Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budget 2019

Budget 2019 - hvad sker der lige nu.


Temamøder for kommunalbestyrelsen

Der har været afholdt temamøde om budget 2019-2022 for kommunalbestyrelsen den 22. juni 2018 og 9. august 2018. Herudover afholdes der temamøde den 14. september.

Materialet til temamøderne findes her


Høring:

Det samlede høringsmateriale og særskilte forslag til besparelser på skole- og dagtilbudsstrukturen.

Høringsperioden løb fra 23. august til 12. september kl. 10.00.

Der har været afholdt en høringsperiode fra juni til 1. august i forhold til besparelseskataloger for børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget.

De  indsendte høringssvar fra denne runde gælder stadig og indgår på lige fod med nye høringssvar.


Budgetaftale for 2019-2022 er sendt i høring

Økonomiudvalget holdte møde onsdag den 22. august 2018 og besluttede at sende budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i høring.

Beslutningen fremgår af sag nummer 4 med tilhørende bilag.

Bilagene består blandt andet af budgetaftaledokument samt aftale om ny skolestruktur.


Kommunalbestyrelsesmøde: 1. behandling af budgettet for 2019

1. behandling af Norddjurs Kommunes budget 2019 fandt sted onsdag den 29. august 2019 med følgende dagsorden og referat. Det er også muligt at se video fra mødet.


Budgetprocedure og tidsplan

Kommunalbestyrelsen har den 23. januar 2018 godkendt budgetproceduren samt tidsplanen for budget 2019-2022.

Budget 2019-2022 vil blive vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2018.


Borgermøde om budget 2019-2022

Der blev afholdt borgermøde om budget 2019-2022 torsdag den 30. august 2018.

Borgermødet fandt sted i Ørum Aktiv Center. 


Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget besluttede på møder i juni at sende besparelseskataloger på udvalgenes områder i høring.

Beslutningen findes i børne- og ungdomsudvalgets protokol fra mødet den 21. juni 2018, hvor der blev sendt et besparelseskatalog i høring.

De indkomne høringssvar kan læses i menuen til venstre. Børne- og ungdomsudvalget har på mødet den 7. august 2018 truffet beslutning om hvilke spareforslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2019. Beslutningen findes her.

Beslutningen findes i voksen- og plejeudvalgets protokol fra mødet den 26. juni 2018, hvor der blev sendt et besparelseskatalog i høring.

De indkomne høringssvar kan læses i menuen til venstre. Voksen- og plejeudvalget har på mødet den 7. august 2018 truffet beslutning om hvilke spareforslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2019. Beslutningen findes her.