Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høring skolelukning og samling af skoler

Etablering af ny skolestruktur.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter: Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt.

Områderne i Nord, Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.

Den 29. oktober traf aftalepartierne bag budget 2019 og aftalen om den nye skolestruktur beslutning om, at det bæredygtige skoletilbud, der skal etableres syd for Grenaa, skal placeres i Toubroskolens bygninger, mens Mølleskolen lukkes. Skoletilbuddet syd for Grenaa indgår som en del af område Øst.

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019.

Høring og indsendte høringssvar

Det følger af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse. I bekendtgørelsens forstand er der tale om en nedlæggelse af en skole, når en skole ophører med at have selvstændig ledelse og selvstændig skolebestyrelse.

Inden kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om en skolelukning skal der gennemføres en høringsproces efter retningslinjerne i bekendtgørelsen. Den endelige beslutning skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/20. Du kan se tidsplanen for gennemførelsen af den formelle høring og den politiske behandling i forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune her. (bilag 02.01 på kommunalbestyrelsens møde 13. november 2018)

En beskrivelse af den nye skolestruktur med samling af flere skoler i større skoler/børnebyer og de heraf afledte skolelukninger kan du se her. (bilag 02.02 på kommunalbestyrelsens møde 13. november 2018).

Høringsfristen fastsættes til den 10. januar 2019 og er nu udløbet. 

Indsendte høringssvar findes i menuen til venstre.