomi og skøn atmosfære. Måske kommunens bedste og mest velfungerende folkeskole. Den skole som I vil lukke. Men det er som om I ikke har gjort jer tanker om hvilke valgmuligheder det efterlader os forældre med. I har tydeligvis en simpel/naiv/arrogant? forestilling om, at I bare flytter vores børn til hhv. Vestreskole eller Toubroskolen. To pauvre valg, efter min mening. Den ene er et gigantisk apparat, i nedslidte vandskadede bygninger, med en masse vikardækning (som der i øvrigt er stop for). Det andet valg er en regulær dødssejler med et samlet elevtal svarende til en stor klasse, dårligt ry og karma, gamle bygninger, elevflugt og kommunens dyreste skole pr elev. Så hvad får jer til at tro, at når I i jeres topmål af inkompetence vælger at lukke Mølleskolen, så tager jeg - som bekymret og omsorgsfuld forælder - til takke med de to muligheder!? Som jeg ser det, er der to andre valg endnu (altså ud fra præmissen at I lukker Mølleskolen): 1) I lader os starte en friskole i Mølleskolens bygninger. Altså uden at lave flere benspænd for os. Det kræver blot, at I lejer bygningen ud til os. Og os, ja det er en stærk forældregruppe, der har lavet det indledende arbejde for at videreføre Mølleskolen - men det ved I allerede, tænker jeg. 2) Der er rigtig gode chancer for at hvis 1) ikke lader sig gøre, så vil vores valg være Rosmus skole. Også en landskole - tilmed med overbygningen bevaret, så vores børn slipper for endnu et skoleskifte. I skrivende stund har 126 elevers forældre givet deres positive tilsagn til det valg og skolelederen på Rosmus skole har sagt, at han tager imod alle møllebørn med åbne arme. Begge alternativer betyder udgifter for kommunen – ikke besparelser. Ingen af delene skal I på nogen måde tolke som en trussel. Men I må forstå, at vi er enormt utrygge ved jeres forslag. Jeg ser det fx som en overhængende fare, at I om 2-3 år - når der jo igen fortsat skal spares - lukker Toubroskolen. Og hvor står vi så? I endnu et skoleskifte af vores børn! Det virker ikke til, at I har den betragtning med i jeres overvejelser. Derimod efterlader I os med et indtryk af, at I er i en fuldstændig blind overbevisning om, at Toubroskolen, Trustrup og letbanen bare er “the shit”. Men helt ærligt, “letbanen” er jo bare et andet ord for “et tog”! Et tog, der i mange år har kørt strækningen uden tilflytning til metropolen Trustrup. Og i det nye tog er der også sparet, for det har hverken wifi, toiletter, handicapvenlige forhold eller andet, der er en forbedring fra det gamle tog. Intet der gør det fordelagtigt at udnytte transporttiden til fx arbejde. Det er derimod dyrere at køre med! Men jeg vil godt lige holde fast i den her utryghed, for det fornemmer jeg ikke, at I helt har forstået dybden af. Og den er stor. At være utryg borger i en utryg kommune, hvor kommunalrådet sejler, det er ikke et sundt sted at være. Og utrygheden startede med jeres amatøragtige budgetaftale. De tal er det jeres opgave at have styr på. Så er den ikke længere. Men intet ansvar er placeret, ingen konsekvens er demonstreret. Derimod er det Ulf Harbo fra Enhedslisten, der til borgermødet i Ørum må forklare os borgere, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan underskuddet er generet over flere års manglende rettidig omhu. En forklaring som Jan ikke gav, selvom det bestemt burde være hans opgave. Så bliver jeg som borger da utrolig utryghed ved, at de samme inkompetente politikere nu skal sidde og komme med de rette løsninger og besparelser for at lukke et hul, som de selv har skabt! For hvis ikke I evner at se “the writing on the wall” rettidigt, hvordan pokker skal I så nu evne at føre os borgere og kommunen ud af denne ulykkelige situation? Jeg har personligt ikke meget tiltro eller tillid til jer. Og jeg finder det ironisk, at I understreger betydningen af at se de store visionære linjer i den nye skolestruktur, når det, jeg ser, er indavlet sognerådspolitik, hvor flere ledende kræfter i kommunalrådet blot tilsigter at “mele deres egen kage”. Det er jo tydeligt, at alle disse spareforslag søges hastet igennem, for at undgå at komme under administration. Men måske det trods alt var den bedste løsning? Hvis I nu et øjeblik kan slippe jeres egen stolthed og indse, at der måske skal friske øjne til at se på sagen og træffes uvildige beslutninger. Beslutninger som også kommer til at gøre ondt på os borgere. Men trods alt professionelle beslutninger, der ikke er sovset ind i inkompetent kommunalrådspolitik. Tak. Jess Boye, HøbjergDownload
Borgerlinje i Norddjurs kommuneMange borgere reagerer konstruktivt på Norddjurs' aktuelle økonomiske krise ved at stille nye og utraditionelle forslag til forbedringer og besparelser. SF oplever, at praksisnære forslag har stor værdi, og at der ofte fremkommer ellers ukendte ideer og nuancer om institutioner, aktiviteter og kommune. For i højest mulig grad at fremme disse forslag er der behov for en direkte linje ind i det kommunale system. Derfor foreslår SF at der: 1/ Oprettes en ”borgerlinje” på kommunens hjemmeside og Facebook. Her kan borgere/ansatte/aktive i Norddjurs kommune indsende forslag til besparelser og omstillinger. 2/ Udpeges en frivillig ”borgernes tovholder”, der kan give forvaltninger og udvalg til opgave aktivt at undersøge borgerforslaget. Det får således de bedste chancer for at realiseres helt eller delvist – desuden får forslagsstilleren og offentligheden svar på forslagene. Forslag der ikke medfører besparelser eller effektiviseringer, eller som er direkte personrettede, medtages ikke. Den frivillige tovholder og økonomiudvalget kan udforme mere præcise regler, der sikrer opfølgning. SF-Norddjurs bestyrelse 11.9-2018  
Høringssvar til budget 2010-2022Høringssvar fra medarbejderne i hoved udvalget. til buget 2019-2022. HMU opfordre til at tiltagende har langsigtede virkning, så man ikke kommer til at stå i en større spare runde igen. Medarbejderne har brug for ro til at kunne implementere alle spareforslagene for at det kan give de beskrevne effekter. Der vil være brug for kreativ tænkning for at spareforslagene vil lykkedes og vel vilje blandt medarbejderne. Ved reduktion af medarbejderstaben, er det vigtigt, at der er klarhed over at arbejdsopgaverne og ressourcerne er i balance, så vi undgår sygemeldinger og værner om arbejdsmiljøet. medarbejderne har brug for tryghed i ansættelsen og jobbank jf. personalepolitikken. Det er vigtigt at processen af afskedigelser foregår i ordentlighed for medarbejderne. Derfor skal der laves en klar og tydelig proces. hvor åbenhed, ligeværdighed og dialog er yderst vigtig, når en sådan procesplan skal laves. Her kommer MED og TRIOen til at spille en meget vigtig rolle i det fremadrettet arbejdet organisationen. Det er vigtigt at de faglige organisationer inddrages i procesplanerne i den forbindelse vil vi anbefale, at det undersøges om medarbejdernes kompetencer/kvalifikationer kan bruges andre steder i organisationen evt. i forbindelse med en opkvalificering. Det er her vigtigt at ØK har en central rolle i denne proces, som personale ansvarlige i Norddjurs Kommune. Det er vigtigt at der fra politisk sider bliver meldt ud, hvad man som borger kan forvente at serviceniveauet i Norddjurs Kommune fremadrettet - så det ikke bliver den enkelte medarbejder der skal stå til ansvar for serviceforringelserne. Ved at skær i kompetence midlerne, vil det fremadrettet være sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere, når man ikke kan tilbyde de samme udviklingsmuligheder som hidtil. Dertil kommer at kompetence midlerne i forvejen er begrænset. vi savner sammenhæng mellem den nye HR-strategi og kompetence midlerne. Arbejdsmiljøet vil komme under pres i hele organisationen de kommende år. Derfor skal der være øget opmærksomhed på sygefraværet og trivsel i organisationen. Det er derfor vigtigt at direktionen og ØK har øget fokus på sygefraværet og trivslen bland medarbejderne, vi ser gerne en plan for dette. Medarbejderne mangler information om hvordan, Norddjurs Kommune vil agere, når man går fra høj takst til lav takst i befordringsgodtgørelsen. Dette vil give logistiske problemer på mange af områderne, da medarbejderne ikke er ansat med egen bil. På vegne af medarbejderne i hoved udvalget Næstformand Tinne christiansen  
Høringssvar Kulturelt SamvirkeHøringssvar vedr. Norddjurs kommunes besparelser. Værdi. Kulturelt Samvirke har forståelse for kommunens trængte situation og de forestående besparelser, som også vil ramme kulturområdet. Vi vil dog appellere til, at man har følgende in mente: Det kulturelle område er en væsentlig faktor i kommunens attraktionsværdi, og kulturtilbud for alle grupper i kommunen kan være med til at vende den negative spiral til en positiv. Kultur skaber merværdi og har ligeledes gennem kulturelle arrangementer en positiv indflydelse og afledt økonomisk effekt, der kommer mange af vore borgere til gode i form af turisme, overnatninger, handel, indkøb og meget mere. Men værdien af kultur er ikke kun økonomisk, kulturen handler i høj grad om trivsel og udvikling, samt ikke mindst handler det om interessantheds-værdi, bosætnings-værdi, erhvervs-værdi og branding-værdi. Man skal altid, ikke mindst i trængselstider, som f.eks nu, sætte pris på vore værdier, vores kerne, vores identitet og vores udtryk, som vi har opbygget gennem mange år på det kulturelle område med en række unikke projekter og kulturelle institutioner af høj kvalitet. Branding og positive signaler Kultur er et af midlerne til at sende positive signaler om herlighedsværdierne i en kommune. Med en besparelse af denne størrelsesorden vil man svække og skade mulighederne for at sende positive signaler til omverdenen fra Norddjurs kommune og samtidig svække det meget værdifulde indhold. (Ud)dannelse Kultur styrker (ud)dannelsesniveauet i kommunen. Forskning viser, at børn og unge med et fundament af kulturel kapital har bedre forudsætninger for at vælge og gennemføre en uddannelse samt blive demokratisk dannede medborgere med en grundlæggende forståelse af det omgivende samfund. Færre kulturelle læringstilbud vil derfor udfordre uddannelsesniveauet, som i Norddjurs Kommune i forvejen er lavere end i resten af landet. Indhold - Kultur skaber økonomi. Kultur er en stor del af det indhold der skaber turisme og dermed økonomi til kommunen tilført udefra. Ved at svække kulturen svækker man også turisme-modulet hvilket skaber en yderligere begrænsning af den tilførte økonomi hvilket er temmelig uhensigtsmæssigt i den situation som kommunen står i. Altså en yderligere negativ afledt økonomisk effekt skabt af de besparelser man foreslår. En kommune uden indhold – hvad kæmper vi så for ? De bedste hilsner Kulturelt Samvirke  
Supplerende høringssvar til Budget 2019 - 2022Se vedhæftede filDownload
Høringssvar vedr. besparelsesforslag BUU – Udkast til Budgetaftale 2019-2022MED-udvalget i forebyggelse og tidlig indsats har på ekstraordinært MED-møde den 11. sep-tember 2018, læst og drøftet det udsendte materiale vedr. besparelsesforslag på socialområ-det - børn og unge. Forebyggelse og tidlig indsats bakker op om at noget må gøres. Vi appellerer til, at der træffes langsigtede beslutninger og at der snarest kommer en konkret plan for besparelserne. Som organisationsenhed kan det være vanskeligt at pege på enkelte områder, da udkast til Budgetaftale 2019-2022 i sin nuværende form er uigennemskueligt i forhold til, hvilke specifik-ke områder der vil blive berørt. Visitationsudvalg og fremskudt indsats kan ifølge forebyggelse og tidlig indsats bidrage til, at VI sammen, på tværs søger løsninger, der uanset de strammere økonomiske vilkår, kan fastholde den mest nødvendige indsats overfor vores udsatte børn og unge. Sammen kan vi, på tværs, blive mere præcise og rettidige (tidlig opsporing), i målet om mere helhedsorienterede, afgrænsede og effektfulde indsatser, med forventning om økonomisk gevinst til følge. Forebyggelse og tidlig indsats finder det bekymrende, at det er det centralt præventive områ-de, og dermed det alment forebyggende, indsatstrappens trin 0, der er er i spil ift. børn og unge. Vores anbefaling er, at vi uagtet den økonomi- og ressourcestyringsopgave vi står overfor, sammen holder fokus på visionen, på tværs, ser muligheder og holder den faglige fane højt. Vi skal bevare vores ambitioner, med afsæt i den aktuelle situation, måske med lidt flere indlag-te delmål. Visionen på tværs: • et fælles afsæt for, hvordan VI sammen, på tværs af organisationsområder lykkes med VORES mål om mere samarbejde på tværs, hen imod en tidligere forebyggende, af-grænset og effektfuld indsats for vore borgere • sætte tidligere ind i forhold til borgere, som giver anledning til bekymring, for på kort sigt, at skabe forbedringer og for på længere sigt at mindske behovet for mere indgri-bende sociale indsatser Vi lykkes, når: • Vi ser en tidligere tværfaglig opsporing • Børn, unge, deres familier og netværk oplever, at der ydes én sammenhængende ind-sats hvor de oplever sig aktivt involveret og deltager i udformningen af løsningsforslag og opgaveløsning Med venlig hilsen MED-udvalget Forebyggelse og tidlig indsatsDownload
Høringssvar om fritidspas, svømmebassiner og Hal 22DGI Østjylland har med interesse gennemgået den budgetaftale og de konkrete bespa-relsesforslag, der er udsendt i høring frem til 12. september 2018. DGI Østjylland har forholdt sig til de forslag, der vurderes at få negative konsekvenser for borgernes i Norddjurs mulighed for at bevæge sig og være aktive i kommunens idrætsforeninger og idrætsfaciliteter.Download
Høringssvar vedr. besparelsesforslag VPU - udkast til budgetaftale 2019-22Høringssvar vedr. besparelsesforslag VPU – udkast til Budgetaftale 2019-2022. MED-udvalget i forebyggelse og tidlig indsats har på ekstraordinært MED-møde den 11. sep-tember 2018 drøftet det udsendte materiale vedr. besparelsesforslag på voksen- og plejeud-valgets område. Forebyggelse og tidlig indsats bakker op om, at noget må gøres. Vi appellerer til, at der træf-fes langsigtede beslutninger og at der snarest kommer en konkret plan for besparelserne. Vores anbefaling er, at vi uagtet den økonomi- og ressourcestyringsopgave vi står overfor, sammen holder fokus på visionen, på tværs, ser muligheder og holder den faglige fane højt. Vi skal bevare vores ambitioner, med afsæt i den aktuelle situation, måske med lidt flere indlag-te delmål. Visionen på tværs: • Et fælles afsæt for, hvordan VI sammen, på tværs af organisationsområder lykkes med VORES mål om mere samarbejde på tværs, hen imod en tidligere forebyggende, af-grænset og effektfuld indsats for vore borgere • Sætte tidligere ind i forhold til borgere, som giver anledning til bekymring, for på kort sigt, at skabe forbedringer og for på længere sigt at mindske behovet for mere indgri-bende sociale indsatser Vi lykkes, når: • Vi ser en tidligere tværfaglig opsporing • Børn, unge, deres familier og netværk oplever, at der ydes én sammenhængende ind-sats hvor de oplever sig aktivt involveret og deltager i udformningen af løsningsforslag og opgaveløsning Med venlig hilsen MED-udvalget Forebyggelse og tidlig indsatsDownload
Læsecentret - Spark IKKE til dåsen!vedhæftetDownload
Bevar overbygningen på Vestre SkoleHøringssvar budget 2019-2022Download
Besparelser på plejecentreneBruger og pårørenderådet ser med stor bekymring på de foreslåede besparelser indenfor plejecentrene. Det der i sær falder i øjnene er besparelsen på de 10% i normeringen i dagvagt. Som pårørende er vores opfattelse, at personalet, der er på arbejde i dagvagten, løber hurtigt nok i forvejen. Vores bekymring går ligeledes på om de ældre ofte må efterlades alt for længe på toilet eller i værste fald ikke får hjælp til toiletbesøg. Der er blandt plejehjemsbeboerne mange med demenssygdomme og vi oplever, at disse beboere nemt bliver urolige, hvilket påvirker de øvrige beboere og der opstår konflikter beboere i mellem. Bekymringen går ligeledes på om der vil ske for mange fejlmedicineringer m.m. Det kan som pårørende være svært at gennemskue, hvad de enkelte besparelser ellers betyder for de ældre, men vi oplever ofte, at det er de ældre, som ikke kan tale for sig selv, der må stå for skud.  
Bevar Børneby MølleBevar Børneby Mølle! Jeg er selv gammel elev på Mølleskolen, lokalt bosat i Børneby Mølles distrikt og har sammen med mange af mine gamle klassekammerater stadig min gang i Børneby Mølle, nu hvor jeg selv har fået børn og har valgt, at de også skal gå i denne meget velfungerende, veldrevne og vellidte Børneby. Vi er helt uforstående overfor politikernes spareforslag til budget 2019. Hvordan kan man vælge at lukke den børneby, som kommunen selv har valgt at etablere som den første børneby i kommunen? Jeg kunne forstå, det hvis det var en børneby med dårlig økonomi, faldende børnetal og lærerflugt, men det er det IKKE. Tværtimod er vi et sted, som folk tilvælger, også børn og forældre udenfor Børneby Mølles distrikt. En børneby er et fantastisk sted, hvor overgangene fra vuggestue/dagpleje til børnehave og videre til TSFO og skole er flydende. Mine børn kan mødes på legepladsen, på gangene og til morgensamling. I Børneby Mølle kender alle hinanden, lige fra rengøringspersonalet, til pedeller, pædagoger, lærer,ledelse, forældre og børn. Børneby Mølle har noget helt unikt i vores fællesskab, og dette skaber et fantastisk miljø, hvor der er kæmpe grobund for trivsel og læring. Jeg er meget uforstående overfor politikernes forslag om at lukke Børneby Mølle og flytte alle vores landbørn til Toubro Børneby med den eneste begrundelse, at de har en letbane. Der har kørt tog igennem Trustrup i over 100 år, og alligevel har der gennem de sidste år været et støt faldende børnetal og ingen videre bebyggelse i område. Det tager kun 7 min længere at køre til Hessel, hvor man er tæt på skov og strand og stadig i cykelafstand til en god Børneby. Hvordan kan man være så naive at tro, at et letbanestop i Trustrup vil gøre en forskel, og at folk vil flytte til Trustrup frem for Grenå pga et nyt tog! Børneby Mølle har en unik beliggenhed på landet, men stadig i cykelafstand fra Grenå hvilket gør, at den er et rigtig godt alternativ til de store byskoler for de børn, der trives bedre i et mindre miljø. Hvorfor lukke en velfungerende Børneby??? Per Lykke Andersen (Forælder til 3 børn i Børneby Mølle)  
Høringssvar fra Vestre Skoles MED-udvalgSkolesammenlægninger, klassesammenlægninger, medarbejdere der skal opbygge en ny fælles skolekultur, det koster på kræfter og samarbejdstid, og det kræver god guidning fra erfaren ledelse. Hvor skal det alt sammen komme fra?Download
Børneby mølleVi er helt uforstående over for at børneby mølle nu står for tur igen. Det giver overhovedet ingen mening at lukke en så velfungerende børneby, med stigende elev tal og en rigtig sund økonomi. Der kommer rigtig mange børn til fra andre skoler, så der er andre der har fået øjnene op for hvad børneby mølle kan. Personalet er fantastisk og gør en kæmpe indsats for vores børn hver dag, de rummer forskelligheder så der er plads til alle. Man bliver mødt at smil og varme når man kommer ind i børneby mølle. Men vi forstå ikke at "letbane børneby Toubro" skulle kunne trække så mange flere børn til området, den station har jo lagt der i mange år og toget har også kørt der i mange år. Grundende på Nordbakken som har været til salg i 10 år, hvorfor skulle de lige bliver solgt nu, fordi der kommer en letbane, hmmm der har jo både kørt bus og tog i de 10 år de har været til salg. Det er så svært at forestille sig at den letbanen skulle kunne gøre at alting bare falder på plads som i forestiller jer. Bevar børneby mølle - vi står sammen. Mvh Freja og Bettina  
HøringssvarOmråde-Med for Kultur, Biblioteker og Fritid, der omfatter, Nordjurs Kulturskole, Norddjurs Biblioteker samt Grenaa Egnsarkiv har gennemgået budgetaftalen for 2019-2022og anerkender det store arbejde det vil være at få kommunens økonomi på rette kurs. Områdeudvalget vil gerne bakke loyalt op om de nødvendige besparelser og bidrage til at de føres ud i virkeligheden på en god måde, når det nu ikke kan være anderledes. Det kan være en udfordring fortsat at levere en god service overfor borgerne, at være en god kollega og medarbejder, når ens egen tilværelse og jobsituation er uafklaret. Derfor opfordrer område-MED for Kultur Biblioteker og Fritid til at besparelserne udpeges og gennemføres hurtigst muligt, af hensyn til alle berørte og under hensyntagen til den demokratiske proces. At organisation mv. tilpasses en fremtid med budgetbalance,så der ikke i en årrække skal herske usikkerhed om kommende års budgetter, usikkerhed er er en stor belastning for arbejdsmiljøet, medarbejderne og trods en høj arbejdsmoral (og glæde ved arbejdet) i sidste ende en udfordring for effektiviteten og servicen  
Børneby Mølle - Et fantastisk alternativ til de store byskolerSom mor til 3 børn i Børneby Mølle står jeg meget uforstående og dybt chokeret overfor Kommunens udspil, om at det endnu engang er vores Børneby Mølle, der står hårdest for skud, når der skal spares i kommunen. Jeg er af den mening, at en god institution/skole er et sted, hvor alle trives, det være sig børn, personale, ledelse og forældre, hvor der er et godt samarbejde og sammenhold. Sådan et sted hvor børn trives og dermed har de bedste forudsætninger for at lære og dygtiggøre sig både fagligt og socialt. Et sted hvor alle kan rummes og hvor, der er plads til forskelligheder. Sådan et sted er Børneby Mølle! Vi ved at trivsel og udvikling giver vækst og hermed bedre økonomi. Så hvorfor ikke drifte på det der virker! Børneby Mølle har et stigende elevtal, god økonomi og er et sted, vi forældre bevidst har tilvalgt! Man kan ikke flytte vores børn til andre skoler og så forvente at, alt det gode fra Børneby Mølle kan bevares og flyttes med til de andre skoler. I spareforslaget er det ikke meningen, at personale og ledelse skal flyttes med eleverne. Børnene skal skilles fra deres venner og skal ud i nye klasser. Det vil sætte vores børns læring og trivsel tilbage, hvilket kan få katastrofale konsekvenser for mange af dem og dermed også økonomiske konsekvenser. Hvornår skal der så spares igen, så endnu en skole lukker og vores børn igen bliver kastebolde? Alle undersøgelser og mange eksperter (bland andet CEPOS, erfaringer fra Bornholms Kommune, Landsformand fra skole og forældre, Mette Witt Hagesen, Minister Merete Riisager og mange flere) viser gentagne gange, at den nye skolestruktur og lukning af de små landsbyskoler, ændring af skoledistrikter og etablering af store skoler ikke kommer til at spare penge for kommunen tvært imod og samtidig bliver kvaliteten også forringet. Vi skal have nogle børn, som trives med at lære og dermed ønsker at videreuddanne sig og blive en gevinst for samfundet. Børneby Mølle er et rigtig godt alternativ til de store byskoler, og vi er mange, der bevidst er flyttet til området, for at vores børn kan gå i Børneby Mølle. Udover de mange konsekvenser, det kan have for vores børn i almenskolen, vil det få katastrofale følger for de meget sårbare specialklasse elever og for de børn, der nu fungere i almenskolen, men som senere vil kræve specialtilbud, hvis disse børn rykkes til en stor skole. Disse børn kræver ro og plads både inde og ude, et meget stabilt og ikke for stort miljø og veluddannet personale. Jeg har meget ondt af disse børn, da det er dem, der kommer til at betale de største ofre, hvis Børneby Mølle lukkes. Sidsel Lykke Andersen (mor til Laurits i Møllehaven, Kirstine i 0. A og Daniel i 3.A. I Børneby Mølle)  
Hvorfor Børneby Mølle igen?se medsendte filDownload
Fælles høringssvar fra foreninger i Toubro-området (8570)Hermed afgives fælles høringssvar fra - Foreningen Toubros Venner - Lyngby Borgerforening - Trustrup Borger- og Håndværkerforening - Trustrup-Ålsrode Idrætsforening - Visionsgruppen for Trustrup-Lyngby - Trustrup-Lyngby Vand- og Varmeværk a.m.b.a. Høringssvar er vedhæftet som pdf.Download
BEVAR BØRNEBY MØLLEDer går mange tanker igennem vores hoved når man ser hvor det er kommunen vil spare penge henne og især deres begrundelser for det. På ingen måde som i INGEN MÅDE giver det mening at lukke børneby mølle, det er en populær skole, som rigtigt mange tilvælger. Det er den perfekte blanding af bybørn og landbørn. Den ligger ikke længere ude, end at by børn kan komme nemt dertil selv på cykel. Den stemming som er at finde på skolen/ børnebyen er ikke at finde mange andre steder. Det er Guld værd for børn, personale og forældre. Man kan igen så tænke, hvorfor tror I at alle de familier der har tilvalgt Børneby Mølle, bare er villige til at flytte ud til en skole med DALENDE børnetal, klasser der er stået sammen for ellers kan skolen ikke fungere. Det giver ikke mening!!!!! Vores børn vil gå på en skole hvor børn trives og hvor man ser at forældre tilvælger skolen, ikke FRAVÆLGER den... Man kan ikke holde en hel Børneby i live fordi der kommer en letbane. HUSK nu på at der har kørt tog til Trustrup i over 60 år og der er ikke kommet flere indbyggere af den årsag. Byggegrundene ligger hen og har gjort det i MANGE år. De bliver ikke købt og solgt bare fordi letbanen kommer. Så var de nok begyndt at blive solgt, da man begyndte at lave banen. Det er utroligt vigtigt at vi får en masse arbejdskraft til byen, og en af måderne vi får det er ved at have en god skolestruktur og tilbud som tiltaler tilflytter og det er ikke at de skal køre 15 km ud af byen for at få deres barn i skole. Mærk nu efter med jeres hjerter og sunde fornuft og bevar børneby mølle. Det er det folk vil!!!! Tænkt på den gode økonomi børnebyen har og det stigende elevtal. Knus ikke vores børns hjerter.❤❤❤ Hilsen Trine Og Troels Hansen Forældre til børn i 3 og 6 klasse.  
Tilbud om erhversrettet linje i overbygningenSe vedhæftede dokumentDownload
betragtninger på besparelser i træning og vedligeholdAuning den 11.09.2018 Høringssvar fra Aktivitetscentret i Auning. Vi ved at der skal spares i kommunen, vi skal nok forsøge at være loyale over for de beslutninger som i tager. Men vi vil gerne, at i læser vore betragtninger og i forstår det arbejde vi yder til borgerne, og den betydning det har for borgeren. Vores arbejde består i vedligeholdelses træning, og sociale tilbud, som er visiterede. I det arbejde, er vi borgerens livslinje, bland andet til at, læse breve fra det offentlige- banker – sygehuse - forsikringer. osv. som de ikke forstår. Hjælpe dem til nye netværk. Forsøge at give dem en positiv tilgang, til deres begrænsede muligheder. Sammen med dem skabe en god dag. Være deres fortrolige, hvis familien ikke forstår dem, og de ikke har andre at betro sig til. Ofte er vi dem der taler med dem, for andre har ikke tid. Vi giver og får mange knus og kram hver dag. Vi er verdens mestre, i at se ud som om, vi har masser af tid til dem. (Vi har nemlig også travlt.) Vi har borgere med fysiske og psykiske lidelser, deri blandt en del med demens, borgere der bare er gamle. Dem skal vi få til at respektere og acceptere hinanden, uden at være formynderiske. Vi er med til at få deres hverdag til at fungere. Føle de stadig har værdi, for andre. Hvis vi ikke er der, når de begynder at få problemer i hverdagen, vil de have brug, for mange daglige besøg af hjemmeplejen, og dermed vil besparelser i hjemmeplejen, blive umulig. Borgerne vil have flere indlæggelser, og hvis man så nedlægger akutpladser, skal borgerne blive længere på sygehuset, og det vil medføre, flere udgifter til for lange indlæggelser. Da vi indførte DET GODE HVERDAGSLIV, som bla. gik ud på at borgerne skulle lave så meget som muligt i hjemmet, medførte det borgere som ringede og græd over at de ikke havde kræfter til at komme i aktivitetscentret og møde deres venner. I samarbejde med hjemmeplejen fandt vi ud af, hvor vigtigt det er at der også blev tid til det sociale og dermed højne livskvalitet. Borgerne er /og bliver ensomme og langt de fleste der kommer hos os, er enlige efter ægtefældens død. Vi er et landområde, hvor borgerne ikke bor ved siden af hinanden, og derfor ikke kan gå på visit. Det er heller ikke nemt i Grenaa by, men nemmere end ude på landet. Derfor er aktivitetscentret livslinjen, livskvaliteten for vores borgere. Derfor er vi også bange for lukningen af caféerne, da der kommer borgere og spiser, som ikke har andre berøringsflader, end det at spise i caféen, sammen med andre i samme situation. Vi ser dem få nye bekendtskaber. Vi og køkkenpersonalet gør en stor indsats, for at hjælpe med at de sidder sammen, vi lægger mærke til om de spiser deres mad, om de begynder at se lidt forhutlede, (uvaskede, ikke har rent tøj på, taber sig osv.) ud. At de spise det rigtige hvis de eks. Har diabetes, eller er småt spisende, om de husker at bestille mad når vi har lukke dage. Hvis i vil sparer på caféen/ køkkenerne synes vi i skal se på indkøbsaftalen. Hvor vi vil påstå at vi kan købe ind ved vores butikker i kommunen, billigere end hos Hørkram. Vi kan bestille produkterne, som vi skal bruge, og butikkerne vil levere, det vil ikke kræve flere personaletimer, end dem vi bruger nu. Vi har også frivillige som vil kunne hente de ting som ikke kan blive bragt. I skal huske at vores aldersgruppe ikke får andre tilbud end det de får i Aktivitetscentrerne og caféen. De kan ikke fragte sig rundt, uden hjælp. De har ikke kræfterne, mange af vores borgere, er dem som før var kommet på plejehjem, nu er de i eget hjem, meget længere. Hvilket de fleste selv ønsker og vi også synes er det bedste. Med venlig hilsen Aktivitetspersonalet Træning og vedligeholdelse Auning  
Høringssvar fra BPR område ØrstedHøringssvaret er vedlagt som filDownload
Høringssvar fra Vivild børnebyVedhæftede Høringssvar fra Vivild børnebyDownload
Høringssvar fra Danske Handicaporganisationers medlemmer af handicaprådet til Norddjurs Kommunes budgetforslag 2019-2022Se vedhæftet fil.Download
Kære politikere - hvad siger man til sine børn?Min søn Ludwig på 7 år er en stærk dreng, der aldrig klager sig og han yder omsorg for andre. Det gør han fordi han har det godt og trygt. Men den anden dag kom han hjem og sagde næsten med tårer i øjnene "mor - det kan ske at jeg skal flytte over på en anden skole - i en klasse hvor jeg ikke kender nogen". BOM - så bliver man rykket op med rode...! Jeg bliver bange når så stærk en dreng, bliver bange.. hvad skal der ikke ske med de børn som er bare lidt svagere???? Jeg tænker det bliver skruen uden enden. Og starten til en masse sociale ydelser. Vi er i forvejen en uintelligent kommune. Så de stærke børn klare sig muligvis gennem dette nye mulige setup - men de flytter helt sikkert ud af kommunen så snart de kan - og så har vi dem tilbage, som blev tabt da norddjurs kommune klokkede i økonomien. En ond cirkel - det er hvad det bliver! Har I kigget på at man i både Sverige og Finland for 10 år siden lavede samme stunt som I nu påtænker at gøre - og at de nu går tilbage til hvordan vi i Danmark gør i dag - på baggrund af mange analyser. Det bør være tankevækkende for jer. At give børn en tryg tilknytning fra starten af livet er afgørende for, hvordan barnet klarer sig som voksen. Som kommune har man et stort ansvar for både hvordan nutiden og specielt fremtiden ser ud - og specielt for vores børn og unge - som er kommunens fremtid. Som forældre har man et stort ansvar - måske det største - for at ens børn føler sig trygge - så vi KÆMPER til det sidste!!!  
Kære politikere - hvad siger man til sine børn?Min søn Ludwig på 7 år er en stærk dreng, der aldrig klager sig og han yder omsorg for andre. Det gør han fordi han har det godt og trygt. Men den anden dag kom han hjem og sagde næsten med tårer i øjnene "mor - det kan ske at jeg skal flytte over på en anden skole - i en klasse hvor jeg ikke kender nogen". BOM - så bliver man rykket op med rode...! Jeg bliver bange når så stærk en dreng, bliver bange.. hvad skal der ikke ske med de børn som er bare lidt svagere???? Jeg tænker det bliver skruen uden enden. Og starten til en masse sociale ydelser. Vi er i forvejen en uintelligent kommune. Så de stærke børn klare sig muligvis gennem dette nye mulige setup - men de flytter helt sikkert ud af kommunen så snart de kan - og så har vi dem tilbage, som blev tabt da norddjurs kommune klokkede i økonomien. En ond cirkel - det er hvad det bliver! Har I kigget på at man i både Sverige og Finland for 10 år siden lavede samme stunt som I nu påtænker at gøre - og at de nu går tilbage til hvordan vi i Danmark gør i dag - på baggrund af mange analyser. Det bør være tankevækkende for jer. At give børn en tryg tilknytning fra starten af livet er afgørende for, hvordan barnet klarer sig som voksen. Som kommune har man et stort ansvar for både hvordan nutiden og specielt fremtiden ser ud - og specielt for vores børn og unge - som er kommunens fremtid. Som forældre har man et stort ansvar - måske det største - for at ens børn føler sig trygge - så vi KÆMPER til det sidste!!!  
Høringssvar vedrørende budget 2019Se vedhæftet høringssvar.Download
Høringssvar budget 2019 Djurs lærerforeningSe vedhæftede filDownload
Dansk Sygeplejeråds høringssvar til budget 2019 og besparelser i Norddjurs KommuneVedhæftetDownload
Høringssvar vedrørende flytning af overbygningen fra Ørum SkoleHøringssvar vedrørende flytning af overbygningen fra Ørum SkoleDownload
HøringssvarHøringssvar fra LMU Område Auning og Allingåbro -vedr. besparelsesforslag på socialområdet. LMU har følgende kommentarer, såfremt de foreslåede besparelsesforslag effektueres: Voksen-handicap området repræsenterer en målgruppe, som er særligt sårbar for besparelser, da mange af målgruppens borgere er afhængige af massiv støtte i adskillige aspekter af livet. Jf besparelsesforslagene med reduktion på 10% på bostøtte, beskæftigelsestilbud, samt botilbud, vil mange borgere blive berørt på flere områder - herunder bosted, beskæftigelse samt fritid (f.eks. lukning af varmtvandsbassin, afskaffelse af feriepulje og sundhedspulje) Effekten af besparelser og serviceforringelser på flere områder vil medføre en negativ synergieffekt således af voksne med handicap vil opleve en særligt mærkbar forringelse af støtte, udviklingsbetingelser, et liv med samme muligheder og rettigheder som andre. Overordnet set er hensigten med den pædagogiske indsats træning, vedligehold og udvikling af færdigheder ift. mestring af eget liv, øget selvstændighed, evt. udflytning fra bosted mv. Når man reducerer ressourcerne til støtte af denne udvikling, reduceres samtidig muligheden for opfyldelse af disse mål og faglige hensigter. Herunder kan eksempelvis nævnes borgere i beskæftigelse på Haveholdet på Gl. Estrup. Muligheden for læring og udvikling af kompetencer er i risiko for væsentlig forringelse, hvorfor muligheden for eksempelvis et KLAP-job bliver mindre sandsynlig pga. manglende færdigheder hos borgeren. LMU Auning og Allingåbro anerkender den alvorlige økonomiske situation i Norddjurs kommune, men henstiller til at ovenstående tages i betragtning førend besparelsesforslagene endeligt vedtages.Download
Støtteforeningen for Børneby Mølle (del 2/2)Se vedhæftede (excel fil).Download
Støtteforeningen for Børneby Mølle (del 1)Se vedhæftede (pdf fil)Download
Høringssvar vedr. besparelser og skolestrukturSe vedhæftedeDownload
Høringssvar fra Toubro Børnebys bestyrelseSe vedhæftede høringssvarDownload
HøringssvarDet kan undre mig, at man i det kommende budgetforslag finder det rimeligt, at vores børn, unge og ældre - og dem der passer på dem - igen skal lide under de fejl, der er begået fra kommunens side. Det kommer til at påvirke de berørtes trivsel, helbred og præstationer. Også på den lange bane. Det gør mig ked af at tænke på alle de negative konsekvenser det får for alle de mennesker, der skal være i dette hver dag. De har ikke noget valg ud over at få det til at fungere. Jeg er klar over, at vi alle skal give noget, men det undrer mig at det igen er den samme gruppe af mennesker der skal betale, når der er penge til offentlig forskønnelse, som kun er rent materielt.  
Bevar Vestre skole som den erSe vedhæftetDownload
Synlig læring og Børneby MølleHøringssvar fra Marianne Andersen, forældre til elev i 4. Møllebakkevej 29 8500 Grenaa Synlig læring og Børneby Mølle Norddjurs kommune har betalt adskillige millioner for projekt ”Synlig læring”. Alle lærere og pædagoger i kommunen har været på mange timers kurser. Der er ansat Impact coaches på skolerne for at implementere synlig læring. Kommunen har satset på denne tankegang. Det skal være det, der gennemsyrer skolesystemet i kommunen, som det, der forbedrer kvaliteten af undervisningen. De vigtigste budskaber i synlig læring er, at man skal bruge de effektive strategier, som har en positiv indvirkning på elevernes læring. Der er lavet en rangliste på 150 effektstørrelser, som er lavet ud fra videnskabelig dokumentation fra mere end 800 metaanalyser af 50.000 forskningsartikler og 240 millioner elever. Effektstørrelsen måler den effekt en påvirkning/strategi har på elevens læring. Synlig lærings forskningsresultater viser, at et års undervisning og læring bør have en effektstørrelse på 0,4. Nederst på ranglisten af de 150 effektstørrelser ligger skoleskift med en negativ effekt på -0,34. Det er dét, Norddjurs kommune ligger op til at ville byde 147 + 30 specialelever i Børneby Mølles skoledel, mod et meget mindre antal på elever - 60 elever - på den skole, man vil flytte en del af eleverne over til. Hvorfor byde 2,5 gange så mange elever + 30 specialbørn en næsten lige stor negativ faktor, som man forventer i positiv retning? Det svarer næsten til at sætte dem et år tilbage viser synlig læring, som kommunen har valgt som deres flagskib, inden for pædagogisk tankegang. Ydermere kunne det tænkes, at den negative effekt ikke er helt så stor, når alle børn kan flyttes samlet, i stedet for at de skal fordeles på tre steder, som er det, der er i udsigt for Børneby Mølle, hvis forslaget gennemføres. Plus kommunens sårbare børn ikke skal rykkes op med rode. • Børneby Mølle er sammen med Auning skole den eneste, som ikke har et fald i elevtal sammenlignet med for 4 år siden, da synlig læring blev igangsat. Dette viser tydeligt, at det er en velfungerende skole, så det kan ikke være derfor, man peger på den. (2) • Den har en positiv økonomi. • Skolen ligger midt i, i forhold til sygefravær blandt personalet. (3) • Skolen er den 3. største af skolerne med elever fra 0.-6. klasse - 3 ud 7 - så også her midt i. (1) • Specialdelen får hvert år flere børn tilbage i en almen klasse. Så det er svært at finde de præcise grunde til, at man vælger at lukke netop Børneby Mølle. Når kommunen har valgt, at lærerne og pædagogerne i kommunen skal arbejde ud fra principperne i synlig læring, bør kommunen vel også selv gøre det. Når de ser på, hvilken skole, der skal lukkes, er det derfor kun rimeligt, at man vælger den løsning, der giver den mindste negative effekt for færrest muligt i deres læring - særligt når der ikke ellers er klare grunde til, at lukke Børneby Mølle. Det er jo faktisk for at lære noget, at eleverne går i skole. Til sammenligning har skoleskift en negativ effekt på -0,34, mens det at se fjernsyn kun ligger på -0,18. Det er faktisk bedre bare at lade dem holde sommerferie hele året, for det har kun en negativ virkning på -0,02. Endelig bør skolenedlæggelser ses i lyset af Trivselsundersøgelsen 2015 – en spørgeskemaundersøgelse, der rummer svar fra 470.000 elever fra alle danske folkeskoler. Her viser det sig, at de mindste skoler på omkring 200 elever scorer markant højere end de større skoler inden for ”faglig trivsel”, ”ro og orden”, ”medbestemmelse” og ”fysiske rammer” (Rysgaard 2015)(4) En undersøgelse fra Cepos viser ydermere, at udgifterne pr elev er vokset væsentlig stærkere i kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler, end kommuner, der ikke har. Samtidig er der en tendens til, at eleverne, i kommuner med strukturændringer, ikke klarer sig lige så godt, som i kommuner med strukturændringer, hvilket jo er klart, når der i synlig læring påvises en negativ effekt på -0,34 ved en skolelukning som kræver skoleskift. (5) Ud fra dét, ville det bedste være, at man bibeholdt begge børnebyer - men kommer det til et valg, bør man selvfølgelig undgå de elementer, som har størst negativ effekt på flest elever, nemlig at lukke Børneby Mølle, da det vil påvirke langt flere børn, end på den skole, den foreslås lukket til fordel for! 1. https://polweb.norddjurs.dk/open/%C3%98konomiudvalget%20(%C3%85ben)/2017/31-10-2017/Referat%20(%C3%85ben)/%C3%98K-31-10-2017%20-%20Bilag%2018.02%20Elevtal%20pr%207%20august%202017.pdf 2. https://www.norddjurs.dk/media/4921936/Udvikling-i-det-faktiske-elevtal-opdelt-efter-skoledistrikter-2010-2026.pdf 3. https://polweb.norddjurs.dk/open/Hovedudvalget%20(%C3%85ben)/2016/09-05-2016/Referat%20(%C3%85ben)/09-05-2016%20-%20Bilag%2004.01%20Frav%C3%A6r%20Norddjurs%20Kommune,%201%20kvartal%202016.pdf 4. https://www.norddjurs.dk/media/2886849/CLF_Report_56_Skolelukninger_Toender_Kommune.pdf 5. https://www.dr.dk/nyheder/indland/cepos-skolelukninger-giver-ikke-bedre-eller-billigere-skolerDownload
Høringssvar budgetforslag og forslag til skolestrukturVedhæftet høringssvarDownload
BesparelserDet kan undre mig, at økonomiudvalget er overraskede over, at det ikke har en positiv virkning på økonomien, når man sætter stressniveauet op for en personalegruppe, der i forvejen (bevist senest ved ”tilstandsrapporten” i august) er stærkt pressede. Naturligvis vil der være et øget sygefravær. Hvilket så bevirker, at de manglende sygevikarer i dén grad kan mærkes hos de ældre. Det skaber utryghed, utilsigtet ensomhed og i værste fald sygdom hos dem også. Jeg studser ekstra meget over, at et såkaldt ”nød-opkald” med besparelserne har en time at blive besvaret i. Det er der (sgu) ikke meget ”nød” over… I det hele taget synes jeg, det er et dybt forkert sted at spare. Det ved jeg godt, alle ramte grupper vil sige, også fx skolerne. Forskellen hos de ældre er bare, at de ikke har noget alternativ. De kan ikke bare vælge et privat plejehjem eller flytte hen, hvor græsset er grønnere. Det er deres sidste station her i livet, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt blot at gøre til en parkeringsplads! At kunne angive et alternativ for, hvor der så skal spares i stedet ville jo være optimalt. Det kan jeg desværre ikke. Men jeg betaler med glæde 1-2% mere i skat for at højne standarden til et niveau, vi kan være bekendt. Dette har jeg omtalt på tidligere møder også og fået svaret ”det kan vi desværre ikke råde over i kommunen”, hvilket jeg udmærket forstår. Men så vil jeg meget gerne have, I siger det videre til dem, som KAN råde over det! Man burde skamme sig at spare hos dem, der har givet os det samfund, vi nyder godt af. Øv. Trist hilsen Gitte Guivernau Posch Pårørende til beboer på Møllehjemmet Medlem af bruger – pårørenderådet.  
Sammenlægning af skoleområderKære Politikere I jeres spareforslag for kommunen foreslår I en sammenlægning af Kattegatskolen og Vestre Skole til én enhed samt en flytning af Vestre Skoles overbygning til Kattegatskolen. Hvordan det skal spare kommunen penge og samtidig tilgodese børnenes og undervisernes trivsel forstår jeg ganske enkelt ikke. Igennem flere år er der bygget børnebyer med det formål at lette overgangen fra vuggestue, børnehave og skole. Derfor undrer det mig, at I nu vil lægge endnu et skift ind i børnenes skolegang ved at lave en ren overbygningsskole. Disse skift betyder ekstra usikkerhed og bekymring for mange af børnene. Udover skiftet af lokation betyder det også, at både børn og forældre skal forholde sig til nye undervisere, nye regler, nye forældre og nye børn. Det er utopi at tro, at det ikke tager tid og koster mange ressourcer. Både menneskelige og økonomiske. Tid og ressourcer der går fra regulær undervisning, dygtiggørelse og trivsel. Jeg ved fra tidligere sammenlægninger i kommunen, at det har kostet langtidssygemeldinger, flytninger, fyringer og opsigelser, der har rod i børnenes og de ansattes trivsel og helbred. Er der mon taget højde for disse udgifter i budgettet? At I så også vælger at sige, at eleverne fra 0.-6. kan flyttes mellem skolebakken og vestervej, så klasserne kan blive fyldt op med 28 elever, er for mig også helt uforståeligt. Her kan jeg igen hive de samme argumenter om utryghed og mistrivsel frem. At finde tryghed hos andre mennesker tager tid, og børn der ikke føler sig trygge lærer ikke det, de ellers kan. Hvem vinder ved disse manøvrer? Hvis I stadig har brug for flere argumenter mod en sammenlægning: At være elev på en skole med 0.-9. klasse er med til at skabe rollemodeller. De store hjælper de mindre. Eleverne kommer i højere grad til at føle ansvar for hinanden. Vestre skole har rigtig gode resultater til afgangseksamen. Nogle af de skoler, der ligger lavest i de socioøkonomiske statestikker, er netop rene overbygningsskoler og skoler hvor eleverne har mange skift. Jeg forstår, at der skal spares i Kommunen, og vi alle er nødt til at give noget. Men jeg finder det rystende, hvis kommunen vælger at sætte penge og økonomi over trivsel, tryghed og mennesker. Skal det være kommunens image?  
Beboerpårørende rådet DigterparkenHøringsvar fra beboerpårørende rådet DigterparkenDownload
LMU Plejecenter Digterparkense vedhæftet filDownload
Bekymring fra personale i Specialklasserækkerne ved Børneby MølleSe vedhæftede filDownload
Fjernelse af tilskud til Café GrenaaHøringsvar Med bekymring har vi frivillige i Cafe Grenå læst kommunalbestyrelsens udspil til besparelser i Norddjurs Kommune. Igen rammer man de svageste, ældre, børn og handicappede. Vi har forståelse for, at der skal spares, men ved I i kommunalbestyrelsen egentlig, hvad Cafe Grenå kan? På halvandet år er der skabt et rum, hvor fællesskab og samvær har førsteprioritet. Her kan man komme uanset alder, social status eller humør og finde varme, samvær og ører, der kan og vil lytte. Vi har forskellige aktiviteter som gåture, systue, kolonihavearbejde, der samler folk i fællesskaber. Vi tilbyder NADA behandling til billige penge, arrangerer udflugter hvor alle kan være med, og er i det hele taget et sted, hvor fællesskab og socialt samvær er i højsædet. Juleaften holdt vi åbent og havde fuldt hus, ligesom påskefrokost og musikaftener med fællessang er populære og som regel udsolgte. Vi udfylder et tomrum for ensomme i Grenå og omegn. Vi har desuden mange henvendelser fra borgere, sendt til os fra kirkekontoret og kommunen, om hjælp til at finde bolig, få hjælp til at søge fremmedpas, få kontakt til psykiatrisk skadestue, få juridisk hjælp o.l. Hvor skal de lige gå hen, om ikke til os? Vi har en veldrevet og velbesøgt cafe, hvor borgere, der ellers ikke har noget netværk, kan komme og blive set, hørt og lyttet til. Vi tilbyder hjælp til gældsrådgivning, til et varmt måltid mad og ikke mindst til et samvær, hvor man kan komme anonymt og altid finde en, der har tid og overskud til at samtale. Hvis man på sigt fjerner det kommunale tilskud, vil der ikke være midler til at betale basale ting som husleje og varme, og det vil lukke cafeen. På vegne af de frivillige Frivilligrådet Lis MogensenDownload
Skolestruktur - Område MidtSe vedhæftede.Download
Pas på de udsatte børnSe vedhæftede filDownload
Hvad Churchill ville have sagt om ny skolestrukturSe vedhæftede bilagDownload
Alternativt forslag til skolestrukturSe vedhæftede bilagDownload
Én planSe vedhæftede filDownload
Høringssvar til budget 2019-2022Bemærkninger til skolestruktur ift. Vestre Skole, Grenaa - se vedhæftedeDownload
Et skoleliv i skolebus - bevar ØRUM skole som den erSTOP STOP STOP Jeg synes det er fuldstændig vanvittigt at man vil ændre så mange ting på skoleområdet. Jeg bor med min familie i Ørum, hvor vores to drenge på 5 og 7 år har boet hele deres liv. De har gået på deres små ben hen til deres dagplejemor i 2 år, de har gået eller cyklet på først løbecykel og senere alm. cykel til børnehave. For et år siden begyndte vores store dreng selvfølgelig at cykle i skole. Der er ikke så langt til hverken dagpleje, børnehave eller skole hvilket vi alle nyder i stor stil. Faktisk er det en af grundene til at vi bor i Ørum. Jeg synes der er for få politikere, der tænker på hvor vigtigt det er for børn at få motion. For få år siden blev der indført mere motion i skolen og længere skoledage. Ved at fjerne overbygningen fra Ørum skole, tager man ud over der frie skolevalg (kan det være lovligt?), muligheden for at motionere til og fra skole fra utrolig mange børn. Som det er nu med en kort vej til skole, møder vores drenge op til en dag, med en frisk tur op af skolebakken i benene, samt frisk vind, regn, sne eller sol i ansigtet. Ja de cykler eller går faktisk i stort set alt slagt vejr. Nu vil I politikere i stedet give børnene, i midten af kommunen en bustur på (for de heldige) 25 min, for at komme i skole. Det er der fandme ikke meget sundhed over. Derudover tør jeg slet ikke tænke på de børn, der ikke lige bor i Ørum, som vi gør. Hvor lang tid af deres teenagetid skal de bruge i en skolebus? Endvidere har jeg de senest måneder læst utrolig meget om KLASSEOPTIMERING. Det er simpelthen et ord i nu bør pakke så langt væk at vi ALDRIG skal se og høre om det igen. At man skal gå i 1. klasse på en skole og 2. klasse på en anden skole for at få fyldt klasserne op og så flytte frem og tilbage, det er simpelthen så tarvelig en måde at behandle børn på at jeg slet ikke har ord for det. Skam jer. Jeg håber politikkerne vil se indad denne gang. Kig i egne række derinde på højborgen. Kig endvidere grundigt på de tal Morten Friis Heideman, har brugt tid på at regne ud for jer. Og lad skolerne få noget fred, så de kan gøre det de er bedst til, nemlig at give vores børn en tryg skolegang der hvor de bor. Når man har brugt 10 år på at svine med pengene, og lukke øjnene for hvordan det har stået til Jan Pedersen, så behøver man jo ikke skulle ændre hele på blot 4 år. Så du kan stå og klappe dig selv på skulderen til næste valg, for omkostningerne bliver for høje. Du tænker selvfølgelig kun på, at få det hele på ret køl, inden du om 3 år igen vil stå nok så from og lover at du IKKE vil lukke skoler i den næste valgperiode. Situationen er en anden, er dit valgsprog lige nu. YNKELIGT siger jeg, du vidste udemærket hvordan økonomien så ud inden valget sidste år. Du var bare for meget en kylling, til at fortælle det. Jeg håber du har en rigtig grim smag i munden.  
Det brænder på Auning Skole!Se vedhæftede fil. Er samtidig sendt til pressen.Download
Bevar Vestre Skole som den er!Kære politikere Hvorfor vil I ødelægge en masse, som allerede fungerer, for måske at spare nogle få kroner?? Jeg er lærer, men først og fremmest mor til to fantastiske børn. Liva på 8 går i 2.a på Vestre Skole. Hun elsker at gå i skole. Hun elsker sin klasse og hun elsker sine lærere. I 0. klasse lærte hun at svømme, da hun havde svømning på skemaet en gang om ugen og hun elskede det. Sikke en gave at få. Lige nu er det hele meget utrygt. Skal hun skifte skole? Skal hendes klassekammerater? Hvor skal hun hen efter 6. klasse? Livas lillebror hedder Elliot og er 5 år gammel. Lige nu går han i børnehave i Regnbuen. Til april starter han i tidlig SFO på Vestre Skole. Eller gør han? Skal vores børn gå på to forskellige skoler? Eller er de så "heldige" at få 4 år sammen? (Vi havde dog regnet med 7). Skal han ikke have lov at svømme i 0. klasse, som sin søster? Vi har bevidst valgt Vestre Skole til vores børn, udfra alt hvad den i dag har at byde på. Vi vil ikke af med overbygningen, vi vil ikke af med svømmehallen og vi vil ikke af med nogen klassekammerater. Bevar Vestre Skole som den er. Et rart sted at være og lære. Venlig hilsen Anja Jensen  
Konsekvenser af besparelse for kommunens borgere og Gammel EstrupGammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum anerkender den vanskelige økonomiske situation, Norddjurs Kommune befinder sig i. Imidlertid vil den påtænkte besparelse få fatale konsekvenser for museet og de mange borgere i Norddjurs, der bruger museet. • Bortfald af undervisningstilbud, lukning af skoletjeneste: 3742 børn benyttede museets aktive skoletjeneste i 2017, og tallet er stigende. Konsekvensen er, at det omfattende og fagligt højt kvalificerede undervisningstilbud til kommunens børn og unge bortfalder. Ligeledes bortfalder den gratis opkvalificering af kommunens pædagogiske og didaktiske personale. • Færre åbningstimer - konsekvens for turister, nye og gl. borgere: 100.747 besøgende i 2017. Gammel Estrup er et fyrtårn, og museets aktiviteter, udstillinger og arrangementer tiltrækker besøgende fra ind- og udland samt nye skatteydere og bosiddende borgere i kommunen. Besparelsen medfører faldende besøgstal pga. indskrænket åbningstid, højere billetpris, manglende vedligeholdelse af slot og park samt manglende udvikling pga. fyringer. • Bortfald af fondsstøtte og eksterne bidrag: Kommunens engagement i museet gør det muligt at tiltrække store beløb fra fonde og sponsorer, svarende til ¾ af museets samlede økonomi. Denne praksis forsvinder, når besparelsen gennemføres, da fonde og sponsorer forventer medfinansiering fra det offentlige. • CSR – museet omfattende sociale engagement og ansvar: Museet beskæftiger årligt et stort antal borgere i virksomheds-praktik, løntilskudsjobs, diverse beskæftigelsestilbud og via sit virksomhedscenter. Reduktion i museets faste personale vil medføre, at det ikke længere er muligt at aftage og beskæftige borgere fra de mange, forskellige kommunale ordninger. • Bortfald af gratis adgang til museets udearealer: Kommunens borgere har gratis adgang til museets arealer inden for og uden for museets åbningstid. Dette tilbud lukkes, da det vil være nødvendigt med ekstra penge til vedligeholde haven og adgang derfor kun vil være for betalende gæster. Ligeledes vil mødefaciliteter for kommunens politikere, embedsmænd og ansatte blive afregnet til fuld pris, for at øge museets egenindtjening. Vi tillader os endvidere endnu engang at gøre opmærksom på, at der – sideløbende med kommunens besparelser – foregår en statslig proces, hvor kulturminister Mette Bock er i gang med at omfordele statstilskuddet til landets museer. Seneste har hun på Kulturmødet på Mors den 23. august i år uddelt puljemidler på 33 mio. kr. til de statslige museer; Nationalmuseet, Det Grønne Museum, Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst. Selv om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum løfter en national opgave, er museet for det første ikke betænkt i denne satsning, og for det andet i fare for at blive ramt af omfordelingen af de generelle tilskud. Gammel Estrup risikerer dermed at falde mellem to stole (kommune og stat) og dermed blive dobbelt ramt. Vi vil derfor gerne understrege behovet for, at faglig og saglig argumentation og ligelighed mellem de forskellige institutioner bliver lagt til grund for de endelige beslutninger om besparelser på kultur- og fritidsområdet. De bedste hilsner fra Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum Bent Hansen Britta Andersen Bestyrelsesformand MuseumsdirektørDownload
ULIGHED I SUNDHEDVi har vedhæftet vores høringssvar og forslagDownload
Bemærkninger vedr. folkeoplysningHøringssvar Budget 2019. Vi er bekendt med den vanskelige økonomiske situation i Norddjurs kommune og de dertil hørende krav til alle udvalg om at finde forsvarlige besparelser. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at netop folkeoplysningen kan påtage sig en del af de forebyggende og genopbyggende sundhedstilbud, som nu er i fare for at forsvinde som kommunale tilbud. I forvejen benytter 300 - 350 personer vore tilbud i varmtvandsbassinet, og formentlig vil dette tal øges til også at omfatte de personer, som tidligere blev henvist til et kommunalt tilbud i bassinet. Vi er i dialog med formand for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller om en fremtidssikring af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Vi har talt om gebyrbetaling for benyttelse af bassinet, skønt kommunale faciliteter - i henhold til folkeoplysningsloven - skal stilles os gratis til rådighed. Men i denne for kommunen vanskelige økonomiske situation har vi - i samråd med vores mange kursister - besluttet, at en vis gebyrbetaling er nødvendig for at redde undervisningen. Det vil naturligt fordyre deltagelsen for vore kursister med den risiko, at nogle falder fra, hvilket muligvis kan medføre en øget økonomisk belastning på andre af kommunens konti. Det er derfor nødvendigt, at Kultur- og Fritids-udvalget ser nuanceret på de beløb, der er afsat til tilskud til de folkeoplysende aktiviteter for at undgå, at prisen for vore kurser bliver så høj, at det vil afholde folk fra at søge de nødvendige, livgivende bevægelseskurser. Ifølge folkeoplysningsloven bidrager kommunen med 1/3 af lærer- og lederløn. I Norddjurs kommune udbetales i 2018 kun 81,50% af dette beløb, hvilket gør kurserne dyrere for brugerne end i mange andre kommuner. Vi er forpligtet til årlig overenskomst-mæssig regulering af lærerlønnen, hvilket ikke hidtil har afspejlet sig i de kommunale tilskud. Det kan i den forbindelse nævnes, at de kommunale tilskud pr. indbygger spænder vidt, fra kr. 149,18 i en kommune til kr. 8.23 i en anden. I Norddjurs svarer tilskuddet til kr. 31,49 pr indbygger i indeværende år. Det vil glæde os, om udvalget vil se denne henvend-else som et tilbud om at løse nødvendige opgaver for svage borgere, som må se de kommunale tilbud forsvinde. Derfor er det vigtigt, at oplysnings-forbundene kan lægge et prisniveau, som ikke udgrænser nogle borgere. På vegne af Oplysningsråd Nord Inge Dideriksen, formand Lotte Horneman, næstformand  
Bevar overbygningen på Vestre skoleHøringssvar vedr. spareforslag Vestre skole – Grenå. Ja, så skal vi til det igen. For 4 år siden stod vi og skulle spare Voldby skole væk. Og nu ønsker man at fjerne overbygningen på Vestre skole som tog fra, da eleverne skulle til Grenå. For vores vedkommende betyder det at vores ældste igen skal skifte både klasse og skole. Det bliver så 3. gang i hans folkeskoletid. …..og han er jo langt fra den eneste der har oplevet/vil komme til at opleve dette i Norddjurs kommune. Set i bakspejlet har jeg forståelse for at man vælger at lukke en lille skole med et lavt elevtal. Her kan jeg se besparelsen. Men at justere ved en stor skole, der tilmed fungerer og leverer nogle gode resultater er mig en gåde. Det er muligt at man her og nu kan se en besparelse i denne ”løsning”. Dog tænker jeg ikke man har sat sig ind i de konsekvenser det vil medføre for rigtig mange familier. Hvad nu hvis dit barn ikke trives – der er intet alternativ, medmindre man vil køre i bus i flere timer dagligt eller man kan betale sig fra det via friskole eller efterskole. Denne mulighed er det jo ikke alle der har. Skal børn der mistrives bare glemmes og gemmes? Man siger at såfremt ens base er i orden kan man klare verden – tænker de fleste menneskers base smuldrer hvis man dagligt skal sende sit barn i skole med den viden, at de ikke har det godt. Og man som forældre vil føle sig temmelig magtesløse, når man ikke har muligheden for at skifte til anden skole eller betale for en friskole. Jeg spørger: Er det taget med i betragtningen, at der skal indsættes ekstra støtte til de elever der er tvunget til at møde i en skole, hvor de ikke har det godt? Hvad koster en støttepædagog, en psykolog, en ekstra lærer og ja jeg kunne blive ved. Hvad med skolebusser? Nu er det jo ikke kun bybørn der skal gå på Vestre eller Kattegat – er der taget højde for ekstra buskørsel og udgiften til dette? Er der taget højde for, at man sætter børn tilbage i indlæringen når man skal skifte skole og klasse hele tiden – hvad får det af betydning for vores børns fremtidige uddannelse – er det ikke meningen at vores børn skal uddannes, få et job og kunne betale skat til kommunekassen? ELLER handler dette i virkeligheden om, at man i Norddjurs kommune ønsker at privatisere så meget som muligt? Ønsker man at flere familier tager deres børn ud af den kommunale skole? I forhold til Vestre skole kunne tanken jo også strejfe, at man vil statuere et eksempel på, at sparerunden jo ikke kun skal ramme de små skoler – lad os vise omverdenen at de store også er i fare. Og så kan man jo altid fjerne et par små skole mere om et par år. Bliver man ved med at nedjustere i skoleområdet og forringe eller fjerne de tilbud der er, vil der være mange der finder ud af, at der ikke er langt til hverken Randers eller Århus. Risikoen for at kommunens skatteydere pakker sit habengut og rejser bliver da væsentlig større. Man vil gerne tiltrække borgere til kommunen – med sådan et tiltag som dette, tvivler jeg på at ret mange børnefamilier vil se dette som et plus for deres børn og flytte til Grenå. Ingen ønsker så ringe forhold for sine børn, så vil man hellere betale noget mere. Vi borgere har i flere år hørt på at vi skulle have skattelettelser. Det har så betydet 100-150 kr. mere udbetalt om mdr. Jamen jøsses da – det rækker ikke langt i familiebudgettet, men 150 kr. fra hver skatteyder i Norddjurs kommune betyder faktisk noget. Så en skattestigning er væsentlig mere tiltalende end alle de forringelser der er i jeres sparekatalog. Vil afslutningsvis siger, at husk på at dette handler om børn – de kan ikke selv vælge som os voksne. Trives vi ikke, kan vi skifte job, vælge anden uddannelse, bopæl mm. Det kan de ikke. De er dybt afhængige af vores valg. Der skal spares ja, men man kan også spare så meget at man bliver mere fattig.  
Børneby Mølle – et successkabende alternativ til de store skolerFil vedhæftet.Download
Kast håndklædet.Høringssvar til besparelser september 2018 - Kan ikke finde noget sted, hvor det står, at de eksterne konsulenter, der bliver brugt i sygedagpenge og på kontanthjælps området bliver sparet væk. Der står ganske vidst, - samt pulje til konsulentbistand - er det de eksterne konsulenter ? Der vil komme en meget stor besparelse, hvis de ikke bliver brugt. De kan vel reduceres med 99 % - Kan heller ikke finde noget sted, hvor det direkte står, hvor meget der bliver sparet på direktør området. I skriver medarbejder reduktion, dette kunne ske ved, at der ikke er så mange ledere på kommunen. Områder kan, ligesom på skoler, ligges sammen til en enhed. - Hvor meget bliver der brugt på AS3 i Auning, batter det noget, at sende arbejdsløse derud ? - Mht. tolke, er dette heller ikke beskrevet tydeligt, så husk på, det er billigere at bruge telefontolke i stedet for fremmødetolk. Er det blevet indskærpet for medarbejderne? Der er også forskel i priserne på tolke bureauerne. - Hvorfor er det kun kvinder med anden etnisk baggrund, der skal forsørge sig selv, er det ikke mænd med anden etnisk baggrund, der også skal forsøge sig selv, eller gør de alle dette? - Det vil være godt, hvis Kommunen stoppede med forskønnelse af Grenaa, der er lige blevet lavet en masse foran rådhuset, dette kunne godt undværes, da det jo også koster penge. - Har I politikere tænkt over, hvad det vil betyde for lokalsamfundet og børnene, hvis overbygningen på Ørum skole flyttes ind til Grenaa? Børnenes netværk af legekammerater bliver berørt, de forsvinder måske helt. De går i dagpleje sammen, senere også i en god og velfungerende børnehave, hvor de ældste af børnene bliver taget med på skolen og vænnes langsomt til den tid, hvor de bliver en del af Ørum skole. Dette gør, at børnene bliver trygge ved skolen, inden de skal starte der. Transport af elever fra Ørum skole vil betyde en meget stor ekstra udgift for kommunen, da optage området for Ørum skole er meget stort. 20 - 30 km. for nogle elever. Det vil betyde ca. 1 time i bus hver vej. De børn der ikke kan holde til dette, vil knække og kommunen bliver så nødt til at sætte ind med taxi kørsel og muligvis også undervisning i mindre klasser, hvilket bliver en ekstra udgift. Når jeg ser på tallene, der blev lavet sidst I talte om besparelser, så er Ørum skole den 4. største skole i kommunen, men den skole, der bruger færrest penge pr. elev !!! Hvor er fornuften så i en lukning af overbygningen ? Nej politikkerne burde hellere se fremad og støtte Ørum skole. Det giver ikke et bedre grundlag for folkeskolerne, at samle overbygningerne, tværtimod. - Ved at samle ledelsen af Ørum og Glesborg skoler, mister skolerne den tryghed det er, at have en ledelse, der kan navnene på eleverne. Jeg glemmer ikke mit første besøg på Ørumskole. Lederen Karsten kunne navnene på de elever vi mødte på vores vej rundt på skolen og han talte med eleverne. Dette gav mig en tryghed ved skolen. Ved at lave fælles ledelse og sammenlægning af personale, vil det ikke bare betyde, at vi som forældre ikke ved, om vores barn/børn kommer til, at gå i skole i Glesborg eller i Ørum ? Det giver en meget stor usikkerhed. - Kan ikke lade være med, at tænke på, om flytningen af udskolingen af Ørumskole i bund og grund handler om, at redde det dårlige ry Kattegatskolen har med problemer af eleverne. - Nu skal I jo også huske på, at Ørum ligger tæt på Syddjurs Kommune, mon ikke der er nogen, der kikker den vej og ser på, hvad der er af privatskoler der? De har et godt ry. Jeg læste, at det vil koste kommunen ca. 70.000 kr. om året i tilskud fra Kommunen pr. elev. Det kan blive til mange penge. Er det taget med i udregningen, at et X antal forældre vælger denne løsning ? Sikkert ikke. - Jeg vil lige minde borgmester Jan Petersen om, at han har udtalt, at Ørum er den røde tråd gennem Norddjurs Kommune, så Ørumskole skal der ikke røres ved. - Norddjurs Kommune bliver IKKE en attraktiv kommune at bo i, når der ikke er en ordentlig skole til vores børn. Det er ikke et ordentligt skoletilbud, når 6 skoler skal samles på èn skole i Grenaa, med et elevtal på ca. 28 elever i hver klasse og en lang bustur hver dag. - Hvis I lukker læsecenteret, vil I tabe ALLE børn/unge med ordblindhed. Derved bliver Norddjurs Kommune den værste kommune. - Hvad med, at kaste håndklædet i ringet og sige, det har vi ikke styr på, det skal vi have hjælp til, og lade Norddjurs Kommune komme under administration, så I ikke går hen og laver en hovsa løsning, som I er i gang med lige nu.  
Bevar Børneby MølleVi har vedhæftet vores høringssvar.Download
Vederlag til kommunalbestyrelsenReduktion af vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer (se vedhæftede)Download
Mere bus og mindre fritidsliv i Ørum, Glesborg og omegnStop sparreforslaget med samling af overbygningsklasserne til Grenå, og nedlægning af overbygningen på Ørum Skole. I stedet laves en stærk midte med et samarbejde om overbygningens elever ned til områderne ved Lyngby, Vejlby og Trustrup. Overbygnings eleverne herfra flyttes istedet til Ørum Skole. Det kan spare yderligere 1,5 mill. kr. Nuværende sparreforslag giver færre nye familier i Ørum, Glesborg og omegn Vi er meget afhængige af at der er familier som bosætter sig i området, og forslaget om at flytte hele overbygningen til Grenå vil give nyt liv til tanken om at Ørum Skole skal lukkes og derfor vil familier vælge andre steder at bosætte sig. Ærgerligt og helt forkert når Ørum Skole er den 4. største i kommunen.Download
Børneby Mølle skal forblive åben.Se vedhæftede fil.  
Høringssvar omkring reduktion af budgetter på Voksen og PlejeområdetHjerneskadeforeningen skal hermed indsende høringssvar til Norddjurs´ kommunes forslag til budget 2019, indenfor Voksen og Plejeområdet. Vi har noteret os, at man foreslår, at tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres med 2,6 mio kr i 2019 og 4,1 mio kr i 2020. I vores arbejde, ved vi, at specielt når det drejer sig om borgere med erhvervet hjerneskader, er det ekstremt væsentligt at man får rettidig og intens genoptræning i den rigtige kvantitet og kvalitet, foretaget af kompetente og vidende sundhedspersoner. Er man overgået til vedligeholdende træning, er det væsentligt at den er tilstede i ordentligt omfang, da optrænede funktioner meget hurtigt forsvinder igen, såfremt der ikke foretages kvalitativ og kvantitativ vedligeholdende træning. Vi kan se på statistikkerne, at der kommer flere og flere borgere med eksempelvis apopleksi- blodpropper i hjernen, i jeres område. Og rigtig mange af disse uheldige borgere, er i den arbejdsduelige alder. De er som oftest meget motiverede for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, uanset at de har en erhvervet hjerneskade – men det kræver kvalificeret og intensiv genoptræning i den rigtige mængde. Vi er i Hjerneskadeforeningen nervøse for, at kommunen er i gang med at skære så voldsomt ind til benet, at man er i konflikt med lov-givningen indenfor området, samt de udstukne forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen. Vi vil også gerne slå et slag for, at kommunen holder fast i, og ideelt udvider Hjerneskade-koordinator funktionen. Vi hører fra skadede borgere, deres pårørende og samarbejds-partnere, at koordinator funktionen er altafgørende for at sikre ordentlige forløb, støtte skadede og deres pårørende med at finde rundt i et komplekst kommunalt forvaltnings system og sikre at de forskellige sagsbehandlere i forvaltningerne har en kompetent Hjerne-skadekoordiator funktion, som har opdateret viden og kompetence indefor et meget komplekst sygdomsområde. Vi tillader os endvidere at henvise til Sundhedsstyrelsens forløbsprogram og den kommende implementeringsplan for Region Midt. Begge steder lægges op til, at der er brug for en koordinerende funktion i kommunerne, med specialviden om hjerneskade, som kan arbejde på tværs af forvaltningerne. Vi står selvfølgelig til rådighed med råd og vejledning, såfremt der måtte være behov herfor.Download
Besparelser på skole- og dagtilbudsstrukturenSvaret er vedlagt som fil.Download
Bemærkninger vedr. folkeoplsyningSe vedlagte.Download
Høringssvar BUPL ØstjyllandTil Norddjurs Byråd: Høringssvar til Norddjurs Kommune, september 2018 At bede jer om at tage alle besparelserne på det pædagogiske område af bordet, vil være et udtryk for en manglende forståelse for Norddjurs Kommunes svære økonomiske situation. Så det gør vi ikke. Vi foreslår i stedet for at sætte skatten op, for alle medarbejdere løber allerede stærkt. Så her er der ikke mere at hente. Norddjurs Kommune har i forvejen ikke en høj normering på dagtilbudsområdet. I BUPL’s landsdækkende undersøgelse af pædagoger og lederes vilkår (juni 2018) fortæller knap ni uf af ti pædagoger, at de generelt ikke har personaleressourcer nok til de opgaver, som de skal løse. Desuden svarer 84 procent, at de ”Ofte” eller ”Meget ofte” ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte børn på grund af personalemangel. Derfor bør den tidlige indsats til børn i udsatte positioner, som man allerede arbejder bevidst med i kommunen, undtages fra besparelser. At skære i antallet af pædagoger her vil i høj grad ødelægge den velfungerende indsats og koste kommunen dyrt, både på kort og lang sigt. Vi kan også kun på det kraftigste anbefale, at den varslede stigning i forældrebetalingen i SFO, bliver gentænkt. For allerede nu kan vi høre på vandrørene, at forældre seriøst overvejer at melde deres børn ud af deres pasningstilbud. Vi taler om små børn, der ender med en nøgle om halsen i stedet for at være i et forebyggende og lærerigt pædagogisk tilbud, hvor fællesskabet dyrkes, venskaber opstår og oplevelser og erfaringer giver et godt fundament til børnenes trivsel, udvikling og læring både i undervisningstiden og senere i livet. Flere af spareforslagene kan forvaltningen arbejde med, fx strukturen i tilbuddene. Kort og godt: Vi peger på besparelser væk fra frontpersonalet. Venlig hilsen Ann Søndergaard Pedersen Næstformand i BUPL ØstjyllandDownload
Hørringssvar vedr. "Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge".Høringssvar vedr. ”Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge”. Med-udvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar omkring kommunalbestyrelsens forslag til budget 2019 - 2022. Vi kan dog være bekymret for hvordan vi, sammen med vore samarbejdspartnere, kan medvirke tilstrækkeligt til at opnå den nødvendige og væsentlige besparelse ved at nedbringe, dels antallet af anbragte børn og unge, og dels antallet og omfanget af de forebyggende foranstaltninger, når der samtidig er bebudet massive, indgribende besparelser på skole – og dagtilbudsstrukturen, dagtilbud og specialundervisning. Det er nærliggende at antage, at presset vil øges på almenområdet, når der eksempelvis ændres ved skolestrukturen, elever og specialklasserækker flyttes og antallet af pladser reduceres i specialklasserækkerne og Djurslandsskolen. Dette må uvægerligt betyde at flere sårbare og udfordrede børn og unge skal rummes på almenområdet. Denne situation kan meget vel bidrage til at flere og flere børn og unge bliver marginaliseret, får sociale og psykiske problemer, samt øget skolefravær. Og dette i en sådan grad at problemerne får en karakter, der kan føre til iværksættelse af forebyggende foranstaltninger eller værre endnu, anbringelser. Vi kan derfor være bekymret for om den massive og indgribende besparelsessituation sætter gang i en ond cirkel, der vil få den modsatte effekt end det ønskede, nemlig at presset øges på de forebyggende foranstaltninger og antallet af anbringelser. Dermed bliver det svært at opnå den nødvendige og væsentlige besparelse. Med venlig hilsen LMU for Familiehuset og SundhedsplejenDownload
Fritidsrådet udtrykker allerstørste bekymringNorddjurs Kommune Høringssvar til budget 2019 Fritidsrådet udtrykker den allerstørste bekymring for kommende års tildeling til fritidslivet. Vi vil gøre opmærksom på, det er vore medlemmer, der yder ufattelig mange gratis timer for at skabe aktivitet med indhold for rigtig mange borgere. Sker der noget, hvor du bor? Er det dejligt, spændende, underholdende mv. SÅ vil vi måske bo der. Rådet erkender der mangler penge, men vi beder om overvejelser over, hvor meget kommunen får for meget små penge. Skulle det ske, der foreslå nedskæringer i vores område, forventer vi at blive indkaldt til drøftelse! Enkelte kommentarer: • Skaterhallen Kunne den drives af en forening? • Varmt vands bassin For godt til at nedlægges, dyrt at starte op igen. Den sundhedsskabende effekt er yderst vigtig for mange borgere Der forventes ikke at være ledig plads i GIC • Bassin på Vestre Ny undersøgelser viser mange børn ikke kan svømme eller er dårlige til det. Det må ikke ske i Norddjurs med 114 km. Kyst. Mange børn lærer at svømme på Vestre under Grenaa Svømmeklub. Halvdelen af deres medlemmer lærer svømning her. Det kan ikke ske i GICs store bassin grundet dybden. Skolebørns undervisning vil også blive dyrere ved ransport + ledsagende lærer.- Der vil sikkert skule tage udlejningstimer fra GIC for at skaffe plads, men dermed mindre indtjening til GIC • Handicappulje til idræt Ved lukning stopper de aktiviteter sikkert • Mindre drift til baner/det grønne Har været udpint i flere år • Fritidsfaciliteter, stier Kommunen har rigtig mange stier med foldere, standere i naturen, shelters og borde/ bænke. Det har taget mange år at komme på bedre niveau, som ikke bør ødelægges. Rådne bænke – eller helt fjernede- og højt ukrudt på stier, visen en kommune i forfald • Fritidspas for børn Skal ikke røres Desuden bør det overvejes, om de fastfrosne puljemidler vedr. 2018 alligevel ikke bør uddeles i år. Det er sket i andre udvalg. I det hele taget vil en reduktion i puljer og i de årlige tilskud til området fritid, kunst og kultur betyde en mærkbar reduktion af de mange aktiviteter, der gennemføres af de frivillige ildsjæle. Idræt, kunst og kultur har en afgørende betydning for bosætning, udvikling og vækst, En aktiv fritid er en vigtig drivkraft i borgernes hverdag og velfærd. Venligst Fritidsrådet /Kai Hansen, formandDownload
Høringssvar til budget 2019-2022se venligst vedhæftet filDownload
TAG ANSVAR!Hvorfor skal der altid spares på de varme hænder? Hvorfor er det altid der hvor det gør aller mest ondt vi skal spare? Hos vores børn (vores lands fremtid), vores gamle (vores lands fortid, dem der har været med til at gøre denne velfærdsstat mulig) og de syge og svage i samfundet? Hvorfor skal overbygningen på Vestre Skole slås sammen med Kattegatskolen? Hvorfor må vi ikke beholde bare én hel skole, hvor børn kan gå fra 0.-9. uden skift, hvor der er trygt, hvor man kender skolen, lærerne, pædagogerne og både små og store elever. En skole der giver så meget til sammenholdet i kraft af bl.a. venskabsklasser, som giver eleverne tryghed, omsorg for hinanden og indsigt i hvordan det er at være lille/stor. Jeg tror ikke på at vi sparer noget der, men jeg ved at det får store omkostninger for både elever, personale og forældre. Hvad med de børn der ikke har kunnet trives på en af skolerne og derfor har flyttet skole? Den mulighed forsvinder, så der kun er privat/friskoler tilbage som valg for disse familier. Det er ikke i orden! Hvorfor ikke tage pengene andre steder? Hvorfor ikke stille de personer til ansvar som er skyld i denne situation? Hvorfor skal det gå ud over de svage i samfundet - igen???? Find nu en bedre løsning, en der ikke involverer vores børn, gamle og syge. En mere langsigtet løsning der rent faktisk virker. Disse løsningsforslag som er oppe lige nu er kun plastre på et kæmpe brud - det vil give langt dybere og dyrere problemstillinger på sigt. Find pengene hos jer selv, i jeres lønninger, omstruktureringer, vis ansvar! For den brøler I har lavet - for vores penge og på vores bekostning! Det er jeres ansvar at finde de penge, vores penge! Og uden at det går ud over vores børn, gamle og syge. TAG ANSVAR!!!!  
BørnebymølleVi som familie, er uforstående overfor Norddjurs kommunes forslag om lukning af Børneby Mølle. Norddjurs kommune, vissiterede vores søn til special klasserne på Børneby Mølle 13/8-2018 da vores søn Har ADHD, udviklings og social-kognitive vanskeligheder. Han reagerer kraftigt på for mange stimuli og nemt overbelastes, der medfører emotionelle og adfærdsmæssige symptomer osv. Efter 1 år på Kattegatskolen hvor Vores søn havde flere hjemmedage dage end skoledage,Tegn på mistrivsel og stress på trods af kæmpe indsats fra lærer. B.u.c´s. hurtige indsats der gjorde vi fik tilbudet om Mølleskolen. hvilket har gjort meget for vores søn og os som familie. 1. Har i tænkt på de omkostninger det får for børn med specifikke behov? enten med diagnose eller med behov for mindre skole som mistrives på storskoler? ( stor skoler fungerer ikke, læs udtagelser fra andre storskoler) 2.Har i talt med fag.personer Evt. BUC Osv. hvilke skader/udfordringer børnene/familien/søskende får 3. Hvor vil i placerer og skærme vores børn med specifikke behov. Hvad vil omkostningerne være ved mistrivsel på længerer sigt, både ved børnene og deres familier. 4. Hvorfor er det altid de svage i systemet det skal rammes. hvorfor ikke spare på byfornyelse??? osv. 5. Ved der skal spares, men kan ik forstå det skal være på det menneskligeplan og slet ikke på noget der fungerer og giver overskud. BEVAR MØLLESKOLEN Familien der kæmper for vores familie.  
Dyrt og bekymrende at flytte de mest sårbare børnhttps://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/07-09-2018/1716/fredag-07-sep-2018-kl-1716?v=0_1b3ani2e https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/07-09-2018/1930/specialelever-star-til-flytning?autoplay=1#player https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/specialelever-staar-til-flytning-dyrt-og-bekymrende  
Høringssvar Dronningens FeriebyVedhæftet høringssvar vedr. tilbagekaldelse af §8 fritagelse af ejendomsskat i Dronningens FeriebyDownload
Høringssvar til budget 2019-2022Se vedhæftede fil vedrørende Cafe´ GreaaDownload
It og DigitaliseringSe vedhæftningDownload
Høringssvar fra den samlede myndighedsafdelingHøringssvaret er vedhæftet som bilagDownload
Sårbare børn svigtes for håndørerBevar specialklasserne på Langhøjskolen.Download
SkolestrukturenEr vedhæftetDownload
Høringssvar - ny skolestruktur i den vestlige del af kommunenHer foreslås sammenlægning af Ørsted, Allingåbro og Vivild børnebyer. Forslaget er yderligere beskrevet således: - Der skal skæres 4 ud af 9 lederstillinger væk i distriktet. Det betyder, at der ikke længere skal være en distriktsleder i Ørsted og Vivild. Distriktslederen for alle 3 børnebyer skal placeres i Allingåbro, hvor denne leder samtidigt skal lede den lokale skole. Man genindfører på denne måde 1960’ernes ledende skoleinspektører - en stillingstype, som op gennem 1970’erne blev udfaset i samtlige dengang 271 kommuner i Danmark. Det var der mange gode grunde til. Samtidigt reduceres de 3 dagpasningsledere til at være ansat på halv tid. Det vil kræve en klar beskrivelse af hvilke ledelsesopgaver, der fremover skal løses… Ja, hvor? På forvaltningen? Eller er der nogen opgaver, som sket ikke skal løses mere? - Der skal kun være én bestyrelse for hele distriktet, og medarbejderstaben skal betragtes som én gruppe, hvor man så kan have personale, som har flere arbejdssteder. Det bliver svært at undgå, at denne bestyrelse bliver en “kampplads” for områderne, som i mange tilfælde vil have modstridende interesser. - Der gennemføres en ny tildelingsmodel, hvor man tildeler ressourcer efter antallet af klasser på skolen. Denne ordning skal medføre en reduktion af den samlede medarbejderstab på 8,65 lærerstilling eller ca. 3 lærere på hver skole. Dette skal muliggøres ved at man samler elever på tværs af skolerne, så man kan opnå 24 elever i gennemsnit i alle klasserne. Det betyder igen, at den enkelte skole ikke længere kan opretholde klasser på alle klassetrin, da der formentligt kun vil blive 2 klasser i distriktet på de fleste årgange. For at sikre optimeringen af klassekvotienten vil det formentligt også blive nødvendigt at tilpasse klassedannelsen undervejs i skoleforløbet - altså lægge klasser sammen og overflytte elever til en anden skole f.eks. efter 3. klasse. De elever, som er uheldige at tilhøre en årgang, hvor der ikke er en klasse på deres lokale skole skal så med skolebus til en af de skoler, som har det klassetrin. Det vil forlænge de i forvejen lange skoledage og medføre en udgift til den udvidede skolebusbetjening. Det sidste er der indregnet penge til i forslaget. Det vil være at stikke sig selv blår i øjnene at tro, at alle forældrene vil acceptere disse vilkår for deres børns undervisning. Vi vil se et stigende fravalg af folkeskolen, og dermed smuldrer grundlaget for de ønskede besparelser. - Den planlagte stigning i forældrebetalingen i SFO vil medføre udmeldinger og dermed færre pædagoger i SFO. Det betyder, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger vil blive reduceret tilsvarende til stor skade for især de svageste elever. - Der bliver fremover så få lærere på den enkelte skole, at man bliver nødt til at have “omrejsende” lærere i visse fag, som den mindre lærergruppe ikke kan dække. Disse lærere vil ikke kunne deltage i det tætte teamsamarbejde omkring klasserne til skade for den helhedsindsats, som teamet ellers er hjørnestenen i efter afskaffelsen af klasselæreren for nogle år siden. Det vil med disse nye arbejdsvilkår blive langt sværere at rekruttere nye lærere ikke mindst til “rejseholdet”. - Da hensigten med de større klasser er at reducere forbruget af lærertimer, så vil denne manøvre komme til at skade indsatsen overfor de børn, som har særlige behov. Lærerne vil fremover altid have flere elever at undervise, og der vil naturligvis dermed blive mindre tid til den enkelte elev. - Når der skal etableres én personalegruppe på tværs af 3 børnebyer, så vil der blive behov for en del mødeaktivitet, klasseteammøder, fagudvalgsmøder m.m., hvortil der nu skal lægges transporttid og kørepenge. Dette ressourcespild - er ikke tænkt ind i forslaget. Skal tiden f.eks. tages af den i forvejen sparsomme forberedelsestid? Da der skal etableres én fælles administration i Allingåbro efterlades Ørsted og Vivild uden lokal sekretærfunktion. Det betyder, at alle henvendelser udefra vil gå til Allingåbro, og der vil ikke være en kontaktmulighed direkte til de 2 andre børnebyer. De her foreslåede ændringer er alle skabt i et regneark på et kontor langt væk fra dagligdagens virkelighed ude på skolerne. Udgangspunktet har været et udtalt ønske om at undgå skolelukninger - eller man skulle måske sige: at undgå at tage ansvar for skolelukninger. Flere har jo nemlig udtalt, at hvis skolerne selv ønskede det, så ville man da gerne støtte en skolelukning. Derfor har man nu valgt en strategi, hvor man skaber så dårlige vilkår for børnebyerne, at en nyansat distriktsleder ret hurtigt vil blive tvunget til at drosle en eller måske to af skolerne ned med henblik på senere at foreslå en lukning. Et lignende fortilfælde kan ses i Voldby Skole. Jeg vil principielt ikke tale for skolelukninger, for jeg mener, at man skal bevare de små skoler - men så også betale det, det koster at drive dem ansvarligt. For jeg mener desværre, at hvis man skal opnå besparelser af det beskrevne omfang på en ansvarlig måde - så er det umuligt at undgå skolelukninger ud over den ene foreslåede. Og jeg ser hellere at vore valgte politikere tager ansvar for udvalgte skolelukninger, end jeg ser alle børnebyerne udsat for en “langsom kvælningsdød”, hvor de nye fælles bestyrelser kommer til at slås om, hvem der bukker under først. Børnebyerne er vigtige elementer i kommunens fornuftige markedsføringsstrategi som bosætningskommune, men med denne struktur bliver de alle reduceret til misfostre, som ikke tiltrækker tilflyttere - tværtimod - og er den ufattelig store skade, som forslaget indebærer først sket, så kan den ikke gøres om. Så det er tid til at tænke sig godt om.  
Høringssvar - ny skolestruktur med store enheder og fælles ledelserForslaget til en ny skolestruktur tager udgangspunkt i en - allerede forældet - tankegang om at stort er godt. F. eks. har man bygget kæmpe supersygehuse, og nu taler man seriøst om at oprette nærhospitaler. Et andet eksempel: Alle pædagog- og lærerseminarierne og mange andre videregående uddannelser er blevet samlet under én ledelse på det såkaldte Via University, og man lukkede derefter flere af de små seminarier. Nu taler man også seriøst om at lægge læreruddannelsen ud i mange mindre enheder udenfor de store byer… Det kan være svært at se logikken, medmindre man indrømmer at den førte stordriftspolitik er fejlslagen. Men det er da klart, at vi i Norddjurs Kommune ikke behøver at gennemføre de samme fejl, som andre så udmærket har prøvet af før os. Vi må gerne lære af deres fejl… Så la’ vær’ - med at skabe “kunstigt” store enheder. den slags børnebyer bliver misfostre i forhold til den fantastiske ide, som børnebyerne bygger på - med at etablere fælles ledelse for flere børnebyer. Det er børn - små børn, ikke maskiner, vi har med at gøre. - med at tro at ressourcer til konsulenter, vejledere og busdrift kan erstatte de primære personer i børnebyerne, lærerne og pædagogerne. - med at skabe lærere i rejsehold. Det bliver umuligt at ansætte nye lærere i den slags stillinger. - med at skabe fælles bestyrelser for disse fælles enheder. De vil snart komme til at slås om hvilke børnebyer, der skal lukkes - og det bør være kommunalbestyrelsens opgave at beslutte det. med at tro, at kvaliteten i skolerne kan bevares med det strukturforslag, der er fremlagt. Erkend i stedet, at det er umuligt at lave så store besparelser uden at lukke enheder. Så bevar de fantastiske børnebyer, vi har fået opbygget - eller tag ansvar for, hvilke, der ikke skal være her mere. En udsultning kan kun føre til en langsom kvælningsdød.  
Høringssvar - ny skolestruktur med store enheder og fælles ledelserForslaget til en ny skolestruktur tager udgangspunkt i en - allerede forældet - tankegang om at stort er godt. F. eks. har man bygget kæmpe supersygehuse, og nu taler man seriøst om at oprette nærhospitaler. Et andet eksempel: Alle pædagog- og lærerseminarierne og mange andre videregående uddannelser er blevet samlet under én ledelse på det såkaldte Via University, og man lukkede derefter flere af de små seminarier. Nu taler man også seriøst om at lægge læreruddannelsen ud i mange mindre enheder udenfor de store byer… Det kan være svært at se logikken, medmindre man indrømmer at den førte stordriftspolitik er fejlslagen. Men det er da klart, at vi i Norddjurs Kommune ikke behøver at gennemføre de samme fejl, som andre så udmærket har prøvet af før os. Vi må gerne lære af deres fejl… Så la’ vær’ - med at skabe “kunstigt” store enheder. den slags børnebyer bliver misfostre i forhold til den fantastiske ide, som børnebyerne bygger på - med at etablere fælles ledelse for flere børnebyer. Det er børn - små børn, ikke maskiner, vi har med at gøre. - med at tro at ressourcer til konsulenter, vejledere og busdrift kan erstatte de primære personer i børnebyerne, lærerne og pædagogerne. - med at skabe lærere i rejsehold. Det bliver umuligt at ansætte nye lærere i den slags stillinger. - med at skabe fælles bestyrelser for disse fælles enheder. De vil snart komme til at slås om hvilke børnebyer, der skal lukkes - og det bør være kommunalbestyrelsens opgave at beslutte det. med at tro, at kvaliteten i skolerne kan bevares med det strukturforslag, der er fremlagt. Erkend i stedet, at det er umuligt at lave så store besparelser uden at lukke enheder. Så bevar de fantastiske børnebyer, vi har fået opbygget - eller tag ansvar for, hvilke, der ikke skal være her mere. En udsultning kan kun føre til en langsom kvælningsdød.  
Varslede besparelser på Vestre SkoleSe vedhæftede.Download
Vedr. besparelser på Vestre SkoleSe vedhæftede.Download
HøringssvarSe vedhæftedee.Download
HøringssvarSe vedhæftede.Download
Drop panikløsninger på skoleområdet!Vi synes det er yderst problematisk, at man nu vil skære overbygningen fra Vestre Skole og samle det hele på Kattegatskolen Åboulevarden. Selvom Vestre Skole ikke har fået alle de penge, som blev afsat ved sidste budget, så har den formået at opretholde en fantastisk skole. Det er blandt andet sket ved, at sammenholdet iblandt eleverne er fantastisk. I 1. klasse får man tildelt en 5. klasse som venskabsklasse, det kan være med til at skabe tryghed på legepladsen således at de får en god start på skolen. Dette venskab og relationerne bliver vedligeholdt helt indtil de yngste kommer i 5. klasse og de ældste går ud af 9. klasse. Herefter bliver det de yngstes tur til at være de store ved at de får en 1. klasse som venskabsklasse og sådan fortsætter det helt fantastiske venskabssystem. Udover den store tryghed for de små giver det en god læring og ansvarsfølelse for de store, som man vil tage fra dem, hvis man flytter overbygningen væk fra skolen. Igennem skoleåret bliver der flere gange lavet tiltag såsom emneuger og idrætsdage, hvor eleverne arbejder på tværs af aldersgrupperne. Dette styrker yderligere sammenholdet, modenhedsprocessen og det faglige i høj grad, da både små og store byder ind med hver deres. Men endnu mere rystende for os er, at læse Jeres forslag om, "optimeret klassedannelse for 0. - 6. klasse i Område Øst", hvor målet er, at kunne fylde klasserne op til 28 elever (vi går ud fra, at der med de højere klassekvotienter også følger resurser med til den dyre inklusion?!?). I forslaget læser vi det som om, at I vil have muligheden for, at flytte rundt på eleverne på Kattegatskolen Skolebakken og Vestre Skole, også på kryds og tværs af skolerne, for at opnå dette mål med 28 elever i hver klasse. Et scenarie, som vil skabe stor utryghed for elever og forældre. Et tiltag, der vil være så horribelt umenneskeligt, at vi sidder tilbage med en opfattelse af, at vi måske har misforstået noget. Er det virkelig rigtigt forstået, at vores døtre i august 2019 risikerer, at skulle møde op i henholdsvis 2. og 5. klasse på en ny matrikel end de plejer og med nye klassekammerater? Det er så svært for os at forstå, at vi håber og tror på, at vi har læst og tolket Jeres forslag forkert! Lærerne på en skole har stor betydning for en god indlæring. Så har man forhørt sig hos lærerne i kommunen, hvad de tænker? Er de enige i jeres forslag? Vi tror det ikke! Har lærerne generelt ikke stået nok igennem de seneste år? Implementering af en ny kontroversiel skolereform, flere måneder med ansættelsesstop, som tærer meget på både lærere og pædagoger på skolen, og nu dette. Vil I være bekendt, at de igen skal løfte en opgave, som politikere har trukket ned over hovedet på dem og som de ikke selv har været medbestemmende til? Tror I de kan holde til mere? Tror I det vil højne indlæringen hos vores børn, hvis I tager den sidste gnist fra dem? Tænk på jeres medarbejdere, der er grænser for hvad I kan byde dem! Byrådet mener, at man kan spare samlet ca. 600.000 ved at samle administrationen af de 2 skoler. Her kan vi se i bilaget i sparekataloget, at det kun drejer sig om løn til personale. Har I tænkt på, at der også vil være omkostninger ved at sammenlægge skoler? Her tænkes bla. på at skolernes IT-systemer skal køres sammen, da man må formode at de pt. begge har selvstændige økonomi systemer. Endvidere vil der være omkostninger ved at sammenlægge de øvrige IT-systemer. Udover dette skal medregnes implementering af to kulturer til én, både ift. arbejdsgange og undervisningsmetoder og formentlig en hel masse praktiske foranstaltninger, som vi ikke (og sikkert heller ikke I) kan have begreb om nu. Har man tænkt på de elever, som potentielt vil komme til at mistrives? Hvad er deres alternativer, hvis I laver én stor overbygning? Så vi stiller spørgsmålstegn ved om de 2 første års besparelser rent faktisk er realistiske. Har I regnet realistisk på det her? Og er I helt ligeglade med de personlige konsekvenser det kan have for både elever og personale? Beslutningerne her i kommunen går meget hurtigt for tiden, og vi er bange for, at denne løsning vil være som at tisse i bukserne på en frostklar december dag. Hvorfor skal det hele gå så hurtigt? Der er private revisorer, som har sat spørgsmålstegn ved, at I har sat tidsfristen for besparelserne til 4 år. Hvorfor ikke 6 eller 8 år? Vi forstår det ikke! Hvis det er muligt at lade det løbe over flere år, hvorfor gør I så ikke det? Det her koster jo på mange borgere og medarbejderes ve og vel. Her taler vi i høj grad om vores børn og vores ældre. Hvis ikke det er muligt at klare denne øvelse over flere år end de 4, så appellerer vi på det kraftigste til, at I giver fyldestgørende forklaring på dette, så vi bedre kan forstå og dermed acceptere flere af Jeres tiltag. Med venlig hilsen Maria og Kenneth Lodahl Nielsen  
Bevar udskolingsklasserne på Vestre skoleSom forældre til 2 i de nuværende 8 klasser på vestre skole, føler man sig meget frustreret, når man følger med i skole debatten. Kan det virkelig være rigtig at i overvejer at flytte på nogle klasser, som næste år burde bruge deres energi på deres eksamener og ikke på at lærer både nye klasse kammerater og en ny skole at kende? At de kommer ud af folkeskolen med nogle gode resultater, som efterfølgende skal bruges til deres fremtidige uddannelser, bør efter min mening vægtes højt. Vore børn har igennem deres skolegang, allerede været ramt af massive nedskæringer. De startede op på Voldby skole, hvor vi for nærmest hvert skole år måtte stå model til nedskæringer og trusler med skolelukninger. Da det så endelig blev vedtaget at skolen skulle lukkes ned og eleverne blev flyttet ind på Vestre, kom der endelig noget ro på. På skolen blev de taget godt imod og er faldet godt til, men det tog tid. Ikke noget man lige kan nå på et enkelt skole år, hvor man også har eksamenstiden til at hænge over ens hoveder! På skolen er der desuden et godt samarbejde på tværs af klasserne. Jeg ved at vores børn sætter stor pris på at have venskabs klasser, hvor der bliver lavet aktiviteter klasserne imellem. At være en del af legepatruljen, har også betydet meget for vores børn. Noget man ikke får glæde af hvis men flytter de store klasser sammen på en skole. Man lærer at tage hensyn til hinanden på tværs af alder, noget som også vil forsvinde hvis i vælger at lave en skole kun med udskolingsklasser. Det er hårdt som forældre at stå på sidelinjen, og følge med i de mange frustrationer vores børn for tiden går rundt med. Det er altså mennesker med følelser og ikke tomme kasser i vil flytte rundt på. Vestre skole fungere som den er, og tager hensyn til både store som små. Hvorfor ændre på det?  
Vedr. besparelser på læsecenteretSe vedhæftede filDownload
Læsecentrets betydning.Se vedhæftede fil.Download
Tænk jer da om!se filDownload
Bekymringsbrev vedr. forslag til ny skole- og dagtilbudsstrukturNår et barn mistrives er forældre og personale forpligtet til at handle på det. Når en børneby mistrives er det politikernes ansvar at handle på det. Jeg mener, der er store tegn på at børnebyerne er i mistrivsel, ikke mindst på grund at ansættelsesstoppet pt, men også som resultat af tidligere budgetforhandlinger. I Ørsted børneby, hvor jeg nu i mange år trygt har sendt mine børn hen, arbejder ledelsen og personalet hårdt for at komme bedst muligt igennem den urimelige situation de er sat i. Børn, forældres og ansættes trivsel er nu klart forringet, det er meget bekymrende. Endnu mere bekymrende, ja skræmmende, er det hvordan børnebyens personale kan sikre den gode trivsel og læring fremadrettet hvis det udsendte spareforslag for børnebyerne bliver en realitet? Dvs. hvis Ørsted børneby bliver lagt sammen med Vivild og Allingåbro - bliver Område Nord - en aftale enhed. Børn, forældre og personale på gyngende grund. Jeg kan ikke se hvordan der kan leves op til fx de krav der er til kvaliteten i undervisningen, inklusion, trivsel og diverse test og undersøgelser der er lovpligtige.(Norddjurs ligger vist i forvejen ikke for godt i fht. landsgennemsnittet på flere parametre bl.a. mobning) Det er min holdning at den lokale folkeskole - her Ørsted børneby - skal være at attraktivt tilbud og det naturlige første valg for børn og forældre. Det er politikernes opgave/ansvar at lave nogle stabile rammer så det er muligt. Den opgave løses dårligt og uansvarligt ved det forslag der foreligger til ny skole- og dagtilbudsstruktur, budget 2019. I Ørsted børneby arbejdes der med fokus på den engagerede forældre/elev og de er der. Der arbejdes også ud fra at glade og sunde børn lærer bedst, det vil jeg også gerne skal gælde for fremtiden, men de givne vilkår giver svære betingelser. Der er en meget synlig og kompetent ledelse og medarbejderstab, der brænder for at skabe de bedste betingelser for børn og forældre. Det må ikke gå tabt. Jeg håber og forventer at der bliver ført en ansvarlig politik, så jeg også i årene fremover kan sende mine børn trygt af sted og få dem glade hjem igen. Mvh Christina Hougaard  
menneskelig og økonomisk konsekvens af spareforslag i Norddjurs kommunese vedhæftede filDownload
Høringssvar vedr. besparelser i Norddjurs.Se vedhæftede filDownload
Hvis Mølleeleverne flytter til Syddjurs. Hvad koster det mon Norddjurs kommune?Der skal spares – og der skal spares mange millioner. Det har jeg forstået, men det er mig uforståeligt, at I vil spare Børneby Mølle væk. Hvornår kommer det nogensinde til at give mening? Mølle er en børneby, som forældre vælger til, hvilket blandt andet kan ses på det STIGENDE elevtal. Dette må betegnes som en succes. Succeser skal man samle på – specielt i krisetider! Det er ikke i krisetider, at man skal satse. Der skal man vælge de sikre løsninger. At satse på Toubro Børneby på grund af en letbane og nyt bosætningsområde virker for mig som utopi. Specielt når liggetiden i gennemsnit er 3000 dage i det eneste område med udstykninger i Trustrup. Hvis borgere fra Århus ønskede at bo i Trustrup, så var de nok allerede flyttet derud. Der har trods alt kørt tog dertil i mere en 100 år. At letbanen med en rejsetid på ca. 10 min kortere skulle ændre på dette, har jeg meget svært ved at tro på. Børneby Mølle har et solidt fundament. Den har en god leder, engageret personale, opbakning i området og en kæmpe forældreopbakning. Alt dette er med til at give stedet en helt speciel ånd. En ånd, som I politikere håber vil flytte med over på Toubro Børneby. Der bliver I desværre skuffede, da det aldrig kommer til at ske. Grunden hertil er for det første at personalet fra Børneby Mølle, ifølge jeres forslag, ikke skal flyttes med, men derimod fyres. For det andet fordi, der kun er ganske få forældre, der ønsker at flytte deres børn til Toubro Børneby. Der er i august 2018 – efter budget 2019 udkastet - lavet en rundspørge blandt forældrene på Børneby Mølle. 116 forældre besvarede spørgsmålene. Ud af de 116 besvarelser var der 19, der kom fra et andet distrikt, primært Toubro. Vi er altså en skole, som forældrene vælger til. Forældrene blev efterfølgende adspurgt, hvilken skole de ville vælge, hvis Børneby Mølle blev lukket. Ud af de 220 børn (børn fra almen skole, børnehave, vuggestue, specialskole), som besvarelserne omhandlede, var der 6, der skulle starte på Toubro Børneby. 126 børn skulle starte på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune! Har I politikere regnet på hvad det koster Norddjurs kommune, hvis 126 elever vælger en skole i Syddjurs? Vælger I at lukke Børneby Mølle, hvem tror I da, vil turde sætte deres børn på Toubro Børneby? Jeg tør i hvert fald ikke! Med den situation Norddjurs Kommune er i og med den politik der bliver ført, vil man aldrig vide hvornår Toubro Børneby bliver ramt af sparekniven. Lukker I Børneby Mølle, da står I stadig tilbage med en dyr folkeskole i Trustrup og en stor regning til Syddjurs Kommune for de elever, der har benyttet sig af det frie skolevalg. Der skal spares og der skal spares mange penge. Mit forslag er, at de ca. 60 børn på Børneby Toubro bliver tilbudt plads på Børneby Mølle, som har plads nok til at rumme dem. Djurslandsskolen, som i en årrække har haft for lidt plads på en af deres nuværende matrikler, flyttes ind på Toubro Børneby. Herved bliver der stadig holdt liv i ”letbanebyen” og lokalerne bliver stadig brugt til et fornuftigt formål. Tænk jer nu om. Lukker i Børneby Mølle, så varer det ikke længe førend I bliver nødt til også at lukke Toubro Børneby. Derved er der slet ingen skoler i den del af kommunen – og hvem ønsker så at flytte til den del af Norddjurs? Trine Damborg, mor til to børn på Børneby Mølle.  
Åbne cafeer - åbne aktivitetstilbudVi som kostfaglig personale, ser vi det som en stor forringelse at cafeen og de åbne aktiviteter er sendt i forslag til at lukke. Vi har en velfungerende cafe, hvor borgerne starter med at komme fra morgenstunden af . De handler i cafeen både før og efter træning. Daglig serveres der ernærings rigtig mad. Det er meget vigtig at få borgerne ud af deres hjem, Det sociale ved at komme i cafeen betyder meget, Appetitten stiger når man spiser flere sammen, de har øje for hinanden, hjælper hinanden og får en god snak om hverdagen. Cafeen er også rammen om flere sociale arrangementer. Kortspil , banko, Yatzy, Fælles spisning m/ sang. Gudstjeneste, Høstfest, strikkeklub. m.m. HVIS I VÆLGER AT LUKKE CAFEEN. Så er vi meget bekymret for vores ældre borgere. Ville De så få den rigtige kost, de bliver måske underernærede, som vil koste flere hospitalsophold og øget udgifter til hjemmeplejen Tænk på vigtigheden af at spise sammen, Hvis I lukker cafeen i Auning er der et stort antal borgere der bliver ensomme. Vi har overholdt budgettet !!!!! Er der livskvalitet i den Vestlige ende af kommunen , hvis i lukker Cafeen og de åbne aktivitetstilbud???????????????????????????????  
Besparelser på dagtilbudsområdetSe vedhæftede...Download
HøringssvarSe vedhæftede filDownload
Høringssvar fra LMUse vedhæftede høringssvarDownload
Høringssvar fra DjurslandsskolenMED udvalget og skolebestyrelsens høringssvar er vedhæftet.Download
Bevar Toubro BørnebyKære alle sammen. Øv, hvor er det trist, at vi endnu en gang skal ligge i kamp om, hvilken af Landsbyskolerne, som skal lukke. Vores lille purk på 6 år er lige startet i 0. klasse på Toubro. Han har siden han var 10 måneder været en del af Toubro Børneby og har gået i vuggestue og børnehave der. Selvfølgelig har der været perioder, som har været knap så gode, men vi har hver gang valgt at forsøge at løse det og give børnebyen en chance i stedet for at vælge den lette løsning... nemlig at flytte ham. Da tiden kom til at han skulle indskrives i 0. klasse ville den nemmeste løsning have været at vælge, at han skulle gå på Vestre skole, hvor hans storebror (min søn) går. Vi besluttede, at Toubro skolen skulle have en chance til trods for at ryet måske er lidt blakket. Det er nemlig noget lettere, at have sine børn i den lokale landsbyskole end at skulle køre med dem hver dag til og fra skole, samt når de skal være sammen med venner. Derudover ville det med stor sandsynlighed også påvirke det lokale foreningsliv, da børnene ville vælge at gå til fritidsinteresser I Grenå, hvor deres nye venner er. Måske tænker nogen, men hvorfor går din store dreng så på Vestre skole?? Det gør han af den simple årsag, at hans liv startede i Grenå og han har gået i dagpleje/børnehave/skole der. Han trives og derfor er der ingen grund til flytte ham, desuden bor han hver anden uge i Grenå. Jeg har samtidig stor respekt for dem, som har flyttet deres børn på grund af mistrivsel på Toubro skole, men de eksempler kan vi finde på alle skoler. Jeg kender selv børn, som er flyttet skole grundet mistrivsel og det gælder for alle skolerne i Norddjurs kommune. I alle byer, store som små, findes disse tilfælde. Andre gange bliver børnene også flyttet, fordi deres forældre køber hus eller får arbejde et andet sted . Men der er faktisk også historier om familier, som bor udenfor Toubro børnebys distrikt og som alligevel har valgt Toubro børneby til. Toubro Børneby er med til at sikre, at min dreng bliver set hver dag og at han udvikler sig I en positiv retning. Jeg er sikker på, at han profitere af de små og trygge rammer. Han er et barn, som ville gå sin vej eller gå hjem, når han er vred, ked af det eller bare keder sig! På Toubro skole holder børnene øje med hinanden, uanset alder og giver besked til personalet, hvis nogen går,har slået sig, er vrede eller kede af det m.m. Jeg ville frygte, at det ikke ville blive opdaget, hvis han gik på en stor skole. Min dreng kender alle børn på skolen, de hjælper og tager sig af hinanden, leger på kryds og tværs i trygge rammer. På hvor mange andre skoler møder man børn, som er 2-3 år ældre og som siger: vi ses i skolen i morgen efter endt håndbold træning? Min dreng var i hvert fald et stort smil. Jeg tror på at Trustrup/Lyngby og Toubro Børneby har en fremtid... men vi må selv gå forrest og give byerne og børnebyen en chance. Jeg har også den dybeste forståelse for de børn/forældre/lærer/pædagoger/TAP'er som igen står i en udsat position, men vær ordentlig i tonen.... HUSK vores kære børn lærer af de voksne!!  
Høringssvar fra ældrerådetSe vedhæftede.Download
2% reduktion af administrativt personale i Sundheds og Omsorgs områdethøringssvar vedrørende budget 2019 Lokaludvalg: _LMU Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet Overordnede bemærkninger/konklusioner: Generelt anser LMU den økonomiske situation i Norddjurs kommune for yderst bekymrende og det undre at det kan gå så galt, set i lyset af, at den negative udvikling i gennem flere år er blevet i tale sat ved fremlæggelse af næste års budget. LMU har i den forbindelse behov for at stille spørgsmålstegn ved hvorfor der ikke generelt tidligere er stoppet op, samt vedtaget og udmøntet tiltag der har kunnet forhindre en situation som den Norddjurs står i lige nu. Den fremsatte besparelse på Sundheds og Omsorgsområdet synes samtidig voldsom stor, set i lyset af at området gennem flere år har været budgetmæssigt i balance, og alle tal viser at den ældre befolkning kun vokser. En udmøntning af forslagene kommer til at ramme en meget sårbar del af borgerne, som ikke altid selv har mulighed for at give deres mening til kende i det offentlige rum. LMU opfordre derfor til at dette tages i betragtning når de endelige beslutninger træffes. De enkelte besparelsesforslag: Overskrift: 2% reduktion samt en centralisering af det administrative personale. Anbefaling: Det anbefales at modellen for en centralisering lades åben og kan tilpasses de enkelte områders drift, samt at der tages officielt stilling til hvilke opgaver som ikke længere skal løses. Begrundelse: De administrative medarbejdere er stedets ”blæksprutte”, og har en opgaveportefølje som spænder meget bredt. Ved at centralisere dem alle fysisk på en matrikel, hvis det er det der er tanken, skabes der er et tomrum i driften som skal udfyldes af andre. De andre vil være det plejepersonale eller ledelse som er på stedet. Med andre der ord, der vil være stor risiko for at der bliver skabt en pseudoadministration på de decentrale steder. Ressourcer som skal findes og prioriteres sammen med mange andre borger- eller medarbejderrettede opgaver i hverdagen En økonomisk situation som den Norddjurs er i lige nu kræver desuden ekstra stor opmærksomhed ledelsesmæssigt på styring af budgetter. Her er det efter LMUs opfattelse yderst vigtig at den daglige sparring med den administrative medarbejder omkring økonomien kan bringes i spil, og det kræver fysisk tilstedeværelse. Opfølgning omkring eksempelvis refusioner kræver kendskab til den daglige dynamik i en medarbejdergruppe på det givne sted. Noget som kan blive yderst vanskeligt at skabe på afstand, og som i sidste ende kan komme til at påvirke økonomien i negativ retning hvis ikke tidsfrister mv overholdes. Der vil i LMUs optik være områder som med effekt kan centraliseres, og hvor den enkelte administrative medarbejdes spidskompetencer rigtig kan komme til udtryk. Dette kan dog efter LMUs opfattelse også effektueres i andre modeller end fysisk sammenlægning. Der skal fra LMU på Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet lyde en stor opfordring til at få skabt den rigtige model med det samme, ved at sikre medinddragelse af administrativt personale og ledelse. LMU Plejecenter Farsøhthus / MøllehjemmetDownload
10% reduktion af primært dagvagtspersonale på plejecentrenelokale høringssvar vedrørende budget 2019 Lokaludvalg: _LMU Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet Overordnede bemærkninger/konklusioner: Generelt anser LMU den økonomiske situation i Norddjurs kommune for yderst bekymrende og det undre at det kan gå så galt, set i lyset af, at den negative udvikling i gennem flere år er blevet i tale sat ved fremlæggelse af næste års budget. LMU har i den forbindelse behov for at stille spørgsmålstegn ved hvorfor der ikke generelt tidligere er stoppet op, samt vedtaget og udmøntet tiltag der har kunnet forhindre en situation som den Norddjurs står i lige nu. Den fremsatte besparelse på Sundheds og Omsorgsområdet synes samtidig voldsom stor, set i lyset af at området gennem flere år har været budgetmæssigt i balance, og alle tal viser at den ældre befolkning kun vokser. En udmøntning af forslagene kommer til at ramme en meget sårbar del af borgerne, som ikke altid selv har mulighed for at give deres mening til kende i det offentlige rum. LMU opfordre derfor til at dette tages i betragtning når de endelige beslutninger træffes. De enkelte besparelsesforslag: Overskrift: 10% reduktion af primært dagvagts personale på Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet Anbefaling: det anbefales at er undersøges andre områder hvor en besparelsen kan findes, evt med fokus på mindre enheder som kan være økonomisk tunge at drifte Begrundelse: ved effektuering af en reduktion på 10% af fremmødeprofilen i dagvagt vil der ske en reduktion på minimum 95 timer pr uge på Farsøhthus og minimum 60 timer pr. uge på Møllehjemmet LMU har i den forbindelse behov for at gøre opmærksom på de afledte konsekvenser: • Serviceniveau: Det vil ikke være muligt at opretholde det nuværende serviceniveau, og der bør derfor tages stilling til politisk hvor niveauet efterfølgende skal ligge. Det vil trods en tydelig politisk reduktion af niveauet stadig blive en daglig prioritering af hvilke behov der er vigtigst for den enkelte beboer netop denne dag. Der vil som udgangspunkt kun kunne tages hånd om de mest basale fysiske behov. LMU kan på ingen måde se at der bliver rum til sociale aktiviteter eller at skabe den relation og nærvær som er så utrolig vigtig for at have en god og indholdsrig hverdag på et Plejecenter. • Arbejdsmiljø: Det er LMUs opfattelses at en reduktion vil medføre et yderligere arbejdspres på det tilbageværende personale. En yderligere presset hverdag vil medføre: - Et stigende sygefravær både af kortere og længere varighed - Et stigende flow i medarbejderstaben - En stigende rekrutteringsudfordring af kompetent personale - Øget risiko for arbejdsskader Alle områder der i sidste ende kan komme til at presset budgettet yderligere • Faglighed: LMU har gennem de senere år oplevet at ny indflyttede beboere helbredsmæssigt bliver væsentlig svagere, dels som en afledt effekt af implementeringen af det nære sundhedsvæsen, og dels bliver borgerne ældre og ældre En grundlæggende tankegang som et nære sundhedsvæsen kræver at de kompetencer der tidligere var i regionalt regi skal flyttes til det kommunale regi, også på Plejecentrene. En faglig udfordring som alle personaler gerne tager op, da alle er enige om at ældre borgere har det bedst i egne omgivelser i den udstrækning det overhovedet kan lade sig gøre. Bekymringen fra LMU er derfor at der grundet reduktionen er nødt til også at ske en reduktion af efteruddannelse og generel læring i organisationen. En mangel på efteruddannelse og tid til læring vil kunne medføre en stigning i eks utilsigtede hændelser, manglende observationer, mindre fyldestgørende dokumentation m.v. Områder som i sidste ende kommer til at påvirke den enkelte borgers hverdag ved f.eks et øget antal indlæggelser / genindlæggelser. Der skal fra LMU på Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet endnu en gang lyde en opfordring til at sikre at beslutningerne træffes på en fagligt og sagligt grundlag og at der denne gang tænkes i langsigtede løsninger. LMU Farsøhthus / MøllehjemmetDownload
Lukning af overbygning på vestre skole.Personligt er jeg MEGET imod lukningen af overbygning på vestre skole. Læs og LYT hvad de kære unge mennesker fra vestre skole skriver i deres brev, MEGET tankevækkende...  
Bevar byens eneste alternativ for 7.-9. Kl.Jeg har i et stykke tid nu forsøgt at holde mig neutral og forholdt mig til de kolde kendsgerninger vedr økonomien. Og alligevel kan jeg ikke stiltiende se til, imens byens eneste alternativ for vores 7.-9.klasser bliver brudt op og lagt sammen på Kattegat skolen til én stor enhed. Der bliver langt til Allingåbro, hvis der skulle blive behov for et andet sted at gå i skole. Har I undersøgt, hvor mange elever, der i løbet af udskolingen, har skiftet skole ml Kattegat og Vestre af den ene eller den anden grund? Der er ganske enkelt forskel på de to skoletilbud, og godt for det. For det giver tilbud, som passer til alle. Derudover giver det relativt nye tiltag på Vestre med at indlemme 6. årgang i udskolingen fantastisk god mening; særligt i forhold til den modenhedsmæssigt tætte tilknytning til eleverne på 7. årgang, som har noget længere til eleverne på 8. årgang. Dette både hvad angår modenhed og farlighed. Ved at have et godt kendskab til eleverne inden den pubertære ombygning slår igennem, så dannes der et meget bedre grundlag for at skabe og bruge de relationer ml. lærer og elev, som er så vigtige for den videre forståelse for elevens udgangspunkt fagligt og trivselsmæssigt. Dette er fundamentet for læring. Jeg håber, at I træffer velovervejede afgørelser i dette, da der er mange beslutninger at træffe, og nogle ting kan synes at ligge lige til højrebenet. Dette vil få omfattende konsekvenser for eleverne på hele Vestre Skole og deres familier, da man ved at fjerne de ældste elever samtidigt fjerner de yngres rollemodeller, de trygge ældre søskende, ansvaret som en af de store, sammenhængen i arbejdet med den enkelte elev gennem hele deres skolegang, de relationer ml. lærere og elever som er opbygget gennem mange år samt en velfungerende overbygning på en skole med påviseligt gode resultater med både børn og karakterer. Og for hvad? En besparelse, som evidensen andre steder fra viser ikke kommer. Det bør overvejes grundigt! Jeg håber på skolens, egne og mine børns vegne at I vælger at lade udskolingen blive hvor og som den er på Vestre. Vi har valgt netop den skole, fordi den er det rigtige for vores børn. Også i 7. - 9. klasse. Vh, Christina Grandt Nielsen  
Forkert priotering at spare på Vestre skoles overbygningDet er svært at komme med konkrete forslag, når det handler om besparelser, men tænker mange bække små. Så måske forældre kunne lave en turnus med rengøring på skolerne, tage vikartimer eller lign. som kunne guve en besparelse, på den ene eller anden måde. Man kunne måske også vælge at der de næste f.eks to år, ikke blev bevilliget eller sendt ansatte i Norddjurs kommune på kursus, uddannelse mm. tror vi alle ville kunne undvære dette, hvis det er en tidsbegrænset periode og HVIS det betyder bedre vilkår til vores børn. Som forældre til et barn i overbygningen på vestre skole, vil jeg gøre hvad jeg kan muligt for, at denne ikke spares væk, for det er velsagtens det der sker, hvis den flytter til Kattegat skolen. Jeg har en datter som netop har afsluttet 9. Klasse på vestre skole, det er sket med stor tilfredsstillelse MEN kun ved hjælp nogle fantastiske kompetente lærer og et godt undervisningsmiljø, og hvor bliver jeg trist ved tanken om, at min snart kommende 9. klasse ikke skal opleve det samme. Hun er netop flyttet fra Kattegat skolen, fordi hun ikke kunne trives i deres undervisningsmiljø, og er blevet en dygtige og ikke mindst gladere pige, efter hun flyttet til vestre skole. Jeg får hende aldrig til at komme tilbage til Kattegat skolen og slutte hendes skolegang der, det tror jeg simpelthen ikke på, og hvor er det ærgerligt, når man på Vestre skole har fået hende inkluderet på allerbedste vis. Endnu et nederlag pga besparelser. Kære politiker, I sparer på bekostning af vores børns velfærd, vil I ikke nok holde op med det? De er det dyrebareste vi har...  
Bevar overbygningen Vestre SkoleVi valgte bevidst Vestre Skole da vores børn skulle starte i skole. Vi lagde vægt på skolens værdier og ikke mindst, at vores børn kan gå på skolen til de går ud af 9 klasse. Dette er nu i fare - og i vil rykke overbygningen til Åboulevarden... hvorfor ? Fordi der skal spares penge ? Hvad med de relationer som børnene har på tværs af årgangene ... de små årgange kan lære af de store - men de store kan også lære af de små .. det gir bare noget ift. Trivsel og tryghed. Vestre skole er et rart sted at være og det skal det blive ved med - hvorfor lave om på noget der fungere bare fordi der skal spares penge ? Vi frygter - rigtig meget de planer der er med vestre skole grundet at “nogen” ikke har lært at regne .... det er forkasteligt at vores børn skal straffes .... og vestre skoles overbygning er i spil... Tanken om friskolen er i spil .... men hvorfor skal vi flytte vores børn når de trives hvor de de nu ... ja fordi jeg som forældre frygter fremtiden ... Bevar nu overbygningen !!!!!!!  
For vore børn, lad familie skolen bestå.Håber at familie skolen kan bestå, vores dreng havde en god tid der, blev mere åben, hyggede med de andre som gik der, med gode venskaber, der der efter følger. Lad børn, være børn mens de er det, med hvad det indebærer af læring.  
Bevar Børneby MølleStop panikken og tænk langsigtet. For ca 3/4 år siden var samtlige spidskandidater til byrådsvalget forsamlet i Aalsrode Forsamlingshus til et overordentlig velbesøgt valgmøde, hvor stemningen var håb og optimisme, og hvor vi i Aalsrode- og Omegns Borgerforening fik brændstof til at arbejde endnu hårdere for fællesskabet i vores lille by. Vi føler os ligesom i Ludo slået tilbage til start. Alle undersøgelser viser, at lukker man en skole, dør landsbyen. • Hvorfor nedlægger man, som den eneste i kommunen, en søgt og succesfuld Børneby med overskud både på det økonomiske, faglige og sociale plan? En Børneby med stor forældreopbakning, positiv undervisningseffekt og fin social og faglig trivsel. • Hvorfor lukker man en skole med gode faciliteter, herunder en fin og fuldt booket idrætshal. • Aalsrode og omegn har et særdeles aktivt idrætsliv , badminton , gymnastik , fodbold osv. centreret omkring Mølleskolen. Ligeledes bruges skolen til musikskole, sommerfest, loppemarked, Fastelavnsfest, Halloweenfest, madlavning for #finere mænd” osv. Hvor skal vi gå hen, hvis bygningerne bliver solgt? • Hvor tror man, at ressourcestærke folk( læs skattebetalere) har lyst til at bosætte sig? Vi har en perlerække af landsbyer, vi har udstykninger ved Hessel og Katholm( på sigt måske helårs) og vi har Fuglsang og Hestehavekvarteret som særdeles attraktive områder tæt ved skov, strand og hede. Disse områder er alle Mølleskolens rekrutteringsområder. Ålsrodegård er for eksempel lige solgt til et helt ungt par fra Århus, og et andet ungt par er i gang med at bygge hus på bakken. Så kære politikere. Ro på!!! Det er jo os herude, der skal skabe udviklingen, og det strider imod kommunens langsigtede politik at ødelægge vilkårene for småsamfundene. Aalsrode- og Omegns Borgerforening https://www.youtube.com/watch? v=OLR0CZyVT8c&feature=player_embedded https://www.youtube.com/watch?v=OLR0CZyVT8c&feature=player_embedded https://www.youtube.com/watch?v=OLR0CZyVT8c&feature=player_embedded  
Skolen som kulturcenterNår alle undersøgelser viser, at hvis man lukker en skole, så dør lokalområdet, så er det fordi, at skolen er langt mere end et sted, hvor børn modtager undervisning. En skolelukning er selvfølgelig først og fremmest slem for elever, forældre, lærere og øvrige personale men også for hele lokalområdet. Mølleskolen er centrum for mange forskellige idrætstilbud, hvor børn og voksne har adgang til fine idrætsfaciliteter, herunder en stor hal, i nære omgivelser. Som aktiv bruger af disse kan jeg forsikre om, at vi står på nakken af hinanden for at få tider i såvel gymnastiksal som hal. Der er virkelig pres på. Mølleskolens forældre engagerer sig skolebestyrelse og forældreforening og danner netværk ud i det omgivne samfund. Ildsjæle herfra giver et nap med i Borgerforeningen, som dermed får mulighed for flere aktiviteter, som tiltrækker flere aktive. Skolen danner rammen for fællesspisninger, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. Kort sagt: Man kender hinanden på kryds og tværs, og det er denne nærhed, som skaber mulighed for udvikling herude i småsamfundene ( og kunne man fristes til at tilføje, IKKE en tilfældig jernbanelinie, som i øvrigt har ligget der i mange år ) Grete Carstensen Indtil nu glad gymnastikinstruktør på Mølleskolen.  
LæsecenterSe vedhæftede ift nedlæggelse af læsecenterDownload
Høringssvar til voksen- og plejeudvalgets områdeVedhæftet er 13 høringssvar, som er indsendt i forbindelse med voksen- og plejeudvalgets behandling af besparelser på udvalgets område den 7. august 2018. De vedhæftede høringssvar har også relevans for de foreslåede besparelser i udkast til budgetaftale for 2019-2022. Høringssvarene er indsendt af: Karina Grønbjerg, Handicaprådet, LMU Skovstjernen & Ålunden, Ældrerådet i Norddjurs Kommune, Områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet, Forebyggelse og tidlig indsats, Birte Kousted, Område MED på Socialområdet, Bassin Grenaa (Gigtforeningen), Lonni Drachmann, Jakob Heide, Bruger- og pårørenderådet ved Skovstjernen og Bestyrelsen i Grenaa Svømmeklub.Download
Bevar Vestre Skoles overbygningder er vedhæftet en fileDownload
Skovstjernen & Ålunden: HøringssvarHøringssvar fra Skovstjernen & ÅlundenDownload
En rettelse og en uddybning af tidligere høringssvarBæredygtige beslutninger på skoleområdetDownload
Kommentar til VPU's besparelsesforslag vedr. befordringsgodtgørelseSe vedhæftede - obs nu med underskrifter.Download
Svigt ikke de sårbare børnSuk - så er vi her igen!!! Endnu engang skal der spares i Norddjurs Kommune, og endnu engang står Børneby Mølle for skud, idet vi er den eneste Børneby, der foreslås lukket. Det er mig ubegribeligt, at det er en velfungerende Børneby , med stigende børnetal, god økonomi og MASSIV opbakning fra forældre og lokalsamfund, der er den første der peges på, hver gang der skal spares i denne kommune. I min optik, er det udtryk for mangel på nytænkning, og evne til at profilere vores kommune på dét, der virker, og rent faktisk kan tiltrække folk til vores område. Samtidig ser jeg det også som et tegn på dårlig hukommelse og manglende evne til at lytte til sine borgere, da det er under halvandet år siden, vi sidst afleverede godt 1000 underskrifter imod en flytning af specialklasserne fra Børneby Mølle. Dengang, som nu, var der en stor bekymring for vores mest sårbare elever - vores specialbørn. Vi taler her om børn, der ikke bare har gået den lige vej i livet. Ofte har de haft vanskeligheder i børnehaven, haft skoleskift, har måttet gå klasser om og har måske været ekskluderet fra fællesskabet - alt sammen noget, der giver ar på sjælen og ofte gør disse børn endnu mere sårbare, end de forhold der gør, at de går i en specialklasse. Det er børn, som statistisk set, har forhøjet risiko for, at ende i kriminalitet og stofmisbrug. Børn, som har brug for forudsigelighed og faste rammer, og som har meget svært ved at omstille sig til noget nyt. En tidlig indsats, med kompetent personale og overskuelige rammer, er disse børns bedste chance for, at komme nogenlunde helskindet gennem skolesystemet og videre i tilværelsen - og her har Børneby Mølle virkelig noget at byde på! Specialklasserne på Børneby Mølle har børn, der trives og udvikler sig. Der er en høj grad af fuld inklusion af elever til almenskolen inden, eller ved udgangen af 6. Klasse. Ydermere rummes flere elever med særlige behov i almenskolen, uden at blive visiteret til specialklasserne - børn, som forældrene udtaler, vil have behov for specialklasse ved en flytning. Det er flotte resultater, som jeg er overbevist om, skyldes det professionelle og engagerede samarbejde mellem special- og almenskole, samt det faktum at vi er en lille, overskuelig enhed, hvor alle kender hinanden! Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke omkostninger det vil have for børnene, hvis de skal starte et nyt sted, med nye voksne, nye børn og nye omgivelser. For ikke at snakke om, hvad det på den lange bane vil have af omkostninger for kommunen, at børnene bliver forsinket i, eller aldrig fortsætter, deres positive udvikling. Norddjurs kommune sætter nogle af deres mest pressede børnefamilier, i en uoverskuelig situation, hvis de gennemfører dette forslag. Jeg har talt med flere, som ligger søvnløse om natten, ved tanken om, hvad der skal blive af deres børn i alt dét her. En mor beskriver, som kommentar til den igangværende underskriftindsamling, den frygt hun har, på sin søns vegne: "Min søn er efter et mislykkedes forsøg i normalskolen, nu efter et stort og krævende arbejde fra personale, familie og ikke mindst min søn, blevet glad for at gå i skole i specialklassen i Børneby Mølle. En flytning til en ny og større skole kan blive katastrofal for ham. Han har infantil autisme og har det meget svært med forandringer. Han trives bedst i kendte og ikke for store rammer. Vi frygter en meget svær og krævende skolegang hvis Børneby Mølle lukker". Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der mon, på sigt, kommer af sygemeldinger og behov for tabt arbejdsfortjeneste fra forældrene, oven i de åbenlyse økonomiske omkostninger der vil komme af, at disse børn, i bedste fald stagnerer, og i værste fald regredierer, i deres udvikling. At spare på specialbørn vil i den sidste ende blive dyrere, og de menneskelige omkostninger vil være uoverskuelige. For knap halvandet år siden lyttede I til fornuft, og lod være med at flytte specialklasserne fra Børneby Mølle! Intet har ændret sig siden da - børnenes vanskeligheder er stadig de samme og Børneby Mølle gør stadig et fremragende stykke arbejde for dem. Jeg håber inderligt, at I vil lytte igen - der findes andre løsninger i vores område, som er langt mindre indgribende i børnenes hverdag! Jeg vil slutte af med en lille historie om manden, der skulle spare og som fortæller naboen om det: "Jeg havde lige vænnet hunden af med at spise - så døde den". Skal Norddjurs også bare være en "død" kommune? Mette-Frida Ploug Forælder til et barn i 6. klasse på Børneby Mølle og uddannet pædagog med 20 års erfaring. Suk - så er vi her igen!!! Endnu engang skal der spares i Norddjurs Kommune, og endnu engang står Børneby Mølle for skud, idet vi er den eneste Børneby, der foreslås lukket. Det er mig ubegribeligt, at det er en velfungerende Børneby , med stigende børnetal, god økonomi og MASSIV opbakning fra forældre og lokalsamfund, der er den første der peges på, hver gang der skal spares i denne kommune. I min optik, er det udtryk for mangel på nytænkning, og evne til at profilere vores kommune på dét, der virker, og rent faktisk kan tiltrække folk til vores område. Samtidig ser jeg det også som et tegn på dårlig hukommelse og manglende evne til at lytte til sine borgere, da det er under halvandet år siden, vi sidst afleverede godt 1000 underskrifter imod en flytning af specialklasserne fra Børneby Mølle. Dengang, som nu, var der en stor bekymring for vores mest sårbare elever - vores specialbørn. Vi taler her om børn, der ikke bare har gået den lige vej i livet. Ofte har de haft vanskeligheder i børnehaven, haft skoleskift, har måttet gå klasser om og har måske været ekskluderet fra fællesskabet - alt sammen noget, der giver ar på sjælen og ofte gør disse børn endnu mere sårbare, end de forhold der gør, at de går i en specialklasse. Det er børn, som statistisk set, har forhøjet risiko for, at ende i kriminalitet og stofmisbrug. Børn, som har brug for forudsigelighed og faste rammer, og som har meget svært ved at omstille sig til noget nyt. En tidlig indsats, med kompetent personale og overskuelige rammer, er disse børns bedste chance for, at komme nogenlunde helskindet gennem skolesystemet og videre i tilværelsen - og her har Børneby Mølle virkelig noget at byde på! Specialklasserne på Børneby Mølle har børn, der trives og udvikler sig. Der er en høj grad af fuld inklusion af elever til almenskolen inden, eller ved udgangen af 6. Klasse. Ydermere rummes flere elever med særlige behov i almenskolen, uden at blive visiteret til specialklasserne - børn, som forældrene udtaler, vil have behov for specialklasse ved en flytning. Det er flotte resultater, som jeg er overbevist om, skyldes det professionelle og engagerede samarbejde mellem special- og almenskole, samt det faktum at vi er en lille, overskuelig enhed, hvor alle kender hinanden! Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke omkostninger det vil have for børnene, hvis de skal starte et nyt sted, med nye voksne, nye børn og nye omgivelser. For ikke at snakke om, hvad det på den lange bane vil have af omkostninger for kommunen, at børnene bliver forsinket i, eller aldrig fortsætter, deres positive udvikling. Norddjurs kommune sætter nogle af deres mest pressede børnefamilier, i en uoverskuelig situation, hvis de gennemfører dette forslag. Jeg har talt med flere, som ligger søvnløse om natten, ved tanken om, hvad der skal blive af deres børn i alt dét her. En mor beskriver, som kommentar til den igangværende underskriftindsamling, den frygt hun har, på sin søns vegne: "Min søn er efter et mislykkedes forsøg i normalskolen, nu efter et stort og krævende arbejde fra personale, familie og ikke mindst min søn, blevet glad for at gå i skole i specialklassen i Børneby Mølle. En flytning til en ny og større skole kan blive katastrofal for ham. Han har infantil autisme og har det meget svært med forandringer. Han trives bedst i kendte og ikke for store rammer. Vi frygter en meget svær og krævende skolegang hvis Børneby Mølle lukker". Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der mon, på sigt, kommer af sygemeldinger og behov for tabt arbejdsfortjeneste fra forældrene, oven i de åbenlyse økonomiske omkostninger der vil komme af, at disse børn, i bedste fald stagnerer, og i værste fald regredierer, i deres udvikling. At spare på specialbørn vil i den sidste ende blive dyrere, og de menneskelige omkostninger vil være uoverskuelige. For knap halvandet år siden lyttede I til fornuft, og lod være med at flytte specialklasserne fra Børneby Mølle! Intet har ændret sig siden da - børnenes vanskeligheder er stadig de samme og Børneby Mølle gør stadig et fremragende stykke arbejde for dem. Jeg håber inderligt, at I vil lytte igen - der findes andre løsninger i vores område, som er langt mindre indgribende i børnenes hverdag! Jeg vil slutte af med en lille historie om manden, der skulle spare og som fortæller naboen om det: "Jeg havde lige vænnet hunden af med at spise - så døde den". Skal Norddjurs også bare være en "død" kommune? Mette-Frida Ploug Forælder til et barn i 6. klasse på Børneby Mølle og uddannet pædagog med 20 års erfaring.  
SkolelukningKære politikere Med blødende hjerte kan jeg høre at i mener at der skal lukkes en skole og flytter overbygninger Men jeg kan desværre ikke se hvordan det kan være billigere at lukke en skole med 180 elever og transportere dem til en lille skole hvor der kun er 60 elever på. På denne skole er elevtallet er blevet mindre og mindre i mange år. I vil flytte overbygningen på ørum skole til Kattegatskolen. Nu kommer mit store spørgsmål:Har i regnet på økonomien af transporten af alle de elever der skal fragtes til Lyngby og Grenå. Javist kommer der på et tidspunkt en letbane til at køre til trustrup. Men der er tros alt 3 km ind til toubro skolen fra togstationen. Forventer i at små børn fra børnehave alderen skal gå til toubro fra trustrup. I mine øjner skal der en del busser til at kunne transportere 180 elever til toubro. Jeg bor selv i Fannerup. Herude er vi så heldige at der i de sidste 2 år har kørt en togbus på kanal vej. Men den må sørme ikke stoppe så de unge der skal i skole i Grenå kan komme med bussen frem og tilbage til Grenå. Her ude er vi så heldige at der køre EN skole bus om morgenen kl 0720. Hjemad køre der 3 bussen kl 1310, 1410 og 1510 fra ørum skole Derefter er der ingen mulighed for at komme frem og tilbage til Grenå eller andre steder. Så de unge mennnesker der går i skole på de videregående skoler i Grenå har INGEN muligheder for at komme med det offentlige hjem fra skole. Så de er dybt afhængige af deres forældre kan hente og bringe dem. I min regnebog er det en meget bekostelig ting at sætte busser ind så alle børn skal fragtes fra ørums opland til Grenå. Og mølle bys elever skal fragtes til Toubro Jeg har selv en søn der har adhd. Så jeg kender ALT til hvilke udfordringer der giver at flytte elever med særlige udfordringer. Det er hele pakken der bliver berørt. Barnet, forældre, klassekammerater, lærere, og pædagoger Bare det store skrifte fra indskolingen til mellemtrindet væltede mit barns verden. Det var til trods for at han kender skolen, klasse kammeraterne og lærene. Prøv så at forestille jer hvordan der vil være at flytte flere klasser med udfordret elever. Jeg erkender at der skal gøres noget. Men hvis der skal lukkes en skole så giv det lige en ekstra tanke og overvej at lukke toubro skolen. Det er den dyreste skole pr elev. Der er meget færre elever der skal flyttes og forvejen er der mange der fravælger denne skole. Hvilket der jo er en grund til. Der udover er der ikke en række special klasser der skal flyttes. Som vil koste sved, blod og mange tåre for ekstrem mange mennesker. Hilsen Heidi Møller  
Brev til Norddjurs KommuneBrev til Norddjurs Kommune – ang. jeres tanker om lukning af Familieskolen. På Norddjurs Kommunes hjemmeside står følgende om familieskolen: ”Familieskolen er et tilbud, der retter sig mod børn på 0.-6. klassetrin, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skolen.” Heri står der 3 meget sigende nøgleord: udvikling, forandring og trivsel. Disse må da i den grad være ord nok, til at bevare denne skole. Det er et helt unikt tilbud for både børn, forældre og skolelærere. I dagens Danmark er der bare ikke mange ressourcer i den almindelige folkeskole til at takle disse børn, som ikke trives. Disse børn vil automatisk blive en meget forstyrrende faktor for andre børns dagligdag og læring i skolen, så disse heller ikke vil få det optimale udbytte af undervisning eller bare skoledagen, fordi der er børn, som kræver mere af lærerne. Forældre og lærere prøver selvfølgelig sammen at få det til at fungere, men til sidst er alle lagre tømt ud. Og man har brug for forandring, hjælp og guidning til at komme videre, fordi man bare er kørt fast. Hvis ikke fysisk så psykisk. Og det gælder som sagt både børn, forældre og lærere. På Familieskolen er der 3 ekstremt dygtig og kompetente PPR-vejledere, som bare brænder for deres job. Der observerer, guider og skaber små forandringer, så der kan ske udvikling. Jeg selv har d.d. en dreng på 10 år, der har været på forløbet i 6 uger. Og den forandring der sket med ham, og som kan ses både hjemme og i skolen er helt fantastisk. Jeg er nemlig ved at have en dreng i trivsel – eller i hvert fald den rigtige retning. Der er sket små forandringer, som familieskolen har æren af. Det er nu en glad dreng, der kommer fra skole. En dreng, som er ved at lære at udvikle sig på den rigtige måde. Og dette kan jo også ses på andre der går/har gået på et forløb på familieskolen. Hvis ikke han/vi var blevet tilbudt dette forløb, var vi som forældre – og hans lærere - helt sikkert blevet udkørt pga de mange problemer og konflikter, som vi ikke kunne finde flere mulige løsninger på. Jeg vil knytte 1 udtalelse fra en tidligere forælder på skolen: Pia: Jeg har haft et forløb på familieskolen med min søn, som har ADHD, og jeg ville ikke være det foruden. Dette forløb lærte mig SÅ meget om min søns og mine udfordringer, hvordan jeg kunne tackle og arbejde med dem og gav os nogle suveræne værktøjer fremadrettet. Gennem dette forløb på Familieskolen lærte jeg bl.a. at blive en mere tydelig forælder, sætte grænser og lade min søn blive mere selvstændig, samtidig fik jeg øjnene op for de gode ressourcer og egenskaber han allerede besad og tilegnede mig viden om, hvordan vi/jeg kan udvikle disse og samtidig vise min søn, at han er barn og jeg den voksne der har ansvaret som voksen i vores familie. Forløbet har gjort os mere harmoniske sammen og givet os begge et KÆMPE boost på selvtillids-og selvværdskontoen. Familieskolen er en redningsplanke for familier med børn, som har specielle behov, eller børn som mangler guidning til at fungere optimalt i en almindelig skoleklasse. Det vil være en katastrofe for mange børn og familier, hvis skolen lukkes. Derfor bør Familieskolen bevares. Som hun skriver, vil det være en katastrofe for mange børn og familier. Hvis Familieskolen lukker, vil de børn der i fremtiden mistrives og ”blive tabt på gulvet”. Det vil blive stemplet som ”de slemme børn”, som i gamle dage, fordi det er dem, der laver ”balladen”. Det vil derfor heller ikke få en ordentlig skolegang, og derfor nok heller ikke en uddannelse. I den sidste ende vil de blive dyrere for samfundet, og vi har nogle mennesker, som ikke er blevet hjulpet eller trives. Jeg vil afslutte med dette citat, som er på Familieskolen : Dit barn er ikke et problembarn, men et barn i vanskeligheder…. Med venlig hilsen Jeanette Jakobsen, Rygaarde, Allingåbro  
FamilieskolenMin datter og jeg har haft et forløb på Familieskolen, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vores liv havde været, hvis vi ikke havde fået den fantastiske hjælp. At stedet er lukningstruet er mig fuldkommen uforståeligt. Det er et uvurderligt tilbud, som virkelig hjælper mange familier, som ellers ville have det rigtig svært og sikkert vil ende med at blive en større “belastning” på samfundet. Det er et fantastik sted, med personale som virkelig forstår at hjælpe, og give tid og rum til at lede folk på rette vej. Det vil være et usandsynligt stort tabt for menneskerne i vores kommune, hvis Familieskolen bliver lukket. Min datter og jeg har stadig kontakt med personalet, og får yderligere hjælp i form at møder, og det er jeg dybt taknemmelig for. Lukning af Familieskolen vil skade meget mere end pengene sparet vil gavne.  
Hal 22Det er af min opfattelse, at Hal 22 benyttes af både fritidsklubber og privatpersoner, uanset hvilken social baggrund han/hun har. Hal 22 er derfor med til at tilbyde børn og unge et sted at være i fritiden og dermed være en del af et fællesskab, som tilmed bidrager til at de er aktive og sunde. Jeg vil derfor stærkt fraråde at spare på dette område for at sikre, at nogle af disse unge ikke havner et andet sted i vores velfærdssystem og dermed giver Norddjurs Kommune udgifter fra en anden del af kassen og i sidste ende er intet sparet. Jeg mener at det må være muligt, at finde en løsning hvorpå det kan delvis eller helt finansieres, men hvor det fortsat er muligt for alle familier, at tilbyde deres børn og unge at benytte hallen. Jeg foreslå derfor at en mindre brugerbetaling for privatpersoner, evt. ved køb af dagsbillet og/eller klippekort, vil kunne give Norddjurs Kommune den største besparelse og samtidig spare på indsatsen overfor socialt udsatte børn og unge.  
BEVAR FAMILIESKOLENUden Familieskolens tilbud, vil en tidlig indsats for vores børn gå tabt og børnene vil bare skulle “samles” op senere i livet og vil højst sandsynlig batle med deres problematik til ud i voksen livet. Jeg taler af erfaring!! Lad ikke dette unikke tilbud til vores guldklumper spares væk da en tidlig indsats kan rede dem. Citater fra forældre” det er det bedste der kunne ske for vores barn” “ vi har som forældre fået de bedste redskaber til vores barn, så vi ikke skal ud og ha mere hjælp” “ mit barn har med 100 % sikkerhed undgået en psykisk belastende fremtid pga vores periode på Familieskolen” Hvis i vil spare penge på unge og voksen området, så bevar Familieskolen som tidlig indsats. Dette tilbud er nemlig ikke kun for at løfte børnene til en bedre fremtid, det løfter også forældrene til at guide deres børn så problematikker ikke opstår i fremtiden. Mvh Ziggie Zophie Munch  
Langt fra det Norddjurs vi valgte!Vedhæftet er et word-dokument hvor jeg kommentere på nogle af de ting jeg har læst i det samlede hørings materiale vedr. budget 2019-2022. Jeg vil dog sige jeg helt generel er jeg rystet over de forringelser der er alene på børne og unge området, og fast holder den kommentar som jeg gav til en god ven – også bosiddende i Norddjurs kommune: Jeg er glad for vi har vores gode helbred, fornuftigt lønnede jobs og børn som følger fint med i skolen! For en ting er sikkert, det er ikke den rigtige kommune at bo i hvis man bliver gammel, syg eller har børn med udfordringer. Og det gør mig faktisk ked af det – vi valgte i sin tid ikke at flytte til Norddjurs kommune på grund af dens mangel på tilbud til unge og gamle eller det kulturelle – og det skal Nord Djurs da være glade for, men det sagt er vi ikke nødvendigvis bundet til kommunen heller sådan som tingene bevæger sig nu. Jeg har altid være imod at flytte børnene når de nu er begyndt i skole, men det må vi jo så gen-overveje såfremt forringelserne bliver så slemme at vi føler det er tilsvarende et skoleskift.Download
Bevar Børneby MølleHøringssvar fra 5. A på Børneby Mølle. Vi synes, at det er en dårlig ide at Norddjurs kommune vil lukke Mølleskolen. Vi har en skole, som ikke er som de andre skoler her i Norddjurs. Vi er en lille skole på landet, og fordi vi er en lille skole, så har vi et meget stort sammenhold, og vi kender alle sammen hindanen på hele skolen. På vores skole respektere vi alle hinanden, og her er plads til vores forskelligheder. Vi laver mange aktiviteter fx tager vi på mange ture. Vi har nogle fantastiske lærere, og om morgenen har vi morgensamling med et band der spiller. Det er lærerene, der spiller og børnene der synger, der er vi alle sammen samlet og starter morgen så det bliver en daglig dag. Inde i byen er der ikke plads til, at man kan flytte undervisningen udenfor, men det er der her på Mølleskolen fx går vi nogen gange ud i bålhytten eller ud på fodboldbanen og laver sjov undervisning. Det synes vi alle sammen er rigtig sjovt. Når man har fødselsdag så kommer vores inspektør Erik, og siger godmorgen og tillykke med fødselsdagen, og når vi kommer til morgensamling, synger alle for fødselsdagsbarnet. Det er dejligt at blive sunget for af 150 elever. Vi har et elevråd, hvor man kan hjælpe med at bestemme, hvad der skal serveres i kantinen. Rent faktisk bliver vi hørt her på skolen, og vi har alle noget at skulle have sagt. Det er derfor vi ikke vil have at I skal lukke vores skole. Vi håber, I synes det samme som os efter at have læst vores høringssvar. I knuser virkelig vores hjerter! Med venlig hilsen 5. A Mølleskolen Grenå  
Bevar vores skoleHøringssvar fra 5.A Børneby mølle Vi vil ikke have, at I lukker vores skole. Vi synes mølleskolen skal bevares, fordi lærerne gør ting for børnene, fx når vi har morgensamling hver dag, har vi et lærerband der spiller mens børnene synger. Vi får også informationer om ændringer eller andet der har betydning for os til morgensamlingerne. Skolen laver en masse aktiviteter eller ture sammen med os, fordi på vores skole bliver børnene behandlet som børn og ikke elever, vi betyder noget for de voksne. På vores skole er vi en stor familie som holder sammen. Vi har temauger hvor vi Fx laver skolen om til en lille by, Mølleby, med butikker og værksteder. Her kan man så arbejde og tjene Mølle Money som man kan bruge i butikkerne og boderne. Vi har en hel del natur omkring skolen, hvor vi kan slippe fantasien fri. Vi bruger også legepladsen til undervisning som natur/teknologi og bevægelse i matematik og dansk. Vi har en børnehave, en dagpleje, en specialklasseafdeling og i hver afdeling af børnebyen hygger alle sammen sig. Vi har også en stor urtehave nede i SFO’en som forsyner os med jordbær og masse andre frugter og urter. Vores kantinedame bruger også mange af urterne til at lave maden i kantinen. Vi har en speciel afdeling til dem, der har det lidt svært i de mere normale klasser. Erik er skoleinspektør han går rundt hver morgen og siger god morgen, og hvis nogen har fødselsdag kommer Erik og siger tillykke. Gary er viceinspektør og han går også rundt og siger god morgen, han er også den der nogen gange står og giver informationerne videre til os børn til morgensamling. Nogle gange går vi hele mellemgruppen eller hele indskolingen ned i vores biograf, hvor vi ser en film sammen. De voksne laver popcorn til os. Det er mega hyggeligt. Når vi har morgensang stå der to elever og holder øje med om vi bliver stille og synger med og at vi ikke løber på gangen. Det har elevrådet bestemt. Vi har og noget at sige i elevrådet. Sammen med vores skoleinspektør, Erik. Han er altid med til elevråds møder og bakker os op. Det er ikke kun de voksne der bestemmer på denne skole. Luk ikke vores skole. Med venlig hilsen 5. A Børneby Mølle  
besparelse på handicapområdetse vedhæftet filDownload
Lukning af Børneby MølleHøringssvar til budget 2019. Vedrørende lukning af Børneby Mølle Som mor til en dreng i specialklassen i Børneby Mølle bekymrer det mig meget, at det er kommet på tale af lukke Børneby Mølle. Min søn har infantil autisme og er i startet i specialklassen gruppe 1 lige inden juleferien 2017. Inden da havde han været igennem et hårdt forløb med start i alm. skole, hvor han havde for mange udfordringer. De første 6-7 uger var min mand med min søn i skole dagligt, for give ham den bedste start på et nyt skoleforløb. Da forandringer er meget svære at håndtere, for personer der har autisme, var den lange indkøring en nødvendighed, som heldigvis bar frugt efter en lang og helhjertet indsats fra både skole og hjem. Nu er min søn glad for at gå i skole og trives i en lille gruppe på en lille skole, der for ham er overskuelig og ikke mindst tryg. Fordi rammerne er trygge. Vi frygter i høj grad for, hvad det kan have af konsekvenser at skulle flytte skole endnu en gang. Da der ikke er mange ”skud i bøssen” for at få et godt skoleforløb som autist. Bliver det først forbundet med ulyst og uoverskuelighed, kan det desværre let resultere i skoleværing. En konsekvens der desværre ofte opstår ved autistiske børn, der ikke mødes med den rette forståelse for deres handicap. Spørgsmålet er om kommunen har råd til at tabe de børn, som har fundet et godt skoletilbud i Børneby Mølle på gulvet. Børn som er utrolig sårbare overfor forandringer, men som dagligt kæmper for at blive en del af skolen og det samfund, som de gerne skulle vokse op og blive en del af. Jeg vil appellere til at politikerne lytter til os der taler disse børns samt de fagpersoner der beskæftiger sig med handicapområdet samt specialområdet.  
10 % besparelse af den generelle normeringSe vedhæftetDownload
Lukning af åbne cafe tilbudKære politikere. Jeg hedder Dorthe og arbejder i Cafe/køkken på Træningscenter Auning, hvor jeg har verdens bedste job. Jeg skriver til jer fordi jeg er bekymret, MEGET bekymret. I har bl.a. som spareforslag, foreslået at lukke de åbne cafetilbud samt de åbne aktivitetstilbud. Det håber jeg at I vil overveje meget grundigt, så I ikke kommer til at træffe en forkert beslutning, som I vil fortryde bagefter. De åbne cafetilbud og åbne aktivitetstilbud er med til at skabe stor livskvalitet for kommunens ældre borgere, via en række sociale og kulturelle aktiviteter som bl.a. • God og ernærings rigtigt mad. • Søndags cafe med musik og socialt samvær. • Pensionistforeningen om onsdagen i efter året/vinteren • Whist. • Yatzy. • Banko. • Læsegruppe for blinde/svagtseende. Ved at lukke helt ned for de åbne cafetilbud og åbne aktivitetstilbud, vil en lang række af kommunens ældre borgere opleve en stor nedgang i livskvaliteten og reducerede sociale relationer, med stor risiko for at blive ensomme og deprimerede, som kan give store udgifter til det offentlige. Jeg har altid været glad for at gå på arbejde. Men smilet blev helt sikkert bredere da vi for ca. ½ år siden begyndte at lave varmt mad fra bunden. Jeg får mange positive tilbagemeldinger på vores mad og mærker tydeligt at cafeens brugere sætter stor pris på vores gode mad og det sociale samvær i cafeen. Hvis der lukkes 1 eller 2 skoler, vil der være andre skoler til de ramte børn. Men der er ikke andre steder for vores ældre at gå hen hvis I lukker cafe tilbuddene og de åbne aktivitetstilbud. Jeg syntes ikke at det er rimeligt at de ældre borgere som igennem et langt liv har været kommunen nogle gode skatte borgere, skal fratages et par af de få tilbud der er til de ældre. Jeg er med på at der skal spares p.g.a. kommunens situation, men at lukke alt ned for de ældre er en dårlig ide. Jeg håber at mit høringssvar vil få jer til at genoverveje jeres spareforslag og at I kan finde andre steder at spare, hvor det ikke for så store menneskelige konsekvenser som besparelserne ved lukning af cafetilbud og aktivitetstilbuddene gør. Venlig hilsen Dorthe Bang Andersen  
Overbygning Ørum SkoleSe vedhæftetDownload
Vedr. Flytning af overbygning fra ØrumSe vedhæftet dukoment  
Kommentar til VPU's besparelsesforslag vedr. befordringsgodtgørelseSe vedhæftede.Download
Børneby Mølle - Et dejligt sted af være barn og voksenSom borger i Norddjurs kommune og som mor til 3 børn i Børneby Mølle, er det med stor bekymring at jeg har læst forslaget om at lukke Børneby Mølle pr. 1/8 2019. Jeg er selvfølgelig bekendt med, at kommunen skal spare svimlende summer, men jeg har svært ved at se fornuften i at lukke og nedlægger det som fungerer og som er et velfungerende alternativ til kommunens større skoler/daginstitutioner. Et alternativ som flere og flere børnefamilier aktivt vælger til, når de skal vælge skole eller daginstitution til deres barn. Da vi som familie, valgte at flytte til Norddjurs kommune for 10 år siden, forlod vi to gode faste job i Århus Kommune. Det gjorde vi netop, fordi vi ønskede at vores børn skulle vokse op i en mindre by, hvor de kunne blive en del af en mindre skole/børneby. Vi valgte helt bevidst at bosætte os i Børneby Mølles distrikt, for her kan vi få alt det som vi synes kendetegner et godt børneliv. Vi har i skrivende stund et barn i Møllehaven og 2 på skolen. 3 børn som hver eneste dag, har glæde af at have deres gang, i en på alle måder velfungerende børneby. Her gennemsyres alt af, at her er plads til alle, hvad enten man er stor eller lille, om man har brug for special klassernes ekstra indsats eller om man synes at det er trygt at møde lillesøster og storebror til dagens morgensamling. Hver eneste morgen, mødes vi af engagerede og imødekommende personaler, som udover at brænde for deres arbejde, også har overskud til at se det enkelte barn. Personaler som vil det gode børneliv og som vil Børneby Mølle. Det kommer til udtryk på utallige måder. Fx oplever vi næsten dagligt en skoleleder, som prioriterer at få sagt godmorgen til både skolenes elever, forældre og ansatter. En skoleleder, som ved at det betyder noget, når han ønsker dagens fødselar tillykke med fødselsdagen eller spørger ind til den nyfødte lillesøster. Det samme gælder børnebyens lærere og pædagoger, som udover at være fagligt kompetente, er yderst opmærksomme på at her skal være plads til alle. Kommer vi på skolen sidst på eftermiddagen, mødes vi af rengøringspersonale, som med et smil giver en hånd med, mens vi leder efter den forsvundne cykelnøgle, eller som på eget initiativ har lagt lillesøsters hue ind på storesøsters rum, fordi hun vidste at det var der den hørte til. Ovenstående er ikke et videnskabeligt bevis på at Børneby Mølle er det bedste sted at være barn, for der findes undersøgelser som viser at store skoler fungerer bedre og giver de bedste resultater, ligesom der findes undersøgelser, som viser at det er de små skoler som fungerer bedst, og som på sigt koster mindst. For mig som mor, er mine børns trivsel selvfølgelig den vigtigste, og for mig er der ingen tvivl,- Børneby Mølle kan noget som er helt særligt, - noget som ikke kan flyttes over på en anden skole. Noget som er unikt og vigtigt, for at vi også i fremtidens Norddjurs kan tilbyde børn og forældre et reelt valg når de skal vælge det skole/daginstitutions-tilbud som passer bedst til deres barn. Jeg tror ikke at der er ret mange i Norddjurs Kommune, som er i tvivl om at Børneby Mølle har forældrenes opbakning. Det ses og høres til borgermøder, i pressen, med underskriftsindsamlinger og diverse indlæg fra forældre, som alle kan fortælle om oplevelser af hvordan deres barn blomstrede både personligt og fagligt da de kom til Børneby Mølle. Et konstant stigende elevtal, viser tydeligt at der er andre end os der har fået øjnene op for at Børneby Mølle, er et dejligt sted at være barn, et dejligt sted at være voksen, et sted der er værd at kæmpe for og et sted som aktivt vælges til af både børn og forældre. Så derfor håber jeg at I politikere får øjnene op for at en bevarelse af Børneby Mølle, er en fornuftig investering i Norddjurs kommunes fremtid. Med venlig Hilsen Mia Lykke  
Besparelsesforslag indenfor PlejecentreneForslag er vedhæftetDownload
Konsekvenser ved reducering af vedligeholdende psykisk og sociale træning/aktivitet.Konsekvenser ved reducering af vedligeholdende psykisk og sociale træning/aktivitet. Som personale i aktivitets centret varetager vi mange roller, i forhold til vores svage visiterede borgere. Ofte er vi personens netværk og eneste kontakt til omverdenen. Det betyder vi varetager mange ikke synlige opgaver. (hjælp til udfyldelse af kommunale papir, ansøgninger, personoplysninger til undersøgelser, kørsels transport osv) Som aktivitets personale kommer borgerne ofte med udfordringer og dilemmaer, som de svage borgere ikke selv kan varetage. (pludselige helbreds/personlige ændringer –hvor vi hjælper borgeren videre til læge, sygeplejerske, hjælpemiddel, hjemmeplejen, psykiatrien mm). Vi er ofte bindeled mellem mange samarbejdspartnere. Hovedparten af de borgere der er visiteret til aktivitet i Posthaven, har store vanskeligheder ved at gebærde sig i sociale relationer. De har behov for støtte og vejledning, for at opnå en positiv relation til andre mennesker. Udover sociale aktiviteter varetager vi også en del vedligeholdende træning efter § 86,2. Når borgerne bliver visiteret til træning i aktivitet, er det ofte med sociale behov også. Da det er de svage borgere der bliver visiteret til dagcenter, vil det have store konsekvenser, hvis der bliver skåret ned på denne ydelse. Borgerne har behov for regelmæssighed og faste rammer i deres hverdag. De har behov for at kunne stole på nogle mennesker, der vil dem godt og altid er åben for, at hjælpe dem i en svær, udfordrende hverdag. Mange borger har et varigt behov for denne støtte og regelmæssighed i hverdagen, andre afslutter vi når deres mål er nået. Hvornår er målet nået, når målet er: -at undgå ensomhed?????? Som mennesker har vi alle et behov for, at se andre mennesker. Vi er genetisk flokdyr med sociale behov. Der er lavet mange undersøgelser på, hvad ensomhed kan betyde. Og jeg er overbevist om, at det økonomisk ikke kan betale sig, at skære ned på 3 social og sundheds assistenter der varetager 89 forskellige borgeres sociale, psykiske og fysiske behov (borgere der kommer 1,2 eller3 gange om ugen). Konsekvenser: - Ensomhed - Øget behov for netværks terapeut - Øget behov for hjemmehjælp - Øget behov for sagsbehandling - Øget behov for træning ved fysioterapeut - Øget behov for sygepleje - Øget behov for akut pladser - Tidligere ansøgning til plejehjems plads - Indlæggelser, når der ikke bliver reageret på helbreds ændringer. - Øget behov for rehab.  
høringssvar fra LMU hjemmeplejen Allingåbro-Glesborgse vedhæftede høringssvarDownload
Vdr. besparelser på læsecenteret, RousøskolenI budget 2019-22 er det blevet foreslået at lukke læsecenteret på Rousøskolen. Set fra vores sysnpunkt som lærere på Allingåbroskolen ville dette være et stort tab for de læsesvage elever. Vi har af flere omgang haft stor succes med at have elever på læsecenteret, og ligeledes have support fra læsecenteret ude på vores skole, for at hjælpe med at inkludere de læsesvage elever i den almene undervisning - på lige for med resten af klassen. Vi har oplever elever som merkant har rykket sig fagligt i forhold til deres læsefærdigheder. Ligeledes har underviseren fået sparring på, hvordan de bedst muligt kan hjælpe læsesvage elever i den daglige undervisning. Hjælpen fra læsecenterets undervisere har altid været gennemtænkt og brugbart, og de er rigtig gode til at følge op på eleverne - også de elever som har afsluttet forløb på læsecenteret. Vi har adspurgt eleverne om deres ophold på læsecenteret. De giver udtryk for, at forløbet på læsecenteret har været brugbart og spændende, og det har givet den værktøjer til, at deltage i undervisningen på ligefor med sine klassekammerater. De oplever ikke den samme usikkerhed fagligt og socialt, som de gjorde forinden forløbet på læsecenteret. Med udgangspunkt i ovenstående syntes vi, at det ville være en synd og skam at lukke et læsecenter, som gang på gang skaber gode og brugbare resultater, samt skaber rammer for læsesvage elevers inklusion og trivsel i deres skolegang. Med venlig hilsen Charlotte Grøndahl og Mathias Pedersen Lærere, Allingåbroskolen  
Hørringssvar LMUHøringssvar vedrørende budget 2019 Lokaludvalg: Hjemmeplejen Grenaa og Anholt Overordnede bemærkninger/konklusioner: • LMU har forståelse for Norddjurs Kommunes ekstraordinære vanskelige økonomiske situation, og at det er helt nødvendigt, at alle bidrager. En forudsætning for at besparelser og ændringer i serviceniveau kan foretages så smidigt som muligt, kræver det overordnet en tydelig information til borgere og pårørende, en tydelig ramme for servicen samt et tæt samarbejde mellem myndighed og leverandør, ligesom en tæt dialog med de praktiserende læger er væsentlig i en situation med servicereduktioner. I dette høringssvar har LMU haft fokus på Hjemmeplejens primære opgaver. Hjemmeplejens største bekymring er, at nogle af forslagene rammer de svageste ældre med deraf følgende risiko for deres generelle sundhed og helbredsmæssige situation. Det vurderes også, at der er risiko for en domino effekt, når der reduceres i forebyggende tiltag, kan der vise sig et større pres på hjemmeplejen, midlertidige boliger samt plejecentre. • Der er et stort ønske og behov for at besparelserne straks får fuld effekt, så tilpasninger kan gennemføres på én gang. Når omstillingen i organisationen udføres i en samlet reduktion, må det forventes at organisationen bliver mere resilient end hvis der opereres efter ”salami”-metoden. Bliver tilpasningen gennemført på én gang, vil det have betydning for evnen til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fremover, og dermed også have betydning for organisationens evne til at udvikle sig. • Ligeledes forventes det, at besparelserne iværksættes i alle nævnte chefområder, således besparelsen kommer i mål i det fastsatte tidsperspektiv. • Et andet overordnet opmærksomhedspunkt i denne situation, er personalesituationen, hvor medarbejdere allerede nu er under stort pres. Dette pres skyldes såvel arbejdspresset med et stigende antal omlægninger af arbejdet, større risiko for fejl når kontinuiteten er faldende, som et stigende antal klager fra borgere og pårørende. I forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale forventes det at udfordringen heri vil vokse. De enkelte besparelsesforslag: Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge. Når rengøringsfrekvensen ændres til hver tredje uge, ønskes der efter helt særlige, faglige individuelle vurderinger mulighed for hyppigere rengøringsfrekvens. Begrundelse: konkret anvendes mindre tid på opgaven, mindre kørsel, og det må forventes at hjælpen kan leveres mere stabilt. Klippekortsordning ophører helt. Anbefaling: at klippekortsordningen ophører Begrundelse: Konsekvensen ved at spare ordningen væk kan være, at der sidder ensomme borgere tilbage som ikke kommer ud eller har kontakt med andre mennesker. Der vil i de tilfælde være brug for øget fokus på frivillige. Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca.10%. Anbefaling: LMU finder det vigtigt, at besparelsen præciseres på konkrete opgaver i kvalitetsstandarderne, og de sundhedsmæssige konsekvenser kan være vanskelige at vurdere på sigt. Begrundelse: der er risiko for, at de sundhedsfaglige observationer, der kan forebygge sygdom bliver observeret sent, hvilket bl.a. kan få hygiejnemæssige og på sigt sundhedsskadelige konsekvenser eksempelvis i form af stigende antal infektioner. Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10%. Anbefaling: LMU finder det vigtigt, at besparelsen præciseres på konkrete opgaver i kvalitetsstanderne. Begrundelse: Udviklingen i det nære sundhedsvæsen er i risiko for at komme på et væsentligt lavere niveau. Der vil være risiko for flere indlæggelser/genindlæggelser og utilsigtede hændelser. Sygeplejen vil i nogle tilfælde ikke kunne tage borgere hjem fra sygehus, før de er helt færdigbehandlede. Der kan være risiko for at sygeplejen ikke kan udføre sygeplejen hos så mange senpalliative/terminale borgere, hvilket kan afføde indlæggelse på sygehus eller hospice. Ledelse og administration Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. Anbefaling: at opgaverne for det administrative personale samles hos de personer med de relevante kompetencer og derved formentligt ressourcebesparende. Ved en samling af de administrative medarbejdere, skal opgavefordelingen være meget præcis i forhold til de decentrale enheder. Begrundelse: • Ved flere adm. opgaver overdraget til sosu-personalet, vil det betyde en lavere ATA-tid. • Service overfor borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere vil forringes. • Lederne i Sundheds-og omsorgsområdet har et stort ledelsesspænd. Det betyder at de gør brug af de adm. medarbejdere til forefaldende opgaver, hvilket vil medføre øget administration for lederne. På vegne af LMU Hjemmeplejen Grenaa og Anholt Anette Hjelm, leder  
HørinssvarVedlagt som filDownload
Bevar overbygningen på Ørum skoleKommunen skal spare det er et faktum, jeg mangler bare forståelse for hvordan Ørum skoles overbygning er blevet udpeget som en mulig besparelse. Der ER brug for en skole med 0-9 klasse i MIDT. Der er i Ørums skoledistrikt elever nok til at fylde skolen og det er en velfungerende skole. Grenå har to skoler fordelt på tre matrikler, spørsmålet er om vi har råd til det? Hvorfor slår man ikke Kattegatskolen sammen i en bygning og får fyldt denne bygning med lokale elever, således undgår man jo også, at der skal til at arrangeres bekostelig og miljøbelastende transport af elever, fra hele oplandet. I siger i vil skabe ungdomsmiljø via en samlet overbygning på Åboulevarden. Har I mistet fokus? I er ikke stemt ind som lokalpolitikere for at lave ungdomsmiljø på skoler, Ungnorddjurs klarer denne opgave i de unges fritid, både i Grenå og i Ørum. Vi vil have skoler med tryghed og stor faglighed, hvor man tager undgangpunkt i at sikre at de unge bliver klædt på, til videre uddannelse. Vi, som skatteborgere i MIDT, havde bosat os i Grenå, hvis vi mente at det var dér vores unge mennesker skulle tilbringe deres skoletid og fritid, det har vi helt bevidst valgt fra. Tag venligst dette med i betragtning når i lægger et nyt budget.  
Bevar læsecenteretDet vil være en stor ulykke at spare på læsecenteret , da det kan betragtes som en fremtids investering, og samfundet er ikke tjent med at efterlade unge mennesker på perronen pga. noget som kan rettes op på for relativt få penge . Min søn modtog 9 måneders specialundervisning på vestre skole og er i dag en velfungerende skatteborger, som nu selv betaler den undervisning tilbage i form af skat . Min søn læser Hemingway og har stor livskvalitet og selvtillid og jeg er overbevist om, at det havde han ikke hvis han ikke kunne læse og dermed ikke havde mod på at uddanne sig .  
Inddragelse af DGIs FritidsanalyseKultur og Fritidsudvalget. NBK forslår Kultur og Fritidsudvalget at tage fat i Fritidsanalysen udarbejdet af DGI og genoverveje DGIs forslag. Vedhæftede viser hvem der mister tilskud og hvem der vinder tilskud (tallen er taget fra Norddjurs kommunes beregning udleveret på møde i grenå). Det er muligt at tage fra dem som få for meget Auning IK 324.000 ,00 kr. Rougsøhallen 134.000,00 kr. Ørum Aktiv center 105.000,00 kr. og Grenå Idrætscenter 1.162.000,00 kr. i alt. 1.725.000,00 kr. Dem som får for lidt er Nørager Multihal 313.000,00 kr. Nørre Djurs Hallen 334.000,00 kr. Åstrup Fritidscenter 253.000,00 kr. Allingåbrohallen 24.000,00 kr. i alt 924.000,00 kr. Vælger i dette forslag er der en konkret besparelse på i alt 800.000,00 kr. og så er alle Haller efter DGIs analyse lige stillet. Venlig hilsen Gert Johnsen gert.johnsen@primanet.dk Mobil 40605748Download
6.a Mølleskolen Grenaa Aalsrodevej 3- Vi er kede af at af alle skoler i Norddjurs kommune at det så er os der skal lukke. - vi forstår ikke at i politikere vil lukke en velfungerende skole. - Der kommer mange børn fra Fx. Toubro skolen ud til os fordi de måske havde det svært. - På mølleskolen kender alle hinanden, og vi har et godt fællesskab. - Lærerne er gode til at hjælpe og gode til at tage imod forslag til hvad vi kan lave i timerne. - At det her med at mølleskolen skal lukkes går også hårdt ud over special klasserne som faktisk har det rigtig godt. Vi tror at hvis i flytter nogen børn som har det lidt svært i forvejen, kan de måske få det endnu sværere. - At politikerne ikke ved er at de faktisk lukker en velforgerende og god skole, for hvis det ikke var en god skole, så ville der nok ikke være så mange der flyttede til. -Vi kunne være ligeglade med om skolen bliver lukket, vi skal jo ud på kattegatskolen næste år. Men vi vil gerne have at de mindre klasser får en ligeså god oplevelse som vi har. Skrevet af Johanne og Clara 6.a mølleskolen Grenaa.Download
Knæk ikke Norddjurs på MidtenFjellerup og Omegns Borgerforening frygter, at det nordvestlige område af Ørum Skoledistrikt mister sin robusthed, hvis overbygningen på Ørum Skole rykkes til Grenaa. Vi foreslår derfor, at der i Midten af Norddjurs, også efter 2019, skal opretholdes en overbygning i den kommunale folkeskole. Vi anerkender, at bygningsmassen på Ørum Skole er nedslidt. Derfor vil vi heller ikke forholde os til de forskellige skoletrins fremtidige lokalisering i Midten. Blot anbefaler vi, at skolebørnene alene rykkes rundt i forbindelse med skift fra mellemtrin til over-bygning. Børnene fortjener ikke at blive rykket rundt flere gange i deres skoletid. Langsigtet planlægning må forebygge dette. Vi anerkender også, at Kommunalbestyrelsen er stærkt udfordret, pga. kommunens trængte økonomiske situation. Netop derfor hæfter vi os særligt ved, at 26-30% af bruttobesparelsen på spareforslagene nr. 5306 og nr. 5307 vedr. Glesborg og Ørum skoler, går til øgede befordringsudgifter. Man vil altså erstatte dygtige undervisningskompetencer med buschauffører. Det har vi faktisk svært ved at se den pædagogisk mening med. Vores økonomiske snusfornuft siger os derimod, at der er bedre økonomi i at investere i undervisning end i gamle busser. Vi må desværre forudse, at ressourcestærke familier her i området, vil føle sig kaldet til at rykke deres skolesøgende børn til områdets friskoler. Det vil ikke være et ideologisk valg, men et hensyn til børnenes tarv. I Fjellerup tror vi, at børnene lærer mere på skolebænken, end på bagsædet i bussen. Venlig hilsen Fjellerup og Omegns Borgerforening Anders Enggaard Formand  
Høringssvar til børne- og ungdomsudvalgets områdeVedhæftet er 50 høringssvar, som er indsendt i forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets behandling af besparelser på udvalgets område den 7. august 2018. De vedhæftede høringssvar har også relevans for de foreslåede besparelser i udkast til budgetaftale for 2019-2022. Høringssvarene er indsendt af: Lone Juul Sørensen, Karina Andersen, Majbritt Bach Loch, Heidi Møller, Pia Andersen, Berit N Christensen, Morten Islin Mathiesen, Kristine Bech Islin Mathiesen, Linda Lervig Nielsen, Karina Andersen, Handicaprådet, Flemming Smith, Lærere ved Læsecenteret, Vestre Skole, Område MED skole og dagtilbudsområdet, Ansatte ved Rougsøskolen, Marie-Louise Dybdahl Andersen, Børneby Glesborg - bestyrelse + MED-udvalg, Leone Lisanne Estella Pedersen, Børneby Mølles bestyrelse og MED-udvalg, Kattegatskolen, Distrikt Ørum v. Karsten Refsgaard, May-Britt Aslak, Kent Christiansen, Toubro Børneby, Familieskolens personale, Kim Mortensen (Medarbejdersiden i lokal-Med i skole- dagtilbudsafdelingen), UngNorddjurs bestyrelse og MED-udvalg, Forældrerådet I Børnehuset Regnbuen, Viden Djurs, Område Grenaa, BUPL Østjylland, Bevar Læsecentret, Vivild Børneby - Fællesbestyrelse og MED-udvalg, Allingåbro Børneby - Fællesbestyrelse og MED-udvalg, 10. Klasse Center Djursland, Bodil Noer Kondup, Forældre til børn på læsecenter i Ørsted, Bestyrelse og medudvalg i Område Auning, Kirsten Skipper, Ørsted Børneby, Forældrebestyrelsen Område Grenaa, Frederikke Bendix, Ane Pej Vilsgaard, Nørager Børnehave ved Hanne Sørensen Smith, Christina Birch Mogensen, Christina Birch Mogensen, Grenaa Gymnasium, NDF (Mie Secher), Norddjurs Ungdomsråd.Download
Bevar LæsecentretJeg mener at Læsecentret på Vestre Skole bør bevares, da Centret og lærerne der, gør en kæmpe indsats for de elever der går der. Jeg har mærket den enorme positive udvikling min egen søn gik igennem da han gik der i starten af 2018 Hvis han ikke havde haft muligheden for det forløb, ville han stadig halte bagefter sine klassekammerater. I stedet for oplever jeg en dreng med en kæmpe selvtillid, og som har en masse redskaber med i bagagen derfra, som faktisk gør at han hjælper mange af sine klassekammerater inden for computer og IT. Det vil være dyrere i sidste ende at lukke Læsecentret, da de elever der kan få gavn af et forløb der, vil kræve mange flere ressourcer i den "almindelige" skole, hvis den mulighed forsvinder. De andre forældre jeg har talt med, som også har haft deres barn i et forløb på Læsecentret, deler samme holdning som mig. Mvh. Erik Thomsen  
Flyt ikke 7.-9. klasse til KattegatskolenJeg synes ikke, I skal flytte alle de store klasser til Kattegatskolen. Jeg går i 7. klasse på Ørum Skole, og jeg er glad for min skole. Mine søstre går her også. Der er allerede mange fra min klasse der har langt i skole fra fx Fjellerup. Nu får de endnu længere. Jeg synes ikke det er rart at tænke på at komme ind et sted med så mange 8. og 9. klasser som jeg slet ikke kender. Så vil I ikke nok tænke på det, inden I bestemmer det her?  
Besparelse på udvidet åbningstid i to daginstitutioner i kommunen.Det er med stor bekymring og usikkerhed, at jeg kan læse, at man vil afskaffe udvidet åbningstid i mine børns institution Stjernehuset. Det er kommunens tilbud til forældre, der har arbejdstider eller tid til transport til arbejde, som ikke harmonerer med de andre institutioner eller dagpleje. Som alene-mor til to med sådanne arbejdstider, benytter jeg den udvidede åbningstid flere gange ugentligt- både morgen og aften. I enhver kommune, der gerne vil tiltrække børnefamilier, også dem der pendler eller har skæve arbejdstider, bør der være et tilbud, så hverdagen kan hænge sammen. Jeg håber, at dette spareforslag tages af kataloget, og hvis der skal spares på åbningstiden, at det er mindst mulige timer.  
Erfaringer fra tidligere skolefusionVedhæftede fil rummer en beskrivelse af konsekvenserne af en skolefusion - skrevet af en, der tidligere har været med til at fusionere 2 overbygninger.Download
Ørum skoles overbygningHej jeg er tidligere elev på Ørum skole. Jeg mener at det vil have store konsekvenser hvis man fjerner overbygningen på Ørum skole. Allerede nu er Ørum skole overbygning + dets elever sammen sat med Gledsborg skole. Elever har i forvejen langt i bus, så ved at spare overbygning væk, skaber man et større antal køresyge, plus præstations kravet, vil blive øget i høj grad ved at slå overbygningen sammen med en ny skole. Ved at øge præstations kravet vil det resultere i flere og flere unge vil få stress, depression  
Bevar læsecenteret Vestre skole.Som tidligere elev som gik på LSC på vestre skole: Det chokere mig at man overvejer at lukke et læsecenter, som har hjulpet så mange som de har? I hele min folkeskoletid, har lærerne altid fortalt mig at jeg var ordblind. Jeg var stille i timerne og helt vildt usikre. I 4. klasse fik jeg den enestående mulighed for at starte på læsecenteret og gå der i et år. Jeg rykkede mig helt vildt fagligt. Ligeså meget at man rykker sig fagligt. Er lærerne også bare så menneskelige deroppe. Det år jeg gik der, gik jeg igennem en hård tid med sygdom i familien. Jeg fik en støtte fra alle lærerne deroppe, som talte med mig om tingene. De har været en kæmpe betydning for den jeg er blevet til i dag, både det menneskelige og det faglige. Da jeg startede på skolen, var jeg en pige uden selvtillid. Da jeg sluttede derop, var jeg selvsikker, havde masser af selvtillid og selvværd. Det ville være så ærgerligt at lukke et sted, som virkelig hjælper dem som er udsat fagligt. Særligt vil de som har svært ved skolen, ende med at sidde nede i et hjørne og ikke sige noget i timerne, det vil jeg mene ville være ærgerligt – især når der er et sted som hjælper folk med skolen. Tænk jer virkelig om med denne beslutning – den hjælper flere end I overhovedet ved.  
Luk overbygningen!Som tidligere elev på Ørum skole, har jeg kun en ting at sige. Luk overbygningen.  
Tag kloge beslutninger på skoleområdet!Som forælder til tre elever på Ørum Skole vil jeg gerne argumentere mod dannelsen af én stor overbygningsskole på Åboulevarden, bestående af Ørum Skoles, Vestre Skoles, Kattegatskolens 7.-9. klasse samt 10.KCD: - At rykke elever fra én skole til en anden til 7. klasse giver flere læringsmæssige udfordringer: iflg. flere forskere, også John Hattie, som kommunen selv har refereret til i stort omfang, så rykker det elever gennemsnitligt 1 år tilbage i læring at skifte skole. Børn i 13-års alderen står foran en stor omvæltning i deres hjerner, som gør at de mister evnen til at have overblik og huske selv simple beskeder. Denne mangel på overblik resulterer ofte i manglende koncentration og uro. Det sat sammen med at kroppen også gennemgår enorme forandringer og hormonerne raser, betyder at et skifte kan få en meget negativ effekt på elevernes læring og især på deres trivsel. - drømmen blandt flere politikere i kommunalbestyrelsen har længe været at skabe et ungdomsmiljø (campus-miljø, for det er jo så smart at sige) i samme område som alle ungdomsuddannelserne. Det er en utopi. Børn på 13-16 år er ikke små voksne, som nogen lader til at tro. De har ikke behov for studiemiljøer, hvor man kan forvente en vis grad af selvansvar. Tværtimod har de brug for kendte voksne, tryghed, rammer og strukturer omkring dem, så de kan stole på at deres omgivelser i det mindste er kendte og vante. Jeg har selv et barn, der har haft angsten inde på livet, og det vil især være udsatte børn, som der er rigtigt mange af i vores kommune, som vil få det ekstra svært i en ren overbygningsskole. - Børnenes trivsel er på spil her! Hvis man tænker, at det på nuværende tidspunkt er svært for lærerne altid at nå omkring enkelte elever og opdage eventuel mistrivsel eller mobning i tide, så bliver det forstærket mange gange, hvis der bliver 8 klasser på hver årgang. Forskning viser at især meget tilbageholdende, fagligt udfordrede elever får det endnu sværere både ved et skifte, men også når klasserne bliver for store og der er for mange forskellige lærere. - Fordelene ved at have enhedsskolen fra 0.-9. klasse er tungtvejende også ift. lærernes kendskab til eleverne og den røde tråd i deres udvikling fra de er 6 år til de er 15-16 år. Lærerne har et stort kendskab til det enkelte barn og forældresamarbejdet er langt tættere gennem udskolingen, hvis eleverne går det samme sted fra 0.-9. klasse. Skole-hjem-samarbejdet er nøjagtigt lige så vigtigt i 7.-9. klasse, som det er i indskoling og mellemtrin. Det vil blive meget vanskeligt at opnå det samarbejde, hvis man som forældre har børn på flere skoler. I England og Finland går man væk fra den to-delte skole, og især Finland har brugt den danske enhedsskole som model for deres omlægninger. Vil I så virkelig gå den vej? Det viser sig også, at det overvejende er rene overbygningsskoler, der ligger nederst ift. prøveresultaterne fra folkeskolens afgangsprøver. Det er disse der hæver deres elever UNDER det forventelige niveau ift. Elevernes socioøkonomiske baggrunde. Det viser Cepos undervisningseffektmåling og rapporten fra Viden til velfærd. - Man fratager eleverne muligheden for et skoleskifte! Mange elever får brug for at kunne vælge en anden skole i overbygningen. Det sker på forskellig baggrund, men ved at samle alt udskoling ét sted, så er der reelt set kun privatskoler tilbage, ellers skal de køre helt til Auning. Der er en stor styrke i at der er flere overbygningsskoler i kommunen. Men det er ikke i orden at tvinge folk væk fra folkeskolen. - Der er ikke sat hverken tid eller penge af i forslaget til at få en helt ny skole til at fungere, man vil flytte en del lærere i samlet flok fra to andre skoler til en tredje. Tre vidt forskellige skolekulturer skal fusioneres, og det tror man ikke kræver ekstra arbejde? Erfaringerne fra fx Randers kommune viser, at det giver store udfordringer, som kræver tid og ekstra ressourcer for at komme til at fungere bare nogenlunde. Det vil resultere i mange sygemeldinger og lærerflugt. Og så skal vores børn igen have vikar… Eller aflyst undervisning… - FAGLOKALER! På Åboulevarden er mange af faglokalerne til de praktisk/musiske fag nedlagt. Der vil også være stor mangel på naturfagslokaler. Det vil betyde at vores børn fra Ørum og omegn, udover at skulle fragte sig i gud ved hvor langt tid i bus til og fra skole, også får transport mellem skolerne for at kunne modtage undervisning i fx fysik/kemi, biologi, madkundskab, musik, billedkunst osv. Derudover er det fra næste skoleår et LOVKRAV at eleverne SKAL have MINDST ET af de praktiske fag som valgfag. Men hvor har de tænkt sig at undervisningen skal foregå? - OG så er der lige det med besparelserne… Det er ikke muligt at opnå nogen nævneværdig besparelse ved at splitte overbygningerne fra på Ørum og Vestre Skole. Der kommer hele klasser med mindst 24 elever fra Vestre og næsten lige så store klasser fra Ørum. Det betyder, at der stadig er brug for det samme antal lærere, for der er allerede skåret så langt ind i lærerbemandingen, at det er én lærer til én klasse pr. lektion. Derudover er det helt urimeligt at lave en model, hvor skolerne modtager et fast beløb pr. klasse til skolerne, så de får det samme beløb pr. klasse UANSET om der sidder 8 elever eller 28. - De små skoler udsulter de store: Ørum Skole, Vestre Skole, Auning Skole og Kattegatskolen, som er de eneste enhedsskoler, der er tilbage i Norddjurs kommune betaler for de små skoler. Der skal hver en krone vendes og alt er på absolut minimum. For der skal partout være råd til at holde liv i de allermindste skoler. Det vil jeg, som forælder, sgu ikke finde mig i! Hvorfor skal vores børn på Ørum Skole have dårligere tilbud, fordi ingen vil se i øjnene, at det ikke kan blive ved at gå på denne måde? - Det, I bør gøre nu, er at se på de mindste skoler med elever fra 0.-6. klasse og luk de 4 mindste. De elever og lærerne kan overflyttes til de resterende skoler. Det er råddent, ja! Ingen har lyst til at lukke skoler. Men Lars Østergaard har hele tiden peget på det, som de andre politikere ikke har haft mod til. Konkret har Toubro nu 60 elever, Allingåbro har 77 elever, Glesborg Skole har 102 og Mølleskolen 149 elever. Tallene er fra skolernes egne hjemmesider.  
Lukning af Børneby Mølle = KATASTROFE!Jeg er mor til en dreng i en af specialklasserne på Mølleskolen. Han har atypisk autisme og ADHD. Min dreng har gået på skolen i 1 år nu, og det har været fantastisk at opleve den udvikling han har gennemgået. Min dreng kom fra en skole, hvor han mistrives i meget høj grad. Han var ked af at skulle i skole og var fagligt langt under sin alder. Min dreng er bare blevet mere og mere glad for hver dag der er gået og hans selvtillid vokser dermed. Her møder han nemlig ikke bare et yderst kompetent personale, men også -og dette er noget af det absolut vigtigste, når det kommer til børn med udfordringer- et lille sted med plads og tid til hvert enkelt barn samt trygge, velkendte rammer. En lukning af Børneby Mølle og dermed Mølleskolen vil være en ren og skær KATSTROFE! Det vil ødelægge alt for de børn, der går i specialklasserne og simpelthen bombe dem tilbage til 0! De vil miste al tro og selvtillid. Det vil simpelthen gå psykisk ned! Mennesker er mere værd end penge! Bevar Børneby Mølle!  
Høringssvar budgetVedlagtDownload
Bevar LæsecentretSe vedhæftede.Download
LæsecentretI mine 13 år som ansat i Norddjurs Kommune, har jeg flere gange haft elever i forløb på Læsecentret i Norddjurs Kommune. For disse elever har det været et betydningsfuldt forløb, der har bevirket, at de er vendt tilbage til deres normalklasse med en helt anden indstilling til det at have et læsehandicap samt en rygsæk fuld af handlemuligheder. Personalet på læsecentret er ligeledes en stor støtte for lærerne på de enkelte skoler, når de skal modtage eleverne tilbage i klassen. De sikrer en glidende overgang med støtte til lærerne og eleverne. Derfor er Læsecentret en afgørende faktor i arbejdet med elever med læsevanskeligheder i folkeskolen i Norddjurs Kommune. Derfor bør Læsecentret fortsat bestå.  
Læsekursus på vestreskoleMin søn Magnus på 11 år, har været på læsecenter på vesterskole i 4 mdr. fra januar 2018. Det er det bedste der er sket for min søn, han er ordblind og har de sidste 2 år haft rigtig svært med ved at følge med i timerne - da han blev sat helt bagud, da han ikke kan læse. Han sad der bare, uden at få den hjælp han skulle have - lærene havde ikke tiden til at hjælpe ham og skolen, kunne efter en lang kamp, kun tilbyde en time med en læsevejleder om ugen. Hvilket har ført til at min søn, blev meget nederlags præget og mistede troen på sig selv og egne evner - trods han er en utrolig dejlig dreng. Han mistede fokus og kom kun igennem dagen, ved at se frem til frikvarterene. han ende med at have psykosomatiske symptomer...og vi forældre var helt i vildrede - da der ikke var overskud, fra lærernes side til at tage sig ordenligt af vores søn, og hjælpe ham. Det eneste der holdte ham og os oppe var, at vi vidste at han skulle i læsecentret... I læsecentret blev Magnus mødt, hvor han var fagligt og han fik de hjælpe redskaber han havde brug for - for at kunne deltage og få noget ud af undevisningen. Han har lært andre metoder, til at kompencerer for det han ikke kan. I læsecentret, har de varet vanvittig dygtige - til at se ham som den dreng han er, og været med til at opbygge hans selvtillid igen, samt troen på sig selv. Han flyttede sig enormt meget, i de mdr. han var der... Det er nemt at få en it rygsæk som ordblind, men hvad hjælper det - Hvis man ikke lærer at bruge redskaberne ordenligt. Jeg er helt 100% sikker på at læsecentret har gjort en kæmpe forskel for vores søns fremtid. Jeg håber at andre børn i fremtiden, vil kunne få samme mulighed - da de ellers er tabt. Der er ikke tid til disse børn i klasserne, der er ikke den hjælp de skal bruge og det kræver så meget kamp fra forældrenes side. Alle børn fortjener, den bedste start på deres skolegang, det er desværre ikke det ordblinde børn møder - da der ikke er den tid, der er nødvendigt til at de kan få noget ud af undervisningen. Jeg håber læsecentret får lov til at fortsætte i mange år endnu, jeg kan slet ikke bære tanken om at der er børn der ikke får den hjælp de har brug for... Det er så svært at gå i skole, når man ikke kan læse, det vil kun give dårlig oplevelser - fremtids mæssigt tror jeg på at læsecentret, er en god invistering.  
børneby mølleBevar Børneby Mølle ! Som mor til 3 børn i Børneby mølle, er jeg i dybt chok over, at det kan komme på tale at lukke VORES FANTASTISKE børneby. Børneby mølle kan rumme alle børn, vi snakker dagpleje/Vuggestue, børnehave, skole, sfo og ikke mindst specialklasserne på skolen – personalet gør en kæmpe indsats for at skabe de tryggest, mest rummelige og kærlige omgivelse for alle. Ikke mindst er vi en børneby med et sammenhold, som ikke ses mange steder, vi står sammen og vil altid kæmpe for vores børn og for det som gør vores børns hverdag til en fest, nemlig VORES Børneby. Jeg forstår ikke, at det igen er Toubro, der har første prioritet, en børneby med mindre børnetal og hvor mange allerede er flyttet fra, da de ikke trives der? Kommunen drømmer om at Trustrup skal kunne trække folk til pga. letbanen. Det synes jeg er noget fis, toget har kørt der i mange år og alligevel står byen bestemt ikke som et sted folk valfarter til- og tænker ikke det gør en stor forskel at det nu hedder LETBANE! Jeg tror ikke I kære politikere, har tænkt på, hvad der vil ske hvis i lukker Børneby mølle? Skal vores børn til Toubro eller mod Grenaa? – Toubro ved jeg, at folk på ingen måde ønsker, og Grenaa er hellere ikke vores store ønske, da vores børn ikke kan komme sikkert frem og tilbage på cykel ovs. Jeg tror I skal regne på, hvad det vil koste jer, når mange af os søger mod Rosmus – som allerede har sagt de står klar til at tage alle børnene? De er den eneste mulighed jeg kan se for mine børn, da jeg ønsker at mine børn skal være i et miljø med stabile rammer, og kan ikke se hvilken børnehave som i anbefaler skal kunne gøre dette. Kære politikere kig lige lidt bedre på tallene ovs, jeg føler vi altid skal stå for skud, selvom børnetallet stiger og økonomisk er der hellere ingen problemer. Kig lige på vores fantastiske børn, og især synes jeg i skal overveje hvad vores fantastiske børn i specialklassen skal – de trives hele vejen rundt hvor de er nu, men hvad vil der ske hvis i ”ødelægger” deres faste rammer? Håber I tænker jer om en ekstra gang inden i ødelægger noget som virkelig fungere ud over alle grænser! BEVAR BØRNEBY MØLLE, ET STED HVOR VI STØTTER HINANDEN OG ALTID VIL STÅ SAMMEN !!Download
Bevar læsecentret på Vestre SkoleNår man har et barn med udfordringer, som kan have store konsekvenser for trivsel i hverdagen og for ønsker og planer i fremtiden, tror jeg alle tænker, at det er vigtigt, at hjælpe, hvis det er muligt. Det var det, da vores søn i 6. klasse fik givet en bevilling til 6 uger på læsecentret på Vestre Skole. Det blev i den grad til et løft for ham. Før havde han store problemer med at læse bare de mest enkle tekster og uro fra klassen gjorde det umuligt for ham at koncentrere sig. På læsecentret fik han hjælp og ro – han blev mødt som den, han er og med det, han kom med. Han fik taget den test, som helt klart viste, at han er ordblind og som åbnede op for en verden af hjælp og støtte til videre studie. Vi fik en meget udførlig beskrivelse af hans styrkesider og hans udfordringer samt, hvordan han bedst kunne hjælpes i hverdagen. Nu har han afsluttet sin 9. kl. og har planer om en elektrikeruddannelse. TAK for hjælpen. Kan det virkelig passe, at Læsecentret står i fare for at blive lukket? Det kan se ud som om man ikke tænker på konsekvenserne af, ikke at have sådan et sted, hvor der er ro til at få sat de rigtige ord på, og hvor man bliver mødt og hjulpet, lige der hvor man er. Der må da kunne findes andre steder at spare, så det ikke går ud over dem, som har brug for hjælp til at føre deres drøm om uddannelse ud i livet.  
En fugl i hånden er bedre en 10 på taget - bevar Børneby MølleSkal Børneby Mølle lukke og Børneby Toubro bestå? I så fald skulle det være i håb om de ti fugle på taget. Ved at bevare Børneby Mølle, sikrer man, at familier i området også fremover kan vælge et velfungerende dagtilbud/skole. Truslen om lukning har siden 2002 med mellemrum været aktuel. Trods det har vi i Børneby Mølle bevaret den gode stemning. Store som små hilser på hinanden rundt om på skolen og venlighed praktiseres. Der er stort set hver dag gode grin i personalerummet og en konstruktiv og positiv tilgang til at finde løsninger. Der er en enorm opbakning fra lokalområdet og forældre fortsætter med at vælge Børneby Mølle til. Den positive indstilling smitter af. Vi løfter i flok og ser det virker. Over tid har Børneby Mølle leveret. Det er den ene fugl i hånden. Hvis beslutningstagerne vil lukke Børneby Mølle og satse på de ti fugle på taget, må det være fordi man er forblændet af luftkasteller og vidtløftige drømme om, hvad letbanen måske - engang - såfremt i fald - - -kunne komme til at betyde for området omkring Børneby Toubro. Jeg håber den sunde fornuft sejrer og Børneby Mølle består. Behold den ene fugl i hånden. Venlig hilsen Solveig Mikkelsen, lærer ved Børneby Mølle  
Mølleskole lukningKan ikke forstå vi står i denne situtation igen. Hvorfor bliver mølleskolen smidt øverst hver gang der skal lukkes noget. Toubro har så få elever der gider at starte der så klasserne er slået sammen. Hvis i tror i får mange til toubro ved at lukke osbtager i fejl. Så planen med at beholde toubro bare fordi den ligger nær letbane,by og købmand betyder ikke noget for dem der vælger skole efter noget der er vigtigere, nemlig en velfungerende skole med glade børn og voksne. En skole der er økonomisk stærkere end hvad i præstere inde på kommunen!!! Den burde måske også være med i sparerunden om der ikke skulle ryge nogle hoveder . Håber i kigger på alle de indslag der ligger på nettet af folk men historier der fortæller hvorfor skolen skal bestå. Med venlig hilsen Gitte Rasmussen. Sdr Homå.  
JuniorklubSom jeg skrev i er tidligere høringssvar så er det for os en katastrofe hvis de nedlægger juniorklubben i Auning, vores plejesøn bruger den flere dage om igen, da vi har brug for “pasning” for at passe vores job så vi kan tilføre kommunen nogle skattekroner det hjælper ikke at alt flyttes til Grenaa vi er en kommune der også består af et stort opland. Det er ikke alle fra 4. klasse der er klar til at være alene hjemme og,have ansvar for at tage bus og have en nøgle med sig. Efterhånden bliver det sådan at kommunen kun vil have de børnefamilie der ikke har brug for særlig støtte til deres børn. Det er bestem tikke sjovt at være en barn med særlige udfordringer hverken i daginstitution, skole eller fritidstilbud. Jeg er sikker på det bliver dyrere på dengang bane.