Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budget 2019

Budget 2019 - hvad sker der lige nu

Temamøde for kommunalbestyrelsen

Der har været afholdt temamøde om budget 2019-2022 for kommunalbestyrelsen den 22. juni 2018.

Materialet som blev gennemgået på temamødet findes her.

Høring vedrørende besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område:

Børne- og ungdomsudvalget har på mødet den 21. juni 2018 behandlet besparelsesforslag på udvalgets område. Børne- og ungdomsudvalget besluttede, at de udarbejdede besparelsesforslag samt en rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg.

Beslutningen findes i børne- og ungdomsudvalgets protokol fra mødet den 21. juni 2018

Høringsperioden løber frem til 1. august 2018 og vedrører kun besparelseskataloget på børne- og ungdomsudvalgets område.

Høring vedrørende besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område:

Voksen- og plejeudvalget har på mødet den 26. juni 2018 behandlet besparelsesforslag på udvalgets område. Voksen- og plejeudvalget besluttede, at de udarbejdede besparelsesforslag sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og MED-udvalg.

Beslutningen findes i voksen- og plejeudvalgets protokol fra mødet den 26. juni 2018

Høringsperioden løber frem til 1. august 2018 og vedrører kun besparelseskataloget på voksen- og plejeudvalgets område.

Indsend høringssvar

Der er er frist for indsendelse af høringssvar til og med den 1. august 2018.

BEMÆRK: 

De indsendte høringssvar vil blive vist på hjemmesiden. Mailadresse vises ikke.

Generaliser så vidt muligt dine høringssvar, så de ikke kan føres tilbage til situationer med specifikke personer. Undlad f.eks. brug af navn, nøjagtig alder o.a.

Har du spørgsmål til brugen af formularværktøjet og indsendelse af høringssvar, så skriv venligst til webmaster Nis Hollesen på nih@norddjurs.dk

Budgetprocedure og tidsplan

Kommunalbestyrelsen har den 23. januar 2018 godkendt budgetproceduren samt tidsplanen for budget 2019-2022.

Der vil blive afholdt borgermøde om budgettet den 30. august 2018.

Den ordinære høringsperioden vil løbe fra 23. august til 12. september kl. 12.

Budget 2019-2022 vil blive vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2018.